DEPO VE İTÜ ARŞİV'İNDEN YARARLANMA KURALLARI

Depo yayınları istek formu

Depo'da bulunan yayınların (Depo Kitapları, Eski Teknik Yayınlar, Sanat Koleksiyonu, Yüksek Lisans Tezleri(*)  ve İTÜ Arşiv Koleksiyonu(**)) kullanımı için
“Depo Yayınları İstek Formu” doldurularak giriş katındaki Referans Masası' nda görev yapan uzman kütüphaneciye başvurulur.

Uzman kütüphaneci ilgili yayını kimlik (İTÜ kimliği, nüfus cüzdanı veya ehliyet) karşılığında kütüphane içinde kullanılmak üzere istek sahibine verir.

Sadece Bulunduğu Yer 'Mustafa İnan Küt.-DEPO' olarak görünen kitaplar  fiziksel durumu ve tek kopya olup olmadığına bakılarak genel ödünç verme kurallarına göre ödünç verilebilir.

(*) 2010 yılına kadarki Yüksek Lisans Tezleri, Depo' dadır. Elektronik formatta olmayan tezler Depo' dan çıkartılmaktadır. Tezlerin elektronik formatına YÖK Ulusal Tez  Merkezi'nden de erişilebilir.
(**) Rafta bir kopyası var ise arşiv kopyası çıkartılmaz. Sadece, Arşiv' den başka hiçbir yerde kopyası olmayan kitaplar çıkartılır. Raf kopyası ödünç alınmış ise ayırtma yapılabilir.