Referans Masası

Kütüphaneciye Danışın

Kullanıcıların bilgi kaynaklarından ve kütüphanenin sunduğu hizmetlerden etkin bir şekilde yararlandırılması amacıyla verilen eğitim ve araştırma faaliyetlerinin tümünü kapsamaktadır. Referans Masası Mustafa İnan Kütüphanesi giriş katında yer almaktadır. Çalışmalar, kütüphanecilerden oluşan bir ekip tarafından şu hizmetlere yönelik yürütülmektedir;

 1. Kütüphane kaynak ve hizmetlerinin tanıtılması,
 2. Kütüphane kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla İTÜ mensuplarına bireysel ya da grup eğitimleri verilmesi,
 3. Her İTÜ mensubunun bilgi okuryazarı olmasına yönelik eğitim çalışmaları düzenlenmesi,
 4. Üniversite genelinde ulusal ve uluslararası eğitim, toplantı ve yazar çalıştaylarının düzenlenmesi
 5. İhtiyaç duyulması halinde literatür tarama hizmeti sunulması,
 6. Kullanıcıların araştırma yaparken karşılaştıkları sorunlarla ilgili rehberlik yapılması,
 7. Üniversitelerin bilgi ve belge yönetimi bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler için staj programlarının planlanması,
 8. Kütüphanecilerin uluslararası karşılıklı değişim ve eğitim programlarının (ERASMUS, vb.) düzenlenmesi,
 9. Kütüphane personeline hizmet içi eğitim programları, seminerler vs organize etmek,
 10. Akademisyenlerin yayın ve atıf sayılarını izlemek,
 11. İTÜ’nün araştırma performansını ortaya çıkararak akademik birimlere yönelik gerektiğinde öneriler hazırlamak,
 12. İTÜ Kütüphaneleri sosyal medya hesaplarını yönetmek


İTÜ Kütüphane'sinde kullanılan Konusal Yerleştirme Sistemi (Library of Congress Sınıflama Sistemi): 
Library of Congress Konusal Sınıflama Şeması 


Kütüphane ve Kütüphane Kaynakları hakkında eğitim talebinde bulunmak için: Bilgi Okuryazarlığı Eğitim İstek Formu

Elektronik Kaynak Erişim Sorunları için kutuphanedanis@itu.edu.tr adresine başvurabilirsiniz.

  menuicon