İTÜ Akademik Açık Arşiv

Üniversitemizin akademik ve idari personeli, öğrencileri, tarafından bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleler, araştırma projeleri, konferans metinleri, raporlar, ders notları ve İTÜ' nün tüm enstitülerinde üretilmiş yüksek lisans ve doktora tezleri İTÜ Akademik Açık Arşivinde (İTÜ AAA)  yazar/eser sahiplerinin izinleri dahilinde  yer alması ve sınırsız erişime sunulması amaçlanmaktadır.

Sisteme öncelikle Fen Bilimleri Enstitüsünün 1992-2014 yılları arasındaki yüksek lisans ve doktora tezleri yüklenmiştir. Diğer enstitülerin tezleri yüklenmeye devam etmektedir..

2014-2018 yılları arasındaki yazar isteği üzerine erişime kapalı olan tezlerin PDF dosyaları sisteme yüklenmemiştir.İlgili tezlerin kütüphanedeki basılı kopyasına erişim mümkün olmamaktadır.

Açık arşivde bulunan çalışmalardan yararlanıldığında, kullanan kişinin kaynak göstermesi bilimsel etik açısından gerekli ve zorunludur. Kaynak gösterilmesinde kullanılan çalışmanın adı ve yazarıyla birlikte açık arşivin URL adresi verilecektir.

İTÜ Akademik Açık Arşiv Adresi: http://polen.itu.edu.tr/
İTÜ Akademik Açık Arşiv Yönergesi
ITU Academic Open Archieve Open Access Policy

Açık Bilim ve Açık Erişim hakkında detaylı bilgi edinmek için Kütüphane rehberler sayfasını ziyaret edebilirsiniz. (rehberler.kutuphane.itu.edu.tr)