İTÜ Yayınları

BAŞLIK YER NO Yayıncı Bilgisi/ Tarih Sayı
1. Ulusal döküm simpozyumu: bildiriler kitabı,28-30 Eylül 1981 İTÜ,Maçka-İstanbul TS228.99 .U48 1981 İstanbul : İTÜ, c1981
1. Ulusal Kaynak Sempozyumu : tebliğ özetleri, 13-14-15 Kasım 1984 İstanbul TS227 .U48 1984 İstanbul : İTÜ, 1984
1.Çelik yapılar semineri notları : 26 Eylül-1 Ekim 1983 TA684 .Ç45 1983 [y.y.] : [y.y.], 1983
15. Petrol ve doğal gaz semineri ve sergisi : bildiriler kitapçığı, 30 Haziran-01 Temmuz 2005, İTÜ Maden Fakültesi, Maslak, İstanbul / düznl. İTÜ Petrol ve doğal Gaz Mühendisliği Bölümü TN863 .P48 2005 İstanbul : İTÜ, 2005
19. yüzyıl sonunda Anadolu kenti mekansal yapı çözümlemesi / Sevgi Aktüre HT384.T9 A38 1978 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1978
1943 Alman betonarme şartnamesi / Ali Fuat Berkman TA682.25 .B47 1950 İstanbul : İTÜ, 1950
1954-2004 İstanbul Teknik Üniversitesi mezunları : İnşaat Fakültesi, Makine Fakültesi, Elektrik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi M LF5250.İ88 İ88me 2004 [İstanbul : İTÜ, 2004]
1960'larda mimari : ümitler ve kuşku / Giedion Siegfried; çev. Selçuk Batur NA680 .G54 1965 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1965
1964-65 ders yılı üniversitelerarası giriş sınavı sıralaması ve bazı istatistik sonuçlar / Şenol Utku, Muzaffer İpek LB2367.4 .U85 1965 İstanbul : İ.T.Ü., 1965.
1965 yaz semineri konferans ve uygulamaları / Hamit Dilgan...[ve diğ.] QA75.5 .B56 1967 İstanbul : İ.T.Ü., 1967.
1977 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi bütçe kanunu LF5250.İ88 B56 1977 [İstanbul] : İ.T.Ü., 1977
1983 yılında Türkiyede elektrik ve elektronik endüstrisi sempozyumu : 27Eylül-19Ekim 1983 TK5 .B555 1984 İstanbul : İTÜ, 1984
2000 yılında İstanbul / der. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir Enstitüsü. HT384.T92 İ8 İstanbul : İTÜ, [t.y.]
2000'li yıllarda mühendislik ve mimarlık sempozyumu : Ayazağa Kampüsü Maslak 1-2 Haziran 1992 / düz.İstanbul Teknik Üniversitesi T65 .İ35 1992 İstanbul : İTÜ, 1992.
2023 yılında Türkiye / Ekrem Ceyhun HC495.E44 C49 2006 İstanbul : İTÜ, 2006
22 Temmuz 1967 Adapazarı-Mudurnusuyu vadisi depremi üzerine incelemeler / Kazım Ergin TH1095 .E74 1969 İstanbul : İTÜ, 1969
3,6-diaza-2,7-dioksi-1,8 bis (salisilidenimin) oktan'ın muhtelif transiton metalleri ile kompleks formasyonu ve strukturlerinin aydınlatılması / Esin Erol QD172.T6 E76 1975 İstanbul : İstanbul Teknil Üniversitesi, 1975.
3. derece noktalar için yüzey ağı ve kenar ölçülerinin nokta prezisyonuna etkisi / Ahmet Aksoy. TA616 .A37 1977 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1977.
A comparison of some equations of state / Enis Kadıoğlu QC173.4.E65 K33 1972 İstanbul : İ.T.Ü., 1972.
A graphical method to obtain phase plane curves of non-linear free vibration governed by the equation mx +f(x)=0 / Muzaffer İpek QA567 .İ64 1964 İstanbul : İTÜ, 1964.
A production oriented approach to computer selection / Ataç Soysal QA76.5 .S69 1978 İstanbul : İTÜ, 1978
A study on irradiation swelling of UO2 fuel material / Nezihi Özden İTÜ NÜK B30 İstanbul : İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü, 1978
A theory of magnetic damper for seismometers / Tsuneji Rikitake QE541 .R55 1961 İstanbul : İTÜ, 1961
Açık alanda sesin yayılmasında etkili olan iklim elemanları ve atmosferik olaylar / Sevtap Yılmaz QC233 .Y45 1982 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1982
Açık deniz balıkçı gemilerinin diesel-motorlarıyla tahriki / Karl Volz ; çev. S. Palavan VM431 .V65 1966 İstanbul : İTÜ, 1966
Açık hava tiyatroları / Orhan Bozkurt NA6820 .B69 1950 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1950
Açık işletmeler / haz. Senai Saltoğlu TN274 .A24 1992 İstanbul : İTÜ, 1992
Açık kanal akımında tane çökelmesi / Mahir Aydın TD439 .A93 1977 İstanbul : İTÜ, 1977.
Açık kanallarda buzlanma ve sonsuz uzunluklu iki paralel yakın plak asimetrik türbülanslı akımın özellikleri / Hasan Denker TD657 .D46 1980 İstanbul : İTÜ, 1980
Açıklamalı örneklerle FORTRAN IV : algoritma kurma ve program geliştirme / Fikret Keskinel, H. Faruk Karadoğan QA76.73.F25 K47 1977 İstanbul : İTÜ, 1977.
Açıklamalı örneklerle yüksek matematik / Eyüp Sabri Türker, Bekir Yıldırım, Yılmaz Güney QA303 .T87 1988 Sakarya: İ.T.Ü, 1988.
Aderansta mekanik etkileşim olayı / Cengiz Karakoç TA683.2 .K37 1985 İstanbul : İTÜ, 1985.
Adi ve tepkili uçakların uçuş tecrübeleri / Benson Hamlin ; çev. Zübeyir Demirgüç TL671.7 .H36 1951 İstanbul : İTÜ, 1951.
Aerodinamik : sıkışabilir akışkanlar / Ömer Erkin Peremeci TL570 .P47 1973 İstanbul : İTÜ, c1973.
Aero-elastik olaylar / Muammer Aksan TL574.A37 A47 1963 İstanbul : İTÜ, 1963.
Afet bölgeleri ve uygulanacak önlemler / çev. Orhan Göçer HV555.T9 A34 1983 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yapı Araştırma Kurumu, 1983
Afyon mermerlerinin mühendislik jeolojisi ve fiziko-mekanik özeliklerinin ayrışma ile ilişkisi / Kemal Güleç TN967 .G85 1973 İstanbul : İTÜ, 1973.
Ağırlık barajları ve masif bağlamalar / N. Kelen , çev. Necati Engez TC540 .K45 1949 İstanbul : İTÜ, c1949.
Ağırlık barajları ve masif bağlamalar / N. Kelen ; Necati Engez TC540 .K45 1958 İstanbul : İTÜ, 1958.
Ağırlıksız ve ağırlıklı maddelerin türbülansı dispersiyonu / Mutlu Sümer TA357.5.T87 S86 1970 İstanbul : İTÜ, 1970.
Ahşap yapı bilgisi / İ. Hulusi Güngör TA666 .G86 1965 İstanbul : [y.y], 1965.
Ahşap köprüler için hesap ve proje esasları, Ağustos 1930 / çev. Ali Fuat Berkman. TG375 .A47 1950 İstanbul : İTÜ, 1950.
Ahşap yapı elemanları / Hilmi Deren. TA422 .D47 1978 İstanbul : İTÜ, 1978.
Ahşap yapı elemanları / Hilmi Deren. TA422 .D47 1980 İstanbul : İTÜ, 1980.
Ahşap yapılar / A. Türkmen TA666 .T87 1967 İstanbul : İTÜ, 1967
Ahşap yapılar / A. Türkmen TA666 .T87 1960 İstanbul : İTÜ, 1960
Ahşap yapılar / A. Türkmen TA666 .T87 1954 İstanbul : İTÜ, 1954.
Ahşap yapılar / A. Türkmen TA666 .T87 1948 İstanbul : İTÜ, 1948.
Ahşap yapılar / A. Türkmen TA666 .T87 1945 İstanbul: İTÜ, 1945.
Akarsu yapıları / O. Nuri Çataklı İTÜ İNŞ ÇAT İstanbul : İTÜ İnşaat Fakültesi, 1974
Akarsu yapıları I / Ferruh Müftüoğlu TC405 .M84 1983 İstanbul : İTÜ İnşaat Fakültesi Ders Notları, 1983.
Akarsu yapıları II / Ferruh Müftüoğlu TC405 .M84 1982 İstanbul : İTÜ, 1982
Akarsu yapıları II : ders notları / Ferruh Müftüoğlu İTÜ İNŞ MÜF İstanbul : İTÜ İnşaat Fakültesi, 1980.
Akarsulardaki inorganik azot dağılımına dispersiyonun etkisi / İ. Ethem Gönenç TD420 .G66 1979 İstanbul :İTÜ, 1979.
Akaryakıt muhafazası / çev.H.İbrahim Özdemir. TP692.5 .A33 1959 İstanbul : ITÜ, 1959.
Akım makinaları / Carl Pfleiderer, Hortwig Petermann ; çev. Kaan Edis, Tekin Tekin TJ900 .P45 1978 İstanbul : [y.y], 1978
Akışkanlar mekaniği / Erdoğan S.Şuhubi QC145.2 .Ş84 1993 İstanbul : İTÜ, 1993.
Akışkanlar mekaniği / G. K. Batchelor; çev. M. Emin Erdoğan QA901 .B38 1971-72 İstanbul: İTÜ, 1971-1972.
Akışkanlar mekaniği / G.K. Batchelor ; çev. M.Emin Erdoğan QA901 .B38 1980-82 İstanbul : İTÜ, 1980-1982
Akışkanlar mekaniği : (çözülmüş problemler) kinematik / M. Emin Erdoğan QC145.2 .E73 1970 İstanbul : İTÜ, 1970
Akışkanlar mekaniği ders notları / Refah Ayber QC145.2 .A93 1974 İstanbul: İTÜ, 1974.
Akışkanlar mekaniği problemleri / M. Emin Erdoğan QC145.2 .E73 1982 İstanbul : İ.T.Ü., 1982.
Akışkanlar mekaniği problemleri / M. Emin Erdoğan. QC145.2 .E73 1977 İstanbul : İTÜ, 1977.
Akışkanların gözenekli ortamdaki akışı / Eugene Collins ; çev. Tuncay Saydam QC155 .C65 1973 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1973.
Akışkanların mekaniği / Joseph Peres ; çev. Saffet Süray QC145 .P47 1944 İstanbul : İTÜ, 1944
Akışkanların mekaniği / Joseph Pérès ; çev. Saffet Süray QC145 .P47 1954 İstanbul: İTÜ, 1954.
Akışkanlık artırıcı katkı maddelerinin portland çimento harçlarına etkisi / M. Süheyl Akman TP884.A3 A36 1978 İstanbul : İTÜ, 1978
Aktif devre sentezi / Fuat Anday TK7867 .A53 1992 İstanbul : İTÜ , 1992
Aktif RC filtreleriyle PCM kanal filtresi gerçekleştirilmesi ve kalın film tekniğine uygulanması / Hakan Kuntman İTÜ ELE KUN İstanbul : İTÜ, 1978.
Aktif RLC devrelerinde durum denklemleri ve başlangıç koşulları / Ahmet Dervişoğlu T57.85 .D47 1970 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1970.
Al2O3-CaO-SiO2-TiO3 dörtlü sisteminde katı halde faz bağıntıları / Mehmet Koz TN775 .K69 1977 İstanbul : İTÜ, 1977
Alahan manastırı mimarisi üzerinde bir inceleme / P. Verzone; çev.Mükerrem Usman NA4850 .V47 1955 İstanbul : İTÜ, 1955
Alanya'da geleneksel konutlar / Hasan Şener NA7396.A43 Ş46 1984 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1984.
Alev ve yanma / John N. Bradley ; çev. Oğuz Borat QD516 .B73a 1974 İstanbul : İTÜ, 1974.
Algol programlama dili / Hüsamettin Bakoğlu QA76.73.A24 B35 1975 İstanbul: İTÜ, 1975.
Algol programlama dili / Hüsamettin Bakoğlu QA76.73.A24 B35 1975 İstanbul : İTÜ, 1975.
Almanca okuma kitabı : Deutsches lesebuch / Burhanettin Batıman, Karl Weiner PF3117 .B38 1946 İstanbul: İTÜ, c1946.
Almanca teknik okuma kitabı = Technisches lesebuch / Vakkas Aykurt ... [ve diğ.] M T9 .A46 1946 İstanbul : Teknik Okulu Kütüphanesi, 1946
Almanyada ve memleketimizde yeni çiftçi evleri kuruluş ve yapımları / A. Sabri Oran NA8208 .O73 1961 İstanbul : İTÜ, 1961
Alt yapı tesisleri / Mehmet Bozkurt TA712 .B69 1987 İstanbul: İTÜ, 1987
Alt yapı tesisleri ders notları / Mehmet Bozkurt TA712 .B69 1983 İstanbul : İTÜ, 1983.
Alt yapı tesisleri ders notları / Mehmet Bozkurt TA712 .B69 1980 İstanbul: ITU, 1980.
Alt yapı tesisleri ders notları / Mehmet Bozkurt TA712 .B69 1979 İstanbul: İTÜ, 1979
Alternatif akım makinalarının teorisi / Waldemar Michael ; çev. Emin Ünalan. TK2711 .M53 1962 İstanbul : İTÜ, 1962.
Alternatif akım şebeke modelleri / Franz Doppler ; terc. eden Mustafa Bayram QC641 .D67 1956 [İstanbul] : Elektrik Fakültesi, 1956
Alternatif akımın yer eğrileri teorisi / G. Oberdorfer ; çev. Süreyya Elbi TK2711 .O24 1952 İstanbul : İTÜ, 1952
Alttan ısıtılan sonsuz kalınlıktaki akışkanlarda doğal konveksiyon / Kemal Tuzla MAK DR247 TUZ İstanbul : İTÜ, 1972.
Alüminyum alaşımlarının ısıl ve mekanik işlemleri / Aram Ersümer. TN775 .E77 1960 İstanbul: İTÜ, 1960.
Alüminyumda plastik yorulma hasarının birikimi üzerinde frekansın etkisi / A. Hikmet Üçışık TN775 .Ü25 1972 İstanbul : İTÜ, 1972.
An application of matching technique to the heave motion of rectangular cylinders / T. Sabuncu, Ö. Gören QC151 .S23 1981 İstanbul : İ.T.Ü., 1981.
Anadolu gezilerinden izlenimler bir batı Anadolu gezisi : (Şubat 1962) N7161 .K83 1962 İstanbul : İTÜ, 1968
Anadolu medreseleri : Selçuklu ve beylikler devri / Metin Sözen NA1363 .S69 1970 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi ve Röleve Kürsüsü, 1970
Anadolu sanatı araştırmaları N7161 .A53 1968-1970 İstanbul : İTÜ, 1968-1970
Anadoluda insan toplulukları ve yerleşme ilkeleri üzerinde bir deneme / Tekin Aydın HN656.5.A8 A93 1964 İstanbul : İTÜ, 1964
Anadolu'da Roma devri mimarisi : plan bakımından bölgesel özellikleri üzerinde bir araştırma / Berge Aran NA310 .A73 1971 İstanbul : İTÜ, 1971.
Anadolu'da yerleşme sisteminin evrim analizi ve çağdaş mekan düzenleme politikalarına etkilerinin incelenmesinde bir yöntem denemesi / Fulin Bölen HT147.T9 B65 1978 İstanbul : İTÜ, 1978.
Anadolu-Türk mimarisi tarihi / Doğan Kuban N7161 .K83 1965- İstanbul: İTÜ, 1965-
Analitik denel fizik : mekanik ve ısı / by Harvey Brace Lemon, Michael Ference ; çev.Nusret Kürkçüoğlu QC21 .L46 1959 İstanbul : İ.T.Ü., 1959
Analitik geometri dersleri / A. Tresse ; çev. F. Gürsan QA551 .T74 1949 İstanbul : İTÜ, 1949.
Analitik geometri problemleri / E. Mosnat ; çev. Nüzhet Gökdoğan QA555 .M67 1944- İstanbul : İTÜ, 1944-
Analitik kimya / H. A. Flaschka, A. J. Barnard, P. E. Sturrock ; çev. Özer Bekaroğlu, Ahmet Gül, Nükhet Tan QD101.2 .F53 1987 İstanbul : İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi, 1987.
Analitik kimya / Vahdettin Sevinç QD101.2 .S48 1984 İstanbul : İTÜ, 1984.
Analitik kimya : tatbikat kitabı / Lloyd E. Malm, Harper W. Frantz ; çev. H. İbrahim Özdemir QD75 .M35 1960 İstanbul : İ.T.Ü., 1960.
Analitik kimya laboratuvar çalışmaları / Vahdettin Sevinç İTÜ SAK SEV İstanbul : İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi, 1983.
Analiz / Hamit Dilgan. QA300 .D55 İstanbul: İTÜ, [t.y.].
Analiz / Hamit Dilgan. QA300 .D55a İstanbul: İTÜ, <1942>
Analog elektronik devreleri / Duran Leblebici TK7867 .L43 2001 İstanbul : İTÜ, 2001
Analog komputer ve tatbikatı / S. Palavan, O. Borat QA76.4 .P35 1970 İstanbul : İ.T.Ü., 1970.
Analog MOS tümdevre tekniği / H. Hakan Kuntman TK7874 .K86 1997 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1997.
Anıt-kabirler ve zafer-asker anıtları / Doğan Erginbaş DR431 .E74 1950
Ankara evleri / Eyüp Kömürcüoğlu NA7396.A55 K66 1950 İstanbul : İTÜ, 1950.
Anonim mimaride çeşitlilik deneme I. / Necati Şen NA208 .Ş46 1968 İstanbul : İTÜ, 1968
Anorganik cisimlerin tanıtılması ve reaksiyonları / İbrahim H. Özdemir QD151.2 .Ö93 1977 İstanbul : İTÜ, 1977.
Anorganik kalitatif analize giriş / Remziye Hisar QD81 .H57 1969 İstanbul : İ.T.Ü., 1969.
Antalya (sıcak-nemli), Ankara (ılımlı) bölgelerinde biyoklimatik konfor yönünden optimum tavan yüksekliklerinin araştırılması / Eşher Berköz TH6025 .B47 1978 İstanbul : İTÜ, 1978.
Anten problemlerinde fourier dönüşümleri / İnci Akkaya. TK7871.6 .A45 1975 İstanbul : İTÜ, 1975.
Anten teorisine giriş / İnci Akkaya TK7871.6 .A45 1989 İstanbul : İTÜ, 1989
Anten teorisine giriş / İnci Akkaya TK7871.6 .A45 1982 İstanbul : İTÜ, 1982
Antik devir Küçük Asya evleri / Mükerrem Usman NA210 .U86 1958 İstanbul : İTÜ, 1958
Arabağlantılı eşlenik seçmeli sistemlerde tıkanma hesapları / Bedri Karafakıoğlu TK7868.S9 K37 İstanbul : İTÜ, [t.y]
Arabağlantılı eşlenik seçmeli sistemlerde tıkanma hesapları / Bedri Karafakıoğlu TK7868.S9 K37 1983 İstanbul : İTÜ, 1983
Arama ve kurtarma el kitabı / ICAO ; çev. F. Terzioğlu TH9445.A5 A73 1955 İstanbul : İTÜ, 1955
Araştırma planlaması tecrübelerin planlaması ve analizine giriş / William S. Ray ;çev. Faruk Akün QA279 .R39 1970 İstanbul: İTÜ, 1970.
Arazide yapılan temel zemini etüdleri / Necati Acun TA775 .A28 1983- İstanbul : İTÜ, c1983-
Arazide yapılan temel zemini etüdleri / Necati Acun TA775 .A28 1959- İstanbul : İTÜ, 1959-
Arı yıllığı M LF5250.İ88 İ88ar İstanbul : İTÜ,
Artık maddelerin ayrışma ve dağılmasının kübik dizilişi damlatmalı bir filtre modeli üzerinde incelenmesi / Dinçer Topacık TP156.F5 T67 1977 İstanbul : İTÜ, c1977.
Asenkron makinalar / M. Kemal Sarıoğlu İTÜ ELE SAR İstanbul : İ.T.Ü., t.y.
Asenkron makinalar : ders notları / Osman İkizli TK2785 .İ35 1981 İstanbul: İTÜ, 1981.
Asenkron makine problemleri (çözümlü) / İlhami Çetin TK2785 .Ç48 1993 İstanbul : İTÜ, 1993
Asimptotik metodlar / M. Emin Erdoğan QA431 .E73 1974 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1974
Asma sistemler / Hasan Karataş TA660.C3 K37 1979 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1979
Asma sistemlerin statik hesabı / Hasan Karataş TA660.C3 K37 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, [t.y]
Astronomik-jeodezik ağların yenilenmesinde jeoid dalgalanmaları için minimum ilkesi / İsmail Hakkı Güneş QB311 .G86 1979 İstanbul : İTÜ, 1979.
Aşağı Sakarya nehrinde navigasyon olanaklarının incelenmesi, teknik ve mali fizibilite ön etüdü / araştırmacılar Cevat Erkek...[ve diğ.] İTÜ İNŞ ERK İstanbul : İTÜ, 1976.
Aşık ve merteklerin nomogramlarla ve çatı makaslarının cedvellerle hesabı / Abdullah Türkmen TH2401 .T87 1956 İstanbul : İTÜ, 1956.
Aşık ve merteklerin nomogramlarla ve çatı makaslarının cedvellerle hesabı / Abdullah Türkmen İTÜ 576 İNŞ İstanbul : İTÜ, 1964.
Aşınmada radyoaktif izotopların kullanılması ve dinamik yüklü yataklar / K. Kollmann ; çev. M. Gediktaş, M. Savcı TJ1061 .K65 1971 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1971.
Atatürk dönemi Mühendis Mektebi / Cüneyd Okay İTÜ REK OKA [İstanbul : İTÜ, 2006?]
Atıksu ön arıtma ve deniz deşarjı sistemleri / İzzet Öztürk İTÜ 1570 İNŞ İstanbul : İTÜ, 1996
Atıksuların arıtılması / Yılmaz Muslu TD745 .M87 1996 İstanbul : İTÜ, c1996
Atıksuların arıtılması / Yılmaz Muslu TD745 .M87 1994 İstanbul : İTÜ, c1994.
Avnik demir cevherlerinden hazırlanan peletlerin indirgeme davranışlarına CaO, Na2O ve K20'in etkisi / Mustafa Kelami Şeşen İTÜ KİM ŞEŞ İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1986
Avrupa memleketlerinde üniversite kademesinde sanayi mühendisliği ve sinai sevk ve idare öğretimi / çev. Bedri Karafakıoğlu T56.4 .A97 1956 İstanbul : İTÜ, 1956
Avrupa mimarisinin anahatları / Nikolaus Pevsner ; çev. Selçuk Batur. NA645 .P48 1970 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi ve Rölöve Kürsüsü, 1970
Aydınlatma dersleri / M. Eskenazi TK4175 .E85 1952 İstanbul : İTÜ, 1952
Aydınlatma tekniği / çev. Muzaffer Özkaya TK4175 .Ö95 1972 İstanbul : İTÜ, 1972.
Aydınlatma tekniği / M. Eskenazi TK4175 .E85 1981 İstanbul : İTÜ, 1981
Aydınlatma tekniği / Muzaffer Özkaya TK4175 .Ö95 1979 İstanbul : İTÜ, 1979.
Aydınlatma tekniği / Muzaffer Özkaya TK4175 .Ö95 1985 İstanbul : İTÜ, 1985.
Aydınlatma tekniği / Muzaffer Özkaya. TK4175 .Ö95 1968 İstanbul : İTÜ, 1968.
Aydınlatma tekniğinin esasları / R. G. Weigel ; çev. Muzaffer Özkaya TK4175 .W45 1962 İstanbul : İTÜ, 1962.
Aydınlatma ve iç tesisat projesi / M. Eskenazi TH7725 .E85 1972 İstanbul : İTÜ, 1972-
Ayvalık şehircilik araştırmaları : 1962-1963 ders yılı İTÜ MİM 2 İstanbul : İTÜ, 1964
Ayvalık'ta şehircilik araştırmaları HT169.T92 B35 1964 İstanbul : İ.T.Ü Mimarlık Fakültesi Şehircilik Yayınları, 1964
Az eğimli sıcak çatılarda uygulama kolaylığı yönünden yalıtım katlarının tertipleri / İmer Sunguroğlu TH2401 .S86 1982 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1982
Azalan debili filtrelerde ön tasfiyeye tabi tutulmamış suların süzülmesi / Kriton Curi TD433 .C87 1974 İstanbul : İTÜ, 1974.
Bacalar : tekniği, yapısı, mimarisi ve Türk yapıcılığında baca / Tulu Baytin TH2281 .B39 1951 İstanbul: İTÜ, 1951
Bağımlı kaynakları en genel biçimde kontrol edilen lineer zamanla değişmeyen devre ve çok-uçluların analizi ve karşılaşılan ilgili sorunlar / Ali Nur Gönüleren TK454 .G665 1977 İstanbul : İTÜ, 1977.
Bağımsız iki değişkenin, birer değişkenli altı bilinmeyen fonksiyonunu içeren bir fonksiyonel denklemin tüm analitik çözümleri ve yüzeyler teorisindeki uygulaması / M. Alez Olcay QA431 .O43 1976 [İstanbul] : İTÜ, 1976.
Bağlama elemanları / Aybars Çakır TJ1320 .Ç35 1984 İstanbul : İTÜ, 1984
Bağlama elemanları konstrüksiyon ve hesap / Mustafa Gediktaş TJ243 .G43 1976 İstanbul : İTÜ, 1976.
Bakım tutum ve emniyet / çev.Yusuf Tekiz. T55 .B35 1968 İstanbul: İTÜ, 1968.
Bakır ve bakır alaşımları / Hans Keller, Klaus Eickhoff ; çev. Şefik Güleç QD137.C6 K45 1969 İstanbul : İTÜ, 1969
Bakırın yüksek sıcaklıklarda yön değiştiren burulma zorlanması altında kısa ömürlü yorulması / Ahmet Aran TA480.C7 A73 1979 İstanbul : İTÜ, 1979.
Balıkçı gemilerinin dizaynı için yeni yollar / Mesut Savcı VM431 .S28 1956 İstanbul : İTÜ , 1956
Balmumcu Seniye (Seniha) Sultan köşkü / Cankut Örmeci, M. Orhan Altan DR739.B3 Ö76 1976 İstanbul : İTÜ, 1976
Bandlı konveyörler / Mehmet Nimet Özdaş TJ1390 .Ö93 1961 İstanbul : İTÜ, 1961
Bankacılık ve banka muhasebesi / Cihangir Akın HG1707 .A34 1984 İstanbul : İ.T.Ü., 1984
BaO-CaO-Mg0-SiO2 dörtlü sisteminde katı halde faz bağıntıları / H. Erman Tulgar QD262 .T85 1966 İstanbul : İTÜ, 1966.
Barometreler / haz. İbrahim Yücelen İTÜ ELE YÜC [İstanbul] : İ.T.Ü., 1971.
Basınç ve çekme gerilmelerinin ortak etkilerine maruz betonun davranış ve kırılması / M. Süheyl Akman TA44O .A36 1967 İstanbul : İTÜ İnşaat Fakültesi, 1967.
Basic ile sayısal hesap / M. Nadir Yücel. QA76.73.B3 Y83 1977 İstanbul : İTÜ, 1977.
Başlangıç değerleri metodu ile helisel çubukların statik hesabı / Vural Cinemre TA660.B3 C56 1960 İstanbul : İTÜ, 1960.
Batı Anadolu Borat yataklarının mukayeseli jenetik etüdü / Işık Özpeker QE389.65 .Ö94 1969 İstanbul: İTÜ, 1969.
Batı Anadolu bölgesinde kültür gelişmesinin ana hatları / Reinhard Stewig ; Ruhi Turfan, M. Şevki Yazman HN656.5.A8 S74 1970 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehircilik Enstitüsü, 1970
Batman çayı üzerinde Malabadı-Hüseyinkan barajı rezervuar sahasının jeolojik etüdü / Erdoğan Yüzer QE316 .Y89 1965 İstanbul : İTÜ, 1965.
Batmış sıçramanın etüdü ve batmış sıçramada maddenin boyuna dispersiyonu / M. Emin Savcı QC431 .S28 1972 İstanbul : İTÜ, 1972.
Bayındırlık işlerinde jeolojinin yardımı ve Türkiye inşaat taşları hakkında notlar / Malik Sayar QE634.T9 S29 1955 İstanbul : İTÜ, 1955.
Bayındırlık işlerinde jeolojinin yardımı ve Türkiye inşaat taşları hakkında notlar / Malik Sayar İTÜ 266 İNŞ İstanbul : İTÜ, 1955.
Bayındırlık işlerinde jeolojinin yardımı ve Türkiye inşaat taşları hakkında notlar / Malik Sayar QE634.T9 S29 1951 İstanbul : İTÜ, 1951
Bazı çelik ve alüminyum alaşımlarının kaymalı yuvarlanma halinde aşınma ve sürtünmesinin kantitatif analizi / Kaşif Onaran TA472 .O53 1960 İstanbul : İTÜ, 1960.
Bazı üst kretase ve tersiyer bentonik foraminiferlerinde çoğalma / Engin Meriç QL368.F6 M47 1976 İstanbul : İTÜ, 1976
Beden eğitimi ve spor faaliyetlerine katılan İ.T.Ü. öğrencilerinin yapısal ve fonksiyonel kapasitelerinin incelenmesi : İstanbul Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü araştırma raporu / haz. Yalçın Aköz ... [ve diğ.] GV361 .B43 1994 İstanbul : İTÜ, 1994
Belirli bir yol sistemi ve işletme şartlarına göre optimum travers aralığının formüle edilmesi / İnal Seçkin TF258 .S43 1969 İstanbul : İTÜ, 1969
Benzeşim kurallarından yaralanılarak motopomp karakteristiklerinin grafik ve analitik metodlarla etüdü / B.Kaya Baysal TJ900 .B39 1976 İstanbul : İTÜ, 1976.
Benzil bütil ftalat ve dioktil ftalat'ın alternatif akım polarografisinde araştırılması / Betül Başaran TD196.P47 B37 1978 İstanbul : İTÜ, 1978.
Benzin püskürtmesinin bugünkü durumu / Zübeyir Demirgüç TJ770 .D46 1963 İstanbul : İTÜ, 1963
Beton : atıl bileşenlerin tesiri eniyi bileşimi elde etmek için uyulması icap eden kaider şantiyede imalı ve taşınması / J. Faury; çev. Akil Muhtar Şuvak. TA439 .F38 1955 İstanbul : İTÜ, 1955.
Beton aşınmasının iki fazlı malzeme olarak incelenmesi / Turan Özturan TA440 .Ö98 1984 İstanbul : İTÜ, 1984
Beton bileşiminin tayini / Bekir Postacıoğlu TA439 .P67 1955 İstanbul: İTÜ, 1955
Beton teknolojisi / Ferruh Kocataşkın TA439 .K63 1959 İstanbul : ITU, 1959.
Beton ve harçların basınç altındaki kısa süreli davranışında çimento hamuru yapısı ve agrega granülometrisinin etkileri / Osman N. Oktar, Harun Moral, Saim Akyüz TA438 .O38 1984 İstanbul : İTÜ, 1984
Beton yollar : rijit yol üstyapıları ;malzeme-tasarım-üretim-yapım-bakım teknikleri / Emine Ağar, İlhan Sütaş, Güven Öztaş TE278 .A33 1998 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1998.
Betonarme / Kemal Özden TA683.2 .Ö93 1978 İstanbul : İTÜ, 1978.
Betonarme / Kemal Özden TA683.2 .Ö93 1971 İstanbul : İTÜ, 1971.
Betonarme / Turgan Sabis TA444 .S23 1956- İstanbul : İTÜ, 1956-
Betonarme / Turgan Sabis TA444 .S23 1958- İstanbul : İTÜ, 1958-
Betonarme büyük boyutlu prefabrike elemanlarla çok katlı konut üretiminde tasarım kısıtlamaları üzerine bir araştırma / Mete Tapan TH1098 .T37 1973 İstanbul : İTÜ, 1973
Betonarme hesap metotları : tablolar ve misaller / Benno Löser , cev. Yusuf Berdan. TA683 .L67 1968 İstanbul : İTÜ, 1968.
Betonarme hesap metotları : tablolar ve misaller / Benno Löser , cev. Yusuf Berdan. TA683 .L67 1955 İstanbul : İTÜ, 1955.
Betonarme hesap metotları : tablolar ve misaller / Benno Löser , çev. Yusuf Berdan TA683 .L67 1951 İstanbul : ITÜ, 1951.
Betonarme hesap metotları : tablolar ve misaller / Benno Löser , çev. Yusuf Berdan. TA683 .L67 1960 İstanbul : İTÜ, 1960
Betonarme hesap metotları : tablolar ve misaller / Benno Löser , Yusuf berdan. TA683 .L67 1964 Istanbul : İTÜ, 1964.
Betonarme I: tablo ve abaklar / haz. İ.T.Ü İnşaat Fakültesi Betonarme Yapılar Birimi TA444 .B473 1984 İstanbul : İTÜ, 1984
Betonarme inşaat / F.Dischinger; çev. F.Kocataşkın. TA683 .D57 1950 İstanbul : İTÜ, 1950
Betonarme istinat duvarları ve perdeleri / Kemal Özden...[ve diğ.] TA770 .B48 1995 İstanbul : İTÜ, 1995
Betonarme istinat duvarları / Kemal Özden TA770 .Ö93 1982 İstanbul : İTÜ, 1982
Betonarme istinat duvarları / Kemal Özden TA770 .Ö93 1978 İstanbul : İTÜ, 1978
Betonarme kabuk yapılar / David P. Billington ; çev. Hasan Karataş, Mustafa Pultar TA683.5.S4 B55 1975 İstanbul : İTÜ, 1975
Betonarme katlanmış plaklar / İsmet Aka, Fikret Keskinel, Tevfik Seno Arda TA683 .A43 1968 İstanbul : İTÜ, 1968
Betonarme kolonlarda flambaj / Niyazi Duman TA444 .D86 1952 İstanbul : İTÜ, 1952
Betonarme köprüler statik hesapları / İhsan İnan TG340 .İ53 1952 İstanbul : İTÜ, 1952
Betonarme köprüler statik hesapları / İhsan İnan TG340 .İ53 1957 İstanbul : İTÜ, 1957
Betonarme köprüler ve hesabatı / Ahmet İhsan YMM 4 AHM İstanbul : YMM Kütüphanesi, 1931
Betonarme sistemlerde göçme yüklerinin bulunması üzerine / Adnan Çakıroğlu, Erkan Özer İTÜ İNŞ ÇAK İstanbul : İTÜ, 1980
Betonarme yapı elemanları / İsmet Aka, Fikret Keskinel, Tevfik Seno Arda TA683.2 .A43 1973 İstanbul : Birsen, 1973.
Betonarme yüksek yapılar / Kemal Özden, Nahit Kumbasar, Süha Sarıakçalı TH1501 .Ö93 1991 İstanbul : İTÜ, 1991
Betonarmede aderans konusunda bir derleme / Tevfik Seno Arda TA682.3 .A73 1968 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1968
Betonarmede iktisadi boyutlama hakkında etüd / İsmet Aka TA439 .A33 1958 İstanbul : İTÜ, 1958
Betonarmeye giriş / İsmet Aka, Fikret Keskinel, Tevfik Seno Arda TA683 .A43 1970 İstanbul : İTÜ, 1970
Betonların geçirimliliği ve tecridi / Ferruh Kocataşkın TA436 .K63 1960 İstanbul : İTÜ, 1960
Betonun prefabrike yapımda doğurduğu ana problemlere toplu bir bakış / Mete Tapan TH1098 .T37 1970 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1970
Bilezikli ve gözenekli yataklarda ısı yayılması / M. Nimet Özdaş TJ1071 .Ö93 1956 İstanbul : İTÜ, 1956.
Bilgisayar programlama / Teoman Kurtay, Eyüp Sabri Türker QA76.6.F25 K88 1987 İstanbul : İTÜ, c1987.
Bina bilgisi : temel bilgiler / Orhan Bolak TH145 .B65 1967 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1967
Bina inşaatında alüminyum / Abdullah Sarı TA690 .S27 1958 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1958.
Bina su tesisatında boruların hesabı için esaslar / çev. Yılmaz Muslu TH6122 .B56 1969 İstanbul : İTÜ, 1969
Bina temel hesapları hakkında aij standartı / haz.Japonya Mimarlık Enstitüsü Yapı Standartları Komitesi; çev.Vahit Kumbasar TA775 .B56 1964 İstanbul : İTÜ, c1964
Binalarda akustik tedbirler : auditorium'lar / Tulu Baytin TA365 .B39 1954 İstanbul : İTÜ, 1954
Binalarda boşalma sürecinin analizi ve benzetimi / Gülen Çağdaş MİM DR15 ÇAĞ 1986
Binalardan gürültü engeli olarak faydalanmada trafik gürültüsüne ilişkin kriter birimlerinin saptanmasında kullanılabilecek bir yöntem / Selma Kurra TD893.6.T7 K87 1978 İstanbul : İTÜ, 1978
Binaların iktisadi problemlerinin çözümünde eylemler araştırmasının kullanılma imkanları / E. Altan Öke TH435 .Ö34 1961 İstanbul : İTÜ, 1961.
Biographical memoirs of Prof. Dr. Kazım Ergin / ed. Tuncay Taymaz QC805.T9 B56 2002 İstanbul : İTÜ, 2002.
Bipolar tranzistor modelleri ve bu modellere ilişkin parametrelerin ölçülmesi / Zafer İncecik İTÜ ELE İNC İstanbul : İTÜ, 1979
Bipolar tranzistor modellerine toplu bakış / Kayihan İklik İTÜ ELE İKL İstanbul : İTÜ, 1977
Bir deplasman bileşenini minumum yapan malzeme yayılışının tayini / Adnan Çakıroğlu TA658.2 .Ç35 1975 İstanbul : İTÜ, 1975
Bir dimensiyonlu sıkıştırılabilen akımların periodik çözümleri üzerinde / İ. Hakkı Öz QA901 .Ö9 1958 İstanbul : İTÜ, 1958.
Bir Güneybatı Anadolu gezisi / Nigan Bayazıt, Yıldız Sey, Atilla Yücel NA1361 .B39 1968 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1968
Bir hava yastıklı vasıtada yükseltme oranının değişimi üzerine bir araştırma / Ahmet Nuri Yüksel VM363 .Y85 1979 İstanbul : İTÜ, 1979
Bir hüzmenin sebep olduğu ses radyasyonunun vorteks metodları ile etüdü ve neticelerin vorteks yüzeyine tatbiki / Kaan Edis QC243 .E35 1965 İstanbul : İTÜ, 1965.
Bir kaplan türbininin kanatsız haciminde bir ölü su çekirdeği teşekkül etmesi halinin tecrübe ve hesap ile tespiti hakkında iki yol / Aziz Ergin TJ870 .E74 1956 İstanbul : İTÜ, 1956.
Bir kuadriğe bağlanan projektif inversiyon ve kuadratik resiprosite / Suat Akın QA554 .A35 1957 İstanbul: İTÜ, 1957.
Bir mekan anlayışı konferansı : F.L. Wright'ın ölümü münasebetiyle 15 Haziran 1959 / haz. Orhan Bozkurt NA737.W74 .B57 1962 İstanbul : ITU, 1962.
Birinci Ulusal pompa kongresi : bildiriler, tartışmalar, konferanslar, yuvarlak masa toplantısı TJ899.5 .U48 1979 İstanbul : İTÜ, 1979.
Birleşik Amerika Devletlerinde hava gemilerinin ziraatte kullanılması / O.E.E.C. ; çev. Muammer Öniz TL722.1 .B57 1961 İstanbul : İTÜ Sivil Havacılık Enstitüsü, 1961.
Birleşik Amerika'da eğitim ve ilkokul planlaması yöntemler ve eğilimler / Ali Kızıltan LC89 .K49 1967 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1967
Bitişik donatı çubuklarının aderansı / Tevfik Seno Arda TA660.B3 A73 1973 İstanbul : İTÜ, 1973.
Bitum kimyası / Nureddin Münşi TP692.4.B5 .A44 1934 İstanbul : YMM, 1935
Biyoklimatik konfor açısından çatı eğitimi ile izolasyon direnci bağıntısının saptanmasında direnci bağıntısının saptanmasında bir yöntem / Aliye Pekin Çelik TH2401 .Ç45 1976 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1976
Biyoklimatik konfor yönünden tavan yüksekliğinin belirlenmesinde kullanılabilecek bir method / Eşher Berköz TH6025 .B47 1969 İstanbul : İTÜ, 1969.
Biyostratigrafi / Cazibe Sayar QE711.2 .S39 1992 İstanbul : İTÜ, 1992.
Bizans'ın matematik kültürü / Hamit Dilgan. QA22 .D55 1963 İstanbul : İTÜ, 1963.
Boğaz demiryolu tüneli geçişi ve İstanbul metrosu fizibilite etütleri ve avan projeleri inceleme raporu / proj. yürüt. Remzi Ülker...[ve öte.] M QE534.2 .B64 1998 İstanbul : İTÜ Yapı ve Deprem Uygulama-Araştırma Merkezi, 1998
Boğaziçi mekanının düzenlenmesinde bazı ilkeler / Mehmet Çubuk HT384.T87 İ83 1971 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1971
Bor yayınımıyla çeliklerde yüzey sertleşmesi / Nazım Bozkurt QD181.B1 B69 1984
Borularda enerji kaybının hesabı için yeni metodlar / Saip Alpay TOK 67 ALP İstanbul : Teknik Okul, 1956
Borularda yük kayıpları / A. Fortier ; çev. Hasan Fehmi Yazıcı TJ930 .F67 1956 İstanbul : İTÜ, 1956
Boy ölçmeleri müracaat kitabı / M. Kneissl ; çev. Mehmet Gündoğdu Özden QB301 .K53 1962 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1962
Boyuna kuvvet tesirleri ihmal edilemiyen elastik, plastik kabuklarda ısı gerilmeleri üzerine / Şükufe Yamantürk İTÜ 875 MİM İstanbul : İTÜ, 1972
Boyut analizi ve bazı boyutsuz katsayılarının fiziki manaları / Necip Yüksel QC20.7.D55 Y85 1963 İstanbul : İTÜ, 1963.
Bölge planlama üzerine / İlhan Tekeli İTÜ MİM TEK İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1972
Bölge planlamasına giriş / Gündüz Atalık HT391 .A83 1989 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi, 1989
Bugün ve yarın için konut / çev. Nigan Bayazıt HD7285 .B84 1969 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1969
Buhar enerjisi / W. E. Dalby ; çev. L. Ulugöl TJ465 .D35 1958 İstanbul : İTÜ, 1958
Buhar kazanları / Charles De Bie ; çev. Fikret Narter TJ286 .D4 1944 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1944
Buhar kazanları / Charles De Bie ; çev. Fikret Narter TJ286 .D4 1942 İstanbul : İstanbul Yüksek Mühedis Mektebi, 1942
Buhar kazanları: ısının elde edilmesi ve geçmesi / Fikret Narter TJ284 .N37 1950 İstanbul : İTÜ, c1950
Buhar kazanlarının ısıl hesapları / Kemal Onat. TJ291 .O53 1969 İstanbul : İTÜ , 1969
Buhar kazanlarının mukavemet hesapları / Kemal Onat. TJ285 .O53 1969 İstanbul: ITÜ, 1969.
Buhar kazanlarının termik hesapları / Kemal Onat TJ291 .O53b 1962 İstanbul : İTÜ, 1962.
Buhar kazanlarının termik hesapları / Kemal Onat. TJ291 .O53b 1965 İstanbul: İTÜ, 1965.
Buhar kazanlarının termik hesapları için yardımcı levhalar / Kemal Onat TJ291 .O53y 1965 İstanbul : İTÜ, 1965
Buhar turbinleri / çev. Sulhi Akışık TJ735 .B84 1963 Istanbul: İTÜ., 1963.
Buhar turbinleri / Suavi Eyice TOY 72 EYİ İstanbul : Marifet Matbaası, < 1957 >
Buhar türbinleri / çev. Sulhi Akışık TJ735 .B84 1963 İstanbul : İTÜ, 1963
Buhar türbinleri / Pierre Lorain; çev. Sulhi Akışık, Mehmet Dalfes TJ735 .P54 1947 İstanbul : İTÜ, 1947
Buharlı kuvvet santrali : cihazların tecrübesi ve ekonomik işletmesi / J. Ricard ; çev. F. Narter TJ400 .R53 1958 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1958
Burhanettin Berken Laboratuvarında 1963-1973 yılları arasında yapılan Hidrolik araştırmalar TC160 .B87 1973 İstanbul : İTÜ, 1973
Burulma yapan çok katlı yapıların yatay yüklere göre hesabı / Günay Özmen TA683.2 .Ö96 1972 İstanbul : İTÜ, 1972
Büyük beton kütlelerinin imal metotdları ve bunların barajlara tatbikinde ilerlemeler / Friedrich Tölke ; çev. Kazım Çeçen TC540 .T65 1955 İstanbul : İTÜ, 1955
Büyük gemi diesel motorlarında yeni gelişmeler / P. Schuler ; çev. Necmettin Erbakan VM770 .S38 1965 İstanbul : İTÜ, 1965.
Büyük İstanbul şehirsel alanında konut-işyeri arası ulaşım ve seyahat talebi analizi / Tülay Kılınçaslan HE311.T9 İ88b 1978 İstanbul : İTÜ, 1978
Büyük matematikçi Ömer Hayyam / Hamit Dilgan QA29.Ö4 D55b 1959 İstanbul : İTÜ, 1959.
Büyük Türk alimi Nasireddin Tusi / Hamit Dilgan. QA29.N3 D55 1956 İstanbul : İTÜ, 1956.
C. Neumann ve Schlafli polinomları teorisine dair / Bahri Vedad Alpman. QA161.P59 A47 1958 İstanbul: İTÜ Makina Fakültesi, 1958.
Cam liflerle pekiştirilmiş çimentolu ve alçılı malzemelerin tek ve iki eksenli yükleme halindeki davranışları / Yaşar Atan, Mehmet Uyan TA404 .A83 1979 İstanbul : İTÜ, 1979
Camilerin aydınlatılması üzerinde bir araştırma / haz. Orhan Bolak TH7703 .C36 1967 İstanbul : Arı, 1967
Cer tekniğinde kullanılan en mühim büyüklük olan A[kWh/km.sene]nın analitik ifadesinin bulunması ve bu ifadenin değişkenlerine bağlılığının etüdü / Atıf Ural TF855 .U73 1970 İstanbul : İTÜ, 1970.
Cevher hazırlama / Yalçın Kaytaz TN500 .K39 1990 İstanbul : İTÜ, 1990
Cevher hazırlama prensipleri / Falih Ergunalp TN500 .E74 1959 İstanbul : İTÜ, 1959
Cevher hazırlamada zenginleştirme öncesi işlemler / Turgut Cengiz Bayraktar TN500 .B39 1974 İstanbul : İTÜ, 1974
Cevher mikroskopisi için tayin tabloları / C. Schouten ; çev. Işık Kumbasar QE369.M5 S33 1974 İstanbul : ITÜ, 1974.
Cıva buharlı redresörler / Osman İkizli TK7872.T7 İ35 1954 İstanbul : İTÜ, 1954
Cidar kalınlığı sabit, eksenine göre simetrik yüklü dönel paraboloid kabuğun kenar problemi / Sıracettin Bilyap TA660.S5 B55 1959 İstanbul : İTÜ, 1959.
Cisimlerin mukavemeti / İlhan Kayan TA407.6 .K39 1987 İstanbul: İTÜ, 1987
Cisimlerin mukavemeti / J.P. Den Hartog ;çev. Oktay İzmirli, Tekin Özbek TA405 .D46 1966 İstanbul : İTÜ, 196
Cisimlerin mukavemeti / Mustafa İnan TA407.6 .İ53 1988 İstanbul: İTÜ Vakfı, 1988
Cisimlerin mukavemeti / S. Timoshenko ; çev. Mustafa İnan, Fahri Sönmez TA407.6 .T56 1956-65 İstanbul : İTÜ, 1956-1965
Cisimlerin mukavemeti / S.Timoshenko ; çev. Mustafa İnan TA407.6 .T56 1960 İstanbul: İTÜ, 1960.
Cisimlerin mukavemeti / S.Timoshenko ; çev. Mustafa İnan, Fahri Sönmez TA407.6 .T56 1947-49 İstanbul: İTÜ , 1947-1949
Cisimlerin mukavemeti problem kitabı / William A. Nash ; çev. Esin Ergintan İnan TA407.4 .N37 1969 İstanbul : İTÜ, 1969
Cisimlerin yapısı ve özellikleri / Bekir Postacıoğlu TA404 .P67 1981- İstanbul : İTÜ, 1981-
CoSO4+KSCN sisteminin polarografik metod ile incelenmesi / Nevzat Önol QD116.P64 Ö56 1955 İstanbul : İTÜ, 1955.
Cross metodu üzerine çalışmalar / Rıfat Yarar. TA650 .Y37 1952 İstanbul : İTÜ, 1952.
Cumhuriyet döneminde Türk sanayiinin gelişmesi : 23-26 Kasım 1981 İTÜ Merkez Bina -Taşkışla / hazl.İstanbul Teknik Üniversitesi HC492 .C855 1981 İstanbul : İTÜ, 1981
Cumhuriyet döneminde Türk Sanayiinin gelişmesi, 23-26 Kasım 1981, İTÜ Merkez Bina-Taşkışla HD2329 .S46 1981 İstanbul : İTÜ, 1981
Cumhuriyetin ellinci yılı kitabı / haz.Ergün Toğrol M Z5055.T9 İ879i 1976 İstanbul : İTÜ İnşaat Fak., 1976.
Çağdaş fiziğe giriş : çözümlü problem kitabı / Ahmed Yüksel Özemre, Şehsuvar Zebitay QC21.2 .Ö94p 1970 İstanbul : İTÜ, 1970.
Çağdaş fiziğe giriş : ders kitabı / Ahmed Yüksel Özemre QC21.2 .Ö94 1970 İstanbul : İTÜ, 1970.
Çağdaş mimari dizaynlamada tarihsel sürekliliğin değerlendirilmesi / Filiz Özer NA680 .Ö94 1982 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1982
Çalışma raporu = report on the activities of the institute / director Ata Nutku VM287 .Ç35 1962 İstanbul : İ.T.Ü., 1962.
Çalışma raporu 1957 senesi = activities in the year 1957 / Ata Nutku, Tarık Sabuncu VM287 .Ç35 1957 İstanbul : İ.T.Ü., 1957
Çanakkale Boğazı'nda Fatih kaleleri / İsmail Utkular NA665 .U85 1953 İstanbul : İTÜ, 1953
Çatlaklı grovak ve killi şistlerin mühendislik özellikleri / A. Bülent Özüer TA706 .Ö98 1975 İstanbul : İTÜ, 1975.
Çatlaklı ve ayrışmış kayaların mühendislik özelliği sempozyumu / der. Ergün Toğrol. TA706 .Ç38 1973 [İstanbul]: İTÜ, 1973
Çektirmenin direnç karakteristikleri / Ferhat Küçük VM751 .K83 1964 İstanbul : İTÜ, 1964.
Çeliğin sertleştirilmesi ve ıslahı / Hugo Herbers ; çev. A. Oğuz Recepoğlu TN751 .H47 1969 İstanbul : İTÜ, 1969.
Çelik çatı ve binalarda rüzgar karşıt-düzenleri ve stabilite bağları / Tevfik Seno Arda TH1611 .A733 1978 İstanbul : Sakarya Devlet Mühendislik-Mimarlık Akademisi, 1978
Çelik demiryol köprüleri için hesap esasları (BE) / haz. Alman Federal Demiryollari ; çev. Fahrettin Ardan TG445 .Ç45 1965 İstanbul : İTÜ, 1965
Çelik demiryol köprüleri için hesap esasları (BE) / haz. Alman Federal Demiryollari ; çev. Fahrettin Ardan TG445 .Ç45 1973 İstanbul : İTÜ, 1973
Çelik döküm / Aram Ersümer TS230 .E77 1973 İstanbul: İTÜ, 1973.
Çelik ızgara kirişli yol köprüleri / Fahrettin Ardan TG380 .A73 1976 İstanbul : İTÜ, 1976
Çelik yapı elemanları / Fahrettin Ardan TA684 .A73 1970 İstanbul: İTÜ, 1970
Çelik yapı elemanları / Fahrettin Ardan TA684 .A73 1959 İstanbul: İTÜ, 1959
Çelik yapı notları / Hilmi Deren TH1611 .D47 İstanbul: İTÜ, [t.y]
Çelik yapılar / Hilmi Deren TH1611 .D47 1978 İstanbul: İTÜ İnşaat Fakültesi, 1978.
Çelik yapılar / Hilmi Deren TH1611 .D47 1980 İstanbul: İTÜ, 1980.
Çelik yapılar / Hilmi Deren TH1611 .D47 İstanbul : İTÜ, 1981-1982
Çelik yapılar : ders notu özetleri / Niyazi Duman, Kaya Özgen TH1611 .D86 1986 İstanbul: İTÜ, 1986.
Çelik yapılar : ders notu özetleri / Niyazi Duman, Kaya Özgen. TH1611 .D86 1973 İstanbul: İTÜ, 1973.
Çelik yapılarda kaynak / A. Türkmen TA492.W4 T87 1948 İstanbul : İTÜ, 1948
Çelik yapılarda kaynak / A.Türmen (dogrusu A.Türkmen). TA492.W4 T87 1955 İstanbul: İTÜ, 1955.
Çelik yapılarda kaynak / Abdullah Türkmen TA492.W4 T87 1964 İstanbul : İTÜ, 1964.
Çelik yapılarda kaynak / Abdullah Türkmen TA492.W4 T87 1944 İstanbul : İTÜ, 1944
Çelik yapılarda taşıma gücü / Tevfik Seno Arda, Erdoğan Uzgider. TH1611 .A733 1986 İstanbul : İTÜ, 1986.
Çelik yapıların montajı / F. Schellewald ; çev. Fahrettin Ardan TA684 .S34 1949 İstanbul : İTÜ, 1949
Çelik yapıların plastik hesabı için tavsiyeler / çev.Tevfik Seno Arda TA684 .Ç455 1977 İstanbul : İTÜ, 1977
Çeliklerin modern tretmanı / Aram Ersümer TN751 .E77 1956 İstanbul: İTÜ, 1956
Çeliklerin yön değiştiren plastik deformasyonlarla yorulması olayında hasar birikmesi ve deformasyon hızının etkisi / Mehmet Çapa TA473 .Ç37 1969 İstanbul : İTÜ, 1969.
Çerçeve binaların titreşim özellikleri ve kargir dolgu duvarlarının tesiri / Muzaffer İpek TA654 .İ64 1966 İstanbul : İTÜ, 1966.
Çerçeveler ve boşluklu perdelerden oluşan yapıların yatay yüklere göre hesabı / Adnan Çakıroğlu, Günay Özmen TA658.44 .Ç35 1973 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1973
Çeşitli forme yapı taşlarıyla yapılmış duvar numunelerinin iki istikametli yükleme altında davranışları / Müfit Yorulmaz, Yaşar T.Atan TH2201 .Y67 1971 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1971
Çeşitli sınır yüzeylerinin pervane üzerindeki etkileri : (nozullu pervaneler) / Öner Şaylan VM753 .Ş39 1970 İstanbul : İTÜ, 1970
Çevre ekonomisi / Mehmet Karpuzcu HC79.E5 K37 1987 İstanbul : İTÜ, 1987.
Çevre görsel değerlendirmesine ilişkin bir yöntem araştırması / K. Ferhan Yürekli TD193 .Y87 1977 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1977
Çevre kontrolunun esasları / Mehmet Karpuzcu. TD174 .K37 1979 İstanbul : İTÜ, 1979.
Çevre mühendisliğinde ekoloji / S.J. Arceivala İTÜ İNŞ ARC İstanbul : İTÜ, 1978
Çevre mühendisliğinde kimyasal prosesler / Olcay Tünay TD451 .T86 1996 İstanbul : İTÜ, 1996
Çevre mühendisliğinde sistem analizi ve optimizasyon teknikleri / Deininger Rolf A. ;çev. Mehmet Karpuzcu...[ve diğ.] TD145 .D45 1978 İstanbul : İTÜ, 1978
Çevre mühendisliğine giriş / Mehmet Karpuzcu TD145 .K37 1988 İstanbul : İTÜ, 1988.
Çevre sağlığı ve teknolojisi / M. Nevzat Kor TD145 .K57 1974 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1974
Çevre teknolojisinde difüzyon / B. Mutlu Sümer...[ve diğ.] TD145 .Ç48 1976 İstanbul : İTÜ, 1976
Çevresel dizayn eğitimi için bir çalışma : Princeton Üniversitesi raporu / çev. Teoman Doruk NA2108 .Ç48 1976 İstanbul : İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1976
Çevresel sanat / Semra Ögel N6494.E6 Ö34 1977 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1977
Çift eğrilikli yüzeylerin akustik dizaynının kontrolunda bir metod : analitik grafik metod / Yıldız Sey TA365 .S49 1966 İstanbul : İTÜ, 1966.
Çimento kimyası / Nureddin Münşi TP881 .A44 1935 İstanbul : YMM, 1935
Çimento ve beton lugati / F. Anstett ; çev. Bekir Postacıoğlu, Sıtkı Bursalı M TA434 .A57 1949 İstanbul : İTÜ, 1949
Çimento ve özellikleri hakkında ne biliyorsunuz? / Ferruh Kocataşkın TP881 .K63 1965 İstanbul : İTÜ , 1965.
Çok amaçlı toplu üretim planlama için yeni bir model ve çözüm yöntemi / Mehmet Tanyaş TS155 .T36 1982 1982.
Çok değişkenli optimizasyon tekniklerinin güneş enerjili ısıtma ve/veya sıcak su sistemlerinin optimizasyonu problemine uygulanması / Mithat Uysal TH7511 .U97 1984 İstanbul : İTÜ Fen Bil. Ens., 1984
Çok katlı çelik çerçevelerde yük-deplasman analizi ve ön boyutlama / Sadettin Ökten TH2301 .Ö38 1977 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1977.
Çok katlı çerçevelerin statik ve dinamik hesabı için bir metot / Nahit Kumbasar TA660.F7 K86 1962 İstanbul : İTÜ, 1962.
Çok katlı yapıların tasarımlarında termal dengenin sağlanmasına yönelmiş bir yaklaşım / K. Doğan Dirik TH6057.T23 D57 1976 İstanbul : İTÜ, 1976
Çok katlı yapıların yatay yüklere göre hesabı için bir ardışık yaklaşım yöntemi / Sumru Pala, Günay Özmen TH6057.T23 P35 1987 İstanbul : İTÜ, 1987
Çok kısa elektromagnetik dalgalar / Ernst Weber...[ve diğ.]; çev. Adnan Ataman, Tarık Özker. QC666 .Ç65 1957 İstanbul : İTÜ, 1957.
Çok yüksek frekans tekniği dersleri / Adnan Ataman QC670.7 .A83 1959 İstanbul : İTÜ, 1959.
Çok-uçlu alt devrelerin bazı özel biçimlerde bağlanmalarıyle oluşturulan çok-uçlu cebirsel devrelerin uç-denklemlerinin varlığı ve bu denklemlerin belirlenmesi için geliştirilmiş yeni bir yöntem / A. Eşref Şen TK454 .Ş46 1978 İstanbul : İTÜ, 1978.
Çözülmüş atom ve reaktör fiziği problemleri / G. Mardus, Ahmed Yüksel Özemre QC173 .M37 1962 İstanbul : İTÜ, 1962
Çözülmüş yüksek matematik problemleri / H. Voght ; çev. M. Aydıncık, S. Öztürk, M. Tanrıkulu. QA303 .V64 1950 İstanbul : İ.T.Ü., 1950.
Çözümlü elektrik makinaları problemleri / Ünver Kalay TK2181 .K35 1975 İstanbul : İTÜ, 1975
Çözümlü elektrik problemleri / Nusret Kürkçüoglu QC532 .K97 1960 İstanbul : İTÜ, 1960.
Çözümlü enerji taşıma hatları ve enerji taşınması problemleri / Muhittin Dilege, Sami Güzelkokar TK3001 .D55 1976 İstanbul : İTÜ, 1976.
Çözümlü metalurji termodinamiği problemleri / Feridun Dikeç TN673 .D55 1982 İstanbul : İTÜ, 1982.
Çözümlü mukavemet problemleri / Hasan Boduroğlu, Feridun Delale TA407.4 .B63 1974 İstanbul : Birsen, 1974.
Çubuk sistemlerin burkulma hesabı / Adnan Çakıroğlu TA660.B3 Ç35 1977 İstanbul : İTÜ, 1977
Çubuk sistemlerin elektronik hesap makineleri ile çözümü : stifnes matrisleri metodu / Semih Tezcan TA660.B3 T49 1970 İstanbul : İTÜ, 1970.
Dağlama broşürü : metalsel deney parçalarının hazırlanması için esaslar.Dağlama ayıraçlarının listesi.İç yapı tespiti için usuller. / Angelica Schrader ; çev. Salahaddin Anık TA403 .S37 1968 İstanbul : İ.T.Ü., 1968.
Dairesel formların mimari akustik etüdü / Tulu Baytın NA2800 .B39 1961 İTÜ : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1961
Dairesel silindirik kabuklarda elastik stabilite etüdü / Hasan Karataş TA660.S5 K37 1965 İstanbul : İTÜ, 1965
Daireye yakın silindirik oyuklardan SH dalgasının saçılması / Ali Osman Çakıroğlu QC176.8.W3 Ç35 1974 İstanbul : İTÜ, 1974.
Dama tahtası biçiminde yeni bir havuz tipi araştırma reaktörünün nötron fizik dizayn hesapları / Cansay Alp TK9202 .A47 1976 İstanbul : İTÜ, 1976.
Dar kolona oturan geniş betonarme kirişlerin davranışı / İlhan Eren TA683.5.B3 E74 1976 İstanbul : İTÜ, 1976
Değerlendirmede temel sorunlar ve mimarlıkta değerlendirme / Yıldız Sey, Mete Tapan NA2500 .S49 1976 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1976
Değişken akımların hidroliği / İstemi Ünsal QA911 .Ü57 1978 İstanbul : İTÜ, 1978.
Değişken atalet momentli mütemadi köprü esas kirişlerinin hesabı / Yusuf Berdan TG355 .B47 1963 İstanbul : İTÜ, 1963
Değişken enkesitli çubuklardan oluşan çelik çerçevelerin ikinci mertebe taşıma yükü teorisine göre hesabı için bir iterasyon metodu / Alpay Özgen TA660.B3 Ö94 1975 İstanbul : İTÜ, 1975.
Demir (3) iyonunun trifosfat anyonu ile meydana getirdiği kompleks dengelerinin incelenmesi / Tülay Tulun TN913 .T85 1975 İstanbul : İTÜ, 1975
Demir döküm / Aram Ersümer, Tayfun Uzunova TS230 .E77 1971 İstanbul : İTÜ, 1971
Demir dökümü / Aram Ersümer, Tayfun Uzunova TS230 .E77 1967 İstanbul : İTÜ, 1967
Demir köprülerin tecrübesi / Fikri Santur TG380 .S26 1940 İstanbul : Yüksek Mühendis Mektebi, 1940.
Demir yol çelik köprüleri için hesap esasları (BE) / haz. Alman Devlet Demiryolları; çev.Ali Fuat Berkman TG445 .D46 1950 İstanbul : İTÜ, 1950
Demir yollar inşaat / Meisner ; çev. Enver Berkmen TF145 .M45 1940- İstanbul : Yüksek Mühendis Mektebi Matbaası, 1934
Demir yollar inşaat / Meisner ; çev. Necati Celil TF145 .M45 1934- İstanbul : Yüksek Mühendis Mektebi Matbaası, 1934
Demir yollar inşaatı / Meisner ; çev. İhsan Bingüler TF145 .M45 1936- İstanbul : Yüksek Mühendis Mektebi Matbaası, 1936
Demirden gayri metaller metalurjisi / W.H.Dennis; çev. H.Erman Tulgar TN758 .D46 1987- İstanbul : İTÜ, 1987.
Demiryol çelik köprülerinin inşai tertibatı için esas kaideler (G.E.) / haz. Alman Devlet Demiryolları Şirketi ; çev. Ali Fuat Berkman TG445 .D46 1950 İstanbul : İTÜ, 1950
Demiryol dersleri / Octave Leduc TF155 .L43 1970 İstanbul: İTÜ, 1970
Demiryol dersleri / Octave Leduc ; çev. Mehmet Bozkurt TF155 .L43 1963 İstanbul : İTÜ, 1963
Demiryol I ders notları / Mehmet Bozkurt İTÜ İNŞ BOZ İstanbul : İTÜ İnşaat Fakültesi, 1980
Demiryol I ders notları / Mehmet Bozkurt İTÜ İNŞ BOZ İstanbul : İTÜ İnşaat Fakültesi, 1983
Demiryol kurbaları / Mehmet Bozkurt TF216 .B69 1969 İstanbul : İTÜ, 1969.
Demiryol kurbaları / Mehmet Bozkurt TF216 .B69 1973 İstanbul : İTÜ, 1973.
Demiryollar / Enver Berkmen TF145 .B47 1955-1962 İstanbul: İTÜ, 1955-1962
Demiryollar / Enver Berkmen TF145 .B47 1955-1956 İstanbul: İTÜ, 1955-1956
Demiryollar / Enver Berkmen TF145 .B47 1961-1966 İstanbul : İTÜ, 1961-1966
Demiryollar / Enver Berkmen TF145 .B47 1947 İstanbul : Teknik Üniversite, 1947.
Demiryollar / Enver Berkmen TF145 .B47 1939- İstanbul : Teknik Üniversite, 1939.
Demiryollar / Martinet ; çev. Mehmet Bozkurt TF145 .M37 1949 İstanbul : İTÜ, 1949
Demiryollar : [üstyapı]/ Rifat Ilgar TF145 .I44 1941 İstanbul : Nafia Vekaleti [doğr. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı] Yüksek Mühendis Mektebi, 1941.
Demiryollar : çekim / Enver Berkmen TF145 .B47 1963 İstanbul : İTÜ, 1963
Demiryollar : çekim / Enver Berkmen TF145 .B47 1956 İstanbul: İTÜ, 1956
Demiryollar : etüd bahsi / Enver Berkmen TF145 .B47 1965 İstanbul: İTÜ, 1965.
Demiryollar : genel bahisler / Enver Berkmen TF145 .B47 1944 İstanbul : Teknik Üniversite, 1944
Demiryollar : güzergah bahsi / Enver Berkmen TF145 .B47 1967 İstanbul: İTÜ, 1967
Demiryollar işletmesi / O. Tevfik Taylan TF145 .T39 1950 İstanbul : İTÜ, 1950
Demiryollarda tatbik edilen fiyat tarifeleri sistemlerinin incelenmesi ile Türkiye şartlarına en uygun bir tarife sisteminin araştırılması / Oral Tümay HE2242 .T86 1969 İstanbul : İTÜ, 1969.
Demiryollarında kurbalara ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri / Güngör Evren TF216 .E97 1979 İstanbul: İTÜ, 1979
Demiryollarında yeni bir birleştirme eğrisinin araştırılması / Osman Bıçakçı TF216 .B57 1977 İstanbul : İTÜ, 1977
Demiryolu / Mehmet Bozkurt TF145 .B69 1989 İstanbul : İTÜ, 1989-
Demiryolu / Mehmet Bozkurt. TF145 .B69 1985- İstanbul : İTÜ, 1985-
Demiryolu / Mehmet Bozkurt. TF145 .B69 1988- İstanbul : İTÜ, 1988-.
Demiryolu arabalarında kullanılan diesel motorlarının inkişaf istikametleri / P. Schuler; çev. Necmettin Erbakan TJ797 .S38 1965 İstanbul : İTÜ, 1965
Demiryolu yük taşımacılığında optimum katar yükü probleminin incelenmesi / Sadettin Özen TF470 .Ö94 1984 İstanbul : İTÜ, 1984.
Denetimsiz kavşaklarda yanyol sürücülerinin davranışlarına göre pratik kapasite saptanması için bir yöntem / Ergun Gedizlioğlu TE176 .G43 1979 İstanbul : İ.T.Ü., 1979
Deney ve mukavemette yeni teoriler / R. L'Hermite ; çev. Orhan Ünsaç TA405 .L47 1946 İstanbul : İTÜ, 1946
Deney ve ölçme tekniğine giriş / M. Süheyl Akman. TH439 .A36 1978 İstanbul : İTÜ, 1978.
Deneysel hidromekanik / Cahit Özgür QC145 .Ö94 1966 İstanbul : İTÜ, 1966.
Deneysel hidromekanik / Cahit Özgür QC145 .Ö94 1971 İstanbul : İTÜ, 1971.
Deneysel hidromekanik / Cahit Özgür QC145 .Ö94 1980 İstanbul: İTÜ, 1980.
Deneysel kimyadan bazı ayıtlar / Nami Serdaroğlu QD151 .S47 1945 İstanbul : İTÜ, 1945
Dengelemede gruplara ayırma / Gottlob Kirschmer ;çev. Mustafa Aytaç, Cankut Örmeci QA188 .K57 1973
Dengeleme'ye giriş / Ernst Gotthardt ; çev.Cankut Örmeci, Orhan Altan QB301 .G68 1974 İstanbul : İTÜ, 1974
Dengesiz çok-fazlı sistemlerin simetrili bileşenler ile analizi / R.Neumann ;çev.Haldun Gürmen TK3226 .N48 1962 İstanbul : İTÜ, 1962
Deniz kirliliği ve kontrolü / Ahmet Samsunlu GC1085 .S36 1995 İstanbul : İTÜ, 1995
Denizaltı gemileri mukavim teknelerinin hesabı ve kullanılan teoriler / Muhittin Etingü VM156 .E85 1948 İstanbul : İTÜ, 1948
Denizden çıkarılan beton agregalarının teknik sorunları / M. Süheyl Akman TA441 .A36 1977 İstanbul : İTÜ, 1977.
Denkli ve denksiz rejimlerde elektrik ağ şebekelerinin genel hesap metodu / Ch Lavanchy ; çev. Haldun H. Gürmen TK454.2 .L38 1953 İstanbul : İTÜ, 1953
Denkli ve denksiz rejimlerde elektrik ağ şebekelerinin genel hesap metodu / Ch Lavanchy ; çev. Haldun H. Gürmen TK454.2 .L38 1946 İstanbul : İTÜ, 1946
Deprem bölgelerindeki tek katlı, tek boşluklu taşıyıcı tuğla duvarlarında boşluk-duvar, boşluk-donatı morfotektonik ilişkileri / Bisülay Utku TH2243 .U85 1977 İstanbul : İTÜ, 1977.
Deprem sonrası rehabilitasyon aşaması için bir konut yapım sistemi araştırması / Sungu Bazoğlu TH1095 .B39 1981 İstanbul : İTÜ, 1981.
Depremin önceden haber verilmesi konusunda japon programı / T. Hagiwara, T. Rikitake ; çev. Silva Büyükaşıkoğlu QE538.8 .H34 1968 İstanbul : İTÜ, 1968
Deri sanayii sıvı artıklarının aktif çamur metodu ile tasfiyesinin kinetiği üzerine bir araştırma / Ali Kalender TD756 .K35 1981 İstanbul : İTÜ, 1981.
Determination of the safety factor of an elasto-plastic hollow cube / Şükufe Yamantürk TA418 .Y36 1958 İstanbul : İTÜ, 1958
Devre -2 : bir devre analiz programı / İklil Kayihan TK454 .K39 1977 İstanbul : İTÜ Elektrik Fakültesi, 1977.
Devre analizi : ders notları / Vedat Tavşanoğlu. TK454 .T38 1982 İstanbul : İTÜ, 1982.
Devre analizi : ders notları / Vedat Tavşanoğlu. TK454 .T38 1979 İstanbul : İTÜ Elektrik Fakültesi, 1979.
Devre analizi dersleri / Yılmaz Tokad. TK454 .T65 1976-77 İstanbul : İTÜ, 1976-1977.
Devre analizi laboratuvarı deneyleri TK454 .D48 1984 İstanbul : İTÜ, 1984
Devre analizine giriş deneyleri / haz. İTÜ Elektrik Fakültesi, Devreler ve Sistemler Kürsüsü TK454 .D48 1981 İstanbul : İTÜ, 1981
Devre sentezine giriş : (ders notu) / Fuat Anday TK7867 .A53 1993 İstanbul : İTÜ Ekektrik Elektronik Fak., 1993
Devre sentezine giriş : (ders notu) / Fuat Anday TK7867 .A53 1983 İstanbul : İTÜ Ekektrik Elektronik Fak., 1988
Devre sentezine giriş : ders notları / Fuat Anday TK7867 .A53 1980 İstanbul : İTÜ , 1980
Devre sentezine girişi : ders notları / Fuat Anday TK7867 .A53 1978 İstanbul : İTÜ , 1978
Diaminoglioksim ile bazı transition metallerinin değişik gaz atmosferlerindeki reaksiyonları ve kompleks formasyonu / Serap Sarısaban QD172.T6 S27 1976 İstanbul : İTÜ, 1976.
Dicle - Kavşana baraj yerinde evaporitlerin erime ve kabarma davranışları / Mahir Vardar QE471.15.E8 V37 1981 İstanbul : İTÜ Maden Fakültesi , 1981.
Diesel grupları tesislerinin tertiplenmesi / çev. Hikmet Binark TJ795 .D553 1959 İstanbul : İTÜ, 1959
Diesel motorlarında iş teşekkülü ve buna dair foto-elektrik deneyler / Hikmet Binark. TJ795 .B56 1953 İstanbul: İTÜ, 1953.
Diesel motorlarında karışım teşkili ve yanma / Otto Cordier, Anton Pischinger ; çev. Orhan Işık. TJ797 .C67 1951 İstanbul : İTÜ, 1951.
Diesel motorlarında tutuşma gecikmesi hakkında yeni araştırmalar / Necmettin Erbakan TJ797 .E73 1957 İstanbul : İTÜ, 1957
Diesel motorlarının kabul tecrübeleri için tavsiyeler (beynelmilel CIMAC normları) / çev. Ergun Omay TJ795 .D559 1964 İstanbul : İTÜ, 1964
Diferansiyel denklemler / İlhan Birkan QA371 .B57 1980 İstanbul : İTÜ, 1980
Diferansiyel gerilimle yönetilen akım kaynağı / gerilim kaynağı ya da diferansiyel akım kuvvetlendirici içeren aktif RC-devrelerinin analizi ve sentezi / Fuat Anday TK454.2 .A525 1979 İstanbul : İTÜ, 1979.
Diferansiyel operatörler için yaklaşık diferens operatörlerinin inşası ve kalan terimlerin küçültülmesi / Gülseren Aydın QA329.4 .A93 1981 İstanbul : İTÜ, 1981.
Diferansiyel ve integral hesap : ders notları / Selma Öztürk QA304 .Ö98 [y.y. : y.y., t.y.]
Diferansiyel ve integral hesap üzerine metodlu alıştırmalar / D. Leib; çev.Şükufe Yamantürk, Leyla Gürsel QA305 .L45 1967 İstanbul : İ.T.Ü, 1967.
Diferens denklemler teorisine dayanarak ıraksak serilerin analitik devam ile toplanması / Cevdet Koçak QA295 .K63 1954 İstanbul : İTÜ, 1954.
Dijital elektronik devreleri: ders notu / Hakan Kuntman TK7868.D5 K86 1992 İstanbul : İTÜ., 1992.
Dijital kontrollu sistemlerin analizi / A. Ferit Konar; türkçesi Eşref Adalı, Füsun Tunalı TJ223.M53 K66 1981 İstanbul : İTÜ Elektronik Fakültesi, 1981.
Dikarboksilli asitlerin metal-koordinasyon polimerleri hakkında / Yurdagül Öcal QH324.9.I5 Ö23 1977 İstanbul : İTÜ, 1977
Dikdörtgen levhada iç ve kenar çatlak problemi / R. Kemal Anıl TA660.P6 A55 1978 1978.
Dik-helisel izdüşüm sistemi / Belgin Mazlumoğlu QA502 .M39 1974 İstanbul : İTÜ Temel Bil. Ens., 1974
Dinamik absorbelerle titreşim kontrolu / M. Alaeddin Arpacı TA355 .A77 1984 İstanbul : İTÜ, 1984
Dinamik meteoroloji dersleri / Robert A. Brown QC880 .S29 1963 İstanbul : İTÜ, c1963.
Dinamik problemleri QA845 .D56 1979d İstanbul: İTÜ 1979
Dinamik yükler altında donmuş zeminlerin mekanik davranışı / Ergün Toğrol, Turgut Ersoy, A. Oğuz Tan TA710 .T64 1977 İstanbul : İTÜ, 1977
Dinamik yüklere maruz donmuş zeminlerin davranışı / A.Oğuz Tan TA711.A2 T36 1982 İstanbul : İTÜ, 1982.
Dinamik yüklü yataklarda yağ debisi / A. Talha Dinibütün TJ1075 .D56 1969 İstanbul : İTÜ Makine Fakültesi, 1969.
Dip savaklar altından geçen akımda su yüzeyinde vuku bulan salınım hareketleri / İstemi Ünsal TC553 .Ü57 1969 İstanbul : İTÜ, 1969.
Directional stability of articulated vehicle / Orhan Daldal TL245.8 .D35 1966 İstanbul : İTÜ, 1966
Direkt deplasman metodu ile düzlem çubuk sistemelrin hesabı için bir program : DİDE 75 / Günay Özmen TH437 .Ö96 İstanbul : İTÜ, [t.y]
Dişli çark mekanizmaları / Lütfullah Ulukan, Tulga Özsoy. TJ184 .U48 1973 İstanbul : İTÜ, 1973.
Dişli çarklar / A. Schiebel ; çev. H. İleri TJ184 .S34 1951-1963 İstanbul : İ.T.Ü., 1951-1963.
Dişli çarklar / A. Schiebel ;çev. H.İleri TJ184 .S34 1949 İstanbul : İ.T.Ü., 1949.
Diyarbakır evleri / Doğan Erginbaş. GT346.D49 E74 1953 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1953.
Dizayn eğitiminde ölçüm ve değerlendirme için bir elkitabı / haz. Amerikan Mimarlar Enstitüsü ; çev.Teoman Doruk NA2005 .D59 1977 İstanbul: İTÜ, 1977
Dizayn sırasında yük ve balıkçı gemilerinin direncinin bulunması / E. C. M. Danckwardt ; çev. Reşat Baykal VM751 .D36 1982 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1982
Doğankent hidroelektrik santralı sualma tesislerine ait araştırmalar / Kazım Çeçen...[ve diğ.] TK1081 .D64 1973 İstanbul : İTÜ, 1973
Doğramalar / Muhittin Binan TH2275 .B56 1980- İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1980-
Doğru akım makinalarında komutasyon / M. Kemal Sarıoğlu TK2611 .S27 1956 İstanbul : İTÜ, 1956
Doğru akım makinalarının geçici rejimleri / M. Kemal Sarıoğlu TK2681 .S27 1975 İstanbul : İTÜ, 1975
Doğru akım makinalarının geçici rejimleri / M. Kemal Sarıoğlu. TK2681 .S27 1964 İstanbul : İTÜ, 1964.
Doğru akım makinalarının stabilitesi ve geçici rejimlerinin etüdü / M. Kemal Sarıoğlu TK2681 .S27 1956 İstanbul : İTÜ, 1956
Doğru akımla cerde elektrik donanımı : seyr iletkenleri de dahil / Th Buchhold, F. Trawnik ; çev. Münir Ülgür İTÜ 153 ELE İstanbul : İTÜ, 1957
Doğru akımla cerde elektrik donanımı : seyr iletlenleri de dahil / Th Buchhold, F. Trawnik ; çev. Münir Ülgür TK454.15.D57 B83 1948 İstanbul : İTÜ, 1948
Doğru akımla cerde elektrik donanımı : seyr iletlenleri de dahil / Th Buchhold, F. Trawnik ; çev. Münir Ülgür TK454.15.D57 B83 1964 İstanbul : İTÜ, 1964
Doğru ve alternatif akım şebekelerinin hesabı / Karl Muttersbach; çev. İzzet Gönenç QC601 .M88 1961 İstanbul: İTÜ, 1961.
Doğru ve alternatif akım tekniğine ait problemler ve çözümleri / W. Vieger ; çev. Şahin Ayanlar QC601 .V54 1952 İstanbul : İTÜ, 1952.
Doğru ve alternatif akım tekniğine ait problemler ve çözümleri / W. Vieger; çev. Şahin Ayanlar QC601 .V54 1963 İstanbul : İTÜ, 1963.
Doğru ve alternatif akımla büyük çapta elektrik enerjisi nakil problemleri / Günther Oberdorfer ; çev.İzzet Gönenç QC601 .O24 1951 İstanbul : İTÜ, 1951.
Doğrusal programlama ve yapı optimizasyonuna uygulanması / Fikret Keskinel, Erdal Atrek T57.74 .K47 1983 İstanbul : İTÜ, 1983
Doğu Karadeniz Bölgesi için geliştirilmiş barometrik yükseklik formülü / Zeki Uzuner QC885.6.T9 U98 1976 Trabzon : İTÜ, 1976.
Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon alt bölgesi (TBAB) kentsel etki alanlarının saptanmsı için yöntem : etkileşim esası / Şinasi Aydemir HT384.T92 T73 1978 İstanbul : İTÜ, 1978.
Dokümantasyon : konusu ve problemi / Ulvi Yürüten Z665 .Y87 1948 İstanbul : Teknik Okulu, 1948
Dolu gövdeli doğru eksenli kirişlerde sehimler : sehim hesap metodları, sehimlerin ve elastik eğrinin kolaylıkla tayini için tablolar / Niyazi Duman TA492.G5 D86 1954 İstanbul : İTÜ, 1954.
Doymamış ortamdaki bir kanaldan enfiltrasyon / Vedat Batu TA418.9.P6 B38 1974 İstanbul : İTÜ, 1974
Dökme demir sahasında yenilikler / Roland Mitsche ; çev. Aram Ersümer TS230 .M58 1958 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1958.
Döküm ve katılaştırma tekniği / Merton C. Flemings ; çev.Metin Başaran TN690 .F54 1976 İstanbul: İTÜ, c1976
Dönel kabuk sistemlerin diferensiyel geçiş matrisleriyle çözümü / Kaya Sayar İNŞ DÇ401 SAY 1970.
Dönel kabuklar / Kemal Özden TA660.S5 Ö93 1975 İstanbul : İTÜ, 1975.
Dönel simetrik parabolid yüzeyi ile sınırlı ortamda bir elastodinamik sınır değer problemi / Necla Kadıoğlu QA931 .K34 1982
Döner pistonlu motorlarda çevrimin termokimyasal açıdan teorik ve deneysel olarak incelenmesi / H. Ertuğrul Arslan TJ170 .A77 1983 İstanbul : İTÜ, 1983
Döner takımlarda ağız geometrisi / Necmettin Ongar TJ1185 .O54 1961 İstanbul : İTÜ, 1961.
Dörtuçlular teorisi / Richard Feldtkeller, çev.Fikret Yücel TK454 .F45 1955 İstanbul : İTÜ, 1955
Dren tesislerinin planlanması, inşası ve bakımı için direktifler / haz. Alman Tarım Bakanlığı ; çev. Kazım Çeçen TC970 .D74 1963 İstanbul : İTÜ, 1963
Dren tesislerinin planlanması, inşası ve bakımı için direktifler / haz. Alman Tarım Bakanlığı ; çev. Kazım Çeçen TC970 .D74 1955 İstanbul : İTÜ, 1955.
Dren tesislerinin planlanması, inşası ve bakımı için direktifler / haz. Alman Tarım Bakanlığı ; çev. Kazım Çeçen TC970 .D74 1948 İstanbul : İTÜ, 1948
Duran akışkan içinde aniden harekete geçen gözenekli bir levhadan meydana gelen akım/ M. Emin Erdoğan QA929 .E73 1975 İstanbul: İ.T.Ü., 1975
Durgun sıvılar içinde yükselen gaz habbelerinin hareketlerinin etüdü / Altan Tapucu QC183 .T37 1968 İstanbul : İTÜ, 1968.
Duyarlık ve tolerans analizi / Cevdet Acar TK7872.F5 A23 1979 İstanbul : İTÜ, 1979
Duyarlılık analizinde yeni olanaklar / Cevdet Acar ELE DÇ191 ACA İstanbul : İTÜ, 1979
Düşük değerli yakıtların gazlaştırılması / D. B. Günsburg ; çev. A. Oğuz Recepoğlu TP759 .G86 1972 İstanbul : İTÜ, 1972
Düz borularda helikoidal akışın tecrübi etüdü / Cahit Özgür TC160 .Ö94 1955 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1955.
Düz veya az eğimli çatılarda suya karşı korunum / İmer Sunguroğlu TH2401 .S86 1972 İstanbul : İTÜ, 1972
Düzlem elastisite teorisi ile kartezyen eksenlere göre simetrik çift enklüziyon probleminin çözümü / Saim Akyüz TA653 .A39 1971 İstanbul : İTÜ, 1971.
Düzlem ve küresel trigonometri / Gerhard Hessenberg, çev. Cankut Örmeci QA342 .H47 1971 İstanbul : İTÜ, 1971.
Düzlemde alanların hesaplarında presizyonun araştırılması ve hata sınırı üzerine bazı öneriler / Olcay Öztan TA590 .Ö98 1974 İstanbul : İTÜ, 1974.
Düzlemde elastisite teorisi / Mustafa İnan QA931 .İ53 1969 İstanbul : İTÜ, 1969.
Eğik eğilme ve eksenel basınç etkisindeki betonarme kesitlerde taşıma gücü formülleri / Adnan Çakıroğlu, Erkan Özer TA445 .Ç35 1981 [İstanbul] : İTÜ, 1981
Eğimli yüzeyleri etkileyen güneş radyasyonu şiddetinin hesaplanmasında kullanılabilecek grafik bir yöntem / Eşher Berköz QB531 .B47 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, [t.y]
Eğri eksenli elastik çubukların genel burkulma teorisi hakkında / Tekin Özbek TA660.B3 Ö93 1966 İstanbul : İTÜ, 1966.
Eğrisel yüzeylerde pürüzlülük tesirleri / Reşat Baykal TC175 .B39 1968 İstanbul : İTÜ, 1968.
EİE Genel Müdürlüğü Düzce-Aksu H.E.S. sualma tesisleri model deneyleri / Kazım Çeçen, İlhan Avcı İTÜ İNŞ ÇEÇ İstanbul : İTÜ, 1986.
Ekonomik inkişafta araştırmanın rolü / Raymond H. Ewell ; çev. Nami Serdaroğlu HB74.5 .E94 1956 İstanbul : İTÜ, [1956]
Eksantrik basınç halinde daire, sekizgen, daire halkası ve dikdörtgen şeklindeki betonarme kesitlerin hesabı için tablolar / Turgan Sabis TA444 .S23 1969 İstanbul : İTÜ, 1969
Eksenel türbomakinalarda teğetsel hız enerjisinin reküperasyonu için çift çarklı sistemlerin etüdü / Baha Atabek TJ267 .A83 1966 İstanbul : İTÜ, 1966.
Eksenel yüklü rijit dairesel temeller hakkında bir inceleme / M. Tuğrul Özkan TA775 .Ö95 1978 İstanbul : İTÜ, 1978.
Eksenlerine göre simetrik yüklü eşit mukavemetli dönel mambran kabuklar / M.Cengiz Dökmeci TA660.S5 D65 1965 İstanbul: İTÜ, 1965.
Ekstraktif metalürji prensipleri / Fuat Yavuz Bor TN665 .B67 1985-1989 İstanbul: İTÜ, 1985-1989
Elastik cisimlerin dinamiği eğri eksenli çubukların titreşimleri / Hamit Öztepe. TA355 .Ö98 1976 İstanbul : İTÜ, 1976.
Elastik cisimlerin dinamiği plakların titreşimi / Hamit Öztepe TA660.P6 Ö98 1975 İstanbul : İTÜ, 1975
Elastik çubuklara oturan plakların çözümleri / Bekir Tekinalp TA660.P6 T45 1952 İstanbul : İTÜ, 1952.
Elastik çubukların genel teorisi / Mustafa İnan TA660.B3 İ53 1966 İstanbul : İTÜ, 1966
Elastik elemanlı mekanizmaların dinamik analiz ve sentezi / Fuat Pasin QA931 .P37 1960 İstanbul : İTÜ, 1960.
Elastik mesnetli mütemadi kemerler / Ender Yazar NA2880 .Y39 1959 İstanbul : İTÜ, 1959
Elastik stabilite teorisi / S.Timoshenko; çev.Erdoğan Şuhubi, Hilmi Deren QA931 .T56 1963 İstanbul : İTÜ, 1963
Elastik uzuvlu bir üç çubuk mekanizmasının hareketi / Halit Koşar QA935 .K67 1960 İstanbul : İTÜ, 1960.
Elastik zemine oturan iki istikamette mütemadi sistemlerin etüdü / Fikret Keskinel TA660.B43 .K47 1961 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1961
Elastik zemine oturan kalın plakların etüdü / Teoman Arıman TA660.P6 A75 1965 İstanbul : İTÜ, 1965.
Elastik zemine oturan sonlu kiriş tesir çizgileri ve sürekli temellerin çözümüne uygulanması / Fikret Keskinel TA660.P59 K47 1970 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1970
Elastisite teorisi : çözüm yöntemleri ve bazı matematiksel teknikler / Sacit Tameroğlu QA931 .T36 1991 İstanbul : İTÜ, 1991.
Elastisite teorisinde düzlem inclusion probleminin analitik devamla çözümü / İhsan Gürgöze QA931 .G87 1959 İstanbul : İTÜ, 1959.
Elastisite teorisine giriş ve galerkin vektör / Rıfat Yarar QA931 .Y37 1952 İstanbul : İTÜ, 1952.
Elastomekanikte başlangıç değerleri metodu ve taşıma matrisi / Mustafa İnan TA660.B3 İ53e 1964 İstanbul : İTÜ, 1964.
Elasto-plastik zeminlerde yataklanmış diyaframların hesabı için bir metod / Antonio L. Trupia TA710 .T78 1976 İstanbul : İTÜ, 1976
Elastostatiğin stabilite problemleri / Alf Pfluger; çev. Sacit Tameroğlu. QA935 .P45e 1970 İstanbul: İTÜ, 1970.
Elektriğin endüstride tatbikatı / Julius Fiedler Elin ; çev. M. Münir Ülgür, Emin Ünalan TK145 .E443 1955 İstanbul : İTÜ, 1955
Elektrik alanlarına giriş / Ahmet Akhunlar QC665.E38 A34 1967-1969 İstanbul : İTÜ, 1967-1969.
Elektrik alanlarına giriş / Ahmet Akhunlar QC665.E38 A34 1971-77 İstanbul : İTÜ, 1971-1977.
Elektrik alanlarına giriş / Ahmet Akhunlar QC665.E38 A34 1983- İstanbul : İTÜ., 1983-
Elektrik ark kaynağı için terim lügatı : 4 lisan üzerine Türkçe, Almanca, İngilizce ve Fransızca/ hazl. Nurettin Çuhadar, Muzaffer Sağışman, Salahaddin Anık M TK4660 .E44 1960 İstanbul : İTÜ, 1960.
Elektrik ark kaynağında ısının tesiri altında kalan bölgenin etüdü / Mübeccel Cin TK4660 .C56 1978 İstanbul : İ.T.Ü., 1978
Elektrik cihazları dersleri / Mustafa Münir Ülgür. TK2821 .Ü44 1952 İstanbul : İTÜ, 1952-
Elektrik cihazları dersleri / Mustafa Münir Ülgür. TK2821 .Ü44 1962 İstanbul : İTÜ, 1962.
Elektrik çarpması tehlikelerinin kontrolü / haz. U.S. Department of Labor ; çev. Mete Sanver TK152 .E44 1971 İstanbul : İTÜ, 1971
Elektrik dalgalarının temelleri / Hugh Hildreth Skilling ; çev. Adnan Ataman. QC661 .S55 1977 İstanbul : İTÜ, 1977.
Elektrik dalgalarinin temelleri / Hugh Hildreth Skilling ; çev. Adnan Ataman. QC661 .S55 1961 İstanbul : İTÜ, 1961.
Elektrik devrelerinin analizi / Cevdet Acar TK454 .A234 1995 İstanbul : İTÜ, 1995
Elektrik devrelerinin analizi / Cevdet Acar TK454 .A234 1999 İstanbul : İTÜ, 1999
Elektrik devrelerinin temelleri deneyleri İTÜ ELE ELE İstanbul : İTÜ, 1979.
Elektrik devrelerinin temelleri laboratuvarı deneyleri TK454 .E443 1991 İstanbul : İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi , 1991
Elektrik devrelerinin temelleri laboratuvarı deneyleri TK454 .E443 1997 İstanbul : İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi, 1997
Elektrik devrelerinin temelleri laboratuvarı deneyleri TK454 .E443 1987 İstanbul : İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi , 1987
Elektrik devrelerinin temelleri laboratuvarı deneyleri TK454 .E443 1983 İstanbul : İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi , 1983
Elektrik direnç nokta kaynağında temas direncinin etüdü / İ. Barlas Eryürek TK4660 .E79 1976 İstanbul : İTÜ, 1976.
Elektrik ekonomisi / Turgut Boduroğlu HD9685 .B63 1965 İstanbul : İTÜ, 1965.
Elektrik Fakültesi : 1957-1958 öğretim yılı kılavuzu M LF5250.İ88 E44 1959 İstanbul : İTÜ, [1959]
Elektrik Fakültesi : 1966-1967 öğretim yılı kılavuzu M LF5250.İ88 E44 1967 İstanbul : İTÜ, 1967.
Elektrik filtreleri : ve kristalli elektrik filtreleri / Pierre David ; çev. Bedri Karafakıoğlu TK7872.F5 D38 1949 İstanbul : İTÜ, 1949
Elektrik hatlarının ve şebekelerinin hesaplanması / Georg Carle ; çev. Mustafa Bayram TK3221 .C37 1962 İstanbul : İTÜ, 1962.
Elektrik iletim şebekelerinin işlenmesi ve korunması / Pierre Henriet ; çev. Nesrin Tarkan TK3091 .H46 1984-1991 İstanbul : İTÜ, 1984-1991
Elektrik iletim şebekelerinin işlenmesi ve korunması / Pierre Henriet ; çev. Nesrin Tarkan TK3091 .H46 1982 İstanbul : İTÜ, 1982
Elektrik iletim şebekelerinin işlenmesi ve korunması / Pierre Henriet ; çev. Nesrin Tarkan TK3091 .H46 1975 İstanbul : İTÜ, 1975-
Elektrik kontrol sistemleri / Richard W. Jones ; çev. Emin Ünalan TK2851 .J66 1976 İstanbul : İTÜ, 1976.
Elektrik makinaları : çözümlü problemler / Nurdan Güzelbeyoğlu TK2181 .G89 1987 İstanbul : İTÜ, 1987-
Elektrik makinaları : çözümlü problemler / Nurdan Güzelbeyoğlu. TK2181 .G89 1984-1985 İstanbul : İTÜ, 1984-1985.
Elektrik makinaları deneyleri / derleyen Osman İkizli. TK2181 .E437 1948 İstanbul : İTÜ, 1948
Elektrik makinaları deneyleri / derleyen Osman İkizli. TK2181 .E437 1944 İstanbul : İTÜ, 1944
Elektrik makinaları deneyleri / Turgut Boduroğlu. TK2189 .B63 1968 İstanbul : İTÜ, 1968.
Elektrik makinaları deneyleri / Turgut Boduroğlu. TK2189 .B63 1983 İstanbul : İTÜ, 1983.
Elektrik makinaları dersleri / Turgut Boduroğlu TK2181 .B63 1970-1988 İstanbul : Beta Basım Yayım, 1970-1988
Elektrik makinaları dersleri / Turgut Boduroğlu. TK2181 .B63 1968 İstanbul : ITÜ, 1968.
Elektrik makinaları dersleri / Turgut Boduroğlu. TK2181 .B63 1984 İstanbul : İTÜ , 1984.
Elektrik makinaları dersleri : doğru akım makinası hesap örneği / Turgut Boduroğlu İTÜ ELE BOD İstanbul : İTÜ, 1978.
Elektrik makinaları dersleri : teori, hesap ve konstrüksiyon / Turgut Boduroğlu. TK2181 .B63 1972 İstanbul : İTÜ, 1972.
Elektrik makinaları dersleri : teori, hesap ve konstrüksiyon / Turgut Boduroğlu TK2181 .B63 1952-1986 İstanbul : İTÜ , 1952-1986
Elektrik makinaları dersleri : teori, hesap ve konstrüksiyon / Turgut Boduroğlu TK2181 .B63 1982 İstanbul : İTÜ, 1982-
Elektrik makinaları dersleri : teori, hesap ve konstrüksiyon / Turgut Boduroğlu TK2181 .B63 1980 İstanbul : İTÜ, 1980-
Elektrik makinaları dersleri : teori, hesap ve konstrüksiyon / Turgut Boduroğlu TK2181 .B63 1984 İstanbul : İTÜ, 1984-
Elektrik makinaları dersleri : teori, hesap ve konstrüksiyon / Turgut Boduroğlu TK2181 .B63 1981 İstanbul : İTÜ, 1981-
Elektrik makinaları dersleri : teori, hesap ve konstrüksiyon / Turgut Boduroğlu. TK2181 .B63 1974 İstanbul : İTÜ, 1974.
Elektrik makinaları dersleri : transformator projesi hesap örneği, ders notu / Turgut Boduroğlu TK2181 .B63e 1980 İstanbul : İTÜ, 1980
Elektrik makinaları esaslarına bir giriş / Theodor Bödefeild, Heinrich Sequenz ; çev. izzet Furgaç. TK2181 .B634 1948 İstanbul : İTÜ, 1948-
Elektrik makinaları I, II : (çözümlü problemler) / Nurdan Güzelbeyoğlu TK2181 .G89 1994 İstanbul : İTÜ, 1994
Elektrik makinaları I,II / Nurdan Güzelbeyoğlu TK2181 .G89 1992 [İstanbul]: İTÜ., 1992.
Elektrik makinaları I,II / Nurdan Güzelbeyoğlu TK2181 .G89 1998 İstanbul : İTÜ, 1998
Elektrik makinaları I,II : (çözümlü problemler) / Nurdan Güzelbeyoğlu TK2181 .G89 1991 İstanbul: İTÜ., 1991
Elektrik makinaları I,II : (çözümlü problemler) / Nurdan Güzelbeyoğlu TK2181 .G89 1991 İstanbul : İTÜ, 1991
Elektrik makinalarında aşırı zorlanmalar / Nurdan Güzelbeyoğlu TK2391 .G89 1989 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1989
Elektrik makinalarında dağılma, kayıplar ve ısınma'nın hesapları / Osman İkizli. TK2211 .İ35 1962 İstanbul : İTÜ, 1962
Elektrik makinalarının muayenesi / Werner Nürnberg ; çev. Mustafa Bayram. TK2181 .N87 1963 İstanbul : İTÜ, 1963.
Elektrik makinalarının muayenesi / Werner Nürnberg ; çev. Mustafa Bayram. TK2181 .N87 1976 İstanbul : İTÜ, 1976.
Elektrik makinalarının muayenesi / Werner Nürnberg ; çev. Turgut Boduroğlu. TK2181 .N87 1951 İstanbul : İTÜ, 1951.
Elektrik makinalarının sargıları ve bunların yapılması / F. Heiles ; çev.Emin Ünalan. TK2182 .H45 1977 İstanbul : İTÜ, 1977.
Elektrik makinalarının sargıları ve bunların yapılması / F. Heiles ; çev.Emin Ünalan. TK2182 .H45 1948 İstanbul : İTÜ, 1948.
Elektrik makinalarının sargıları ve bunların yapılması / F. Heiles ; çev.Emin Ünalan. İTÜ 152 ELE İstanbul : İTÜ, 1956.
Elektrik makinalarının sargıları ve bunların yapılması / F. Heiles ; çev.Emin Ünalan. TK2182 .H45 1956 İstanbul : İTÜ, 1977.
Elektrik makinalarının temelleri / M. Kemal Sarıoğlu TK2181 .S27 1990-1993 istanbul : İTÜ, 1990-1993
Elektrik makinalarının temelleri / M. Kemal Sarıoğlu. TK2181 .S27 İstanbul : İTÜ, (t.y.).
Elektrik makinalarının temelleri / M. Kemal Sarıoğlu. TK2181 .S27 1984 istanbul : İTÜ, 1984.
Elektrik makinalarının temelleri / M. Kemal Sarıoğlu. TK2181 .S27 1980 istanbul : İTÜ, 1980.
Elektrik makinalarının temelleri / M. Kemal Sarıoğlu. TK2181 .S27 1970-77 istanbul : İTÜ , 1970-1977.
Elektrik makineleri : esaslara bir giriş / Theodor Bödefeld, Heinrich Sequenz ; çev. Halis Duman TK2181 .B634 1955 İstanbul : İTÜ, 1955.
Elektrik makineleri : esaslara bir giriş / Theodor Bödefeld, Heinrich Sequenz ; çev. Halis Duman İTÜ 95 ELE İstanbul : İTÜ, 1944.
Elektrik makineleri konstrüksiyon resimleri / haz. H. Trenkmann, A. Von Köigslöw; çev. Mustafa Bayram TK2181 .E44 [y.y] : [y.y], [t.y]
Elektrik makineleri konstrüksyonu Elektrik Makineleri Kürsüsü TK2181 .E44 İstanbul : İ.T.Ü.,
Elektrik makinelerinin hesabı / John H.Kuhlmann ; çev. Ali N.Berkol TK2331 .K84 1951 İstanbul : Teknik Okulu , 1951
Elektrik makinelerinin hesabı / John H.Kuhlmann ; çev. Ali N.Berkol TOY 54 ELE İstanbul : Teknik Okulu , 1968
Elektrik makinelerinin kayıpları ve teorisi / Halis Duman TK2211 .D86 1955 İstanbul : İTÜ, 1955
Elektrik motorlarıile tahrik dersleri / Cabir Hamdi Sepen TK4058 .S47 1949 İstanbul : İTÜ, 1949
Elektrik motoru ile tahrik : hesaplama esasları / A. Schwaiger ; çev. Kemal Halıcıoğlu TK4058 .S39 1952 İstanbul : Teknik Okulu, 1952
Elektrik mühendisliğinde ileri matematik analizi metodları / J.B.Russell ...[ve diğ.] ; çev. Tarık Özker TA330 .E44 1954 İstanbul : İTÜ, 1954.
Elektrik mühendisliğinde ileri matematik analizi metodları / J.B.Russell ...[ve diğ.] ; çev.Tarık Özker TA330 .E44 1967 İstanbul: İTÜ, 1967.
Elektrik ölçme laboratuarı deneyleri / Abdi Dalfes QC535 .D35 1968 İstanbul : İTÜ, 1968.
Elektrik ölçme laboratuarı deneyleri / Abdi Dalfes QC535 .D35 1973 İstanbul : İTÜ, 1973
Elektrik ölçme laboratuarı deneyleri / Abdi Dalfes QC535 .D35 1978 İstanbul : İTÜ, 1978.
Elektrik ölçme laboratuarı deneyleri / Abdi Dalfes QC535 .D35 1983 İstanbul : İTÜ, 1983.
Elektrik ölçme laboratuarı deneyleri / Abdi Dalfes QC535 .D35 1990 İstanbul : İTÜ, 1990
Elektrik ölçme laboratuarı deneyleri / Abdi Dalfes QC535 .D35 1958 İstanbul : İTÜ, 1958
Elektrik ölçmeleri / Burhaneddin Sezerar TK275 .S49 1949-1950 İstanbul : İTÜ, 1949-1950
Elektrik ölçmesi problemleri / Enise Erimez, M.Turgut Menalioğlu QC275 .E75 1981 İstanbul: İTÜ, 1981.
Elektrik ölçmesi problemleri / Enise Erimez, M.Turgut Menalioğlu. QC275 .E75 1970 İstanbul : İTÜ, 1970.
Elektrik ölçü aletleri ve ölçme metodları / Süreyya Elbi TK275 .E43 1964- İstanbul: İTÜ, 1964.
Elektrik ölçü aletleri ve ölçme metodları / Süreyya Elbi TK275 .E43 1973- İstanbul: İTÜ, 1973-
Elektrik ölçü aletleri ve ölçme metodları / Süreyya Elbi TK275 .E43 1956- İstanbul: İTÜ, 1956-
Elektrik santralları ve şebekeleri / Buchhold, Happoldt ; çev. İzzet Gönenç TK1191 .B83 İstanbul : İTÜ,
Elektrik santralları ve şebekeleri / Buchhold, Th. ; çev. İzzet Gönenç, Mustafa Bayram TK1191 .B83 1950-1967 İstanbul : İTÜ, 1950-1967
Elektrik santralları ve şebekeleri / Th. Buchhold, H. Happoldt ; çev. Izzet Gönenç, Mustafa Bayram. TK1191 .B83 1967-1980 İstanbul : ITÜ, 1967-1980.
Elektrik tesisatı dersleri / Mustafa Bayram TK165 .B39 1963 İstanbul : İTÜ, 1963-
Elektrik tesisatı dersleri / Mustafa Bayram TK165 .B39 1958- İstanbul : İTÜ, 1958-
Elektrik tesisleri dersleri / Mustafa Bayram TK165 .B39 1978 İstanbul : İTÜ, 1978-
Elektrik tesisleri ile ilgili sorular ve çözümler / Mustafa Bayram TK168 .B39 1990 İstanbul : ITÜ, 1990.
Elektrik tesisleri laboratuvar deneyleri / Mustafa Bayram TK147 .B39 1974 İstanbul : ITÜ, 1974.
Elektrik tesisleri laboratuvar deneyleri / Mustafa Bayram TK147 .B39 1971 İstanbul : ITÜ, 1971.
Elektrik tesisleri laboratuvar deneyleri / Mustafa Bayram İTÜ 1267 ELE İstanbul : ITÜ, 1984.
Elektrik tesislerinde topraklama / Mustafa Bayram TK3227 .B39 1977 İstanbul : İTÜ, 1977
Elektrik ve magnetizmanın matematik teorisi / James Jeans ; çev. Sıdıka Saltan QC518 .J43 1961 İstanbul : İTÜ, 1961.
Elektriki mesaha / M. Emin Kalmak QC665.E38 K35 1935 [İstanbul] : Y.M.M., 1935.
Elektrikle enerji nakli / H. Kyser, Emin Ünalan TK2514 .K97 1963 İstanbul : İTÜ, 1963-
Elektrikle enerji nakli / H.Kyser ; çev. Muhittin Dilege TK2514 .K97 1951-52 İstanbul : İTÜ, 1952.
Elektrikle tahrik : (krenlerin ve asansörlerin elektrik motorları ile tahriki) / Emin Ünalan TK4055 .Ü53 1963 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1963
Elektrikle tahrik : (krenlerin ve asansörlerin elektrik motorları ile tahriki) / Emin Ünalan TK4055 .Ü53 1967 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1978
Elektrikli demiryolların sabit tesisleri / Karl Sachs ; çev. Mustafa Münir Ülgür TF855 .S23 1953 İstanbul : İ.T.Ü., 1953.
Elektrikte geçici olaylar / Reinhold Rüdenberg ; çev. Mustafa Münir Ülgür TK3226 .R83 1956-60 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1956-1960.
Elektro-akustiğin temelleri / Friedrich Alexander Fischer ; çev.Ziyaettin Süder TK5981 .F57 1980 İstanbul : İTÜ, 1980
Elektroakustik : ders notu / Ziyaettin Süder. TK5981 .S83 1980 İstanbul : İTÜ, 1980
Elektrokimya / A. Sezai Saraç QD551 .S27 19?? İstanbul : İTÜ, c19??
Elektrokimya / Ahmet İsfendiyaroğlu. QD551 .İ84 1972 İstanbul : İTÜ, c1972.
Elektrokimya : prensipleri ve tatbikatı / H. Jermain Crieghton. ; çev.İlhami Civaoğlu, Talat Erben QD553 .C74 1949 İstanbul : İ.T.Ü., 1949
Elektrokimya prensipleri ve tatbikatı / H.Jermain Creighton; çev. İlhami Civaoğlu, Talat Erben QD553 .C74 1969- İstanbul: İ.T.Ü., 1969-
Elektrokimya problemleri / Ahmet İsfendiyaroğlu QD556 .İ84 1976 İstanbul : İTÜ , 1976
Elektrokimya problemleri / Ahmet İsfendiyaroğlu. QD556 .I84 1972 İstanbul : İTÜ, 1972.
Elektrokimya tatbikatı / Erich Muller ; çev. Cevdet Aydoğan, Yavuz Geyran QD553 .M85 1956 İstanbul: İ.T.Ü., 1956.
Elektrokimyanın endüstriye uygulanması / Ahmet İsfendiyaroğlu, A. Sezai Saraç QD551 .İ84 1980 İstanbul : İTÜ, 1980
Elektrokimyanin prensipleri / Ahmet İsfendiyaroğlu. QD551 .İ84 1978 İstanbul: İTÜ, 1978.
Elektromagnetik alan teorisi / Ahmet Akhunlar QC665.E4 A34 1978 İstanbul : İTÜ, 1978
Elektromagnetik alan teorisi / Ahmet Akhunlar QC665.E4 A34 1965-1966 İstanbul : İTÜ , 1965-1966.
Elektromagnetik alan teorisinin temelleri / Mithat İdemen QC665.E4 İ34 1990 İstanbul : İTÜ., 1990.
Elektromagnetik alan teorisinin temelleri: ders notu / Mithat İdemen QC665.E4 İ34 1986 İstanbul : İTÜ, 1986.
Elektromagnetik alan teorisinin temelleri: ders notu / Mithat Idemen. QC665.E4 İ34 1984 İstanbul : İTÜ., 1984.
Elektromagnetik alan teorisinin temelleri: elektrostatik, magnetostatik, elektromagnetizma, distribüsyon alanında Maxwell denklemleri, özel rölativite teorisi / Mithat İdemen QC665.E4 İ34 2006 İstanbul : İTÜ Vakfı, 2006
Elektro-magnetik dalgaların propagasyonunda atmosferin rolü / Ahmet Özel TK145 .Ö94 1949 İstanbul : İTÜ, 1949
Elektromagnetik dalgaların temelleri / Mithat İdemen QC661 .İ34 1987 İstanbul : İTÜ, 1987.
Elektromagnetik dalgaların temelleri / Mithat İdemen. QC661 .İ34 1991 İstanbul : İTÜ , 1991.
Elektromagnetik dalgalarla jeodezik ölçmeler (elektrometri) / M. Gündogdu Özgen TA595 .Ö94 1986 İstanbul: İTÜ, 1986.
Elektronik : ders notu / Tahsin Saya TK7860 .S29 1978 İstanbul : İTÜ., 1978.
Elektronik bilgi işleme : ulusal sempozyum İstanbul 25-26 Nisan 1977 QA76 .E434 1977 İstanbul : İ.T.Ü., 1977.
Elektronik devreleri / Duran Leblebici TK7867 .L43 1983 İstanbul : İTÜ, 1983.
Elektronik devreleri / Duran Leblebici TK7867 .L43 1992 İstanbul : İTÜ, 1992
Elektronik devreleri / Duran Leblebici TK7867 .L43 1987 İstanbul : İTÜ, 1987.
Elektronik devreleri / Duran Leblebici İTÜ 1304 ELE İstanbul : İTÜ, 1985.
Elektronik devreleri / Duran Leblebici TK7867 .L43 1991 İstanbul : İTÜ, 1991-
Elektronik devreleri : (ders notu) / Hakan Kuntman TK7867 .K86 1990 İstanbul : İTÜ., 1990.
Elektronik devreleri : ders notu / Duran Leblebici İTÜ ELE LEB İstanbul : İTÜ, 1981
Elektronik devreleri : ders notu / Duran Leblebici. TK7867 .L43 1979 İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1979.
Elektronik devreleri : ders notu / Hakan Kuntman TK7867 .K86 1987 İstanbul: İTÜ., 1987
Elektronik devreleri : ders notu / Sait Türköz TK7867 .T87 1990 İstanbul : İTÜ, 1990.
Elektronik devreleri laboratuarı deneyleri TK7867 .E445 1981 İTÜ ELE ELE İstanbul: İTÜ, 1981
Elektronik devreleri laboratuarı I deneyleri TK7867 .E445 1990 İstanbul: İTÜ, 1990
Elektronik devreleri laboratuvarı II deneyleri / Elektronik Anabilim Dalı. TK7867 .E445 1989 İstanbul : İTÜ, 1989.
Elektronik devreleri ve sentezi / Duran Leblebici TK7867 .L43s 1970 İstanbul : İTÜ, 1970.
Elektronik devreleri ve sentezi / Duran Leblebici TK7867 .L43 1981 İstanbul : İTÜ, 1981-
Elektronik devreleri ve sentezi / Duran Leblebici. TK7867 .L43s 1978 İstanbul : İTÜ, 1978-
Elektronik devrelerin büyük işaret cevabının bilgisayar yardımıyla bulunması / Hakan Kuntman İTÜ ELE KUN İstanbul : İTÜ, 1980.
Elektronik düzenler ve devreleri / Jacob Millman, Christos C. Halkias; çev. Yıldız Leblebici TK7871 .M55 1977-80 İstanbul : İTÜ, 1977-80.
Elektronik düzenler ve devreleri / Jacob Millman, Christos C. Halkias; çev. Yıldız Leblebici. TK7871 .M55 1984-85 İstanbul : İTÜ, 1984-85.
Elektronik düzenler ve devreleri / Jacob Millman, Christos C. Halkias; çev. Yıldız Leblebici. TK7871 .M55 1991 İstanbul : İTÜ, 1991-
Elektronik düzenler ve devreleri / Jacob Millman, Christos C. Halkias; çev. Yıldız Leblebici. İTÜ 1366 ELE İstanbul : İTÜ, 1988
Elektronik elemanları : ders notu / Duran Leblebici TK7870 .L43 1986 İstanbul : İTÜ, 1986.
Elektronik elemanları : ders notu / Duran Leblebici TK7870 .L43 1990 İstanbul : İTÜ, 1990.
Elektronik elemanları ders notu / Duran Leblebici. TK7870 .L43 1987 İstanbul: İTÜ, 1987.
Elektronik elemanları: ders notu / Duran Leblebici TK7870 .L43 1993e İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi , 1993.
Elektronik hesap / M. Nadir Yücel QA431 .Y83 1972 İstanbul : İTÜ, 1972
Elektronik hesap makinaları ile programlama ve sayısal hesap kursu notları / Tarık Özker...[ve diğerl]. QA76.6 .E44 1968 İstanbul : İTÜ, 1968.
Elektronik hesap makinaları ile sıralama / William A. Martin ; çev. M. Nadir Yücel QA76.6 .M37 1973 İstanbul : İTÜ, 1973
Elektronik hesap otomatlarının kullanılması / Hans-Peter Meier; çev. S. Palavan, H. Öztepe QA75 .M45 1960 İstanbul : İ.T.Ü., 1960.
Elektronik ve devreleri / Mustafa Santur TK7867 .S36 1976 İstanbul : İTÜ, 1976
Elektronik ve devreleri / Mustafa Santur İTÜ ELE SAN İstanbul : İTÜ,
Elektronik, yüksek frekans ve mikrodalga tekniği terimleri : İngilizce-Türkçe M TK7804 .E44 1979 İstanbul : İTÜ, 1979.
Elektrostatiğe giriş / Haldun Gürmen QC571 .G87 1965 İstanbul : İTÜ, 1965
Elektrotekniğe giriş / Hasan Önal TK145 .Ö53 1958-1973 İstanbul : İTÜ, 1958-1973
Elektrotekniğe giriş / Hasan Önal TK145 .Ö53 1977-1979 İstanbul : İTÜ, 1977-1979.
Elektrotekniğe giriş / Hasan Önal. TK145 .Ö53 1966-1979 İstanbul : İTÜ, 1966-1979.
Elektrotekniğin esasları / Ahmet Akhunlar TK145 .A44e 1975 İstanbul: İTÜ, 1975
Elektrotekniğin esasları / Ahmet Akhunlar. TK145 .A44e 1961 İstanbul: İTÜ, 1961.
Elektrotekniğin esasları / K. A. Krug TK145 .K78 1948a İstanbul : İTÜ, 1948
Elektrotekniğin esasları / K.A. Krug; çev. Osman İkizli. TK145 .K78 1971 İstanbul : İTÜ, 1971.
Elektrotekniğin esasları / K.A.Krug; cev. Osman İkizli. TK145 .K78 1948 İstanbul : İTÜ, 1948.
Elektroteknik / Ahmet Akhunlar TK145 .A44 1975 İstanbul : İTÜ , 1975.
Elektroteknik / Ahmet Akhunlar. TK145 .A44 1962 İstanbul: İTÜ, 1962.
Elektroteknik / Ahmet Akhunlar. TK145 .A44 1967 İstanbul: İTÜ, 1967.
Elektroteknik / Ahmet Akhunlar. TK145 .A44 1971 İstanbul: İTÜ, 1971.
Elektroteknik / Nusret Alperöz. TK145 .A47 1982 İstanbul : İTÜ , 1982.
Elektroteknik : ders notları / haz. Nusret Alperöz İTÜ ELE ALP İstanbul : İTÜ, 1980.
Elektroteknik : elektrik / Mustafa Temiz TK145 .T46 1985 İstanbul: İTÜ, 1985
Elektroteknik : magnetizma / Mustafa Temiz QC753.2 .T46 1984 İstanbul: İTÜ, 1984
Elektroteknik dersleri / Haldun N. Gürmen. TK165 .G87 1952 İstanbul: İTÜ, 1952.
Elektroteknik esaslar / K.A.Krug; cev. Osman İkizli TK145 .K78 1945 İstanbul : İTÜ, 1945
Elektroteknik notları / Burhanettin Sezerar, Süreyya Elbi. TK145 .S49 1951 İstanbul : İTÜ, 1951.
Elektroteknikte otomatik ayar / A. Leonhard , çev. Emin Ünalan TK7872.V55 L46 1984 İstanbul : ITÜ, 1984
Elektroteknikte otomatik ayar / A. Leonhard , çev. Emin Ünalan. TK7872.V55 L46 1953 İstanbul : ITÜ, 1953.
Elemanter dalga mekaniği / W. Heitler ; çev. H. Gürmen. QC174.2 H45e 1963 İstanbul : İTÜ, 1963.
Eminönü-Süleymaniye-Unkapanı bölgesinin geoteknik etüdü ve Yeni Cami temellerinin incelenmesi / Hamdi Peynircioğlu, İsmail Hakkı Aksoy, Kemal Özüdoğru TA710.4.T92 İ88 1978 İstanbul : İTÜ, 1978
Endüstri etkisinde bir kentsel sistemin dinamik büyüme modeli / Gülden Erkut HT361 .E75 1986 İstanbul : İTÜ, 1986
Endüstride elektrik motorları / D. R. Shoults, C. J. Rife, T. C. Johnson ; çev. M. Münir Ülgür. TK2511 .S56 1965 İstanbul : İTÜ, 1965.
Endüstride emniyet basınçlı gazlar kullanma ve korunma / çev. Doğan Gücer TP242 .E53 1966 İstanbul : İTÜ, 1966
Endüstride emniyet çevresel ve kimyasal tehlikeler : anorganik asitler / çev. Yusuf Tekiz TP213 .E53 1968 İstanbul : İTÜ, 1968
Endüstride emniyet çevresel ve kimyasal tehlikeler : gürültüden doğan tehlikeleri önleme / çev. Reşdan Emirhan TD892 .E53 1965 İstanbul : İTÜ, 1965
Endüstride ısı ekonomisi / Suavi Eyice TJ255 .E95 1973- İstanbul : İTÜ, 1973-
Endüstride nükleer teknikler / Ali Nezihi Bilge TK9145 .B55 1991 İstanbul: İTÜ, 1991
Endüstride optimum yatırım mikdarının seçimi ve kazançlılığın sabit durumunu temin eden fiyatlandırma bağıntıları / S. Neşet Omay HF5416.5 .O43 1974 İstanbul : İTÜ, 1974.
Endüstride standardizasyon ve standard sayılar / Hilmi İleri HD62 .İ44 1955 İstanbul : İ.T.Ü., 1955.
Endüstride toz sis ve dumanlar / haz. National Safety Council ; çev. Salahaddin Anık HD7261 .E53 1968 İstanbul : İTÜ, 1968.
Endüstrileşmiş bina açısından mimari tasar ve uygulama / Şevket Sunar HD9715 .S86 1975 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1975
Endüstrileşmiş bina tasarımında çizimde sembolik anlatım üzerine bir inceleme / Ata Kerim Tayman İTÜ MİM TAY İstanbul : İTÜ, 1987
Endüstrileşmiş yapı / Lami Eser TH1000 .E84 1981 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1981
Endüstriyel hammaddeler / M.Sezai Kırıkoğlu TN260 .K57 1990 İstanbul : İTÜ, 1990.
Endüstriyel hidrolik : ders notları / Mehmet A. Bolu TC160 .B65 1985 Sakarya : İTÜ, 1985
Endüstriyel kalite kontrolu / Sıtkı Gözlü İTÜ İŞL GÖZ İstanbul : İTÜ , c1989
Endüstriyel radyografi el kitabı / haz. Beynelmilel Kaynak Enstitüsünün V numaralı TA417.25 .E53 1969 İstanbul : İTÜ, 1969
Enerji iletim hatları : direkler / Vural Aygen TK3242 .A94 1990 İstanbul : İTÜ, 1990
Enerji iletim hatları : direkler / Vural Aygen TK3242 .A94 1985 İstanbul : İTÜ, 1985
Enerji kaynakları / Ekrem Göksu HD9502.A2 G65 1986 İstanbul : İTÜ, 1986.
Enerji kaynakları II : petrol ekonomisi / Ekrem Göksu HD9502.A2 G65 1984 İstanbul : [y.y], 1984.
Enerji nakil tesislerine bağlı elektrik makine ve cihazlarile alakalı bazı meseleler ve birkaç yeni tesis / Cabir Hamdi Sepen TK3001 .S47 1953 İstanbul : İTÜ, 1956.
Enerji nakline dair temel bilgiler / Johann Grabscheid ; çev. Muhittin Dilege TK3221 .G73 1951- İstanbul : İTÜ, 1951-
Enine donatımın aderansa etkisi / Tevfik Seno Arda TA683.42 .A73 1968 İstanbul : İTÜ, 1968.
Episantr tayin metodları / Nevzat Öcal QE541 .Ö23 1959 İstanbul : İTÜ, 1959
Episikloidal dişli serileri ve tatbikatı / Necdet Eraslan TJ202 .E73 1955 İstanbul : Teknik Okulu, 1955
Erkek orta sanat okulları ve erkek sanat enstitüleri / Sabri Oran LB3205 .O73 1952 1952.
Erzincan-Ekşisu'da sıvılaşma potansiyeli ve yerel koşulları : araştırma projesi / Ayfer Erken, Remzi Ülker İTÜ İNŞ ERK İstanbul : İTÜ, t.y.
Erzurum ili içindeki linyit yatakları ve bölgenin yakıt problemi / İhsan Çataltaş TN831.T9 Ç38 1966 İstanbu : İTÜ, 1966
Eski Mısır mimarisindeki nisbetler / V. Vladimirov ; çev. Hamit Dilgan, Selim Palavan NA215 .V53 1968 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1968
Eski Mısır mimarisindeki nisbetler / V. Vladimirov ; çev. Hamit Dilgan, Selim Palavan NA215 .V53 1947 İstanbul : İTÜ, 1947
Etibank - Ergani bakır işletmesi flotasyon çıkışı çökeltme havuzu / Kazım Çeçen, İlhan Avcı İTÜ İNŞ ÇEÇ İstanbul : İTÜ, 1983.
Etibank küre bakırlı pirit işletmesi ikizciler sulama tesisi / İlhan Avcı İTÜ İNŞ AVC İstanbul : İTÜ, 1985.
Etibank Seydişehir alüminyum tesisleri / haz. Okan Addemir, Fuat Yavuz Bor TA690 .E85 1985 İstanbul : İTÜ, 1985
Etibank-Murgul yeni sualma ve hidroelektrik tesisleri / Kazım Çeçen İTÜ İNŞ ÇEÇ İstanbul : İTÜ, 1984.
Etriyeli kolonların hesabı için abaklar / Halit Demir TA660.C6 D46 1965 İstanbul : İTÜ, 1965
Etriyeli kolonların hesabı için abaklar / Halit Demir TA660.C6 D46 1972 İstanbul : İTÜ, 1972
Euromos (Ayaklı tapınağı) / Mükerrem (Usman) Anabolu NA275 .A53 1964 İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1064
Ev çöplerinin toplanması ve ortadan kaldırılması, yolların temizlenmesi : OECE Eksperler Grupunun Raporu / çev. Cemil Ilgaz TD791 .E8 1957 İstanbul : İTÜ, 1957
Ev enstalasyonları : temizsu, pissu, ısıtma, aydınlatma, yıldırımlık / P.Frommer ; E. A. Kömürcüoğlu TH6010 .F76 1965 İstanbul : İTÜ, 1965
Fabrika idareciliği elkitabı / haz. Gordon B. Carson ; çev. İ. İlhami Karayalçın, Yücel Çetin TS155 .F33 1970 İstanbul : İTÜ, 1970
Fabrika idareciliğinde yeni gelişmeler / İ.İlhami Karayalçın TS155 .K37 1968 İstanbul : İTÜ, 1968
Fabrika tesisi bakımı / haz. İngiliz Produktivite Heyeti ; çev. Nusret Kürkçüoğlu. TS184 .F33 1956 İstanbul : (y.y.), 1956.
Fabrika yeri seçimi metodlarının genel etüdü, kritiği ve kantitatif bir yer seçim metodunun geliştirilmesi / Düeb Muhammed Lakhder TS177 .L35 1974 İstanbul : İTÜ, 1974.
Ferroalaşımların istihsali elektrometalurji / V. P. Elyutin..[ve diğ.] TN686 .F47 1968 İstanbul : İTÜ, 1968
Fizik / Erich Hausmann, Edgar P.Slack ; çev. Nusret Kürkçüoğlu QC32 .H38 1955 İstanbul : İTÜ, 1955.
Fizik / Erich Hausmann, Edgar P.Slack ; çev.Nusret Kürkçüoğlu QC32 .H38 1951 İstanbul : İTÜ, 1951
Fizik / Erich Hausmann, Edgar P.Slack ; çev.Nusret Kürkçüoğlu QC32 .H38 1958 İstanbul : İTÜ, 1958.
Fizik / Edgar P. Slack, Erich Hausmann ; çev. Nusret Kürkçüoğlu QC32 .H38 1958- İstanbul : İTÜ, 1958-
Fizik : II / Abdülkadir Aksoy QC32 .A47f 1984 İstanbul : İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi, 1984.
Fizik : çözümlü problemleri / Abdülkadir Aksoy, M. Sabih Aksoy QC32 .A47 1984 İstanbul : İTÜ, 1984.
Fizik ders notları / Ali Sümer QC21.2 .S86 1975 İstanbul : İTÜ, 1975.
Fizik ders notları / Ali Sümer QC21.2 .S86 1970 İstanbul : İTÜ, 1970
Fizik kondisyon / Ruhi Sarıalp RC1235 .S27 1987 İstanbul : İ.T.Ü., 1987
Fizik prensipleri / Francis Weston Sears; çev. Nusret Kürkçüoğlu QC23 .S43 1959- İstanbul : İTÜ, 1959-
Fizik prensipleri / Francis Weston Sears ; çev. Salih Murad Uzdilek İTÜ 624 MAD İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1965-
Fizik prensipleri / Francis Weston Sears; çev. Nusret Kürkçüoğlu QC21.2 .S432 1957-72 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1957-72.
Fizik prensipleri / Francis Weston Sears; çev. Nusret Kürkçüoğlu QC21.2 .S432 1972 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1972.
Fizik prensipleri / Francis Weston Sears; çev. Nusret Kürkçüoğlu QC21.2 .S432 1956 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1956
Fizik prensipleri / Francis Weston Sears; çev. Salih Murad Uzdilek, Nusret Kürkçüoğlu QC21.2 .S43f 1955-63 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1955-63.
Fizik problemleri / Ahmet Karadeniz QC32 .K37 1947 İstanbul : Milli Eğitim Bakanlığı Teknik Okulu, 1947.
Fizik ve felsefe / Werner Heisenberg QC6 .H45 1972 İstanbul : İ.T.Ü., 1972.
Fizik: teknikerler için / Bedi Ilgım QC32 .I44 1948 İstanbul : Teknik Okulu, 1948
Fizikçiler için matris teorisi / J. Heading; çev.İhsan Turgut Gürgöze QC20.7.M3 H43 1977 İstanbul : İ.T.Ü., 1977.
Fizikokimya I ders notu / derl. Atila Yaman QD453.2 .F59 1981 İstanbul : [y.y.]., 1981
Fizikokimyaya giriş / Talat Erben, Ertuğrul Ayça, Ahmet İsfendiyaroğlu. QD453 .E73 1964 İstanbul : İTÜ, 1968.
Fiziksel kimya / Olcay Tünay, Işık Kabdaşlı. QD453.2 .T86 1996 İstanbul : İTÜ, 1996
Fiziksel kimya problemleri / B.W.V. Hawes, N.H. Davies ;çev. Ayfer Aydın QD453.2 .H39 1984 İstanbul : İTÜ, 1984
Fiziksel metallurjinin esasları : malzeme bilgisi / Albert G. Guy ; çev. Doğan E. Güçer TN690 .G89 1963 İstanbul : İTÜ, 1963.
Fiziksel metallurjinin esasları : malzeme bilgisi / Albert G. Guy; çev. Doğan E. Güçer. TN690 .G89 1972 İstanbul : İTÜ, 1972.
Fiziksel metallurjinin esasları: Malzeme bilgisi / Albert G. Guy ; çev. Doğan E. Güçer. TN690 .G89 1967 İstanbul : İTÜ, 1967.
Fizikte bakışım (simetri) genel bakışım teoremleri ve bunların elektrikle ilgili kuramlara (teorilere) uygulanması / Metin Üçoluk QC174.17.S9 Ü26 1977 İstanbul : İTÜ, 1977.
Fizikte matematik metotları / Ahmed Yüksel Özemre. QA37.2 .Ö94 1971 İstanbul: İTÜ, 1971.
Flotasyon : ilkeleri ve uygulaması / Suna Atak TN523 .A83 1982 İstanbul: İTÜ, 1982.
Flotasyon : ilkeleri ve uygulaması / Suna Atak TN523 .A83 1974 İstanbul : İTÜ, 1974.
Fluid mechanics / Atıl Bulu TA357 .B85 2001 İstannbul : İTÜ, 2001
Form araması / Eliel Saarien ; türk. Mukbil Gökdoğan BH301.F6 S23 1967 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1967
Form ve doku-texture : formun dokusu üzerine bir deneme ve mimari ifade / Önder Tüzcet N7430.5 .T89 1967 İstanbul : [y.y], 1967
Fortran 77 / ed.Walt Brainerd ;çev.Fikret Keskinel, Boğos Pınar QA76.73.F25 F665 1978 İstanbul : İTÜ Elektronik Hesap Bilimleri Enstitüsü, 1978
Fotogrametri / Mustafa Aytaç. TA593 .A98f 1988 İstanbul: İTÜ, 1988.
Fotogrametride dengeleme / Mustafa Aytaç. TA593 .A98fd 1987 İstanbul: İTÜ, 1987.
Fotogrametrik ve fotogrametrik olmayan ölçmelerin birlikte değerlendirilmesi ve uygulaması / Sıtkı Külür TA593 .K85 1985 İstanbul : İTÜ, 1985.
Fotogrametrinin mühendislik işlerine tatbiki / F.R. Jung ; Cankut Örmeci TA593 .J86 1971 İstanbul : İTÜ, 1971
Fotojeoloji / Cankut Örmeci. QE33.2.A3 Ö76 1977 Istanbul : İTÜ, 1977.
Fotojeoloji : hava fotoğraflarının jeolojik yorumu / Cankut Örmeci İTÜ 1371 İNŞ İstanbul : İTÜ, 1988
Fourier serileri / Türkan Gül QA404 .G85 1989 İstanbul : İTÜ, 1989.
Francis tipi bir reaksiyon türbininde çark kanadının çizimi / Th Bovet ; çev. Hasan Fehmi Yazıcı İTÜ 534 MAK İstanbul : İTÜ, 1963
Francis tipi bir reaksiyon türbininde çark kanadının çizimi / Th. Bovet ; çev. Hasan Fehmi Yazıcı İTÜ 534 MAK İstanbul : İTÜ, 1963
Françis tipi bir reaksiyon türbininde çark kanadının çizimi / çev. Hasan Fehmi Yazıcı TJ870 .F73 1963 İstanbul : İTÜ, 1963
Gamma - beta fonksiyonları ve uygulamaları/ Eyüp Sabri Türker QA353.G3 T87 1989 İstanbul : İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi, 1989.
Gamma fotonlarının toprak ortamda saçılmasının araştırılması ve yoğunluk-nem ölçülmesinde kullanılması / Özer Çiftçioğlu QC793.5.G326 Ç54 1976 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1976.
Garbi Anadolu mıntakası (İzmir, Balıkesir, Kütahya) kerpiç binaları / Gazanfer Beken MİM DR281 BEK 1949
Garbi Anadolu mıntıkası (İzmir, Balıkesir, Kütahya) kerpiç binaları / Gazanfer Beken TH4818.A3 B45 1949 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1949
Gaz dinamiğine giriş / M. Zeki Erim QC168 .E75 1970 İstanbul : İTÜ, 1970
Gaz kimyası / Nureddin Münşi Algan UG447 .A44 1936 İstanbul : Nafia Vekaleti [doğr. Milli Eğitim Bakanlığı], 1936.
Gaz türbinleri / F. Taner Özkaynak TJ778 .Ö95 1977 İstanbul : İTÜ, 1977.
Gaz türbinleri çevrimleri ve bunların gerçekleştirilmesi için yapılan deneyler / Rudolf Fuchs ; çev. Orhan Işık, Hikmet Binark TJ778 .F84 1947 İstanbul : İTÜ, 1947
Gaz türbinlerinin ayarı / A. Capetti TJ778 .C37 1957 İstanbul : İTÜ, 1957
Gazların daimi ve daimi olmayan hareketlerine dair / Cemil Erkman QC168 .E756 1965 İstanbul : İTÜ, 1965.
Gazların girdaplı hareketlerine ait sahih çözümler / Hasan Özoklav QC168 .Ö96 1959 İstanbul : İTÜ, 1959
Gecekondu biçimlenme süreci ve etkenlerinin analizi / Ahsen Özsoy HD7287.96.T9 Ö97 1983 İstanbul : İTÜ, 1983
Geciktirici eleman olarak tranzistor kullanan dağılmış sabiteli amplifikatör / Duran Leblebici TK7871.9 .L43 1966 İstanbul : İTÜ, 1966.
Geçgi ve toprak işleri / M.R. Allegret; çev. Faruk Umar TA715 .A45 1944 İstanbul : ITÜ, 1944.
Geçgi ve toprak işleri / M.R. Allegret; çev. Faruk Umar TA715 .A45 1946 İstanbul : ITÜ, 1946.
Geçirimli zeminlerdeki sıvı akımını açıklayan teorilerin tenkidi ve drenaj hendeği problemi için çözüm / Eren Omay TA418.9.P6 .O43 1967 İstanbul : İTÜ, 1967
Geçirimliliği sürekli olarak değişen zeminlerde filtrasyon hareketlerinin etüdü / Selim Yalın TA418.9.P6 Y35 1954 İstanbul : İTÜ, 1954.
Gediz depremi incelemelerine ait ön rapor / haz. Rıfat Yarar...(ve diğ.) QE537.2.T9 G43 1970 İstanbul : İTÜ, 1970.
Gegenbauer polinomlarının generatris fonksiyonu ve bu polinomların integral ifadesinde rastlanan polinomlar / M. Nuri Karahüyüklü QA161.P59 K37 1958 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi, 1958.
Geleneksel konutların onarım yenileme çalışmalarına ihtiyaçsal değerlendirme yolu ile bir yaklaşım / Hasan Şener NA105 .Ş46 1977 İstanbul : İTÜ, 1977
Geleneksel ve gelişmiş geleneksel yapı / Lami Eser TA645 .E84 1977 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1977
Geleneksel ve gelişmiş geleneksel yapı 2 / Lami Eser TA645 .E84 1979 İstanbul : İTÜ, 1979
Gelişme iktisadı ve Türkiye'nin iktisadi gelişmesi / Zeyyat Hatiboğlu HD82 .H38 1981 İstanbul : İTÜ, 1981
Gemi diesel motorları / Selim Palavan VM770 .P35 1950-1962 İstanbul : İTÜ, 1950-1962
Gemi diesel motorlarının gelişim yönleri / R. Maciotta ;çev. S. Palavan VM770 .M33 1970 İstanbul : İTÜ, 1970
Gemi diesel motorlarının sayısal bilgisayar ile termodinamik simulasyonu / Osman Kamil Sağ VM770 .S34 1982 İstanbul : İTÜ, 1982.
Gemi direncinin artışı / G.Kempf; çev. K. Karhan. VM751 .K46 1963 İstanbul: İTÜ, 1963
Gemi dizaynı / Ata Nutku VM297 .N88 1958 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1958
Gemi dizaynında optimizasyon uygulamaları / M. Ferda Gökşin VM156 .G65 1985 İstanbul : İTÜ, 1985
Gemi elektriği / Fethi Eralp VM471 .E73 1986-1987 İstanbul : İTÜ, 1986-1987.
Gemi elektriği dersleri / Adnan Kaynar VM471 .K39 1965 İstanbul : İTÜ, 1965.
Gemi elemanları / Teoman Özalp VM145 .Ö93e 1964-66 İstanbul : İTÜ, 1964-1966
Gemi enstitüsü danışma kurulu toplantısı : tebliğler / haz. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Fakültesi-Gemi Enstitüsü, Kemal Kafalı, Kaptan Necmettin Akten, M.İlhan Artüz, Ö. Faruk Kara. VM298.5 .G46 1976 İstanbul: [y.y], 1976.
Gemi formunun matematik ifadesinde kullanılan hesap metotlarına giriş / A. Yücel Odabaşı VM156 .O33 1974 İstanbul : İTÜ, 1974
Gemi formunun statik ve dinamik esasları / Kemal Kafalı VM159 .K34 1994 İstanbul : İTÜ, 1994.
Gemi formunun statik ve dinamik esasları / Kemal Kafalı VM159 .K34 1971-1982 İstanbul : İTÜ, 1971-1982
Gemi hidrostatiği ve stabilitesi / Reşat Baykal VM156 .B38 1982 İstanbul : İTÜ, 1982
Gemi hidrostatik problemleri ve çözümleri / Haluk Hanyaloğlu. VM156 .H36 1966 İstanbul : İTÜ, 1966.
Gemi inşaatı ders notları : (gemi ön dizaynı) / Kadir Sarıöz VM297 .S27 1995 İstanbul : İTÜ, 1995
Gemi inşaatı esasları / der. Muhittin Etingü V103 .G46 1951 İstanbul : İTÜ, 1951.
Gemi inşaatı kaideleri / Ferhat Küçük VM156 .K83 1974 İstanbul : İTÜ, 1974
Gemi inşaatı mühendisleri için ısı tekniği / Fikret Narter TJ254.5 .N37 1964- İstanbul : İTÜ, 1964-
Gemi inşaatı ve deniz teknik kongresi'89 VM5 .G46 1989 İstanbul : İTÜ, 1989
Gemi kirişleri mukavemeti / Mesut Savcı VM751 .S28k 1967 İstanbul : İTÜ, 1967.
Gemi model deneme labratuvarı ve enstitü çalışma raporu / Ata Nutku VM298 .N88 1956 İstanbul : İTÜ, 1956.
Gemi mukavemeti / Faruk Erler VM751 .E75 1951- İstanbul : İTÜ, 1951-
Gemi mühendisliğine giriş / Teoman Özalp. VM145 .Ö93 1984 İstanbul : İTÜ, 1984.
Gemi mühendisliğine giriş / Teoman Özalp. VM145 .Ö93 1975 İstanbul : İTÜ, 1975.
Gemi pervaneleri ve sevk sistemleri / Mesut Güner, Mehmet Ali Baykal VM753 .G86 1999 İstanbul : İTU, 1999
Gemi sevki / Tarık Sabuncu VM751 .S23 1967 İstanbul : İTÜ, c1967
Gemi teorisi / Mario Gleijeses ;çev.Mühittin Etingü VM156 .G54 1952 İstanbul : İTÜ, 1952-
Gemi teorisi / Muhittin Etingü VM156 .E85 1947 İstanbul : İTÜ, 1947
Gemi teorisi / Mühittin Etingü VM156 .E85 1946 İstanbul : İTÜ, 1946-
Gemi teorisi notları / Haluk Hanyaloğlu VM156 .H36t 1966 İstanbul : İ.T.Ü., 1966
Gemi teorisi notları / Muhittin E. Etingü VM156 .E85 1949 İstanbul : İ.T.Ü., 1949.
Gemi teorisi uygulamaları / Demir Sindel VM156 .S56 1989 İstanbul : İTÜ, 1989.
Gemilerde beygir gücü hesabı için değişik metodlar / Reşat Baykal, Ömer Şaylan VM751 .B39 1969 İstanbul : İTÜ, 1969
Gemilerde güç hesabı / Reşat Baykal VM751 .B39 1984 İstanbul : İTÜ, 1984
Gemilerde kullanılan profillerin tatbiki hidrodinamiği / Kemal Kafalı. VM147 .K34 1968 İstanbul : İTÜ, 1968.
Gemilerde levha mukavemeti / Mesut Savcı VM751 .S28 1962 İstanbul : İTÜ, 1962.
Gemilerin boyuna mukavemeti / Mesut Savcı VM751 .S28g 1962 İstanbul : İTÜ, 1962.
Gemilerin direnci ve makina gücü / Reşat Baykal, A. Cemil Dikili VM751 .B39 2002 İstanbul : İTÜ İnşaat Fak., 2002
Gemilerin direnç, sevk ve dönmeleri / W.P.A.Van Lammeren, L.Troost, J.G. Koning; çev. Teoman Özalp, Kemal Karhan VM751 .L36 1950 İstanbul : İTÜ, 1950
Gemilerin elektrikle tahriki / Adnan Kaynar. VM479 .K39 1951 İstanbul : İTÜ, 1951.
Gemilerin hareket ve manevraları / Kemal Kafalı VM751 .K34 1963 İstanbul : İTÜ , 1963
Gemilerin hidrostatiği ve stabilitesi / Reşat Baykal VM156 .B38 1984 İstanbul : İTÜ, 1984
Genel elektrik bilgisi / Belike Ural, Atıf Ural. TK145 .U73 1973 İstanbul : İTÜ, 1973.
Genel elektroteknik / Sadık Erengil. TK145 .E74 1969 İstanbul : İTÜ, 1969.
Genel elektroteknik : Elektrotekniğin esasları / A. Kasatkin, M. Perekalin ; çev. Şükrü Durusel TK145 .K37 1946 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1946.
Genel elektroteknik dersleri / J.Fallou ; çev. Haldun N. Gürmen TK145 .F35 1950-54 İstanbul : İTÜ, 1950-54
Genel elektroteknik dersleri / J.Fallou ; çev. Osman İkizli TK145 .F35 1973 İstanbul : İTÜ, 1973.
Genel elektroteknik dersleri / Jean Fallou; çev. Haldun N. Gürmen. TK145 .F35 1967 İstanbul : İTÜ, 1967-
Genel elektroteknik dersleri / Jean Fallou; çev.Osman İkizli TK145 .F35 1953- İstanbul : İTÜ, 1953-
Genel fizik deneyleri / Mustafa Çetin QC33 .Ç48 1986 İstanbul: İTÜ, 1986
Genel fizik deneyleri / Mustafa Çetin QC33 .Ç48 1985 İstanbul: İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, 1985.
Genel fizik II uygulamaları / Yusuf Murteza, Özcan Çığırgan QC23 .M87 1984 İstanbul : İTÜ, 1984-
Genel İşletme notları / M. Bülent Atuk İTÜ İNŞ ATU İstanbul : İTÜ, 1975
Genel işletme ve trafik şartlarına göre demiryollarda ekonomik eğimin formüle edilmesi / Güngör Evren TF145 .E97 1969 İstanbul : İTÜ, 1969.
Genel jeoloji : yer bilimlerine giriş / İhsan Ketin QE26.2 .K48 2005 İstanbul : İTÜ Vakfı, 2005
Genel kimya : deskriptif kimya ve modern kimya teorilerine bir bakış / Linus Pauling ;çev. Nüzhet Serdaroğlu. QD31 .P38 1956 İstanbul : İTÜ, 1956.
Genel komütasyon elemanları : otomatik telefon sistemlerine uygulama / Andre Blanchard ; çev. Bedri Karafakıoğlu TK7868.S9 B53 1965 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1965
Genel matematik / Hamit Dilgan QA154 .D55 1972 İstanbul : İTÜ, 1972
Genel metallurji notları / Sezai Cankut TN665 .C36g 1963 İstanbul : İTÜ , 1963
Genel meteoroloji / J. Rouleau, R. Trochon ; çev. Muzaffer Dalmaz QC861 .R68 1967-1970 İstanbul : İTÜ, 1967-1970.
Genel radyoelektrik / R. Mesny ; çev. A. Ataman TK6550 .M47 1946 İstanbul : İ.T.Ü., 1946
Genel ve teknik kimya dersleri / İlhami Civaoğlu. QD31 .C58 1965 İstanbul: İTÜ, c1965.
General equation of heat conduction in semi-infinite and infinite mediums / Kanat Durgun QC320 .D87 1965 İstanbul: İTÜ Nükleer Enerji Ensitüsü, 1965
Geniş katılaşma aralıklı Al-Cu-Zn alaşımlarında düşük frekanslı titreşim uygulayarak döküm yapısının kontrolu / Niyazi Eruslu TN775 .E78 1981 İstanbul : İTÜ Metalurji Fakültesi [doğr. Kimya-Metalurji Fakültesi], 1981.
Geniş kaynama aralıklı naftalarda C3-C9 hidrokarbonlarının kimyasal yapılarının kapiler kromatografi ile aydınlatılması ve squalane'nin bu aralıktaki tip seçiciliği / Aykut Yıldırım QD272.C4 Y45 1974 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1974
Genişletilmiş çekim kuramında boşluktaki elektromagnetik çekim alanları ve bu alanların alan denklemleri için çözümler / Metin Üçoluk QC665.E4 Ü26 1969 İstanbul : İTÜ, 1969
Geribeslemesiz bir nokta-reaktörün stokastik girişlere nonlinear cevabının statistiksel özelliklerinin araştırılması / Muzaffer Karasulu TK9202 .K37 1976 İstanbul : İTÜ, 1976.
Girdap odalı püskürtücülerde püskürtme özelliklerine etkiyen faktörler / Mustafa Arpacı TP156.S6 A77 1976 İstanbul : İTÜ, 1976.
Girdap teorisine göre optimum pervane hesabı / Kemal Karhan TL574.V6 K37 1961 İstanbul : İTÜ, 1961
Göksu-Yerköprü su alma tesisleri İTÜ İNŞ GÖK İstanbul : İTÜ, 1967
Grafitli yağların, kaymalı yatakların yarısıvı sürtünme bölgesindeki sürtünme, aşınma ve ısınmaları üzerindeki tesirleri / Lütfullah Ulukan TJ1073 .U48 1954 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1954.
Grafostatik ve mukavemet / Hilmi İleri TG270 .İ44 1947 [Ankara] : Milli Eğitim Bakanlığı, 1947
Granuler yol temel malzemelerinin sıkışma ve penetrasyon direncine etkiyen faktörler / Nadir Yayla İTÜ İNŞ YAY İstanbul : İTÜ, 1972.
Gravite anomalileri ve sismolojiye göre Kuzey Anadolu arz kabuğunun yapısı / Nezihi Canıtez QE511 .C36 1962 İstanbul : İTÜ, 1962.
Guide of the Technical University of Istanbul: to the academic years of 1956-57- / İbrahim Özdemir. M LF5250.İ88 G85 1957- İstanbul: The Technical University of Istanbul, 1957-
Gunn osilatörleri / Bingül Yazgan TK7872.O7 Y39 1980 İstanbul : İTÜ, 1980
Güç amplifikatörleri ve geribesleme / Tahsin Saya TK7871.58.P6 S29 1978 İstanbul : İ.T.Ü. Elektrik Fakültesi, 1978.
Güç elektroniği devreleri (ders notu) / Nejat Tuncay,M. Emin Tacer TK7881.15 .T86 1990 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı, 1990.
Güç elektroniği devrelerinde genel bir analiz yöntemi ve küçük distorsiyonlu yeni bir inverter / Tamer Kutman TK7881.15 .K88 1976 İstanbul : İTÜ, 1976
Gümüşane ve Rize bölgelerinde petrolojik ve jeokronometrik araştırmalar / H. Ersen Çoğulu QE316 .Ç64 1975 İstanbul : İTÜ, 1975
Güneş enerjisi ve çevre dizaynı ulusal sempozyumu: 12-14 Eylül / İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi TJ809.2 .G865 1978 [İstanbul] : [İTÜ], [1978]
Güneş enerjisinden yararlanma / Alpin Kemal Dağsöz TJ810 .D34 1978 İstanbul : İTÜ, 1978
Güneş ışınımı ve yapı dizaynı / Eşher Berköz TH7413 .B47 1983 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1983
Güneş ışınlarından enerji elde edilmesi ile bu enerjinin soğutmada kullanılması / Ertuğrul Bilgen TJ810 .B55 1966 İstanbul : İTÜ, 1966
Güneş radyasyonu etkisinin optimizasyonu açısından binaların yönlendiriliş durumlarının belirlenmesi / Eşher Berköz TH6025 .B47 1973 İstanbul : İTÜ, 1973
Günışığı : doğal günışığı hesabı için uluslararası tavsiyeler / hazl. Uluslararası Aydınlatma Komisyonu; çev.Aligül Ayverdi, Semih Ertaman TH7791 .G86 1972 İstanbul : İTÜ, 1972
Günlük debilerin stokastik yapısı dikkate alınarak taşkın tekerrür analizleri / Atıl Bulu GB1399 .B85 1976 İstanbul : İTÜ, 1976.
Güvertelerin ambar ağzı köşelerindeki gerilme yığılmasının, fotoelastisite ile incelenmesi / K. Ertan Gülgeze VM162 .G85 1983 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi, 1983
Güvertelerin ambar ağzı köşelerindeki gerilme yığılmasının, fotoelastisite ile incelenmesi = photoelastic investigations of stress concentrations at hatch corners / K. Ertan Gülgöze İTÜ GEM B27 İstanbul : İTÜ, 1983
Güzergah ve toprak işleri / M.R. Alllegret; çev. Faruk Umar TA715 .A45 1959 İstanbul : ITÜ, 1959.
Güzergah ve toprak işleri / M.R. Alllegret; çev. Faruk Umar TA715 .A45 1952 İstanbul : ITÜ, 1952
Haberleşme I laboratuvarı deneyleri / haz. Yücel Durusoy TK5101 .H33 İstanbul : İTÜ, [t.y]
Hafif alaşımların dökümü / R.Perret ;çev.Nurettin Çuhadar, Aram Ersümer TS230 .P47 1955 İstanbul : İTÜ , c1955
Hafif bölme elemanlarının ses geçiş kaybının helmholtz rezonatörleri ilavesi ile arttırılması / Mutbul Kayılı TH1725 .K39 1981 İstanbul : İTÜ, 1981
Hafif metallerde yapıştırma tekniği / Alexander Matting TN773 .M38 1959 İstanbul : İTÜ, 1959
Hakiki gazların nozul ve difizörler içinde bir boyutlu hareketleri / M.Zeki Erim QC168 .E75 1966 İstanbul : İTÜ, 1966.
Haliç düzenleme planı için uygulanabilirlik analizi / proje yürüt. Gündüz Atalık...[ve öte] M SB469.35.T9 H35 1985 İstanbul : İTÜ Çevre ve şehircilik Uygulama-Araştırma Merkezi, 1985
Haliç- Küçükçekmece Gölü bölgesininin jeolojisi / Cazibe Arıç QE316 .A75 1955 İstanbul : İTÜ, 1955.
Haliç sempozyumu : 10-11 Aralık 1975 / haz.İstanbul Teknik Üniversitesi TA710.4.T92 H345 1975? İstanbul : İTÜ, 1975?
Haliç'in kirlenmesi ile ilgili durumların etüdü / Nevzat Kor TD423 .K67 1963 İstanbul : İTÜ, 1963
Haliçlerin kirlenmesi / Mehmet Karpuzcu TD420 .K37 1976 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1976.
Haliç'te kirlenme probleminin etüdü için uygun bir matematik modelin araştırılması / Mehmet Karpuzcu TD423 .K37 1975 İstanbul : ITU, 1975.
Halk okulunda elektrik bilgisi / Erich Sanders ; çev. Atıf Ural, Atilla Bir QC518 .S26 1971 İstanbul : İ.T.Ü., 1971
Halkla ilişkiler / Sami Şener HD59 .Ş46 1992 İstanbul : İTÜ, 1992
Ham afyonda altın ve orijin sorunu / Sevin Okar QE391.G6 O33 1975 İstanbul : İTÜ, 1975.
Harekat araştırması dersleri (operations research) / İ. İlhami Karayalçın. HD30.25 .K37 1968 İstanbul : İTÜ, 1968.
Hareketin stabilitesi / Fuat Pasin QA871 .P37 1963 İstanbul : İTÜ, 1963
Hareketli ısı kaynaklarında sıcaklık dağılımları-muhtelif sınır şartlarında- / Alpin Kemal Dağsöz QC320 .D34 1970 İstanbul : İTÜ, 1970
Hareketli tabanlı açık kanallarda kısmi sürüntü maddesi hareketi üzerine bir inceleme / M.Sedat Kapdaşlı TC175.2 .K365 1982 İstanbul : İTÜ, 1982.
Hareketli tabanlı akımların hidroliği / Mehmetçik Bayazıt TC160 .B39 1971 İstanbul: İTÜ, c1971
Harita çizimi bilgisi / M. Gündoğdu Özgen, Ünal Öğün, Denizhan Yalın GA105.3 .Ö94 1988 İstanbul : İTÜ, 1988.
Harita projeksiyonları bilgisi / H. Merkel ; çev. M.G. Özgen, Ö. Cenan GA110 .M47 1973 İstanbul : İTÜ, 1973
Harmoniklerin tayini için şablon / haz. Haldun N. Gürmen QA403 .H357 1950 İstanbul : İTÜ, 1950
Hasar bilgisi / Karl Wellinger;çev. Selahaddin Anık, Metin Yılmaz Gürleyik TA417.6 .W45 İstanbul: [y.y., t.y.]
Hastane yapıları / Benno Schachner; çev. Eyüp Kömürcüoğlu RA971 .S33 1944 Ankara : Maarif Vekilliği Yüksek Mühendis Okulu, 1944
Hastanelerimiz : eski zamanlardan bugüne kadar yapılan hastanelerimizin tarihi ve mimari etüdü / Orhan Bolak RA967 .B65 1950 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1950
Hat inşası / M. Emin Kalmuk TS270 .K35 1941 İstanbul : Maarif Vekaleti, 1941
Hava akımına yapılan püskürtmede çap dağılımı ve hava hareketleri ile karşılıklı etkileri / Behçet Safgönül QA929 .S24 1967 İstanbul : İTÜ, 1967
Hava analizi ve tahmini / Peter Sverre; çev. Melih Erkmen, Mehmet Köksal. QC995 .P48 1969 İstanbul : İTÜ, 1969.
Hava gemilerinin uçuşa elverişliliği: milletlerarası sivil havacılık anlaşmasını ek 8 / haz. Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilatı; çev. Zübeyir Demirgüç. TL671.1 .H38 1953 İstanbul : İTÜ, 1953.
Hava gemisi kumandanının hukuki statüsü ve milletlerarası hava hukuku anlaşmaları / çev. Fahri Terzioğlu K4107 .H38 1957 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1957
Hava ile soğutmalı iki zamanlı diesel motorunun inkişaf çalışmaları / A.W Hussmann, Necmettin Erbakan TJ795 .H87 1965 İstanbul : İTÜ, 1965
Hava kirliliği / Selahattin İncecik TD883 .İ53 1994 İstanbul : İTÜ, 1994.
Hava meydanları inşaatı / H. Oakley, G. Reed Shaw, J.A. Dunlop ; çev. Faruk Umar TL725.3.P5 S53 1949 İstanbul : İTÜ, 1949
Hava nakliyatı trafiği ve idaresi / Thomas Wolfe ; çev. M.Ziyaettin Süder TL552 .W65 1963-1965 İstanbul : İTÜ, 1963-1965.
Hava seyrüsefer servisleri için usuller : hava kaideleri ve hava trafik servisleri / ICAO TL586 .H375 1955 İstanbul : İTÜ, 1955
Hava seyrüsefer servisleri için usuller : inişe aletle yaklaşma / ICAO ; çev. Muammer Aksan TL586 .H38 1953 İTÜ SİV AKS İstanbul : İTÜ, 1953
Hava seyrüsefer servisleri için usuller telekomünikasyon usulleri / çev. Muammer Aksan TL725.3.C63 H38 1954 İstanbul : İTÜ, 1954
Hava tabakalı çift duvar : (özellikleri ve tuğla ile uygulanışı) / Ayhan Özbilen TH2243 .Ö93 1967 İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Araştırma Kurumu, 1967
Hava taşıtlarının ısıtılması, soğutulması ve havalandırılması / Nejat Aybers TL681.H4 A93 1954 İstanbul : İTÜ, c1954
Havacılık dersleri : deneysel aerodinamik ve uçuş mekaniği / Süreyya Yarasa TL546 .Y37 1946 İstanbul : Teknik Okulu Kütüphanesi, 1946
Havacılık kazaları tahkikat el kitabı / ICAO TL553.5 .H38 1955 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1955.
Havacılık yıllığı, 1956-1957 / haz. İsmail İşmen TL501 .H38 1958 İstanbul : İTÜ, 1958
Havacılıkta kullanılan bazı eksenel simetrik cisimlerin aerodinamik karakteristiklerinin teorik ve deneysel olarak incelenmesi / Veysel Atlı TL570 .A85 1984 İstanbul : İTÜ, 1984
Havadan yapılan işler : havadan yapılan işler için sivil havacılığı kullanmanın genel bir etüdü / ICAO ; çev. Mahmut Marşan TL559 .H38 1965 İstanbul : İTÜ, 1965
Havadan yapılan ziraat işleri / çev. Fahri Terzioğlu S494.5.A3 H38 1957 İstanbul : İTÜ, 1957
Havadan yapılan ziraat ve koruma işlerinde kullanılan modern hava gemileri ve teçhizatları / çev. Fahri Terzioğlu S494.5.A3 H38 1961 İstanbul : İTÜ, 1961
Havai hat nakillerinde fleş ve gerilme hesabı metotları ve yeni bir metod / M. Canay TK3221 .C36 1954 İstanbul : İTÜ, 1954
Havalı yaylarda sönüm / Ali Güvenç Göktan TL257 .G65 1982 İstanbul : İTÜ, 1982
Heaviside operasyonel hesabı : fizik ve mühendislikte / Ernst Julius Berg ; çev. Tarık Özker QC601 .B47 1954 İstanbul : İTÜ, 1954.
Helisel evolvent hareketlerinin hakkında / Asaf Günhan QA557 .G86 1953 İstanbul : İTÜ, 1953
Helisel matkap ömürlerinin istatistik etüdü / Coşkun Külür TD414 .K85 1964 İstanbul: İTÜ, 1964
Hereke pudingleri ile Gebze taşlarının inşaat bakımından etüdü ve cıvarlarının jeolojisi / Kemal Erguvanlı TA426 .E74 1949 İstanbul : İTÜ, 1949.
Hız çeliği torna kalemlerinde aşınmanın ve ömür dağılışının istatistik etüdü / Ataç Soysal TJ1185 .S69 1966 İstanbul : İTÜ, 1966.
Hız regülatörleri / Andre Ribaux; çev.Cahit Özgür TK7872.V55 R53 1961 İstanbul : İTÜ, 1961
Hızı çok motorlarda hareket elemanları / H. Kremser ... [ve dig.] ; çev. Hikmet Binark TJ755 .H59 1949 İstanbul : İTÜ, 1949
Hızı çok motorlarda hareket elemanları / H. Kremser ... [ve diğ.] ; çev. Hikmet Binark TJ755 .H59 1960 İstanbul : İTÜ, 1960
Hızlı reaktörlerin fiziksel analizine giriş / David Meneghetti ; çev. Ahmed Yüksel Özemre TK9152 .M46 1966 İstanbul : İTÜ, 1966
Hidro-aerodinamik / Saffet Müftüoğlu QA808.2 .M84 1969 İstanbul : İTÜ, 1969
Hidro-aerodinamik / Saffet Müftüoğlu QA808.2 .M84 1981 İstanbul : İTÜ, 1981
Hidro-aerodinamik / Saffet Müftüoğlu. QA808.2 .M84 1963 İstanbul: İTÜ, 1963.
Hidro-aerodinamik : L. Prandtl'ın derslerinden / Oskar Karl Gustav Tietjens; çev. Turan Onat. QA911 .T54 1951- İstanbul : İTÜ, 1951-
Hidrodinamik benzeşim ve bu metodla bazı akım olaylarının etüdü / L. Escande ; çev. F. Şentürk QA911 .E83 1947 İstanbul : İTÜ, 1947
Hidroelektrik tesisler : ders notları / Cahit Özgür, Kaya Baysal TK1081 .Ö94 1969 İstanbul : İTÜ, 1969
Hidroelektrik tesislerin planlaması / Halim Doğrusöz TK1081 .D64 1957 İstanbul : İTÜ, 1957
Hidrolik / B. Mutlu Sümer, İstemi Ünsal, Mehmetçik Bayazıt TC160 .S86 1981-82 İstanbul : [y.y], 1981-1982.
Hidrolik / Burhaneddin Berken TC145 .B47 1953- İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1953-
Hidrolik / Kazım Çeçen TC145 .Ç43 1972 İstanbul : İTÜ, 1972.
Hidrolik / Kazım Çeçen TC145 .Ç43 1981- İstanbul : İTÜ., 1981-
Hidrolik / Kazım Çeçen TC145 .Ç43 1982- İstanbul : İTÜ., 1982-
Hidrolik / Kazım Çeçen TC145 .Ç43 1973 İstanbul : İTÜ, 1973
Hidrolik / Kazım Çeçen TC145 .Ç43 1967-1969 İstanbul : İTÜ., 1967-1969
Hidrolik / Kazım Çeçen TC145 .Ç43 1970 İstanbul : İTÜ, 1970
Hidrolik / Kazım Çeçen TC145 .Ç43 1973b İstanbul : İTÜ, 1973
Hidrolik / Nurettin Taner TC160 .T36 1961-73 İstanbul : ITU, 1961-1973.
Hidrolik / Nurettin Taner TC160 .T36 1968 İstanbul: İTÜ, 1968.
Hidrolik / Nurettin Taner. TC160 .T36 1966 İstanbul: İTÜ, 1966.
Hidrolik / Nurettin Taner. TC160 .T36 1973 İstanbul : İTÜ, 1973.
Hidrolik : akışkanların statik, kinematik ve dinamiği, basınçlı borularda hareketler / Nurettin Taner. TC160 .T36 1957 İstanbul : İTÜ, 1957.
Hidrolik : permanan olmayan hareketler, yeraltı su tabakalarının akımı, permanan hareketler, su ölçümleri / Nurettin Taner. İTÜ 316 İNŞ İstanbul : İTÜ, 1973.
Hidrolik : permanan olmayan hareketler, yeraltısu tabakalarının akımı.. / Nurettin Taner TC160 .T36 1955 İstanbul : İTÜ, 1955.
Hidrolik cetvelleri TC179 .H53 1967 İstanbul : İTÜ, 1967
Hidrolik ders notları / Kazım Çeçen TC145 .Ç43 1963 İstanbul : İTÜ., 1963
Hidrolik ders notları II / Kazım Çeçen TC145 .Ç43 1968 İstanbul : İTÜ., 1968
Hidrolik el kitabı / Armando Lenscastre; fransizca çeviri J.Valembois; türkce çeviri Aydeniz Sığıner TC145 .L46 1970 İstanbul : İTÜ, 1970.
Hidrolik I / B. Mutlu Sümer, Mehmetçik Bayazıt. TC160 .S86 1982 İstanbul: [y.y], 1982
Hidrolik iletkenliğin arazide ölçülmesi / Kazım Çeçen TC145 .Ç43h 1972 İstanbul : İTÜ, 1972
Hidrolik kumandalar ve servokumandalar üzerinde seçilmiş problemler / Ruggero Chiappulini ; çev. Aybars Çakır TJ857 .C455 1973 İstanbul: Makina Fakültesi, 1973
Hidrolik tatbikatı : hidrodinamik, hidrostatik / Necati Engez TC160 .E54 1959 İstanbul : İTÜ, 1959
Hidrolik tatbikatı : hidrodinamik, hidrostatik / Necati Engez TC160 .E54 1946 İstanbul : İTÜ, 1946
Hidroloji / Mehmetcik Bayazıt GB661.2 .B39h 1999 İstanbul : İTÜ, 1999
Hidroloji / Mehmetcik Bayazıt İTÜ 999 İNŞ İstanbul : İTÜ, 1974
Hidroloji / Mehmetçik Bayazıt GB661.2 .B39h 1987 İstanbul : İTÜ, 1987.
Hidroloji / Mehmetçik Bayazıt GB661.2 .B39h 1982 İstanbul : İTÜ, 1982.
Hidroloji uygulamaları / Mehmetçik Bayazıt, İlhan Avcı, Zekai Şen GB661.2 .B39u 1978 İstanbul : İTÜ, 1978
Hidroloji uygulamaları / Mehmetçik Bayazıt, İlhan Avcı, Zekai Şen GB661.2 .B39u 1982 İstanbul : İTÜ, 1982.
Hidroloji uygulamaları / Mehmetçik Bayazıt, İlhan Avcı, Zekai Şen GB661.2 .B39u 1997 İstanbul : İTÜ, 1997.
Hidrolojik modeller / Mehmetçik Bayazıt. GB656.2.H9 B39 1998 İstanbul : İTÜ, 1998.
Hiperstatik sistemlerin hesap metotları / Adnan Çakıroğlu TA640 .Ç35 1959 [Istanbul] : ITU, 1959.
Hiperstatik sistemlerin hesap metotları / Adnan Çakıroğlu TA640 .Ç35 1974 İstanbul : İTÜ, 1974
Hiperstatik sistemlerin hesap metotları / Adnan Çakıroğlu. TA640 .Ç35 1984 İstanbul : İTÜ, 1984.
Hiperstatik yapılar / Albert de Marneffe ; çev. A. Terzibaşıoğlu TA640 .M37 1952 İstanbul : İTÜ, 1952
Holografi ve mühendislikte uygulama alanları / Bingül Yazgan, Cevdet Akyel TA1540 .Y39 1978 İstanbul : İTÜ, 1978.
Hukuk bilgisi ders notları / Münir Ekonomi, Savaş Taşkent, Murat Uğur Aksoy. KKX50 .E36 1974 İstanbul : İTÜ, 1974.
Hukuk bilgisi dersleri / Savaş Taşkent KKX440.A15 T37 1984 İstanbul : İTÜ, 1984
Hümanist bir bilim dalı olarak sanat tarihi / Erwin Panofsky; çev. Afife Batur, Selçuk Batur BH39 .P36 1968 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1968
Hünkar mahfilleri / Muzaffer Sudalı NA4670 .S83 1958 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1958
Hüttenwerke in der Türkei / Muzaffer Sağışman TS230 .S24 1959 İstanbul : Makina Fakültesi, 1959.
Hydraulic model studies of deployment harbour : final report / prepared for Unitek Mühendislik İşleri Ltd. Sti ; Mehmetcik Bayazıt, İlhan Avcı TC163 .K39 1985 İstanbul : İTÜ, 1985
Hydraulic model studies of deployment harbour : second stage, final report / prepared for Unitek Mühendislik İşleri Ltd. Sti ; Mehmetcik Bayazıt, İlhan Avcı, Sedat Kapdaşlı TC163 .K39 1988 İstanbul : İTÜ, 1988
Hydraulic model tests of sidi-belal port, Libya / haz. Temel Mühendislik A.Ş TC163 .H93 1976 İstanbul : İTÜ, 1976
I. Çelik yapılar seminer notları : 26 Eylül- 1 Ekim İstanbul / İTÜ İnşaat Fakültesi TA684 .Ç45 198? İstanbul : İTÜ Vakfı, 198?.
I.A.E.S.T.E Türkiye LB2375 .I34 1968 İstanbul : İ.T.Ü., 1968
I.A.E.S.T.E. el kitabı / Kazım Çongar LB2375 .Ç66 1979 İstanbul : İ.T.Ü., 1979.
IBM 1620 fortran II spesifikasyonları / çev.Şenol Utku QA76.8.I16 I255 1964 İstanbul : İTÜ, 1964.
IBM 1620 monitör I sistemi müracaat kitabı / ed. International Business machines Corporation , çev. Ender Yazar Özden QA76.8.I16 I26 1967 İstanbul : İTÜ, 1967
II. Çelik yapılar semineri : 16-21 Eylül 1985 İstanbul / İTÜ İnşaat Fakültesi TA684 .Ç45 1985 İstanbul : İTÜ Vakfı, 1985
II. hava kirlenmesi, modellemesi ve kontrolu sempozyumu'95 / İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği, İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği QC882.4 .H38 1995 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1995.
II. Ulusal kaynak sempozyumu bildiri kitabı : 13-14-15 Kasım 1989 İstanbul TS227 .U48 1989 İstanbul : İTÜ, 1989
III. Çelik yapılar seminer notları : 30 Kasım- 5 Aralık 1987. TA684 .Ç45 1987 [y.y.] : [y.y.], [t.y.]
INACASA : İş ve konut bir toplumsal dayanışma / Muzaffer Sudalı NA7115 .S83 1968 İstanbul : İTÜ, 1968
International Symposium of Istanbul Technical University the Faculty of Mines on Earth Sciences and Engineering : abstracts of and poster presentations : 16-18 May 2002, İstanbul Technical University, Süleyman Demirel Cultural Centre, Maslak, İstanbul, Turkey TN5 .I558 2002 [İstanbul : İTÜ, 2002]
Isı borusu prensibinin güneşli su ısıtıcılarına ve damıtmaya uygulanması / Ali Yücel Uyarel TJ264 .U93 1984 İstanbul : İTÜ, 1984
Isı ekonomisi / Fahri Tanman TJ260 .T36 1946 İstanbul : Teknik Okulu, 1946.
Isı ekonomisi / Suat Eyice TJ255 .E95 1971 İstanbul : İDMMA, 1971.
Isı geçişi : ısı iletimi / Alpin Kemal Dağsöz QC320 .D34 1974- İstanbul : İTÜ, 1974-
Isı izolasyonu / Alpin Kemal Dağsöz TH1715 .D34 1976 İstanbul : İTÜ, 1976
Isı transferine giriş / Alpin Kemal Dağsöz QC320 .D34 1969 İstanbul : İTÜ, 1969.
Isı ve kütle geçişinde holografi / Franz Mayinger ; çev. Osman F. Genceli QC449 .M39 1975 İstanbul : İTÜ, 1975
Isı yayılımı / Hulki Erem, Necmettin Erbakan QC320 .E74 1964- İstanbul : İTÜ, 1964-
Isıtma, havalandırma ve iklim tesisleri / Nejat Aybers TH7121 .A93 1964- İstanbul : İTÜ, 1964-
Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme yardımcı tablolar / Osman F. Genceli TH7124 .G46 1995 İstanbul : İTÜ, 1995
Iskara kirişli sistemlerin genel çözümü / Semih Tezcan TA660.B4 T49 1960 İstanbul : İTÜ, 1960.
Iskara kirişli sistemlerin genel çözümü / Semih Tezcan TA660.B4 T49 1966 İstanbul : İTÜ, 1966.
IV.Çelik yapılar semineri notları : 27 Kasım-2 Aralık 1989 TA684 .Ç45 1989 [y.y.] : [y.y.], 1989
Izgaraların yakınlarında akım ve katı madde hareketi / Mehmetçik Bayazıt TC175 .B39 1965 İstanbul : İTÜ, 1965.
İ.T.Ü. E.H.B.E. Bilgi işlem sistemi seçimi hazırlık komisyon raporu / M. Nadir Yücel ... [ve diğ.] QA76 .İ88 1979 [İstanbul : İTÜ], 1979
İ.T.Ü. Elektrik Fakültesi 1955-1956 öğretim yılı konferansları / haz. Elektrik Fakültesi TK145 .İ88b 1957 İstanbul : İTÜ, 1957
İ.T.Ü. Elektrik Fakültesi 1956-1957 öğretim yılı konferansları / haz. Elektrik Fakültesi TK145 .İ88 1957 İstanbul : İTÜ, 1957
İ.T.Ü. Elektrik Fakültesi 1957-1958 öğretim yılı konferansları / haz. Elektrik Fakültesi TK145 .İ88 1959 İstanbul : İTÜ, 1959
İ.T.Ü. Elektrik Fakültesi konferansları / haz. Elektrik Fakültesi TK145 .İ88 1965 İstanbul : İTÜ, 1965
İ.T.Ü. Elektrik Fakültesi konferansları / haz. Elektrik Fakültesi TK145 .İ88 1971 İstanbul : İTÜ, 1971
İ.T.Ü. Elektrik Fakültesi konferansları / haz. Elektrik Fakültesi TK145 .İ88 1958 İstanbul : İTÜ, 1958
İ.T.Ü. Elektrik Fakültesi konferansları / haz. Elektrik Fakültesi TK145 .İ88 1979 İstanbul : İTÜ, 1979
İ.T.Ü. Elektrik Fakültesi konferansları / haz. Elektrik Fakültesi TK145 .İ88 1982 İstanbul : İTÜ, 1982
İ.T.Ü. Elektrik Fakültesi konferansları / haz. Etiene Vassy TK145 .İ88 1963 İstanbul : İTÜ, 1963
İ.T.Ü. elektronik hesap merkezi 1964-1967 / Muzaffer İpek QA75 .İ64 1967 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1967
İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi : 1947'den 1992'ye hatıralar... M LF5250.İ88 İ88in 1992 İstanbul : İTÜ, 1992
İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi : 1955 yılı mezunları : 40ncı mezuniyet yılı hatıra albümü 1955-1995 M LF5250.İ88 İ88in 1995 İstanbul : İTÜ, 1995
İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi : 1986-1987 Arı yıllığı M LF5250.İ88 İ88in 1987 İstanbul : İTÜ, 1987
İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi : 1998 M LF5250.İ88 İ88in 1998 İstanbul : İTÜ, 1998?
İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi 1952 mezunları M LF5250.İ88 İ88in 2002 [y.y : y.y, 2002]
İ.T.Ü. Maçka Teknik Okulu giriş sualleri ve cevapları 1953-1961 ve (okul hakkında kısa bilgi, kayıt ve kabul şartları, okul klavuzu)/ haz. Ali Kasım Karaşemis, Bahadır Güdek LB2353.8.T9 İ87 1961 İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1961.
İ.T.Ü. Makina Fakültesi : 1998 M LF5250.İ88 İ88ma 1999 İstanbul : İTÜ, 1999
İ.T.Ü. Makina Fakültesi 1954-1955 öğretim yılı konferansları TJ5 .İ88 1955 İstanbul : İ.T.Ü., 1955.
İ.T.Ü. Makina Fakültesi 1956-1957 öğretim yılı konferansları TJ797 .İ88 1958 İstanbul : İ.T.Ü., 1958.
İ.T.Ü. Makina Fakültesi 1957-1958 öğretim yılı konferansları TJ5 .İ88 1959 İstanbul : İ.T.Ü., 1959
İ.T.Ü. Makina Fakültesi 1958-1959 öğretim yılı konferansları TJ5 .İ88 1960 İstanbul : İ.T.Ü., 1960
İ.T.Ü. Makina Fakültesi 1962-1963 öğretim yılı konferansları TJ5 .İ88 1965 İstanbul : İ.T.Ü., 1965
İ.T.Ü. Makina Fakültesi 1964-1965 öğretim yılı konferansları TJ5 .İ88 1966 İstanbul : İ.T.Ü., 1966
İ.T.Ü. Teknik Okulu yıllığı M LF5250.İ88 İ88yı İstanbul : [y.y , t.y]
İç içe borularda doğal ısı taşınımı / İsmail Cem Parmaksızoğlu TJ264 .P37 1985 İstanbul : İTÜ, 1985
İçme suyu hazneleri : esaslar ve tavsiyeler / çev. Yılmaz Muslu TD345 .İ26 1969 İstanbul : İTÜ, 1969
İçme suyu tekniği / Naci Yüngül TC405 .Y86 1962 İstanbul : İTÜ, 1962
İçten yanmalı kuvvet makinalarının termodinamiği / Hans List; Çeviren: I. Hakkı Öz TJ755 .L57 1965 İstanbul : İ.T.Ü., 1965
İçten yanmalı kuvvet makinalarının termodinamiği / Hans List; Çeviren: I. Hakkı Öz TJ755 .L57 1948 İstanbul : İ.T.Ü., 1948
İçten yanmalı motorlar / Oktay Akçakoyunlu TJ755 .A33 1978- İstanbul : İTÜ , 1978-
İçten yanmalı motorların aşırı doldurulması / A. Capetli TJ770 .C37 1957 İstanbul : İTÜ, 1957
İdare hukuku / Reşat Nalbandoğlu KKX2720 .N35 1951 İstanbul : İ.T.Ü., 1951.
İdeal gezegen atmosferleri : bir istatistiksel teori / M. Talat Erben QC880 .E73 1976 İstanbul : İTÜ, c1976
İdrolik / Burhaneddin Berken TC145 .B47 1935- İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1935-
İhtimaller hesabının temelleri stokastik zincirler / Hamit Dilgan. QA274 .D55 1964 İstanbul : İTÜ, 1964.
İki boyutlu betonarme sistemlerin gerçek davranışları göz önünde tutularak sonlu elemanlar yöntemi ile hesabı / N. Gökhan Sarıgül TA683.2 .S27 1981 İstanbul : İTÜ, 1981.
İki boyutlu elastisite teorisi / Maurice Bricas ; çev. Vural Cinemre QA931 .B75 1963 İstanbul : İTÜ, 1963
İki boyutlu yol modelleri üzerinde elastik dalgaların yayılmasının etüdü / Emine Ağar QC176.8.A3 A33 1970 İstanbul : İTÜ, 1970.
İki grup teorisi ile havuz tipi bir reaktörün kritik kütle ve akı dağılımları hesapları / Cansay Alp TK9202 .A47 1971 İstanbul : İTÜ, 1971
İki iletkenli transmisyon hatları / Fikri Uzgören TK3221 .U94 1963 İstanbul: İTÜ, 1963
İki uyarmalı senkron makinaların analizi ve kararlılığı / M. Emin Tacer TK2731 .T33 1977 İstanbul : İ.T.Ü., 1977
İki zamanlı gemi dizel motorlarında aşırı doldurma ve termodinamik hesapları / Ateş Özge TJ265 .Ö94 1973 İstanbul : İTÜ, 1973
İkinci Dünya Harbinden sonra Almanya'nın iktisadi kalkınması / Kruse ; çev. Ekmel Zadil HB107.A2 K78 1962 İstanbul : İTÜ, 1962
İkinci Dünya Harbinden sonra Garp Avrupasında mesken problemi / Kemal Ahmet Aru HD7332.8.A3 .A78 1951 İstanbul : İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, 1951
İkinci mertebeden lineer olmayan bir diferansiyel denklemin çözümü için yaklaşık bir metodun tatbiki / Kemal Yücelen QA371 .Y83 1958 İstanbul: İTÜ, 1958
İklimlendirme esasları / Wilbert F. Stoecker ; çev. Osman F. Genceli TH7653 .S76 1984 İstanbul : İTÜ, 1984
İklimsel karaktere bağlı olarak optimum performans gösteren yerleşme yoğunluğunun belirlenmesinde geliştirilen bir yöntem / Vildan Ok HT75 .O3 1984 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1984
İklimsel karaktere bağlı olarak optimum performans gösteren yerleşme yoğunluğunun belirlenmesinde geliştirilen bir yöntem / Vildan Ok İTÜ MİM OK İstanbul : İTÜ, 19??
İklimsel konfor sağlanması ve yoğuşma kontrolunda optimum performans gösteren yapı kabuğunun hacim konumuna ve boyutlarına bağlı olarak belirlenmesinde kullanılabilecek bir yaklaşım / A. Zerrin Yılmaz TH6025 .Y55 1983 İstanbul : İTÜ, 1983.
İklimsel konfor ve aydınlık seviyesine bağlı görsel konfor gereksinmeleri açısından, pencerelerin tasarlanmasında kullanılabilecek bir yöntem / Mehmet Şener Küçükdoğu TH2275 .K83 1976 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1976
İktisadi kalkınma ve Türkiye ekonomisi : (ders notları II) / Zeyyat Hatipoğlu İTÜ İNŞ HAT İstanbul : İTÜ, 1974.
İktisat / Sami Güçlü HB75 .G83 1989 Sakarya : İTÜ, 1989.
İktisat ders notları HC492 .İ38 1976 İstanbul : İTÜ, 1976
İktisat I / Zeyyat Hatiboğlu...[ve diğ.] HB74.5.İ48 1980 İstanbul : İTÜ, 1980.
İktisat prensipleri / M. Tevfik Hamdi Biren HB171.5 .B57 1930-1940 İstanbul : Yüksek Mühendis Mektebi, 1930-1940
İlaç ve hammaddeleri üretimi / İhsan Çataltaş HD9650.5 .Ç38 1984 İstanbul : İTÜ, 1984
İleri mukavemet / J. P. Den Hartog ;çev. Oktay İzmirli TA405 .D46 1969 İstanbul : İTÜ, 1969.
İlk gerilmeli beton / Yves Guyon ;çev.Bülent Övünç TA683.9 .G89 1955 İstanbul : İTÜ, 1955
İlk gerilmeli beton : ders notu / Halit Demir TA439 .D46 1971 İstanbul : İTÜ, 1971
İlk gerilmeli beton nizamnamesi / çev. Kemal Özden TA683.9 .İ45 1964 İstanbul : İTÜ, 1964
İlk tersimi hendese : fen memurları şubesinde okutulmak üzere tertip edilmiştir / Ferit Güney QA497 .G86 1941 İstanbul : Nafia Vekaleti Teknik Okulu Kütüphanesi, 1941
İlkokul binalarının inşa tarzı, bunların sağlık ve teknik yönlerden incelenmesi LB3221 .İ45 1963 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Araştırma Kurumu, 1963
İmal usulleri laboratuvar deneyleri : (kum-döküm) / Nurettin Çuhadar, Levon Çapan TS243.5 .Ç84 1973 İstanbul : İ.T.Ü., 1973.
İnce elastik dairesel plakların titreşimi için başlangıç koşullarınıda içeren genel bir yaklaşım / Ahmet Zeytinci TA660.P6 Z49 1980 İstanbul : İTÜ, 1980.
İnce kabukların denge ve şekil değiştirmesinin vektörel analizle incelenmesi / M. Layrangues ; çev. Erdoğan Şuhubi TA660.S5 L39 1959 İstanbul : İTÜ, 1959
İnce plakların teorisine kısa bir bakış / Kemal Özden TA660.P6 Ö93 1975 İstanbul : İTÜ, 1975
İnce, elastik dönel kabuk sistemlerinin statik, dinamik ve ikinci mertebe teorisine göre hesabı için bir metod / Antonio L. Trupia TA660.S5 T78 1974 İstanbul : İTÜ, 1974
İngilizce-Türkçe meteoroloji terimleri sözlüğü / Kenan Sarıoğlu, İbrahim Yücelen. M QC854 .S27 1970 İstanbul : İTÜ, 1970.
İnhibisyonun aktif çamur prosesine etkisi / Olcay Tünay TD756 .T86 1978 İstanbul : İ.T.Ü., 1978.
İnorganik teknolojiler I / Halidun Civelekoğlu, Reşit Tolun, Nusret Bulutçu TP145 .C58i 1987 İstanbul: İTÜ, 1987
İnsan topluluklarının sağlık durumunun islahı için teknik talimat / çev. Konstantin Mitçi TD12 .İ57 1956 İstanbul : İTÜ, 1956
İnsan ve ev / Doğan Erginbaş NA7126 .E75 1961 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1961
İnsan ve mekanizması / Norbert Wiener. Q310 .W54 1973 İstanbul: İTÜ, 1973.
İnşaat / Ziya Kocasinan TA145 .K63 1941 İstanbul : Nafia Vekaleti Yüksek Mühendis Mektebi, 1941
İnşaat fakültesi öğrencilerine mimarlık bilgisi / Fatin Uran NA2500 .U73 1965-1975 İstanbul : İTÜ, 1965-1975
İnşaat fakültesi öğrencilerine mimarlık bilgisi / Fatin Uran NA2500 .U73 1977- İstanbul : İTÜ, 1977-
İnşaat fakültesi öğrencilerine mimarlık bilgisi / Fatin Uran NA2500 .U73 1980- İstanbul : İTÜ, 1980-
İnşaat fakültesi öğrencilerine mimarlık bilgisi / Fatin Uran NA2500 .U73 1979 İstanbul : İTÜ, 1979
İnşaat fakültesi öğrencilerine mimarlık bilgisi / Fatin Uran NA2500 .U73 1973- İstanbul : İTÜ, 1973-
İnşaat fakültesi öğrencilerine mimarlık bilgisi / Fatin Uran NA2500 .U73 İstanbul : İTÜ, < 1974 >
İnşaat iskele ve kalıpları / Besim Yüksel. TH5281 .Y85 1972 İstanbul : İTÜ, 1972.
İnşaat iskele ve kalıpları / Besim Yüksel. TH5281 .Y85 1964 İstanbul : İTÜ, 1964.
İnşaat jeolojisi / Kemal Erguvanlı ... [ve diğ.] TA705 .İ57 1983 İstanbul : İTÜ, 1983
İnşaat jeolojisi : ders konuları, laboratuvar çalışmaları ve uygulamaları İTÜ MAD İNŞ İstanbul : İTÜ, 1981
İnşaat mühendisleri için makine bilgisi / H. Weihe; çev. Sedad Ersoy TJ145 .W45 1968 İstanbul : ITU, 1968.
İnşaat mühendisleri için makine bilgisi / H. Weihe; çev. Sedad Ersoy TJ145 .W45 1955 İstanbul : İTÜ, 1955.
İnşaat mühendisleri için zemin mekaniği / P.Leonard Capper, W.Fisher Cassie ; Vahit Kumbasar TA710 .C37i 1962 İstanbul : İTÜ, 1962.
İnşaat mühendisliği için istatistik : ders notları / haz. Mehmet Bayazıt TA340 .İ57 1984 İstanbul: İTÜ, 1984
İnşaat mühendisliğinde olasılık yöntemleri / Mehmet Bayazıt. TA340 .B39 1996 İstanbul: İTÜ, 1996.
İnşaat planlanmasında modern metodlar : CPM ve PERT HD9715.A2 Y85 1973 İstanbul : İTÜ, 1973.
İnşaat planlanmasında modern metodlar : CPM ve PERT HD9715.A2 Y85 1971 İstanbul : İTÜ, 1971.
İskandinav hava hatları sistemi (SAS) / çev. Fahri Terzioğlu HE9856.S38 İ85 1955 İstanbul : İTÜ, 1955
İslam dini ilk camiler ve Osmanlı camileri / H.K. Söylemezoğlu NA4670 .S69 1954 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1954
İslam sanatı / Hilmi Ziya Ülken NX688 .Ü45 1948 İstanbul : İ.T.Ü Mimarlık Fakültesi, 1948
İstanbul (İ.T.Ü) deprem istasyonunda kaydedilen sismik yüzey dalgalarında girişim olaylarının incelenmesi / Ülben Ezen QE538.8 .E94 1979 İstanbul : İTÜ, 1979.
İstanbul : kentleşme sürecinde ekonomik ve mekansal yapı ilişkileri / İsmet Kılıçaslan HT384.T92 İ88k 1981 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1981
İstanbul Boğazı çevresindeki killerin geoteknik özellikleri / Remzi Ülker QE471.3 .Ü45 1966 İstanbul : İTÜ, 1966
İstanbul şadırvanları / Enver Tokay NA9415.I8 T65 1951 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1951
İstanbul şehri metro ihtiyacı / Ahmet Keskin HT384.T92 İ88 1962 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1962
İstanbul şehri radyal trafiğinin formüle edilmesi / Osman Celi İpekçi HE333 .İ64 1958 İstanbul : İTÜ, 1958
İstanbul tarihi yarımadası bölge koruma çalışması / Vildan Ok İTÜ MİM OK İstanbul : İTÜ, 1977
İstanbul Teknik Üniversitesi : giriş imtihanı soruları çözümleri.../ [çözen] Muzaffer Dalmaz. QA37 .D35 1957 İstanbul : İTÜ, 1957.
İstanbul Teknik Üniversitesi : öğretim yılı kılavuzu. M LF5250.İ88 İ88 1948- İstanbul : İTÜ, 1948-
İstanbul Teknik Üniversitesi 1953-1954 ders yılı : açılış töreninde 20 Ekim 1953 günü Rektör Prof. Ahmet Özel tarafından iradedilen nutuk M LF5250.İ88 İ88 1953 İstanbul : İTÜ, 1953
İstanbul Teknik Üniversitesi 1954-1955 ders yılı : açılış töreninde 20 Ekim 1954 Çarşamba günü Rektör Prof. Mustafa Santur tarafından iradedilen nutuk M LF5250.İ88 İ88 1954 İstanbul : İTÜ, 1954
İstanbul Teknik Üniversitesi 1955-1956 ders yılı : açılış töreninde 20 Ekim 1955 Perşembe günü Rektör Ord. Prof. Hulki Erem tarafından iradedilen nutuk M LF5250.İ88 İ88 1955 İstanbul : İTÜ, 1955?
İstanbul Teknik Üniversitesi 1956-1957 ders yılı : açılış töreninde 2 Kasım 1956 Cuma günü Rektör Ord. Prof. İlhami Cıvaoğlu tarafından iradedilen nutuk M LF5250.İ88 İ88 1956 İstanbul : İTÜ, 1956
İstanbul Teknik Üniversitesi 1957-1958 ders yılı : açılış töreninde 2 Kasım 1957 Cumartesi günü Rektör Prof. Dr. Mustafa İnan tarafından iradedilen nutuk M LF5250.İ88 İ88 1957 İstanbul : İTÜ, 1957.
İstanbul Teknik Üniversitesi 1957-1958 ders yılı : açılış töreninde 2 Kasım 1957 Cumartesi günü Rektör Prof. Dr. Mustafa İnan tarafından iradedilen nutuk M LF5250.İ88 İ88 1957 İstanbul : İTÜ, 1957
İstanbul Teknik Üniversitesi 1958-1959 ders yılı : açılış töreninde 3 Kasım 1958 Pazartesi günü Rektör Prof. Dr. Mustafa İnan tarafından iradedilen nutuk M LF5250.İ88 İ88 1958 İstanbul : İTÜ, 1958
İstanbul Teknik Üniversitesi 1959-1960 ders yılı : açılış töreninde Rektör Prof. Dr. Fikret Narter tarafından iradedilen nutuk M LF5250.İ88 İ88 1959 İstanbul : İTÜ, 1959
İstanbul Teknik Üniversitesi 1960-1961 ders yılı : açılış töreninde 8. Kasım. 1960 Salı günü Rektör Prof. Fikret Narter tarafından iradedilen nutuk M LF5250.İ88 İ88 1961 İstanbul : İTÜ, 1961
İstanbul Teknik Üniversitesi 1961-1962 ders yılı : açılış töreninde Rektör Prof. Dr. Fikret Narter tarafından iradedilen nutuk M LF5250.İ88 İ88f 1962 İstanbul : İTÜ, 1962
İstanbul Teknik Üniversitesi 1963-1964 ders yılı : açılış töreninde Rektör Prof. Dr. Hikmet Binark tarafından iradedilen nutuk M LF5250.İ88 İ88 1963 İstanbul : İTÜ, 1963
İstanbul Teknik Üniversitesi 1964-1965 öğretim yılı : açılış töreninde Rektör Prof. Dr. Said Kuran tarafından iradedilen nutuk M LF5250.İ88 İ88 1967 İstanbul : İTÜ, 1965
İstanbul Teknik Üniversitesi 1965-1966 öğretim yılı : açılış töreninde Rektör Prof. Dr. Said Kuran tarafından iradedilen nutuk M LF5250.İ88 İ88 1967 İstanbul : İTÜ, 1967
İstanbul Teknik Üniversitesi 1965-66 öğretim yılı kılavuzu M LF5250.İ88 İ88 1965 İstanbul : İTÜ., 1965
İstanbul Teknik Üniversitesi 1966-1967 öğretim yılı : açış konuşması, Rektör Ord. Prof. Dr. Bedri Karafakıoğlu M LF5250.İ88 İ88 1966 İstanbul : İTÜ, 1966
İstanbul Teknik Üniversitesi Doğu haftası : Elazığ, Malatya ve Tunceli, Nisan 1964 LF5250.İ88 İ88s 1964 İstanbul : İTÜ, 1964
İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi : 1960-1961 öğretim yılı kılavuzu M LF5250.İ88 İ88el İstanbul : [İTÜ, t.y]
İstanbul Teknik Üniversitesi haftası : Eskişehir-Kütahya, 16.5.1966-21.5.1966 LF5250.İ88 İ88s 1966e İstanbul : İTÜ, 1966
İstanbul Teknik Üniversitesi haftası : Hatay (Antakya-İskenderun) 21-28 Nisan 1968 LF5250.İ88 İ88s 1969 İstanbul : İTÜ, 1969
İstanbul Teknik Üniversitesi haftası : İzmir Şubat 1959 LF5250.İ88 İ88s 1961i İstanbul : İTÜ Neşriyatı, 1961
İstanbul Teknik Üniversitesi haftası : Karadeniz (Trabzon-Rize 18.5.1965-30.5 1965) LF5250.İ88 İ88s 1966 İstanbul : İTÜ, 1966
İstanbul Teknik Üniversitesi haftası : Kıbrıs, Şubat, 1961 LF5250.İ88 İ88s 1961 İstanbul : İTÜ Neşriyatı, 1961
İstanbul Teknik Üniversitesi haftası : Konya, Şubat, 1958 LF5250.İ88 İ88s 1961 İstanbul : İTÜ Neşriyatı, 1959
İstanbul Teknik Üniversitesi haftası : Zonguldak, 24 Kasım 1962-1 Aralık 1962 LF5250.İ88 İ88s 1963 İstanbul : İTÜ Neşriyatı, 1963
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi 1995 M LF5250.İ88 İ88 1995 İstanbul : İTÜ, 1995
İstanbul Teknik Üniversitesi lisansüstü tez özetleri : 1982-1987 / haz. İTÜ. M Z5055.T9 İ879 1991- İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1991.
İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi : 50. kuruluş yılı etkinlikleri : kuruluşundan günümüze İTÜ Maden Fakültes'nin kadın mezunları-başarıları, sorunları, yaşamları-5 Mayıs 2003, İTÜ Maden Fakültesi LF5250.İ88 İ88mad 2005 İstanbul : İTÜ, 2005
İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi kılavuzu / [İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi] İTÜ MAD İST İstanbul : İTÜ Maden Fakültesi,
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1960-61 öğretim yılı kılavuzu M LF5250.İ88 İ88 1960 İstanbul : İTÜ., 1960
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1961-62 öğretim yılı kılavuzu M LF5250.İ88 İ88 1961 İstanbul : İTÜ., [1961]
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrenci çalışmaları 1955 NA2750 .İ88 1955 İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi, [1955]
İstanbul Teknik Üniversitesi Teknik Okulu M LF5250.İ88 İ88t 1954 İstanbul : İTÜ, [1954?]
İstanbul Teknik Üniversitesi Teknik Okulu 1960-1961 ders yılı öğrenci albümü M LF5250.İ88 İ88 İstanbul : İTÜ, 1961
İstanbul Teknik Üniversitesi Teknik Okulu 1961-1962 ders yılı öğrenci albümü M LF5250.İ88 İ88 İstanbul : İTÜ, 1962
İstanbul Teknik Üniversitesi yayın kataloğu : 1929-1952 / haz. A. Kemal Yamantürk M Z5055.T9 İ879y 1952 İstanbul : İTÜ, 1952
İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 232. yılı M LF5250.İ88 İ88 2005 [İstanbul] : İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005
İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kısa tarihçesi / Kazım Çeçen. M LF5250.İ88 Ç43 1990 İstanbul : İTÜ, 1990.
İstanbul'da atmosferik güneş met-ceziri ve günlük sıcaklık salınımları / Mehmet Köksal QC880.4.A8 K65 1963 İstanbul : İTÜ, 1963.
İstanbul'da bölge planlamasına yardımcı bir araştırma / Hande Suher HT395.T93 İ88 1963 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1963
İstanbul'da dökülen bina betonlarının kalitesinin tesbiti ve ıslah çareleri / İsmet Aka İTÜ MİM AKA İstanbul : İTÜ, 1972
İstanbul'da kentsel doku ile yeşil doku arasındaki ilişkiler ve İstanbul yeşil alan sistemi / Ahmet Cengiz Yıldızcı HT361 .Y45 1978 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi , 1978.
İstanbul'da tarihi yapılarda uygulanan temel sistemleri / İsmail Hakkı Aksoy TA775 .A35 1982 İstanbul : İTÜ, 1982
İstanbul'da yapılacak gürültü kirliliği analizleri yardımıyla gürültü ölçütlerinin saptanması ve gürültü kontrolü yönetmelik taslağı 1. geliştirme raporu, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, 25 Mart 1984 M TD892 .İ845 1984 İstanbul: İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, 1984.
İstanbul'da yapılan gürültüsü kirliliği analizleri yardımıyla gürültü ölçütlerinin saptanması ve gürültü kontrolü yönetmelik taslağı / haz.Selma Kurra, Yücel Ünal TD892 .İ88 1985 [1985]
İstanbul'un batısındaki arazide yeraltı suları ve arteziyen imkanları= The underground waters and artesian possibilities in trhe west part of Istanbul, Turkey / Malik Sayar, Cazibe Sayar GB1003 .S395 1960 İstanbul : İTÜ Hidroloji Enstitüsü, 1960
İstanbul'un surlar içindeki kısmının jeolojisi = the geology of the area within the ancient walls of İstanbul, Turkey / Malik Sayar, Cazibe Sayar QE316 .S39 1962 İstanbul : İTÜ, 1962.
İstatistik / Yılmaz Özkan QA276.12 .Ö95 1984 İstanbul : İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi, 1984.
İstatistik analizin esasları : probabilite ve istatistik / R.M. Kozelka çev. Faruk Akün, İlhami Karayalçın QA273 .K69 1969 İstanbul: İ.T.Ü., 1969
İstatistik teorisine giriş / Alexander M. Mood, Franklin A. Graybill ; çev. Sueda Moral QA276 .M66 1973 İstanbul : İTÜ, 1973.
İstatistik ve kalite kontrolu / Faruk Akün TS156.2 .A38 1967 İstanbul : İTÜ, 1967
İstatistik ve kalite kontrolu / Faruk Akün. TS156.2 .A38 1973 İstanbul : İTÜ Kütüphanesi, 1973.
İstatistik ve kalite kontrolu mevzuunda yardımcı bilgiler kılavuzu / İ. İlhami Karayalçın QA276 .K37i 1968 İstanbul : İTÜ, 1968.
İstatistiksel uygulamalı olasılıklar hesabı / Frederick Mosteller, Robert E. K. Rourke, George B. Thomas , çev. Abdi Dalfes QA273 .M67 1966 İstanbul: [y.y.], 1966.
İstihdam teorisine giriş / Joan Robinson ;çev. Zeyyat Hatiboğlu HC492 .R63 1955 İstanbul : İTÜ, 1955
İstihsal idaresi / H.L.Timms; çev.İ.İlhami Karayalçın TS155 .T565 1965 İstanbul : İTÜ., 1965
İstihsal idaresi modern teknikleri : istihsal faaliyetlerinin yönetimi için gerekli bilgiler ve metotlar / Faruk Akün, Hasan Erişkon TS155 .A38 1969- İstanbul : İTÜ., 1969-
İstihsal planlama ve kontrol teşkilatının kurulması / J. Russel Downey ; çev. İ. İlhami Karayalçın İTÜ MAK 23 İstanbul : İTÜ Makina Fakültesi, 1963
İş bilimi / Sami Şener. T59.7 .Ş46 1985 Sakarya : İTÜ, 1985
İş emniyeti / Ali Fuat Berkman T55 47 1972 İstanbul : İTÜ, 1972.
İş hukuku : ferdi iş hukuku / Münir Ekonomi KKX1270 .E36 1984 İstanbul : İTÜ Kütüphanesi, 1984
İş hukuku : ferdi iş hukuku / Münir Ekonomi KKX1270 .E36 1980i İstanbul : İTÜ, 1980.
İş hukuku : ferdi iş hukuku / Münir Ekonomi. KKX1270 .E46 1976 İstanbul : İTÜ Vakfı, 1976.
İş hukuku : ferdi iş ilişkileri / Sami Güçlü KKX1270 .G83 1990 İstanbul : İ.T.Ü., 1990.
İş hukuku ders notları / Servet Armağan KKX1270 .A76 1983 İstanbul : [y.y], 1983
İşbilim konferansları / Walter Rohmert ; çev. Ahmet Fahri Özok T59.7 .R64 1976 [İstanbul] : İTÜ, 1976.
İşçi konutları organizasyonunda işveren + işçi + mimar bağlantısı yönünden Türkiye için bir araştırma / Birsen Doruk HD7287 .D67 1965 İstanbul : İTÜ, 1965.
İşletme / [haz.] İTÜ İktisat Kürsüleri HD30.17 .İ845 1976 İstanbul : İTÜ, 1976.
İşletme anlayışına ve bütçesine uygun konut tasarlaması / Altan Öke HD7287 .Ö34 1971 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1971
İşletme ekonomisi / Adem Uğur HD30.22 .U38 1988 İstanbul : İTÜ, 1988.
İşletme ekonomisi / Adem Uğur HD30.22 .U38 1991 İstanbul : İTÜ, 1991.
İşletme yönetimi I / Zeyyat Hatiboğlu...[ve öte.] HD30.17 .İ85 1979 [İstanbul] : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1979.
İşletme yönetimine giriş / Zeyyat Hatiboğlu...[ve diğ.] HD30.17 .İ855 1981 İstanbul : İTÜ, 1981
İşletmecilik kontrol usulleri el kitabı / H.J. Hintze; çev.İ.İlhami Karayalçın HD2963 .H56 1971 İstanbul : İTÜ., 1971
İşletmedeki bir hidroelektrik tesisi üzerine inceleme / Kazım Çeçen TK1081 .Ç43 1967 İstanbul : İTÜ, 1967
İşletmelerde iş gücü analizi için yeni bir sistem / İ. İlhami Karayalçın HF5549.5.M3 K37 1971 İstanbul : İTÜ, 1971
İşten nümune alma (iş örneklemesi) metodunda optimum gözlem sayısı ve relatif hatanın hesabı / Ahmet Fahri Özok T60.55 .Ö96 1973 İstanbul : İTÜ, 1973
İtalya'da rönesans ve barok devri hacim ve stil analizleri / Nihat D. Bindal NA520 .B56 1990 İstanbul : İstanbul Mimarlık Fakültesi, 1990
İTÜ 2. endüstriyel kirlenme sempozyumu'90 : bildiriler, 24-26 Eylül 1990 TD174 .İ88 1990 İstanbul : İ.T.Ü., 1990
İTÜ 2001'den İTÜ 2005'e yeni ufuklar / Gülsün Sağlamer LF5250.İ88 S24 2000 İstanbul : İTÜ, 2000
İTÜ 4. endüstriyel kirlenme sempozyumu : bildiriler / ed. Ahmet Samsunlu, Lütfi Akça, Fatoş Germirli. TD172.5 .İ88 1994 İstanbul : İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, 1994.
İTÜ 48'liler : 50. yıl M LF5250.İ88 İ88me İstanbul : İTÜ, [t.y]
İTÜ Elekronik Fakültesi 1999 mezunları M LF5250.İ88 İ88me 1999a İstanbul : İTÜ, 1999
İTÜ Elektrik Fakültesi konferansları / Theodor Bödefeld ; çev. İzzet Gönenç TK5 .B63 1958 İstanbul : İTÜ, 1958.
İTÜ İnşaat 40. yıl M LF5250.İ88 İ88i [Y.y. : y.y., t.y.]
İTÜ İnşaat Fakültesi 2005 mezunları yıllığı M LF5250.İ88 İ88me 2005 İstanbul : [y.y], 2005
İTÜ İnşaat Fakültesi yıllığı : 1982-1983 M LF5250.İ88 İ88me 1983 istanbul : İTÜ, 1983?
İzmir : kuruluşundan bugüne kadar / Emin Canpolat NA1371.İ9 C36 1953 İstanbul : İTÜ, 1953
Japonya mimarlığı mekanı : özellikle iç mekan kuruluşuna yaklaşım / Aligül Ayverdi NA1555 .A98 1972 İstabul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1972
Japonya mimarlığında geçiş mekanı / Gaudenz Domenig ; çev. Aligül Ayverdi NA1555 .D66 1967 İstanbul : İTÜ, 1967
Japonya'da iki ev / Aligül Ayverdi NA1555 .A98 1963 İstabul : İstanbul Teknik Üniversitesi , 1963.
Jeodezi / Ahmet Aksoy QB281 .A37 1976 İstanbul : İTÜ, 1976
Jeodezi / Ahmet Aksoy, İsmail Hakkı Güneş QB281 .A37 1990 İstanbul : İTÜ, 1990
Jeodezi / Ahmet Aksoy, İsmail Hakkı Güneş QB281 .A37 1983 İstanbul : İTÜ, 1983.
Jeodezi / Capitaine P. Tardı ;çev.Fuat Şarman QB281 .T37 1949- İstanbul : İTÜ, 1949
Jeodezi II ders notları QB281 .J46 1974 İstanbul : İTÜ, 1974
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü : 2000 yılı mezunları M LF5250.İ88 İ88me 2000 İstanbul : İTÜ, 2000
Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği için jeomorfoloji / Müfit Alpmen GB401.5 .A47 1975 İstanbul : İTÜ, 1975.
Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği için uygulamalı matematik istatistik yöntemleri ve dengeleme hesabı / Müfit Alpmen QA276 .A47 1975 İstanbul : İTÜ, 1975.
Jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinde diferansiyel geometri / Olcay Öztan, Derya Maktav, Sıtkı Külür QA371 .Ö98 1988 İstanbul : İTÜ, 1988.
Jeodezide jiroskop hareketinin uygulanması hakkında öneriler / M. Semih Dedeoğlu QA862.G9 D43 1977 İstanbul : İTÜ, 1977.
Jeodezide pratik hesap / M. Gündoğdu Özgen, Emirhan Algül. QB281 .Ö94 1977 İstanbul: İTÜ, 1977.
Jeodezide pratik hesap / M. Gündoğdu Özgen, Emirhan Algül. QB281 .Ö94 1979 İstanbul: İTÜ, 1979.
Jeodezik ağların dolaylı ölçmeler yöntemine göre hesaplanmasında düzeltme ve koşul denklemlerinin oluşturulması / İsmail Hakkı Güneş QB281 .G86 1984 [İstanbul]: İTÜ İnşaat Fakültesi, 1984.
Jeodezik astronominin temel bilgileri : (küresel astronomi) / Ahmet Aksoy. QB281 .A37 1987 İstanbul: İTÜ, 1987.
Jeofiziğe giriş ve sismoloji / W. Hiller ;çev.Fahrettin Ardan QC806 .H55 1957 İstanbul : İTÜ, 1957
Jeofizikte doğal polarizasyon (SP) yöntemi / İlyas Çağlar QC806 .Ç34 1991 İstanbul : İTÜ, 1991
Jeofizik'te stokastik modelleme / Uğur Yaramancı QC806 .Y37 1984 İstanbul : İTÜ, 1984.
Jeofizikte veri-işlem / Nezihi Canıtez QC808.6 .C36 1984 İstanbul : İTÜ, 1984
Jeokimyaya giriş / Konrad B. Krauskopf; çev.Atilla Akyol, Kemal İnan, Fikret Suner QE515 .K73 1985 İstanbul : İTÜ, 1985
Jeolojide deneysel kaya mekaniği / der. Robert E. Riecker ; çev. Erdoğan Yüzer, Caner Zanbak TA706 .J46 1974 İstanbul : İTÜ, 1974
Kablolarla asılı çatı yapımının bugünkü durumu : Amerikan İnşaat Mühendisleri Cemiyeti Taşıyıcı Sistemler Bölümü komite raporu / çev. Müfit Yorulmaz TH2417 .K33 1972 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1972
Kagir yapı / Ali Fuat Berkman TA670 .B47 1963- İstanbul : İTÜ, 1963-
Kagir, beton, betonarme / Georges Debes ; çev. Akil Muhtar Şuvak TA439 .D43 1949 İstanbul : İTÜ, 1949
Kaldırma makinaları / Güher Dosdoğru TJ184 .D67 1968- İstanbul : İTÜ, 1968-
Kaldırma makinaları / Güher Dosdoğru TJ184 .D67 1948 İstanbul : Teknik Okulu, 1948.
Kalın silindirik kabukların çözümü için üç boyutlu bir sonlu eleman ve uygulamaları / Melike Altan TA660.S5 A48 1981 İstanbul : İTÜ, 1981
Kalınlığı değişken silindirik kabukta dairesel delik problemi / Ragıp Erdöl TA660.S5 E73 1972 İstanbul : İTÜ, 1972.
Kalınlığı sınırına dik doğrultuda değişen yarım düzlem problemleri / Yavuz Önder TA660.P6 Ö53 1972 İstanbul : İTÜ, 1972.
Kalınlığı üniform olmayan bir yüzey tabakasının titreşim özellikleri ve deprem hasarı ile ilgisi / Silva Büyükaşıkoğlu QE539.2.M5 B89 1969 İstanbul : İTÜ, 1969.
Kamu hizmet yapılarımızın kendi içinde tutarlı ve sağlıklı gerçekleştirilmesi olanaklarını sağlayan tasarım ve uygulama yöntemi önerisi / Atilla Aykanat TH4021 .A95 1984 İstanbul : İTÜ, 1984
Kanalizasyon inşaatına ait talimatname : kanalizasyon, binaların sıhhi tesisatı ve lağım suları tasfiyesine ait tavsiye ve bilgiler / L. B. Escritt ; çev. Kostantin Mitçi TD645 .E83 1961 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1961
Kanalizasyon ve pis suların temizlenmesi / A. Türkmen TD420 .T97 1943 İstanbul : İTÜ, 1943
Kanalizasyon ve pis suların temizlenmesi / A. Türkmen. TD420 .T97 1960 İstanbul : İTÜ, 1960.
Kanallarda zorlanmış konveksiyon ısı transferine sonlu farklar yönteminin uygulanması / Sadık Kakaç QC320 .K35 1971 İstanbul: ITÜ Nükleer Enerji Enstitüsü , c1971.
Kapadokia Komana'sındaki mezar anıtı / Mükerrem Anabolu (Usman) NB1880 .A53 1967 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1967
Kapalı çerçevelerde mesnet redörlerininin tayini / Ali Terzibaşıoğlu TA654 .T47 1952 İstanbul : İTÜ, 1952
Kapalı spor salonları ve diğer spor tesislerine umumi bir bakış / Mesut Evren GV413 .E97 1954 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1954
Kapılar : Türk yapılarından ondört rölöve, teknik ve mimari özellikler / Muhittin Binan MİM UZ427 BİN 1950.
Karayolu ulaştırmasında ana ulaşım eksenlerinin önemi ve Türkiye için optimum ana ulaşım eksenlerinin araştırılması / A. İlhan Sütaş TE153 .S88 1978 İstanbul : İTÜ, 1978.
Karbon monoksit gazının katalitik demir yüzeyler temasında yanması / Ahmet Arısoy TD885.5.C33 A75 1979 İstanbul : İTÜ, 1979
Karbondioksidin kritik basınç bölgesinde habbe ve film şeklinde kaynaması / U. Grigull, E. Abadzic ; çev. Kemal Onat QC327 .G75 1965 İstanbul : İTÜ, 1965
Karbonlu çeliklerin ısıl işlemleri / F. Johnson ; çev. Nurettin Çuhadar, Doğan Gücer TS325 .J64 1958 İstanbul : İ.T.Ü., 1958.
Karbür torna kalemlerinde ömür dağılımı ve bu dağılıma en uygun tekerrür fonksiyonunun seçilmesi için yeni bir metot / Gönül Özkaya TJ1186 .Ö95 1972 İstanbul : İTÜ, 1972.
Kardan kavramasına ait belli başlı problemler / Hilmi İleri TJ243 .İ44 1959 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1959.
Kargir inşaat / Ali Talat TH1199 .B47 1963 İstanbul : İTÜ, 1963
Karşılıklı iki kenarında çekme kuvvetine maruz başlıkları bulunan dikdörtgen levhada gerilme durumu hakkında / Murat Dikmen TA684 .D55 1959 İstanbul : İTÜ, 1959
Kartometri / M. Gündoğdu Özgen, Olcay Öztan GA105.3 .Ö94k 1988 İstanbul : İTÜ, 1988.
Katı artık teknolojisinde gelişmeler / Oktay Tabasaran TD793 .T33 1979 İstanbul : İTÜ, c1979
Katı artıkların toplanması, uzaklaştırılması ve zarasız hale getirilmesi / Oktay Tabasaran, Mehmet Borat, Adem Baştürk TD793 .T33 1978 İstanbul : İTÜ, c1978.
Katı cisimler statiğinde bağlar ve taşıyıcı sistemlerde bağ kuvvetleri hesabı / İlhan Kayan TA660.B4 K39 1986 İstanbul : İTÜ, 1986
Katı cisimler statiğinde bağlar ve taşıyıcı sistemlerde bağ kuvvetleri hesabı / İlhan Kayan TA660.B4 K39 1976 İstanbul : İTÜ, 1976
Katı cisimler statiğinde bağlar ve taşıyıcı sistemlerde bağ kuvvetleri hesabı / İlhan Kayan TA660.B4 K39 1979 İstanbul : İTÜ, 1979
Katı madde ekstraksiyonu bitkisel yağlı maddelerden olan ayçiçeği tohumlarının yeni bir sistemle ekstraksiyonu / M.Şafak Türkay TP684.S8 T87 1980 İstanbul : İTÜ, 1980.
Katı yakacakların toz halinde kullanılması / J. Commissaire ; F. Narter TP328 .C66 1962 İstanbul : İTÜ, 1962
Katıların bazı fiziksel özelliklerinin ölçülmesinde yüksek duyarlıklı yeni bir interferometrik metod / Cafer Gümüş QC176 .G86 1976 İstanbul: İTÜ, 1976
Kavitasyon olayı için mevcut Pfleiderer metodunun genişletilmesi ve kaplan türbinlerinde boğaz kavitasyonunun etüdü / B. Kaya Baysal TA357.5.C38 B39 1964 İstanbul : İTÜ, 1964.
Kavitasyon şartlarında çalışan zaman optimizasyonlu (açık-kapalı kontrollu) bir hidrolikservomekanizmanın teorik olarak incelenmesi / Aybars Çakır TJ857 .Ç35 1979 İstanbul : İTÜ, 1979
Kaya ve zeminlerden numune alma ve arazi deneyleri sempozyumu / Ergün Toğrol TA710 .K39 1969 İstanbul : İTÜ, 1969.
Kayma şekik değiştirmeleri gözönünde tutulan II. mertebe teorisine ait çubuk sabitleri / Adnan Çakıroğlu TA660.B3 Ç35 1978 İstanbul : İTÜ, 1978
Kaymalı yataklardaki son gelişmeler / Heinz Peeken; çev. Mustafa Savcı. TJ1061 .P34 1971 İstanbul : İTÜ, 1971.
Kaynak : tekniği-metallurjisi-muayenesi / Daniel Seferian, çev. Muzaffer Sağışman, Sami Erten TS227 .S44 1953 İstanbul: İTÜ, 1953.
Kaynak : tekniği-metalurjisi-muayenesi / Daniel Seferian; çev. Muzaffer Sağışman, Salahaddin Anık, Sami Erten TS227 .S44 1959 İstanbul: İTÜ, 1959.
Kaynak ile ilgili işlemlerde iş emniyeti ve hıfzı sıhha / çev. Selahaddin Anık, Kutsal Tülbentçi TS227.8 .K39 1967k İstanbul : İTÜ, 1967
Kaynak tekniği / Salahaddin Anık TS228 .A54 1973-1981 İstanbul : İTÜ, 1973-1981
Kaynak tekniği / Salahaddin Anık TS228 .A54 1975- İstanbul : İTÜ, 1975-
Kaynak tekniği / Selahaddin Anık TS228 .A54 1980- İstanbul : İ.T.Ü., 1980.
Kaynak tekniği / Selahaddin Anık TS228 .A54 1972 İstanbul : İ.T.Ü., 1972.
Kaynak tekniği / Selahaddin Anık TS228 .A54 1969 İstanbul : İ.T.Ü., 1969-
Kaynak tekniğinde son inkişaflar / Helmut Koch ; çev. Salahaddin Anık TS227 .K63 1958 İstanbul : İTÜ, 1958
Kayseri puzolanları / Bekir Postacıoğlu, Necibe Çakıroğlu, Naci Ortacıbaşı TP881 .P67 1960 İstanbul : İTÜ, 1960
Kazanç amacı gütmeyen teşekküller aracı ile mesken inşası HD7287.3 .K39 1965 İsatanbul : İTÜ, [1965?]
Kazılar ve temeller için Amerikan standart yapı şartnamesi kayıtları ve temel hesapları hakkında notlar / Vahit Kumbasar TA710 .K86 1962 İstanbul : İTÜ, 1962
Keban vanadinit filizinin kimyasal incelenmesi / Süren Şerik TN799.V3 Ş47 1968 İstanbul : İTÜ, 1968.
Keçiborlu kükürt yataklarının oluşumu ve yörenin jeolojisi / Kadir Sarıiz TN890 .S27 1982 İstanbul : İTÜ, 1982
Kemençe seslerinin armonik analizi / Asüman Onaran MT654.K45 O53 1959 İstanbul : İTÜ, 1959.
Kemer barajların hesabı / V. Bauzil ; çev. Uğur Kökden TC547 .B38 1964 İstanbul : İTÜ, 1964
Kemerlerin ve kemerli çerçevelerin 2. mertebe hesabı ve stabilite durumlarının tahkiki için bir iterasyon metodu / Hilmi Deren NA2880 .D47 1963 İstanbul : İTÜ, 1963.
Kenarlarından yüklü kare levhaların elastik çözümüne dair / Bülent Övünç QA931 .Ö98 1963 İstanbul : İTÜ, 1963.
Kendi evini yapana yardım metodu : çekirdek konut : ir gecekondu bölgesinde analiz / Tulu Baytin HD7391 .B39 1966 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Okulu Yayını, 1966
Kendi kendine işleyen (otomatik) telefon sistemleri : (7 DU ve röle sistemleri) / Mehmed Emin Kalmuk TK6397 .K35 1944- İstanbul : İTÜ, 1944-
Kent planlaması teknikleri / Gündüz Atalık NA9031 .A83 1984 İstanbul : (y.y.), 1984
Kentlerde arazi kullanım kararlarını belirleyen etmenler : Ankara örneğine sistemci bir yaklaşım / Tamer Gök HT165.53.T9 G65 1978 İstanbul : İTÜ, 1978.
Kentleşme olgusunun hızlanması nedeniyle yapılar yakın çevresi düzeyinde açık alan ve mekanların değişimi / Gönül A. Evyapan HT361 .E99 1981 İstanbul : İTÜ, 1981.
Kentleşmenin ekonomik yönleri / İsmet Kılınçaslan HT371 .K55 2002 İstanbul : İTÜ, 2002
Kentleşmenin yönetimsel sorunları üzerine bir inceleme / Yücel Ünal HT361 .Ü53 1982 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1982
Kentsel konut topluluklarının tasarlanmasında sosyal sistem içeriğinin değerlendirilmesi / bir kuramsal yaklaşım denemesi / Atilla Yücel NA9051.4 .Y83 1977 İstanbul : İTÜ, 1977
Kentsel yaşam ve kent sevgisi / Necibe Çakır HT151 .Ç35 1981 İstanbul : İTÜ, 1981
Keops piramidine dair bazı matematik hassalar / H. Dilgan QA482 .D55 1957 İstanbul : İTÜ, 1957
Kern DKM 3-A ile yapılan astronomik gözlemlerle yer, zaman ve azimut tayini / Helmut Müller ; çev.M. Gündoğdu Özgen. QB4 .M85 1973 İstanbul : İTÜ, 1973.
Kesici takımlara sert metal uçların lehimlenmesi için rehber / G.N. Kulakowa, çev. Salahaddin Anık TS227 .K85 1960 İstanbul : İTÜ, 1960.
Kesici-yükleyiciler ve galeri açma makineleri / H. Fauser ; çev. Şinasi Eskikaya TN345 .F38 1981 İstanbul : İTÜ, 1981
Kesitlerin tam plastik ve elasto-plastik eğik eğilmesi = Unsymmetrical fully plastic and elasto-plastic simple bending of beams / Orhan Ünsaç TA455.P5 Ü57 1959 İstanbul : İ.T.Ü., 1959.
Kırmatas iri agregali betonlarda harç beton sınırı üzerinde araştırmalar / M. Süheyl Akman. TA439 .A36 1975 İstanbul : İTÜ, 1975.
Kırsal yerleşmeler ve fiziki düzenleme ilkeleri / Ayten Çetiner HT384.T9 Ç48 1990 İstanbul : İTÜ, 1990
Kırşehir kuzeyinde Seyfe Ovasının hidrojeolojik etüdü / Kemal Erguvanlı GB1199.8.T9 E74 1959 İstanbul : İTÜ, 1959
Kısa anorganik kimya / Nami Serdaroğlu QD151 .S47 1949 İstanbul : (y.y.), 1949.
Kısa boyların elektro-optik uzaklık ölçerlerle ölçülmesinde presizyon araştırması / Rasim Deniz TJ211.419 .D46 1981 İstanbul : İTÜ, 1981.
Kısa elyafın pamuk ipliği özelliklerine tesirleri hakkında deneysel bir araştırma / İlhan A. Birkan TS1575 .B57 1966 İstanbul : İ.T.Ü., 1966.
Kısa izahlarla oksi-asetilen pratiği / Hermann Holler ;çev. Salahaddin Anık TS228 .H65 1957 İstanbul : İTÜ, 1957
Kıyı mühendisliği / Sedat Kapdaşlı TC330 .K37 1992 İstanbul: İTÜ, 1992
Kil tabakalarının tasman teorisi / K.V. Terzaghi, O. K. Fröhlich ; çev. İsmet Ordemir TA710 .K47 1949 İstanbul : İTÜ, 1949
Kimya mühendisliği ünit operasyonları / MacCabe-Smith'den çev. Emir Gülbaran TP155.7 .M33 1984- İstanbul : İ.T.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 1984-
Kimya mühendisliği ünit operasyonları / Warren L. McCabe, Julian C. Smith. TP155.7 .M33k 1979-1981 İstanbul : İTÜ, 1979-1981.
Kimya mühendisliği ünit operasyonları / Warren L. McCabe, Julian C. Smith; çev. Emin Gülbaran TP155.7 .M33k 1989- İstanbul : İTÜ, 1989-
Kimya sanayiinde planlama prosesinin incelenmesi ve lineer programlamanın etkinliğini arttıran iki algoritma / Edip Büyükkoca İTÜ MAK BÜY İstanbul : İTÜ, 1974.
Kinetic models for self-correlations in gases of linear molecules and their application to thermal neutron scattering / Melih Geçkinli İTÜ NÜK B26 İstanbul : İTÜ, 1974.
Klasik mekanik / H.C. Corben, Philip Stehle; çev. Esin Ergintan İnan QA805 .C67 1984 İstanbul : İTÜ, 1984
Klasik mekanik / Herbert Goldstein ; çev.Vural Cinemre. QA805 .G65 1974 İstanbul: İTÜ, 1974.
Klasik termodinamik esasları / Osman Kamil Sağ QC311 .S24 1987 İstanbul : İTÜ, 1987.
Klasik ve nümerik kontrollu tezgahların çok ölçütlü değerlendirilmesi / Ramazan Evren HD9703 .E97 1979 İstanbul : İTÜ, 1979.
Koca Sinan'ın köprüleri : XVI. asır Osmankı medeniyeti içinde Sinan, köprülerin mimari bakımdan tetkiki, siluet ve abide kıymetleri / Orhan Bozkurt NA1373.M56 B69 1952 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1952.
Kohezyonlu zeminlerde kayma gerilmesi efektif basınç, ve su muhtevası arasında bağlantı / Ergün Toğrol İNŞ DR421 TOĞ İstanbul : İTÜ, 1962.
Kohezyonlu zeminlerin dinamik davranışına boşluk suyu basıncının etkisi / F. Erol Güler TA710 .G85 1981 İstanbul : İTÜ, 1981
Kohezyonlu zeminlerin titreşimli sıkıştırıcılarla sıkıştırılması / Ayhan Acatay. TJ208 .A23 1968 İstanbul : İTÜ, 1968.
Kohezyonsuz zeminler sükünetteki toprak basıncı katsayısının zemin parametreleri cinsinden ifadesi / Ahmet Sağlamer İTÜ İNŞ SAĞ İstanbul : İTÜ, 1973
Kohezyonsuz zeminlerde ankrajların davranışı / Mete İncecik İTÜ MİM İNC İstanbul : İTÜ, 1980.
Kolektörlü alternatif akım makinaları / M.P. Kostenko ; çev. Osman İkizli TK2711 .K67 1977 İstanbul : İTÜ., 1977
Kolektörlü alternatif akım makinaları / M.P. Kostenko ; çev. Osman İkizli TK2711 .K67 1981 İstanbul : İTÜ., 1981
Kolektörlü alternatif akım makinaları / M.P. Kostenko ; çev. Osman İkizli TK2711 .K67 1971 İstanbul : İTÜ., 1971
Kolektörlü alternatif akım makinaları / M.P. Kostenko ; çev. Osman İkizli TK2711 .K67 1948 İstanbul : İTÜ., 1948
Kolektörlü alternatif akım makinaları / M.P. Kostenko ; çev. Osman İkizli TK2711 .K67 1954 İstanbul : İTÜ., 1954
Kolektörlü alternatif akım makinaları / M.P. Kostenko ; çev. Osman İkizli İTÜ 531 KOS İstanbul : İTÜ., 1971
Kollektif öğütme süresince tane fraksiyonlarının kırılma mekanizmasının kimyasal metodlarla incelenmesi / A. Oğuz Recepoğlu TP881 .R43 1975 İstanbul : İTÜ, 1975
Kollu başlıklı dört kolon üzerine oturan betonarme bir çatı hesabı / Kemal Özden, Mehmet Bilge TH2446 .Ö93 1962 İstanbul : İTÜ, 1962
Kompleks değişkenli fonksiyonlar teorisi / Mithat İdemen QA331.7 .İ34 1992 İstanbul : İTÜ, 1992
Kompleks izdüşümü ve merkezi izdüşüm ile belirtilen izdüşüm prensibi / Abdülkadir Poyraz QA502 .P69 1976 İstanbul: İTÜ, 1976
Kompleks katsayılı bir polinomun hurwitz sayılarına dair / Munire Özkan QA161.P59 Ö95 1961 İstanbul : İTÜ, 1961.
Kompleks sülfürlü cevherlerin sülfatlayıcı kavurma yolu ile doğrudan metalürjik değerlendirilmesi ve lahanos cevheri üzerine incelenmesi / A. Okan Addemir QE389.2 .A33 1978 İstanbul : İTÜ, 1978
Kompostlaştırmaya tesir eden faktörler ve koagulasyon maddelerinin reaksiyona etkisi / Adem Baştürk TD768 .B37 1976 İstanbul : İTÜ, 1976
Komütasyon alet sayısı hesabı notları / Bedri Karafakıoğlu İTÜ ELE KAR İstanbul : İTÜ, 1976
Komütasyon alet sayısı hesabı notları / Bedri Karafakıoğlu İTÜ ELE KAR İstanbul : İTÜ, 1981
Komütasyon dersleri / Bedri Karafakıoğlu TK6211 .K37 1981 İstanbul : İTÜ, 1981
Kondüksiyon ısı transferi / Paul J. Schneider; çev.M.Ali Yılmaz QC320.34 .S36 1974 İstanbul : İ.T.Ü., 1974.
Konferanslar / Daniel Boutet ; çev. Faruk Umar, Altan Löker TE145 .B68 1953 İstanbul : İTÜ, 1953
Konferanslar / Marius Duriez ; çev. B. Postacıoğlu TA439 .D87 1954 İstanbul : İTÜ, 1954
Konferanslar / Nonuji Nasu, Tachu Naito, Kiyoshi Muto İTÜ SİS 5 İstanbul : İTÜ, 1959.
Konsolidasyon derecesi ile yatay ve düşey permeabilite katsayıları arasında bağlantı / Mehmet Tümay QC754.2.P4 T86 1971 İstanbul : İTÜ, 1971
Konstrüksiyon ve çok katlı mesken blokları / Sedat Gürel TH1501 .G87 1955 1955.
Konuşma gizliliğini sağlamak amacı ile açık pencere koşullarında, pencerenin yöneltme özelliği gözönüne alınarak, kullanılabilecek grafik bir yöntem / Nurten Aksugür TH2275 .A375 1977 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1977
Konut araçları açısından sistematik bir tasarlama yönteminin geliştirilmesi / Nigan Bayazıt NA7115 .B39 1969 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1969
Konut ısıtmasında ısı ekonomisi / Kemal Onat, Kemal Tuzla, Ahmet Arısoy İTÜ MAK B21 İstanbul : İTÜ, 1981.
Konut tasarımına mutfağın etkisi ve mutfak tasarımı / Nilüfer Ağat HD9971.K582 A33 1983 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1983.
Konut yapılarında kişi-alan-maliyet bağıntıları / Güngör Aydoslu HD7287.55 .A93 1967 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1967
Konut yapımında iktisadi unsurların kullanılışı / Altan Öke HD7287.55 .Ö34 1967 İstanbul : İTÜ, 1967
Konya evleri / Celile Berk NA7294.Z9 K66 1951 İstanbul : İTÜ, 1951.
Kooperatif konutlarında kullanıcı-mimar ilişkisinin davranış farklarının değerlendirilmesi / Ahsen Özsoy HD7287.72.T9 Ö97 1976 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1976
Koordinat - geometrisi problemlerine yöneltilmiş COGO I programlama sisteminin tanıtılması / haz. Esen Atlı QA401 .K66 1970 [İstanbul] : İ.T.Ü. Elektronik hesap merkezi, 1970.
Koruyucu gazla kaynak / Carl Guido Keel ; çev.Salahaddin Anık TS228 .K44 1962 İstanbul : İTÜ, 1962
Kostik dalgalarının tam iletken dairesel silindirden saçılması / Halil Ergun Bayrakçı QC174.26.W28 B39 1974 İstanbul : İTÜ, 1974
Kovada I HES yeni çökeltme havuzu ve kovada I HES çıkış suyu - kovada II HES regülatörü ve derivasyon tüneli bağlantı yapısı / İlhan Avcı İTÜ İNŞ AVC İstanbul : İTÜ, 1986.
Kozlu taşkömürü bölgesi jeofizik çalışmaları / Nezihi Canıtez...[ve diğ.] İTÜ MAD KOZ İstanbul : İTÜ, 1983
Kömür istihsalinde kazı mekanizasyonu / Heinz Kundel ; çev. Şinasi Eskikaya TN277 .K86 1969 İstanbul : İTÜ., 1969.
Kömür istihsalinde kazı mekanizasyonu / Heinz Kundel ; çev. Şinasi Eskikaya TN277 .K86 1981 İstanbul : İTÜ., 1981.
Köşe içinde kenar tabaka / Ziya Gökalp Özelgin QA901 .Ö94 1967 İstanbul : İTÜ, 1967
Köy okulları yapımında bir deneme : Meksika / haz. Tulu Baytın, Aligül Ayverdi, Yıldız Sey LB3219.M45 K68 İstanbul: İ.T.Ü Teknik Okulu Yayınları, [t.y]
Kren ve kren yolları çelik yapı kısımlarının hesap esasları / çev. G. Dosdoğru TJ1363 .D67 1949 İstanbul : İTÜ, 1949
Kristalin kayaçlarda iz elementlerin jeokimyasal yorumu / D. M. Shaw ; çev. Bektaş Uz QE516.T85 S53 1978 İstanbul : İTÜ, 1978.
Kristallografi / Galib Sağıroğlu QD905.2 .S24 1984 İstanbul : İTÜ, 1984.
Kritik noktada yoğunluk ölçmeleri ve hal denklemindeki önemi / J. Straub ; çev. K. Onat QC165 .S77 1968 İstanbul : İ.T.Ü., 1968.
Kromit cevherlerimizin bazı katma maddelerinin muvacehesinde oksitlenmesinin termik ve kimyasal incelenmesi / Ayçiçek Akseli QE391.C65 A37 1969 İstanbul : İTÜ, 1969
Kuadratik bir perspektif hakkında / Nazmiye Soykut İTÜ İNŞ SOY İstanbul : İTÜ, 1964.
Kullanılabilir enerji analizi / Aksel Öztürk İTÜ MAK ÖZT İstanbul : İTÜ, 1988
Kullanılmış suların tasfiyesi / Yılmaz Muslu TD743 .M87 1990 İstanbul : İTÜ, 1990
Kullanılmış suların tasfiyesi / Yılmaz Muslu TD743 .M87 1974 İstanbul : İTÜ, 1974
Kullanılmış suların tasfiyesi / Yılmaz Muslu TD743 .M87 1988 İstanbul : İTÜ, 1988
Kullanılmış ticari uçakların 1959-1965 fiyatları : araştırma raporu / Stephen P. Sobotka...[ve diğ.] İTÜ SİV SOB İstanbul : İTÜ, 1960
Kuvadrik yüzeylerin iç yapı yönünden bir genelleştirilmesi / L.Leyla Zeren [dogr. Leyla Zeren Akgün] QA561 .A34 1977 İstanbul: İTÜ, 1977.
Kuvvet makinalarında ölçü tekniği / İ. Hakkı Öz TJ1313 .Ö9 1960 İstanbul : İ.T.Ü., 1960
Kuvvet makinalarında ölçü tekniği / İ. Hakkı Öz. TJ1313 .Ö9 1964 İstanbul : İTÜ., 1964
Kuvvetli atıkların yukarı akışlı havasız filtrelerde arıtım kinetiği / M. Atalay Timur TD755 .T56 1986 İstanbul : İTÜ, 1986
Kuvvetli elektrolitlerde iyon asosiyasyonu teorisi ve elemanter iyon yükünün hesaplanması / Talat Erben. TP156.I6 E73 1949 İstanbul : İTÜ, 1949.
Kuzey Batı Anadoluda yeralan plütonların mukayeseli jenetik etüdü / Yılmaz Bürküt QE475.A2 K87 1966 İstanbul : İTÜ, 1966
Kuzey memleketlerinde konut yapımı / çev. M. Tarim HD7346.A3 K89 1964 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yapı Araştırma Kurumu, 1964
Kuzey ve Orta Anadolu alçıları üzerine bir araştırma / Erol Gürdal QE391.G93 G87 1976 İstanbul : İTÜ, 1976
Küçük Anadolu kentlerinde tarihsel dokunun korunması ile ilgili bir yöntem araştırması / Nur Fersan NA9053.C6 F47 1980 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1980
Küçük Asya'da bulunan Roma İmparatorluk çağı tapınakları / Mükerrem (Usman) Anabolu BL805 .A53 1970 İstanbul : İTÜ, 1970
Küçük fabrikalarda malzeme naklinin geliştirilmesi / haz.İTÜ Türk Teknik Haberl.Merk. TS180 .K83 1954 İstanbul : İTÜ , 1954.
Küçük soğutma kompresörlerinde osilografik basınç diagramları elde edilmesi hususunda yeni bir etüd / Lemi Ulugöl TP497 .U48 1956 İstanbul : İTÜ, 1956.
Küçük su getirme tesisleri : tavsiyeler ve tip projeler (W 351-361) / çev. Yılmaz Muslu TD345 .K83 1968 İstanbul : İTÜ, 1968
Küçüksu Kasrında meydana gelen çatlak ve deformasyonlar / Ergün Toğrol, Müfit Yorulmaz TH441 .T64 1976 İstanbul : İTÜ, 1976
Küresel kabuğa ait umumi münasebetler ve betonarme bir kubbenin teşkil ve hesabı / Kemal Özden, Mehmet Bilge TA660.S5 Ö93 1966 İstanbul : İTÜ, 1966
Küresel trigonometri / Yıldız Daryal QA535 .D37 1991 İstanbul: İTÜ, 1991.
Kütahya evleri / Lami Eser NA7396.K88 E84 1955 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1955
Kütle iletimi / Ekrem Ekinci, Hasancan Okutan TP156.M3 E45 1987 İstanbul : İTÜ, 1987
Laboratuar deneyleri : kimya II / Seniha Sargın QD45 .S27 1964 İstanbul : İTÜ, 1964
Laminer üç boyutlu sınır tabakası denklemlerinin irvaryant özellikleri ve bir bağlama ayağı etrafındaki laminer üç boyutlu sınır tabakasının etüdü / Kanat Durgun QA929 .D87 1964 İstanbul : İTÜ, 1964.
Lastik patlamasının taşıt dinamiği üzerine etkisi / A. Işık Erzi TL270 .E79 1988 İstanbul : İTÜ, 1988.
Linear algebra / Vural Cinemre. QA184 .C56 1989 İstanbul: İTÜ, c1989.
Lineer cebir / Suat Akın QA184 .A45 1986 İstanbul : İTÜ, 1986
Lineer cebir notları / Suat Akın QA184 .A35 1980 İstanbul : İTÜ, 1980
Lineer cebir ve analitik geometri problemleri / Münire Özkan QA184.5 .Ö95 1970 İstanbul : İTÜ, 1970
Lineer cebir ve analitik geometri problemleri / Münire Özkan QA184.5 .Ö95 1966 İstanbul: İTÜ, 1966.
Lineer olmayan dalga direnci teorisi ve uygulaması / A. İhsan Aldoğan. VM751 .A43 1977 İstanbul : İTÜ Gemi İnşaat Fakültesi, 1977.
Lineer olmayan sistemlerin hesabı için bir metod / Erkan Özer QA931 .Ö94 1969 İstanbul : İTÜ, 1969
Lineer programlama ve dinamik programlamaya giriş / Okan Gürel T57.74 .G87 1966 İstanbul : İTÜ, 1966
Lineer sistemlerde geçici olaylar : Laplace dönüşümleriyle incelenmiştir / Murray F. Gardner, John L. Barnes ; çev. Hasan Önal QA406 .G37 1961 İstanbul : İTÜ, 1961-
Lineer sistemlerde geçici olaylar : Laplace dönüşümleriyle incelenmiştir / Murray F. Gardner, John L. Barnes ; çev. Hasan Önal QA406 .G37 1970 İstanbul : İTÜ, 1970-
Lojik devreler laboratuarı deneyleri TK7868.L6 L655 1990 İstanbul : İ.T.Ü., 1990.
Lojik devreler laboratuarı deneyleri İTÜ ELE LOJ İstanbul : İ.T.Ü., 1987.
Lojik devrelerde minimal şekiller hakkında / Hüsamettin Bakoğlu TK7868.L6 B35 1963 İstanbul : İTÜ, 1963.
Lojik devreleri / Emin Ünalan TK7868.L6 Ü53 1993 İstanbul : İTÜ Kütüphanesi, 1993
Lojik devreleri / Emin Ünalan TK7868.L6 Ü53 1986- İstanbul : İTÜ Kütüphanesi, 1986-
Lojik devreleri dersleri / Emre Harmancı TK7868.L6 H37 1992 İstanbul : İTÜ , 1992
Lojik devreleri dersleri / Emre Harmancı TK7868.L6 H37 1984 İstanbul : İTÜ, 1984.
Lojik tasarım laboratuvarı deney kılavuzu / Bülent Örencik TK7868.L6 Ö74 1987 İstanbul : İTÜ, 1987
Lyapunov direkt yöntemi ile gemilerin stabilite teorisi / İ. Reşat Özkan VM159 .Ö95 1977 İstanbul : İTÜ, 1977
M- Motorları / Selim Palavan TJ755 .P35 1967 İstanbul : İTÜ, 1967
M/S. Selandia" : ilk motorlu gemi 1912 / S. Palavan" VM770 .P35 1962 İstanbul : İTÜ, 1962
Maden Fakültesi Bülteni : 40 yıl / haz. Şinasi Eskikaya İTÜ MAD B1993 İstanbul : İTÜ Maden Fakültesi, 1993.
Maden hukuku / Yavuz Fındıklıgil KKX3344.A9 F56 1966 İstanbul : İTÜ, 1966.
Maden işletme ekonomisi / F. L. Wilke ; çev. İsmail Uğur TN274 .W55 1986 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1986
Maden işletme ekonomisi / Haydar Kazgan TN274 .K39 1965 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1965
Maden işletmelerinde toz ve silikozla mücadele / Bohuslav Stoces, Hermann Jung ; çev. Senai Saltoğlu TN295 .S76 1970 İstanbul : İTÜ, 1970
Maden kuyusu projesi / Ergin Arıoğlu İTÜ MAD ARI İstanbul : İTÜ, 1970.
Maden yatakları / M.Sezai Kırıkoğlu TN145 .K57 1992 İstanbul : İTÜ, 1992.
Maden yatakları bilgisinin esasları / Friedrich Schumacher ; çev. Ekrem Göksu TN263 .S38 1957 İstanbul : İTÜ, 1957.
Maden yatakları bilgisinin esasları / Friedrich Schumacher ; çev. Ekrem Göksu. TN263 .S38 1963 İstanbul : İTÜ, 1963.
Madencilik ölçmeleri / M. Gündoğdu Özgen, Engin Tekin TN273 .Ö94 1986 İstanbul : İTÜ , 1986.
Madencilik ölçmelerinde kuyu cidarlarındaki deformasyonların saptanması ve bazı öneriler / Engin Tekin TN273 .T45 1978 İstanbul : İTÜ, 1978.
Madencilik topoğrafyası / M. Gündoğdu Özgen TA545 .Ö94 1966-1967 İstanbul : İTÜ., 1966-1967
Madenlerde havalandırma ve emniyet işleri / Senai Saltoğlu TN301 .S25 1975 İstanbul : İTÜ, 1975
Madenlerde hazırlık ve kazı işleri / Senai Saltoğlu TN277 .S25 1976 İstanbul : İTÜ, 1976.
Madenlerde tahkimat işleri / Cemal Birön TN288 .B57 1979 İstanbul : İTÜ, 1979
Madenlerde tahkimat işleri / Cemal Birön TN288 .B57 1971 İstanbul : İTÜ, 1971
Madenlerin mekanik teknolojisi : imal usulleri / Nurettin Çuhadar TN145 .Ç84 1947-1951 İstanbul : İTÜ, 1947-1951
Magnetik devrede doyma tesirleri göz önüne alınarak senkron makinede ikaz akımı ve iç açının hesabı / Nesrin Tarkan TK2731 .T37 1966 İstanbul : İTÜ, 1966.
Magnetohidrodinamik Jeffery-Hamel problemi / M. Emin Erdoğan QA920 .E73 1963 İstanbul : İTÜ, 1963.
Magnetron enjeksiyonlu bir elektron topunun farklı yöntemle gerçekleştirilmesi / S. Sinman İTÜ NÜK B22 İstanbul : İTÜ, 1974.
Mağnezyum ile yapılan küresel grafitli dökme demir üretiminde bileşim ve bazı döküm şartlarının etkileri / Feridun Dikeç TN693.I7 D55 1971 İstanbul: İTÜ, 1971.
Mahalli hava servisleri bakımından Avrupa şirketleri arasındaki ticari ve teknik işbirliğinin bugünkü şekilleri / IFTA ; çev. Fahri Terzioğlu HE9842.A4 M34 1953 İstanbul : İTÜ, 1953
Makina bilgisi / Necdet Tüzün TJ145 .T89 1977 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1977
Makina bilgisi / Necdet Tüzün TJ145 .T89 1994 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1977
Makina dinamiği / Fuat Pasin TJ170 .P37 1984 İstanbul : İTÜ, 1984
Makina dinamiği problemleri / Zübeyir Demirgüç TJ170 .D46 1966 İstanbul : İTÜ , 1966
Makina elemanları / Mustafa Akkurt TJ181 .A35 1980 İstanbul : İTÜ, 1980-
Makina elemanları / Mustafa Akkurt, Malik Kent TJ181 .A35 1975 İstanbul : İTÜ, 1975
Makina elemanları / Mustafa Akkurt, Mustafa Savcı TJ181 .A35 1972 İstanbul : :İTÜ, 1972.
Makina elemanları problemleri / Mustafa Savcı TJ181 .S28 1975 İstanbul : İTÜ, 1975
Makina Fakültesi : Makina fakültesine bağlı enstitü, kurum ve araştırma merkezi yayınları / haz. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi M Z5055.T9 İ879mk İstanbul : İTÜ,
Makina Fakültesi mühendislik öğretimi : ders müfredat programları İTÜ MAK DER [İstanbul : İTÜ, 1971?]
Makina sanayi'inde kaynak konstrüksiyonu / Franz Koenigsberger ; çev. Mehmet Nimet Özdaş. TS227 .K64 1964 İstanbul : İTÜ, 1964
Makina sanayi'inde kaynak konstrüksiyonu / Franz Koenigsberger ; çev. Mehmet Nimet Özdaş. TS227 .K64 1956 İstanbul : İTÜ, 1956
Makina teknolojisi imal usulleri : döküm kaynak plastik ş.v. / Aram Ersümer TS227 .E77 1960 İstanbul : İTÜ, 1960
Makina teknolojisi imal usulleri : döküm kaynak plastik ş.v. / Aram Ersümer TS227 .E77 1969 İstanbul: İTÜ, 1969
Makina teknolojisi imal usulleri : plastik şekil verme / Aram Ersümer TA460 .E77 1973 İstanbul : İ.T.Ü., 1973
Makina teknolojisi malzeme bilgisi / Aram Ersümer TA403 .E77 1969 İstanbul: İTÜ, 1969
Makina teknolojisi malzeme bilgisi / Aram Ersümer TA403 .E77 1960 İstanbul: İTÜ, 1960
Makina yapı malzemesinin mekanik teknolojisi / Hermann Meyer ; çev. Mesut Togar TA403 .M488 1946 İstanbul : Maarif Vekilliği,, 1946
Makine bilgisi ve yapı makineleri / Sedat Ersoy TH230 .E77 1977 İstanbul : İTÜ İnşaat Fakültesi, 1977.
Makine bilgisi ve yapı makineleri / Sedat Ersoy TH900 .E77 1987 İstanbul: ITU, 1987.
Makine bilgisi ve yapı makineleri / Sedat Ersoy TH900 .E77 1982 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1982
Makine bilgisi ve yapı makineleri / Sedat Ersoy İTÜ İNŞ ERS İstanbul : İTÜ, 1978.
Makine elemanları dersleri: tashihli dişliler / Lütfullah Ulukan. TJ184 .U48 1970 [İstanbul]: İTÜ, 1970
Makine elemanları hesabı / M. ten Bosch ; çev. Hilmi İleri TJ181 .B63 1960-61 İstanbul : İTÜ, 1960-1961.
Makine elemanları hesabı / M. ten Bosch ; çev. Hilmi İleri. TJ181 .B63 1972-73 İstanbul: İTÜ, 1972-73.
Makine elemanları hesabı / M.ten Bosch ; çev. Hilmi İleri TJ181 .B63 1972-73 İstanbul : ITÜ, 1972-1973
Makine elemanları hesabı / M.ten Bosch ; çev. Hilmi İleri TJ181 .B63 1973 İstanbul : ITÜ, 1973-
Makine elemanları hesabı / M.ten Bosch; çev. Hilmi İleri TJ181 .B63 1968-69 İstanbul : İTÜ, 1968-1969.
Makine elemanlarında bazı aktüel konular / M. ten Bosch ; çev. Hilmi İleri. TJ181 .B63 1949 İstanbul : İTÜ, 1949.
Makine teknolojisi : iş tezgahları / C.H. Fleury ; çev. Melih Koçer TJ1185 .F54 1940-1951 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1940-1951
Makrosismik metod ile zelzelelerde merkez derinliğinin ve ortamın absorbsiyon katsayısının tayini : Eskişehir, Söke-Balat, Kırşehir ve Abant zelzelerinde merkez derinliğinin katsayısının makrosismik hesabı / Nevzat Öcal QE539.2.I5 Ö23 1959 İstanbul : İTÜ, 1959
Malzeme bakımından yapılarda emniyet ve ekonominin sağlanması / Bekir Postacıoğlu TH9705 .P67 1956 İstanbul : İTÜ, 1956
Malzeme bilgisi / H.J.Bargel, G.Schulze ; çev. Şefik Güleç, Ahmet Aran TA403 .B37 1993-95 İstanbul : İTÜ, 1993-95
Malzeme bilgisi / İbrahim Ertiryaki TK403 .E78 1990 Sakarya : İTÜ, 1990.
Malzeme bilgisi / M. Süheyl Akman İTÜ İNŞ AKM İstanbul : İTÜ, 1981
Malzeme bilimi / Kaşif Onaran TA404 .O53 1991 İstanbul : İTÜ, 1991.
Malzeme muayenesi : madenler / Paul Riebensahm ; çev. Muzaffer Sağışman TA410 .R54 1961 İTÜ 453 MAK İstanbul : İTÜ , 1961
Malzeme muayenesi : madenler / Paul Riebensahm; çev.Muzaffer Sağışman TA410 .R54 1950 İstanbul : İTÜ , 1950
Malzeme muayenesi : madenler / Paul Riebensahm; çev.Muzaffer Sağışman TA410 .R54 1958 İstanbul : İTÜ , 1958
Malzeme ve geometri değişimi bakımından linner olmayan sistemler / Adnan Çakıroğlu, Erkan Özer QA427 .Ç35 1980- İstanbul : İTÜ, 1980-
Malzeme ve konstrüksiyon metotlarının mimari formun yaratılmasındaki rolü / Orhan Bolak NA2750 .B65 1965 İstanbul : İ.T.Ü Mimarlık Fakültesi, 1965
Malzemelerin elektronik özellikleri / Adnan Tekin İTÜ KİM 3 İstanbul : İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi, 1986
Malzemelerin yapı ve özellikleri / Jere H.Brophy, Robert M.Rose, John Wulff; çev. Kaşif Onaran, Sabri Altıntaş TA403 .B76 1986 İstanbul : İTÜ, 1986
Malzemelerin yapı ve özellikleri / W.G.Moffat...(ve diğ.) ; çev. Kasif Onaran, Burak Erman. TA403 .M348 1978-86 [İstanbul]: İTÜ, 1978-86
Mantık devreleri : ders notları / Ertuğrul Eriş TK7868.S9 E75 1982 İstanbul : İTÜ, 1982
Marmara Bölgesinde su ile örtülü alanların orjinal ve yapay Landsat-4 görüntü verileri yardımı ile incelenmesi / Derya Maktav G70.4 .M35 1985 İstanbul : İTÜ, 1985.
Marmara bölgesinde yere yakın hava tabakalarındaki refraksiyon katsayısının araştırılması / Ünal Öğün QB301 .Ö38 1984 İstanbul : İTÜ, 1984.
Massif köprüler için hesapları 1930 / çev. Ali Fuat Berkman TG335 .M37 1950 İstanbul: İTÜ, 1950
Matematiğin tarih ve tekamülüne bir bakış / Hamit Dilgan QA8.4 .D55 1955 İstanbul: İTÜ, 1955
Matematik / E. Schleier ; çev. B. Ilgım QA303 .S35 1944 İstanbul : Teknik Okulu Kütüphanesi, 1948
Matematik analiz dersleri: fonkisyonlar teorisi / Georges Valiron ;çev. Feyyaz Gürsan QA300 .V35 1951 İstanbul: İTÜ, 1951
Matematik elastisite teorisi / I. S. Sokolnikoff ; çev. E. S. Şuhubi QA931 .S65 1965 İstanbul : İTÜ, 1965.
Matematik I çözümlü problemleri: limit ve süreklilik, türev ve uygulamaları, integral ve uygulamaları, integrasyon teknikleri / Ayşe Peker Dobie QA301 .D63 2006 İstanbul : İTÜ Vakfı, 2006
Matematik II / Hamdi Arıkan QA37.2 .A75 1990 Sakarya : İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi ; 1990
Matematik istatistik yöntemlerle jeodezik ölçülerin irdelenmesi / Ahmet Aksoy QB281 .A37 1974 İstanbul : İTÜ, 1974
Matematikçi, fizikci ve mühendisler için yüksek matematik / Rudolf Rothe ,çev. Rıza Özbek. QA303 .R68 1961-64 İstanbul : İTÜ, 1961-1964
Matematikçi, fizikci ve mühendisler için yüksek matematik / Rudolf Rothe ; çev. Rıza Özbek QA303 .R68 1969- İstanbul : İTÜ, 1969-
Matematikçi, fizikci ve mühendisler için yüksek matematik / Rudolf Rothe ; çev. Rıza Özbek QA303 .R68 1951-52 İstanbul : İTÜ, 1951-1952
Matematikçi, fizikci ve mühendisler için yüksek matematik / Rudolf Rothe, çev. Rıza Özbek QA303 .R68 1947- İstanbul : İ.T.Ü, 1947-
Matematiksel kartografya / Fantisek Fiala GA105.3 .F53 1976 İstanbul: ITU, 1976.
Matematiksel stabilite teorisi ders notları / Demir Sindel QA808 .S56 1981 İstanbul : İTÜ, [1981]
Matris hesabı ve elektrik şebekeleri / W. Quade; çev. M. Ülgür. QA188 .Q33 1949 İstanbul: İTÜ, 1949.
Matrisler ve mühendislik problemleri uygulamalari / R. Zurmühl , çev.İlhan Birkan QA188 .Z87 1978 İstanbul : İTÜ, 1978.
Matrislerle dengeleme / Arne Bjerhammar ; çev.Mustafa Aytaç, Cankut Örmeci. QA188 .B54 1974 İstanbul: İTÜ, 1974.
Mazıdağ fosfat cevherlerinin petrografik etüdü ve zenginleştirilmesi / Güven Önal TN913 .Ö53 1970 İstanbul : İTÜ, 1970.
Mekanik : ders notları / Saffet Müftüoğlu TA352 .M84 1967- İstanbul : (y.y.), 1967-
Mekanik dersleri / Ratip Berker QA841 .B47 1965- İstanbul : İ.T.Ü., 1965-
Mekanik dersleri / Ratip Berker QA841 .B47 1969- İstanbul : İ.T.Ü., 1969-
Mekanik dersleri / Ratip Berker. QA841 .B47 1949- İstanbul : İTÜ, 1949-
Mekanik dersleri / Ratip Berker. QA841 .B47 1946 İstanbul: İTÜ, 1946
Mekanik dersleri / Saffet Müftüoğlu. TA352 .M84d 1970 İstanbul : İTÜ, 1970.
Mekanik formulleri ve misalleri : statik, sinematik, dinamik / Zihni Arısoy QC125.2 .H33 1952 İstanbul : Teknik Okulu, 1952
Mekanik koruyucular : prensipleri ve tekniği / hazl. Amerikan İş Standartları Bür.; çev. Doğan Gücer T55 .M45 1965 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1965.
Mekanik problemleri / N. N. Buchholz, I. M. Voronkov, A. P. Minakov ; çev. Siracettin Bilyap QA809 .B83 1963 İstanbul : İTÜ, 1963
Mekanik problemleri ve esas teorilerin hulasaları / A. Tetrel; çev. Feyyaz Gürsan. QA809 .T48 1952-53 İstanbul : İTÜ, 1952-1953.
Mekanik tekrar kitabı / R. Demmig ; çev. Ziya Gülsoy, Fahri Sönmez TA350 .D46 1947 İstanbul : İTÜ, 1947
Mekanik titreşimler / J.P. Den Hartog ; çev. Selim Palavan, Zübeyir Demirgüç TA355 .D46 1949 İstanbul : İTÜ, 1949.
Mekanik titreşimler : ders notları / Fuat Pasin TA355 .P37 1988 İstanbul : İTÜ, 1988
Mekanik titreşimler dersleri / Selim Palavan TA355 .P35 1961 İstanbul : İTÜ, 1961
Mekanik titreşimler dersleri / Selim Palavan TA355 .P35 1969 İstanbul : İTÜ, 1969
Mekanik titreşimlere giriş / Max Schuler; çev. S.Palavan TA355 .S38 1966 İstanbul : İTÜ, 1966
Mekanik ve elektrik sistemlerinde lineer-olmayan titreşimler / J.J. Stoker ; çev. İlhan A. Birkan QA867.5 .S76 1971 İstanbul : İTÜ, 1971
Mekanizmaların konstruksiyonu / W.Lichtenheldt ; çev.Fuat Pasin TJ175 .L53 1975 İstanbul : İTÜ, 1975.
Memleket gerçekleri karşısında analog ve analitik şerit triyangülasyonları arasında kıyaslamalı bir araştırma / Erdoğan Örüklü TA593 .Ö78 1973 İstanbul : İTÜ, 1973.
Memleketimizde halk konutlarının projelerinin düzenlenmesine etki yapan faktörler HD7286.5 .K66 1966 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Araştırma Kurumu, 1966
Memleketimizde imar planı çalışmaları ve tersim esasları hakkında teklifler / Kemal A. Aru, Gündüz Özdeş HT169.6 .A78 1955 İstanbul : İTÜ, [1955]
Mensucat endüstrisinde kullanılan istatistiki metodların izahı / A. Brearley, D. R. Cox ;çev. Necdet Ayas HD9850.4 .B74 1959 İstanbul : İTÜ, 1959
Merkezi ve sfero stereografik izdüşüm prensibi / Servettin Bilir QA502 .B55 1976 İstanbul: İTÜ, 1976
Merkezi-polar izdüşüm sistemi / Mehmet Palamutoğlu QA502 .P35 1973 İstanbul : İTÜ, 1973.
Mesken topluluklarında yangın problemi ve yangından korunmanın palanlanması üzerine bir deneme / Şevket Sunar TH9241 .S86 1966 İstanbul : İTÜ, 1966.
Meskun bölge drenejı ile ilgili tesisler : tavsiyeler ve tip projeler (A 201-234) / çev. Yılmaz Muslu TC970 .M47 1968 İstanbul : İTÜ, 1968
Meskun bölge drenejı ile ilgili tesisler : tavsiyeler ve tip projeler (A 201-234) / çev. Yılmaz Muslu TC970 .M47 1972 İstanbul : İTÜ, 1972
Meskun bölge hidrolojisinde hesap yağmurunun ve akım dalgasının tespiti üzerine bir araştırma / Yılmaz Muslu TD665 .M87 1966 İstanbul : İTÜ, 1966
Mesleki hastaliklarin muhendislik yolu ile kontrolunun ana hatlari / James P .Mitchell ,Paul E.Gurske ; çev.H.Ibrahim Ozdemir. RC964 .M58 (İstanbul): İTÜ , (t.y.)
Mesnetleri çökmiyen döşemelerin çeşitli hesap şekillerinin mukayesesi ve öneriler / Kemal Özden, Can Tiniç, Şener Tiniç TA440 .Ö93 1973 [İstanbul]: İTÜ, 1973
Metal kimyası dersleri / Remziye Hisar QD132 .H57 1962-1964 İstanbul : İTÜ., 1962-1964
Metaldışı malzeme üretimi / Vahdettin Sevinç TA455.P58 S48 1985 Sakarya : İTÜ, 1985
Metalik malzemelerin mekanik deneyleri / haz. Eyüp Sabri Kayalı, Cahit Ensari, Feridun Dikeç TA460 .M48 1983 İstanbul : İTÜ, 1983.
Metallere plastik şekil verme ilke ve uygulamaları / E. Sabrı Kayalı, Cahit Ensarı. TA460 .K39 1991 Istanbul: İTÜ, 1991.
Metallere plastik şekil verme ilke ve uygulamaları / E. Sabrı Kayalı, Cahit Ensarı. TA460 .K39 2000 İstanbul: İTÜ, 2000
Metallerin yüzey işlemleri ve özel imalat yöntemleri / Şefik Güleç, Mehmet Çapa TS653 .G85 1995 İstanbul : İTÜ, 1995
Metallografi / Nurettin Çuhadar TN690 .Ç84 1948- İstanbul : İTÜ, 1948-
Metallografik : iç yapı karşılaştırma sırları / Hans Diergarten ; çev.Muzaffer Sağışman TN693.I7 D54 1949 İstanbul : İTÜ, 1949
Metalurji problemleri / Allison Butts ; çev.Veli Aytekin TN675.3 .B88 1970 İstanbul : İTÜ, 1970
Metalurji termodinamiği / Veli Aytekin TN673 .A78 1993 İstanbul : İTÜ, 1993
Metalurji termodinamiği / Veli Aytekin. TN673 .A78 1966 İstanbul : İTÜ, 1966.
Metalurjistlere denge diyagramları / H. Erman Tulgar QD553 .T85 1968 İstanbul : İTÜ, 1968
Metalürji problemleri / Allison Butts; çev.Veli Aytekin TN675.3 .B88 1978 İstanbul : İTÜ, 1978
Metamorfik kayaçların oluşumu / Helmut G. F. Winkler QE475.A2 W56 1977 İstanbul : İTÜ, 1977.
Mikrobilgisayar laboratuvarı deney kılavuzu / Bülent Örencik TK7895.M5 Ö74 1986 İstanbul : İTÜ, 1986
Mikrodalga tekniği / Bingül Yazgan TK7876 .Y39m 1977 İstanbul: İTÜ, 1977
Mikroekonomik analiz / Jacques Lecaillon; çev. Selçuk Abaç HB172 .L43 1981 İstanbul : İTÜ, 1981
Mikro-polar dairesel plaklar / Mehmet Bakioğlu TA660.P6 B35 1971 İstanbul : İTÜ, 1971.
Mil kavramaları ve mil şalterleri / E. vom Ende ; çev., Lutfullah Ulukan TJ1057 .E53 1954 İstanbul : İ.T.Ü., 1954.
Mil kavramaları ve mil şalterleri / E. vom Ende ; çev., Lutfullah Ulukan TJ1057 .E53 1960 İstanbul : İ.T.Ü., 1960
Milletlerarası hava hukukunda Roma hukuku ve 'Cujus Est Solum'prensibi / John Cobb Cooper ; çev. Bülbün Öz İTÜ SİV COO İstanbul : İTÜ, 1959
Milletlerarası sivil havacılık teşkilatının 1951 yılı faaliyeti TL500 .M55 1952 İstanbul : İTÜ, 1952
Milletlerarası sivil havacılık teşkilatının 1952 yılı faaliyeti TL500 .M55 1953 İstanbul : İTÜ, 1953
Milletlerarası standartlar : hava kaideleri / ICAO ; çev. Vedat Urul K4115.6 .M55 1953 İstanbul : İTÜ, 1953
Milletlerarası standartlar ve tavsiye edilen usuller : Aerodromlar / ICAO TL725 .M55 1952 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1952
Milletlerarası standartlar ve tavsiye edilen usuller : arama ve kurtarma / ICAO ; çev. Nimet Özdaş TH9445.A5 M55 1953 İstanbul : İTÜ, 1953
Milletlerarası standartlar ve tavsiye edilen usuller : Hava gemileri kazalarının tahkikatı / ICAO TL553.5 .M55 1952 İstanbul : İTÜ, 1952
Milletlerarası standartlar ve tavsiye edilen usuller : hava gemilerinin işletilmesi : milletlerarası ticari hava nakliyatı / ICAO TL552 .M55 1953 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1953
Milletlerarası standartlar ve tavsiye edilen usuller : hava gemilerinin tabiiyet ve tescil markaları / ICAO K4100 .M55 1952 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1952.
Milletlerarası standartlar ve tavsiye edilen usuller : hava trafik servisleri / ICAO ; çev. Bülent Garan TL725.3.T7 M55 1953 İstanbul : İTÜ, 1953
Milletlerarası standartlar ve tavsiye edilen usuller : havacılık haritaları / ICAO TL587 .M55 1954 İstanbul : İTÜ, 1954
Milletlerarası standartlar ve tavsiye edilen usuller : havacılık telekomünikasyonları / ICAO TL725.3.C63 M55 1955 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1955
Milletlerarası standartlar ve tavsiye edilen usuller : hava-yer muhaberelerinde kullanılacak ölçü birimleri / ICAO ; çev. İsmail İşmen QC88 .M545 1952 İstanbul : İTÜ, 1952
Milletlerarası standartlar ve tavsiye edilen usuller : meteoroloji kodları / ICAO QC864 .M55 1952 İstanbul : İTÜ, 1952.
Milletlerarası standartlar ve tavsiye edilen usuller : milletlerarası hava nakliyatının kolaylaştırılması / ICAO ; çev. Günen İpekçi TL552 .M55 1952 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1952
Milletlerarası standartlar ve tavsiye edilen usuller : personele lisans verilmesi / ICAO ; çev. Emel Dilmen TL710 .M55 1954 İstanbul : İTÜ, 1954
Milletlerarası tarifesiz hava servislerinin ICAO çevresinde ve Avrupa dahilinde gelişmesi / haz. Mahmut Marşan TL526.E85 M55 1960 İstanbul : İTÜ, 1960
Mimari akustik ders notları / haz. Selma Kurra NA2800 .M56 1982 İstanbul : İTÜ, 1982
Mimari dizayn öğreniminde eğitim durumları düzeni / Teoman Doruk NA2005 .D67 1979 İstanbul : ITU, 1979.
Mimari eserin oluşunda eğitimin etkileri / M. Erol Kulaksızoğlu NA2000 .K85 1966 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1966
Mimari kompozisyonun prensipleri / Howard Robertson, Robert Atkinson , çev. sermet Gürel. NA2760 .R63 1949 İstanbul : İTÜ, 1949.
Mimari planlama-tasarlama sürecinde problem belirleme / Mine İnceoğlu NA2770 .İ53 1980 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1980
Mimari tasarım için bir veri üretim yöntemi olarak çevre analizi / Uğur Erkman NA2542.35 .E75 1982 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1982
Mimari tasarım temel bilgiler / Orhan Bolak NA2750 .B65 1971 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1971
Mimari tasarıma giriş programı üzerine bir araştırma / Birsen Doruk NA2000 .D67 1973 İstanbul : İTÜ, 1973
Mimari tasarımda belirsizlik : esneklik ihtiyacının kaynakları ve çözümü üzerine bir araştırma / K. Ferhan Yürekli NA2770 .Y87 1983 İstanbul : İ.T.Ü., 1983
Mimari tasarımda çözümün tanımı ve nesnel olarak değerlendirilmesi / Gülsün Sağlamer NA2750 .S24 1982 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1982
Mimari tenkid'de metod araştırması yolunda bir deneme / Gündüz Atalık NA2599.5 .A83 1961 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1961.
Mimaride etki ve görsel idrak ilişkileri / Uğur Erkman NA2599.5 .E75 1973 İstanbul : İTÜ, 1973
Mimaride güneş kontrolu / Lütfi Zeren NA2542.S6 Z47 1959 İstanbul : İTÜ, 1959.
Mimarinin son 25 yılı semineri : 24-27 1984 Nisan bildiriler NA21 .M56 1984 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1984
Mimarlık 82-83 : [mezuniyet yıllığı] M LF5250.İ88 İ88mim İstanbul : İTÜ, [t.y]
Mimarlık alanında çağdaş inşaat sistemleri gelişimi ve ilgili tasarım olanakları / Erol Kulaksızoğlu TH1098 .K85 1973 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1973
Mimarlık kavramları / Doğan Kuban NA31 .K83 1973 İstanbul : İTÜ, 1973
Mimarlık topoğrafyası / Mustafa Aytaç TA545 .A98 1968-70 İstanbul : İTÜ, 1968-70
Mimarlıkla ilgili sorunlar için kısaltılmış ondalıklı tasnif KOT / haz. Ayla Atasoy, Yıldız Sey, Atilla Yücel Z696.U86 T9 1968 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1968.
Mimarlıkta değerlendirme / Mete Tapan NA2500 .T37 2004 İstanbul : İTÜ Yayınevi, 2004
Mimarlıkta değerlendirme aracı olarak fayda-değer analizi / Mete Tapan NA2500 .T37 1980 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1980
Mimarlıkta taşıyıcı sistemler / Mario Salvadori, Robert Heller ; çev.Hasan Karataş TA645 .S35 1980 İstanbul : İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1980
Mineralog, petrograf ve jeologlar için temel termodinamik / Raymond Kern, Alain Weisbrod; çev. Yılmaz Burkut, Bektaş Uz, Kemal İnan QC311 .K47 1975 İstanbul : İTÜ, 1975.
Mineraloji / Işık Kumbasar, Atilla Akyol. QE363.2 .K85 1993 İstanbul : İTÜ, c1993.
Mineraloji ve jeoloji / Malik Sayar QE363 .S29 1960 İstanbul : İTÜ, c1960.
Mineraloji ve jeoloji / Malik Sayar. QE363 .S29 1949 İstanbul : İTÜ, 1949.
Mineraloji ve jeoloji / Malik Sayar. QE363 .S29 1955 İstanbul : İTÜ, 1955.
Minimum ağırlıklı plaklar / Erdoğan Şuhubi TA660.P6 Ş84 1959 İstanbul: İTÜ, 1959.
Mirât-ı Mühendis-hâne-i Berrî-i Hümâyûn : (İstanbul Teknik Üniversitesi tarihçesi) / haz. Sadık Erdem İTÜ BTAM 3 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Tarihi Araştırma Merkezi, 1986
Model tests with fishing boats I / Ata Nutku VM431 .N88 1957 İstanbul : İTÜ, 1957
Model tests with sailboat pirate" / G. Kempf Ata Nutku" İTÜ GEM B2 İstanbul : İTÜ, 1956
Modern cambeton ve cambetonarme / E. A. Kömürcüoğlu TH1560 .K66 1960 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi, 1960
Modern dengeleme : (Matris cebir-hata hesabı) / Mustafa Aytaç. QB281 .A98 1984 İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1984.
Modern dengeleme : gözlemlerde dengeleme / Mustafa Aytaç. QB281 .A98 1985 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi , 1985.
Modern dörtstroklu diesel motorların inkişafı / Karl Zinner ; çev. Selim Palavan TJ795 .Z56 1966 İstanbul : İTÜ, 1966
Modern dünyada fizik / by Jerry B. Marion;çev.Ali Sümer. QC21.2 .M37 1989 İstanbul: İ.T.Ü. 1989.
Modern fiziğe giriş / F. K. Richtmyer, E. H. Kennard, T. Lauritsen ; çev. S. M. Uzdilek QC21 .R53 1965 İstanbul : İTÜ, 1965
Modern fiziğe giriş / F. K. Richtmyer, E. H. Kennard, T. Lauritsen ; çev. S. M. Uzdilek QC21 .R53 1954 İstanbul : İTÜ, 1954
Modern fiziğe giriş / Metin Üçoluk QC21 .Ü26 1985 İstanbul : İTÜ, 1985
Modern fizik / G. E. M. Jauncey; çev. S. M. Uzdilek, N. Kürkçüoğlu QC21 .J38 1949 İstanbul : İTÜ, 1949
Modern gaz türbinleri / Kamuran Görgün TJ778 .G67 1950 İstanbul : İTÜ, 1950
Modern maden kurtarma teçhizatı göz önüne alınarak Zonguldak yeraltı tahliyesiye sisteminin organizasyonu / Senai Saltoğlu TN297 .S25 1965 İstanbul : İTÜ, 1965.
Modern mimarinin gelişimi / Jürgen Joedicke; çev. Bülent Özer, Orhan Göçer NA680 .J64 1966 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1966
Modern su türbinleri aksi-tesir türbinleri / Melih Koçer TJ870 .K63 1950 İstanbul : ITÜ, 1950
Modern telgrafçılık / H.Schwab; çev.Bedri Karafakıoğlu TK5301 .S39 1951 İstanbul : İTÜ, 1951
Modern topolojiye giriş ve grup temsilleri / Cengiz Uluçay. QA611 .U48 1972 İstanbul : İTÜ , 1972.
Modülasyon teorisi / Erdal Panayırcı TK5102.5 .P36 1993 İstanbul : İTÜ, 1993-
Modülasyon teorisi / Erdal Panayırcı. TK5102.5 .P36 1985 İstanbul : İTÜ, 1985.
Modüler koordinasyon çerçevesinde bireysel yapı bileşenleri için boyut seçmek amacıyla kullanılabilecek bir metod / Sina Berköz TH420 .B47 1968 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1968.
Moment dağıtma metodunun elastik zemine oturan düzlem kapalı çerçevelere uygulanması / Fikret Keskinel TA650 .K47 1967 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1967
Monografiler / İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Ahşap ve Çelik Yapılar Kürsüsü ; yön. Fahrettin Ardan TA685 .M66 İstanbul : İTÜ,
Motor deneyleri / Necdet Eraslan TJ759 .E73 1947 İstanbul : Yıldız Teknik Okulu, 1943
Motor Enstitüsü : 1955-1965 / Necmettin Erbakan LF5250.İ88 İ88m İstanbul : İTÜ, [t.y]
Motor konstrüksiyonu / Hikmet Binark TJ755 .B56 1960 İstanbul: ITÜ, 1960.
Motor konstrüksiyonu / Hikmet Binark TJ755 .B56 1964 İstanbul : İTÜ, 1964
Motor laboratuvar notları / haz. Bülent Gönültaş TJ755 .M658 1983 İstanbul : İTÜ, 1983.
Motor yakıtları / Franz Jantsch ; Serbülent Bingöl TJ797 .J36 1951 İstanbul : İTÜ, 1951
Motorlar / İ. Hakkı Öz TJ755 .Ö9 1961-1962 İstanbul: İTÜ, 1961-1962
Motorlar / İ. Hakkı Öz TJ755 .Ö9 1971 İstanbul : İTU, 1971
Motorlar / İ. Hakkı Öz TJ755 .Ö9 1962 İstanbul: İTÜ, 1962-
Motorlar : termodinamik ve deneysel esaslar / Fritz A.Schmidt ; çev. İ. Hakkı Öz TJ755 .S36 1964 İstanbul : İTÜ, 1964
Motorlar : termodinamik ve deneysel esaslar / Fritz A.Schmidt; çev.İ. Hakkı Öz TJ755 .S36 1955 İstanbul: İTÜ, 1955
Motorlar: yapı ve hesabı / Otto Kraemer; çev. Necmettin Erbakan TJ755 .K73 1964 İstanbul: İTÜ, 1964
Motorlarda hafif yapının esasları / Hikmet Binark TJ755 .B56 1949 İstanbul : İTÜ, 1949
Motorlarda stasyoner olmayan gaz akışları ve termodinamik hesapları / Ateş Özge TJ265 .Ö94 1976 İstanbul : İTÜ, 1976
Motorlu taşıtlar : ders notları / A. Işık Erzi TL146 .E79 1975 İstanbul : İTÜ, 1975.
Motorlu taşıtlar : ders notları / A. Işık Erzi TL146 .E79 1979 İstanbul : İTÜ, 1979
Motorlu taşıtların seyir stabilitesi / S.Palavan TL243 .P35 1965 İstanbul : İTÜ, c1965
Muasır para teorileri / Zeyyat Hatiboğlu HG221 .H38 1965 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1965.
Muasır para teorileri / Zeyyat Hatiboğlu HG221 .H38 1955 İstanbul : İTÜ, 1965
Muğla-Yatağan bölgesindeki uranyumlu linyitlerden uranyumun değerlendirilmesi / Tuncer Hepşen TN490.U7 H47 1976 İstanbul : İTÜ, 1976.
Muhammed İbni Musa El Harzemi / Hamit Dilgan Q143.K4 D56 1957 İstanbul : İTÜ, 1957.
Muharebe tekniğinden problemler : telgraf, telefon ve telsiz tekniği ve çözümleri / Kurt Buttler ; çev. Sait Akpınar TK5266 .B88 1946 İstanbul : İ.T.Ü, 1946.
Mukavemet / Constantin Weber ; çev. Tekin Özbek TA405 .W43 1966 İstanbul : İTÜ , 1966
Mukavemet / Hasan Karataş TA405 .K37 1980 İstanbul : İTÜ, 1980
Mukavemet / Hasan Karataş TA405 .K37 1978 İstanbul : İTÜ, 1978
Mukavemet / Hasan Karataş TA405 .K37 1975 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1975
Mukavemet / Tekin Özbek TA407.6 .Ö93 1978 İstanbul: İTÜ, 1978
Mukavemet : teknik mekanik derslerinden III. cilt / Mustafa İnan TA405 .İ53 1944-45 [İstanbul]: [y.y], 1944-1945
Mukavemet esasları / Güher Dosdoğru TA407.4 .D67 1968 İstanbul : [y.y], 1968
Mukavemet problemleri II TA407.4 .M85 1979 İstanbul : İTÜ, 1979
Mukavemet şekil değiştiren cisimlerin mekaniği / Bilge Özgüner TA405 .Ö94 1976 İstanbul : İTÜ, 1976
Mukavemette deney ve yeni teoriler / R. L'Hermite ; çev. Orhan Ünsaç TA405 .L47 1964 Istanbul : ITU, 1964.
Mukayeseli ASTM-DIN malzeme standartları / Salahaddin Anık, Turhan Özgöktuğ TA368 .A54 1969 İstanbul: İTÜ, 1969.
Muntazam dalgaların sabit yatay iki paralel plakadan transmisyonu / A.Fügen Toraman QC174.2 .T67 1977 İstanbul : İTÜ, 1977
Murgul bakır işletmesi müessesesi QE390.2.C58 M87 1958 İstanbul : İTÜ, 1958
Murgul pirit konsantresinin fluo-solids reaktöründe kavrulması ve kalsinenin çok yönlü değerlendirilmesi / Ergin Çavuşoğlu TN948.P8 Ç38 1970 İstanbul : İTÜ, 1970.
Mühendis ve mimarlar için topoğrafya (ölçme bilgisi) / M. Gündoğdu Özgen TA535 .Ö94 1984 İstanbul : İTÜ., 1984
Mühendis ve mimarlar için topoğrafya : (ölçme bilgisi) / M. Gündoğdu Özgen TA535 .Ö94 1988 İstanbul : İTÜ., 1988.
Mühendisler için iktisadi ve idari bilgiler / Zeyyat Hatiboğlu HD37.T9 H38 1962 İstanbul: İTÜ, 1962
Mühendisler için jeoloji / F.G.H. Blyth ; çev. Ekrem Göksu TA705 .B59 1965 İstanbul: İTÜ, 1965
Mühendisler için mekanik / Ferdinand Beer, E. Russell Johnston; çev. Fikret Keskinel, Tekin Özbek TA350 .B44mü 1973 İstanbul : İTÜ , 1973
Mühendisler ve öğrenciler için mekanizma tekniği / Bekir Dizioğlu ; çev. Fuat Pasin, Metin Gürgöze QC125.2 .D59 1969-76 İstanbul : İTÜ, 1969-1976.
Mühendisler ve öğrenciler için mekanizma tekniği / Bekir Dizioğlu ;çev. Fuat Pasin QC125.2 .D59 1976 İstanbul : İTÜ, 1976
Mühendisler ve öğrenciler için mekanizma tekniği / Bekir Dizioğlu ;çev. Fuat Pasin TA352 .D59 1976 İstanbul : İTÜ, 1976
Mühendislere jeoloji / Kemal Erguvanlı TA705 .E74 1967 İstanbul : İTÜ, 1967.
Mühendislere jeoloji / Kemal Erguvanlı TA705 .E74 1978 İstanbul : İTÜ, c1978.
Mühendislere jeoloji / Kemal Erguvanlı TA705 .E74 1971 İstanbul : İTÜ, c1971
Mühendislere kaynak tekniği öğretimi ve kaynak mühendislerinin yetiştirilmesi : Başlıca endüstri memleketlerinde kaynak araştırma enstitülerinin tesis ve vazifeleri / Helmut Koch TS227 .K63m 1958 İstanbul : İTÜ, 1958
Mühendislik analizi : sayısal hesap metotlarına genel bakış / Stephen H. Crandal ; çev. Şenol Utku. TA330 .C73 1968 İstanbul : İTÜ, 1968.
Mühendislik analizlerinin matematik ve fiziksel prensipleri / Walter C. Johnson, çev. Celal Erkman TA330 .J64 1957 İstanbul : İTÜ, 1957
Mühendislik hidroliği : dördüncü hidrolik kongresi tutanakları Iowa Hidrolik Araştırma Kurumu 12-15 Haziran, 1949 / ed.Hunter Rouse; çev.Mehmetçik Bayazıt TC160 .M84 1970 İstanbul : İTÜ, 1970
Mühendislik jeolojisi : ders konuları ve uygulamaları / Kemal Erguvanlı TA705 .E74 1984 İstanbul: İTÜ, c1984
Mühendislik mekaniği / S. Timesenko, D. H. Young ; çev. İlhan Kayan TA350 .T56 1983 İstanbul : İTÜ, 1983
Mühendislik mekaniği / S. Timoshenko, D.H. Young ; çev. İlhan Kayan. TA350 .T56 1968 Istanbul: İTÜ, 1968.
Mühendislik mekaniği / S. Timoshenko, D.H. Young; çev. İlhan Kayan. TA350 .T56 1979 İstanbul: İTÜ, 1979.
Mühendislik mekaniği / S. Timoshenko, D.H.Young ; çev. İlhan Kayan TA350 .T56 1975 İstanbul : İTÜ, 1975
Mühendislik mekaniği / S. Timoshenko, D.H.Young; çev. İlhan Kayan. TA350 .T56 1966 İstanbul: İTÜ, 1966.
Mühendislik ölçmeleri / M. Gündoğdu Özgen, Emirhan Algül TA545 .Ö94 1977 İstanbul: İTÜ, 1977
Mühendislik sismoloji / Hajime Umemura, Muzaffer İpek QE534 .U44 1963 İstanbul : İTÜ, 1963
Mühendislik sismolojisi / T. Hagiwara ; çev. Silva Aynacyan İstanbul : İTÜ, 1958
Mühendislik tatbikatında zemin mekaniği / A. W. Skempton, A. W. Bishop ; çev. Vahit Kumbasar İTÜ 391 İNŞ İstanbul : İTÜ, 1958
Mühendislik tatbikatında zemin mekaniği / Karl Terzaghi, Ralph B. Peck TA710 .T47m 1969 İstanbul : İTÜ, 1969
Mühendislik tatbikatında zemin mekaniği / Karl Terzaghi, Ralph B. Peck; çev. Ergün Toğrol, Fazıl Kip TA710 .T47m 1972 İstanbul : İTÜ, 1972
Mühendislik tatbikatında zemin mekaniği / Karl Terzaghi, Ralph B. Peck; çev. Ergün Toğrol, Fazıl Kip TA710 .T47m 1980 İstanbul : İTÜ, 1980
Mühendislik termodinamiğinin esasları / Nejat Aybers TJ265 .A93 1972 İstanbul : İTÜ, 1972
Mühendislik termodinamiğinin esasları / Nejat Aybers. TJ265 .A93 1957 İstanbul : (y.y.), 1957.
Mühendislikte diferansiyel denklemler / Oğuz Borat, Selim Palavan. QA371 .B67 1972 İstanbul : İTÜ, 1972.
Mühendislikte fotogrametri / Mustafa Aytaç TA593 .A98 1958 İstanbul : İTÜ, 1958-
Mühendislikte matematik metodlar : mühendislik problemlerinin matematik tetkikine giriş / Theodore V. Karman, Maurice A. Biot; çev. Ratip Berker. TA330 .K37 1956-63 İstanbul : İTÜ, 1956-63
Mühendislikte topoğrafya tatbikatı : (boy-açı ölçmeleri ve poligonasyon-nivelman / Mustafa Aytaç QA275 .A97 1966 İstanbul: İTÜ., 1966
Mühendislikte yönelme / Murray I. Mantell, Milton E. Reeder, John A. Stevens; çev. H. Gürmen T65 .M36 1968 İstanbul : İTÜ, 1968
Mültinomial dağılım ile örneklemede enuygun örnek hacminin seçimi için yeni örnekleme planları / Mehmet Nahit Serarslan QA273 .S47 1980 İstanbul : İTÜ, 1980.
Münakale konusu üzerinde bilimsel çalışma ve yayımlar yaparken takibedilecek ana kurallar / H.N. Pallin HE151 .P35 1948 İstanbul : İTÜ, 1948
Mütemadi dairesel silindirik kabuklar / Hasan Karataş TA660.S5 K37 1969 İstanbul : İTÜ, 1969
Mütemadi kirişler çerçeveler ve plaklar / J. Hahn ; çev. Enver Çetmeli TG355 .H34 1968 İstanbul: İTÜ, 1968
N nci mertebe elastisite teorisinin bazı hususi problemlere tatbiki / Cavit Topakoğlu QA931 .T67 1958 İstanbul : İTÜ, 1958.
N,N'-etilen-bis-antranil asidi ile N,N'-etilen-bis (P,P'-fenilazoantranilik asid)in sentezi ve muhtelif tranzisyon metalleriyle kompleks formasyonu / Ali Cihan QD305.A9 C54 1977 İstanbul : İTÜ, 1977.
Nokta ve rijit cisim mekaniğinden problemler / Karl Federhofer ;çev. Tekin Özbek QA831 .F43 1965 İstanbul: İTÜ, 1965
Nomografi / J.L. Pelletier ; çev. Şüküfe Yamantürk, Aziz Bener QA90 .P45 1969 İstanbul : İTÜ, 1969
Nonlineer ortotropik malzemelerin zamana bağlı zamana bağlı davranışı / Burak Erman TA403 .E76 1974 İstanbul : İTÜ, 1974
Nonlokal genelleştirilmiş termoelastisite / Fikret Balta QA933 .B34 1976 İstanbul : İTÜ , 1976.
Normal betonların karışım hesaplarının geliştirilmesi üzerine araştırmalar / Hikmet Çavuşoğlu TA439 .Ç38 1974 İstanbul : İTÜ, 1974.
Normal harçların çekme ve basınç mukavemetleri / Bekir Postacıoğlu TA436 .P67 1950 İstanbul : İTÜ, 1950
Normal kuvvetle birlikte eğilmeye maruz kesitlerin tam plastik deformasyonu = fully plastic deformation of the cross sections under unsymmetrical bending combined with Axial Force / Orhan Ünsaç TA455.P55 Ü57 1960 İstanbul : İ.T.Ü., 1960.
Normal yayılmış gözlemelerde dengeleme teorisi / J.M.Tienstra ;çev.Mustafa Aytaç, Cankut Örmeci QA276 .T54 1974 İstanbul : İTÜ, 1974.
Normlara giriş : Alman makina endüstrisine ait imalat normları / W. Zimmerman, E. Böddrich ; çev. Rauf Usman, Necdet Tükel T59 .Z56 1946 İstanbul : Milli Eğitim Bakanlığı Teknik Okulu, 1946
Notes on the behavior and design of fixed offshore structures / Oral Büyüköztürk TC1665 .B89 1983 İstanbul : İTÜ, 1983
Nötronların difüzyon teorisi / Ahmed Yüksel Özemre QC783.8 .Ö94 1963 İstanbul : İTÜ, c1963
Nötronların difüzyon teorisi / Ahmed Yüksel Özemre QC783.8 .Ö94 1969 İstanbul : İTÜ, c1969
Nuclear reactor parameters of uranium dioxide / Sadık Kakaç İTÜ NÜK B4 İstamnul : İTÜ, 1962
Nükleer çağın ilk 40 yılı / Nezihi Özden TK9202 .Ö93 1983 İstanbul : İTÜ Nükler Enerji Enstitüsü, 1983
Nükleer Enerji Enstitüsü / haz. Nükleer Enerji Enstitüsü QC792.8.T9 İ88 1986 İstanbul : İTÜ, 1986
Nükleer enerji ve sanayi işbirliği sempozyumu 15-17 Ekim 1986 : bildiri kitabı. HD9698.A2 N85 1987 İstanbul : İTÜ , 1987.
Nükleer enerjiye giriş / Nejat Aybers TK9145 .A93 1980 İstanbul : İTÜ, 1980
Nükleer fisyonda izotopik kütle dispersiyonundaki süreksizliğin Wilkins-Steinberg modeli ile incelenmesi / Rıdvan Kurt Tokay QC790.4.F5 T65 1977 İstanbul : İTÜ, 1977
Nükleer fizik / Bahriye Yaramış QC776 .Y37 1985 İstanbul : İ.T.Ü., 1985
Nükleer fizik / Irving Kaplan; çev.Nusret Kükçüoğlu QC776 .K37 1965 İstanbul : İTÜ, 1965.
Nükleer güç reaktörlerinin termodinamik analizi / Nejat Aybers, Ahmet Bayülken TK9202 .A93 1988 İstanbul : İ.T.Ü., 1988.
Nükleer güç üretimi ve diğer radyasyon kaynaklarından alınması öngörülen toplum radyasyon dozları / Edward E. Pochin ; çev. Selahattin A. Göksel İTÜ NÜK B28 İstanbul : İTÜ, 1978
Nükleer mühendisliğin esasları / Nejat Aybers TK9145 .A93 1981 İstanbul : İTÜ, 1981
Nükleer reaktör yakıt elemanlarında ısıl gerilmeler / Sadık Kakaç TK9207 .K35 1962 İstanbul : İ.T.Ü., 1962.
Nükleer reaktörler fiziğinin matematik temelleri / J. Horowitz, M. Cadilhac, P. Reuss QC786 .H67 1969 İstanbul : İ.T.Ü., 1969.
Nyquist stabilite kriteri / Münir Ülgür QA331.7 .Ü44 1978 İstanbul : İTÜ, 1978
o.o'-dihidroksi schiff bazları ile bunların bakır ve nikel kompleksleri / İnci Tezcan QD477 .T49 1974 İstanbul : İTÜ, 1974.
Observation and analyses on earthquake problems / Muzaffer İpek TA658.44 .İ74 1964 İstanbul : İTÜ, 1964
Ocaklar (şömineler) / Lütfi Zeren NA3050 .Z465 1955 1955.
Oksi-asetilen kaynağı için terim lügatı / haz. Nurettin Çuhadar, Muzaffer Sağışman, Salahaddin Anık M TS228 .O375 1959 İstanbul : İTÜ, 1959
Oksi-asetilen kaynak atolyelerinin planlama ve tesisi / Salahaddin Anık TS228 .A54 1959 İstanbul : İTÜ, 1959
Okul yapıları : ilkokullar / Necibe Çakıroğlu LB3205 .Ç35 1962 İstanbul : İTÜ, 1962
Okul yapılarının programlanması : orta öğretim / Necibe Çakıroğlu LB3205 .Ç35 1973 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1973
Olasılık hesabı ders notları / Hasan Önal QA273 .Ö53 1990 İstanbul : İTÜ, 1990.
On the effective width of plate in flat slab structures subjected to lateral forces / Muzaffer İpek TA658.4 .İ64 1964 İstanbul : İTÜ, 1964
Onsekizinci yüzyıl İstanbul mimarisinde batılılaşma süreci / Ayda Arel NA1370 .A74 1975 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1975
Optik izomerlerin gama radyasyonunun etkisiyle birbirine dönüşmesi / Meriç Alkan QD431.O6 A45 1976 İstanbul : İTÜ, 1976.
Optik mineraloji / Galib Sağıroğlu QE369.O6 S24 1986 İstanbul : İTÜ, 1986
Optik olarak boyların ölçülmesi ve poligonasyonu / O. von Gruber ; çev. Mehmet Gündoğdu Özgen QC367 .G78 1963 İstanbul : İTÜ, 1963
Ord. Prof. Bedri Karafakıoğlu anısına düzenlenen konferanslar TK145 .O73 1980 İstanbul : İTÜ, 1980
Ord. Prof. Fikri Santur (1878-1951)'un hatırasına/ haz. Mustafa İnan, Orhan Ünsaç TA145 .O73 1952 İstanbul : İTÜ İnşaat Fakültesi, 1952.
Organik kimya / Ahmet Akar İTÜ KİM AKA İstanbul : İTÜ, c1986
Organik kimya / Ahmet Akar. QD251.2 .A43 1989 İstanbul : İTÜ, c1989
Organik kimya / Cevdet Aydoğan QD251 .A93 1964 İstanbul : İTÜ, c1964
Organik kimya : alifatik bileşikler / haz. Ülkü Oyman, Olcay Anaç İTÜ 1351 FEN İstanbul : İTÜ, 1987
Organik kimya : alifatik bileşikler / haz. Ülkü Oyman, Olcay Anaç İTÜ 1351 FEN İstanbul : İTÜ, 1987
Organik kimya : alifatik ve aromatik bileşikler / Ülkü Sezen QD251.2 .S49 1980 İstanbul : İTÜ, c1980.
Organik kimya esasları / Nüzhet Serdaroğlu QD253 .S47 1958 İstanbul : İTÜ, 1958.
Organik kimya problemleri / Ülkü Oyman QD251.2 .O96 1983 İstanbul : İTÜ, 1983.
Organik reaksiyon mekanizmaları / Cevdet Aydoğan İTÜ FEN AYD İstanbul : İTÜ, 1985
Organik sinai kimya / Saffet Rıza Alpar TP155 .A47 1973 İstanbul : İTÜ, 1973
Orta Anadolu'da köy evlerinin yapısı / Ruhi Kafesçioğlu NA7572.5.T9 K34 1949 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1949
Orta gerilim şebekeleri / Mehmet İnan. TK3226 .İ53 1968 İstanbul : İTÜ, 1968.
Orta gerilim şebekeleri / Mehmet İnan. TK3226 .İ53 1976-82 İstanbul : İTÜ, 1976-1982.
Orta gerilim şebekeleri / Mehmet İnan. TK3226 .İ53 1980- İstanbul : İTÜ, 1980-
Ortalama ışınsal sıcaklığa göre mimarlıkta mekanın yatay boyutlarda ölçülendirilebilmesi için bir yöntem önerisi / Cengiz Yener TH6025 .Y46 1977 İstanbul : İTÜ, 1977
Ortogonal (dik) aksonometri / Rudolf Schüssler ; çev. Asaf V. Günhan NA2708 .S38 1962 İstanbul : İTÜ, 1962
Ortotrop dikdörtgen levhada gerilme sınırdeğer problemi / A. Yalçın Aköz TA418.52 .A46 1980 İstanbul : İTÜ, 1980.
Osmanlı camilerinde kemer : strüktür-biçim ilişkisi üzerine bir deneme (1300-1730) / Afife Batur NA2880 .B38 1974 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1974
Osmanlı devri İstanbul Sıbyan mektepleri üzerine bir inceleme / Özgönül Aksoy. LA943 .A37 1968 İstanbul : İTÜ, 1968.
Osmanlı mimarisinde tarikat yapıları, tekkeler,zaviyeler ve benzer nitelikteki fütuvvet yapıları / Ahmet Işık Doğan NA1364 .D64 1977 İstanbul : İTÜ, 1977.
Osmanlı mimarlığında Sultan Ahmet Külliyesi ve sonrası (1609-1690) / Zeynep Nayır NA1370 .N39 1975 İstanbul : İTÜ, 1975.
Osmanlı öncesi Anadolu Türk mimarisinde mukarnaslı portal örtüler / Ayla Ödekan NA3565.A1 Ö34 1977 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1977
Ot yetişmez artık / Hermann Mattern; çev. Necibe Çakıroğlu QH75 .M38 1977 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1977
Otomatik kontrol (ders notları) / M. Kemal Sarıoğlu TJ213 .S27 1977-78 İstanbul : İTÜ, 1977-78
Otomatik kontrol / M. Kemal Sarıoğlu TJ213 .S27 1991-92 [İstanbul] : İTÜ, 1991-1992.
Otomatik kontrol / M. Kemal Sarıoğlu TJ213 .S27 1983 İstanbul : İTÜ, 1983.
Otomatik kontrol / M. Kemal Sarıoğlu TJ213 .S27 1988 İstanbul : İTÜ, 1988
Otomatik kontrol : frekans cevabı ve köklerin geometrik yeri / N. Aydın Hızal TJ216 .H59 1996 İstanbul : İ.T.Ü, 1996
Otomatik kontrol ders notları / M. Nimet Özdaş TJ213.75 .Ö93 1978 İstanbul : İTÜ, 1978
Otomatik kontrol sistemleri : ders notu / M. Münir Ülgür. TJ213.75 .Ü44 1983 İstanbul : İTÜ, 1983.
Otomatik kontrol sistemleri : ders notu / M. Münir Ülgür. TJ213.75 .Ü44 1980 İstanbul : İTÜ, 1980.
Otomatik kontrol sistemleri I / M. Münir Ülgür TJ213.75 .Ü44 1988 İstanbul : İTÜ, 1988
Otomatik kontrol sistemlerinde davranış kriterleri / M. Münir Ülgür İTÜ MAK ÜLG İstanbul : İTÜ, 1970
Otomatik kontrol sistemlerinde davranış kriterleri / M. Münir Ülgür. TJ213.75 .Ü44 1974 İstanbul : İTÜ, 1974.
Otomatik kontrol sistemlerinde davranış kriterleri : ders notu / M. Münir Ülgür. TJ213.75 .Ü44 1987 İstanbul : İTÜ, 1987.
Otomatik kontrol sistemlerinde davranış kriterleri ders notu / M. Münir Ülgür. TJ213.75 .Ü44 1978 İstanbul : İTÜ, 1978.
Otomatik kontrole giriş / Fuat Pasin TJ213.75 .P37 1983 İstanbul : İTÜ, 1983
Otomatik telefon dersleri / Charles Petit ; çev. Bedri Karafakıoğlu TK6397 .P48 1982 İstanbu : İTÜ, 1982.
Otomatik telefon dersleri / Charles Petit ; çev. Bedri Karafakıoğlu İTÜ 151 ELE İstanbu : İTÜ, 1982.
Otomatik telefon dersleri / Charles Petit ; çev. Bedri Karafakıoğlu TK6397 .P48 1947- İstanbu : İTÜ, 1947-
Otomatik telefon dersleri / Charles Petit; çev.Bedri Karafakıoğlu TK6397 .P48 1974 İstanbu : İTÜ, 1974
Otomatik telefon santrallerine konulması gereken alet sayısı hesapları / Bedri Karafakıoğlu TK6397 .K37 1946 İstanbul : İ.T.Ü., 1946.
Otomobil : Hesap metodları,şasi-transmisyon-direksiyon-suspansiyon-frenleme / B. Boisseaux ; çev. Orhan Daldal, Zübeyir Demirgüç TL145 .B65 1961 İstanbul : İTÜ, 1961.
Otopark üzerine bir inceleme / Ahmet Keskin TL175 .K47 1958 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1958
Otoyolların yerleşimi ve seçiminde analitik havatiyagülasyonu / Oğuz Müftüoğlu, Sıtkı Külür TE192 .M84 1987 İstanbul : İTÜ, 1987
Otuz hizmet yılını dolduran öğretim üyelerimizin jübileleri : 1957-1958 ve 1958-1959 LF5250.İ88 İ88o 1959 İstanbul : İTÜ, 1959
Oyunlar teorisi / H. Dilgan QA269 .D55 1969 İstanbul : İ.TÜ, 1969
Ölçme bilgisi (topoğrafya) / M. Gündoğdu Özgen. TA535 .Ö94 1981- İstanbul: ITU, c1981-
Ölçme bilgisi (topoğrafya) / M. Gündoğdu. TA535 .Ö94 1980-83 İstanbul: İTÜ, 1980-1983.
Ölçme tekniği / Hasan Önal TK275 .Ö53 1979 İstanbul : İTÜ, 1979.
Ölçme tekniği / Hasan Önal TK275 .Ö53 1987- İstanbul: İTÜ, 1987-
Ölçme tekniği / Hasan Önal TK275 .Ö53 1993- İstanbul: İTÜ, 1993
Ölçme tekniği / Hasan Önal TK275 .Ö53 1983 İstanbul : İ.T.Ü., 1983
Ölçme ve kontrol tekniği / Hasan Ali Çelik QA312 .Ç45 1987 İstanbul : İTÜ , 1987
Ölçme yöntemi / Mustafa Aytaç QC20.7.M43 A98 1976-1979 İstanbul : ITU, 1976.
Ölçü transformatörleri / Hasan Önal TK7872.T7 Ö56 1955 İstanbul : İTÜ, 1955
Ön yapım endüstrileşmiş yapı / Lami Eser TH1000 .E84 1982 İstanbul : ITU, 1982.
Ön yorulmanın yalın ve ince tellerle donatılı betonların özelliklerine etkisi / N. Ülker Gököz TA440 .G65 1978 İstanbul : İTÜ, 1978.
Önceden yüklenmiş killerin dinamik davranışı / Kemal G. Özüdoğru TA711.A2 Ö98 1979 İstanbul : İTÜ, 1979
Öngerilmeli beton / Kemal Özden...[ve diğ.] TA439 .Ö54 1998 İstanbul : İTÜ, 1998.
Öngerilmeli beton / M. Rahmi Bilge TA439 .B55 1975 İstanbul : İTÜ, 1975
Öngerilmeli beton / M. Rahmi Bilge TA439 .B55 İstanbul : İTÜ, [t.y]
Öngerilmeli beton krişlerde kablo kılıfı nedeni ile tabliyede oluşan enine kesit kaybının taşıma gücüne etkisi / Özkan İşler TA439 .İ85 1978 İstanbul : İTÜ, 1978
Örneklerle FORTRAN IV programlama dili / Tuncay Saydam. QA76.73.F25 S29ö 1974 İstanbul: İTÜ, 1974.
Örneklerle mimari tasarımda enerji / Hülya Yürekli, Ferhan Yürekli NA2542.3 .Y87 1983 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1983
Örneklerle Versaplot çizim yazılımı / A. Ercan T385 .E723 1977 İstanbul : İTÜ, 1977
Özel bir esterleştirme teknolojisi ve digliserid üretan yağlarının teknik özellikleri / Ahmet Tunçer Erciyes QD305.A2 E73 1981 İstanbul : İTÜ, 1981.
Özel gemilerin yapısı / Teoman Özalp VM321 .Ö93 1978 İstanbul : İTÜ, 1978
Özel görelik kuramına giriş / Metin Üçoluk. QC173.65 .Ü26 1986 İstanbul : İTÜ, 1986.
Paleomanyetizma / Muzaffer Sanver QE501.4.P35 S26 1992 İstanbul : İTÜ , 1992
Paleomanyetizma / Muzaffer Sanver. İTÜ MAD 5 İstanbul : İTÜ Maden Fakültesi, 1984
Paleontoloji : omurgasızlar fosiller / Cazibe Sayar QE770 .S39 1991 İstanbul : İTÜ, 1991.
Paleontoloji ders notları / Cazibe Sayar QE715 .S39 1986 İstanbul : İTÜ, 1986.
Paleontoloji dersleri / Malik Sayar QE715 .S392 1958 İstanbul : İTÜ, 1958.
Parabolik izdüşüm sistemi / Ender Şamikoğlu QA502 .Ş36 1976 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1976.
Paralel gri yüzeyler arasında ışınımı soğuran ve neşreden iki katlı bir ortamda ışınım ve iletimle ısı geçişi / Taner Derbentli QC175.25.R3 D47 1980 İstanbul : İTÜ, 1980.
Partikül yüklü, eş eksenli iki jet için karışma ve yanma modeli / Metin Ergeneman TA357.5.T87 E74 1985 İstanbul : İTÜ, 1985
Patlamalı motor / R Devillers, P. Merces ; çev. Kamuran Gürgün TJ755 .D48 1942-1946 İstanbul : İTÜ, 1942-46
Patlamalı motor / R. Devillers, P. Merces ; çev. Kamuran Görgün TJ755 .D48 1950- İstanbul : İ.T.Ü., 1950
Patlayıcı maddelerin naklinde ve kullanılmasında emniyet / çev. İ. İlhami Karayalçın TN279 .P375 1959 İstanbul : İTÜ, 1959
Patlıyıcı maddelerin imha edilmesi / çev. Salahaddin Anık, Kutsal Tülbentçi TP267.5 .P38 1968 İstanbul : İ.T.Ü., 1968
Pazarlama / Kerim Özdemir İTÜ SAK 51 İstanbul : İTÜ, 1984
Pekleşen malzemeden mamul prizmatik çubukların burulması / Turan Onat TA410 .O53 1951 İstanbul : İTÜ, 1951.
Penceresiz ıslak hacimlerde doğal havalandırma bacalarının kesitlerinin iklimsel etkenler açısından belirlenmesinde kullanılabilecek grafik bir yöntem / Ahmet Alphan TH9031 .A47 1978 İstanbul : İTÜ, 1978
Pendik tersanesi limanı TC330 .P46 1975 İstanbul : İTÜ, 1975
Performans kodlarının tekamülü : iniş hakkında gelecek nizamnameler / J. Pradal ; çev. Fahri Terzioğlu TL711.L3 P73 1963 İstanbul : İTÜ, 1963
Permanan rejimdeki açık kanalların hidroliği / Etienne Crausse; çev. İstemi Ünsal. TC175 .C73 1964 İstanbul : İTÜ, 1964.
Peroksikarbamatların hazırlanması, karakterizasyonu ve ısısal bozunma reaksiyonlarının kinetiği / Hüseyin Yıldırım QD305.E7 Y45 1984 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1984
Perspektiv ve gölge / Latife Gürer T369 .U87 1990 İstanbul : İTÜ, 1990
Perspektiv ve gölge / Latife Gürer T369 .U87 1983 İstanbul : İTÜ, 1983
Petrografi : ders notları / Bektaş Uz. QE431.2 .U9 1986 İstanbul : İTÜ, 1986.
Petrografi ve petroloji / H. Ersen Çoğulu QE431.2 .C64 1976- İstanbul : İTÜ , 1976-
Petrografi ve petroloji / H. Ersen Çoğulu. QE431.2 .C64 1973- İstanbul : İTÜ , 1973-
Petrol jeolojisi / Ekrem Göksu TN870.5 .G65 1977 İstanbul : İTÜ, 1977
Petrol rafinasyonunda uygulanan modern üretim yöntemleri / H.Ayşe Aksoy TP690 .A37 1984 İstanbul : İTÜ, 1984
Petrol rezervuarlarındaki tek boyutlu üç fazlı CO2 enjeksiyonunun matematiksel modellemesi ve Batı Raman rezervuarına uygulanabilirliğinin araştırılması / Argun Gürkan TN870 .G87 1975 İstanbul : İTÜ, 1975.
Petrol üretim tekniği / Abdurrahman Satman TN870 .S28 1985 İstanbul : İTÜ, c1985
Petrol ürünleri yakıtlar ve yağlar / Selçuk Somer TP690 .S66 1960 İstanbul : İTÜ, 1960
Pilotlar için meteoroloji / Benarthur Castle Haynes ; çev. Muammer Aksan TL556 .H39 1958 İstanbul : İTÜ, 1958
Pirinç pervane koni pres geçmelerinde koni açı farkının çözülme momentine tesiri hakkında / Feridun Civelekoğlu VM753 .C59 1959 İstanbul : İTÜ, 1959.
Pis su tasfiyesinin prensipleri / Willem Rudolfs; çev. Yılmaz Muslu TD495 .R83 1967 İstanbul : İTÜ, 1967.
Pistonlu buhar makinaları : hesabı-yapımı / A. Mümtaz Balsöz TJ585 .B35 1947 İstanbul : Milli Eğitim Bakanlığı Teknik Okulu, 1947
Pistonlu buhar makineleri / Ata Nutku TJ535 .N88 1968 İstanbul : İTÜ, 1968
Pistonlu makinalar dinamiği / Selim Palavan TJ170 .P35 1948 İstanbul : İTÜ, 1948
Pistonlu makinalar dinamiği / Selim Palavan TJ170 .P35 1961 İstanbul : İTÜ, 1961
Pistonlu makinalar dinamiği / Selim Palavan TJ170 .P35 1967 İstanbul : İTÜ, 1967
Pistonlu makinalar dinamiği / Selim Palavan. TJ170 .P35 1975 İstanbul : İTÜ, c1975.
Pistonlu makinelerde burulma titreşimi / Necdet Eraslan, Selim Palavan TA355 .E73 1948 İstanbul : M.E.B., 1948
Pistonlu makinelerde emme titreşimlerinin hesaplanması için yeni iki metod / İ. Hakkı Öz TJ177 .Ö9 1955 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1955
Pistonlu pompalar : konstrüksiyon şekilleri, hesapları ve işletmeleri / Saip Alpay TJ900 .A47 1946 İstanbul : Milli Eğitim Bakanlığı Teknik Okulu, 1946
Pişmiş toprak taşıyıcı döşeme bloklarının rasyonalizasyonu üzerinde bir deneme / Nihat Toydemir TP811 .T69 1968 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1968
Pişmiş toprak yapı malzemesinin rasyonel üretim olanaklarının araştırılması / Nihat Toydemir TP811 .T69 1978 İstanbul : İTÜ, 1978.
Plak ve kabuklar teorisi / S. Timoshenko ; çev. Mustafa İnan, Fahri Sönmez QA931 .T56tp 1950 İstanbul : İTÜ, 1950.
Plak ve kabuklar teorisi / S. Timoshenko ; çev. Mustafa İnan, Fahri Sönmez QA931 .T56tp 1964 İstanbul : İTÜ İnşaat Fakültesi, 1964.
Plaklar / Enver Çetmeli TA492.P7 Ç48 1987 İstanbul : İTÜ, 1987.
Plan ve yapı bakımından gecekonduların incelenmesi, Gültepe, Kuştepe, Harmantepe, Çağlayan ve Zeytinburnu / Necati Şen. HV4131.93 .I8 S46 1966 İstanbul : İTÜ, 1966.
Planet mekanizmaları / haz. Lütfullah Ulukan TJ202 .P53 1977 İstanbul : İTÜ, [1977]
Planlamada sayısal yöntemler / Vedia Dökmeci HT166 .D65 2005 İstanbul : İTÜ Yayınevi, 2005
Planlamada yeni politika ve stratejiler : riskler ve fırsatlar HT166 .D86 2005d İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, 2005
Plaques rectangulaires simplement appuyées aux quatre angles et soumises à des moments de flexion répartis sur les bords / Mehmet Bilge TA492.P7 B55 1974 İstanbul : İ.T.Ü., 1974
Plastik denge durumunda toprak işleme aletlerine etkiyen kuvvetler / A.Cengiz Öz TA725 .Ö9 1965 İstanbul : İTÜ, 1965.
Plastik maddeler : yapıları, hazırlanışları ve analiz metodları / Nüzhet Serdaroğlu TP1120 .S47 1956 İstanbul : İTÜ 1956
Plastik şekil verme ders notları : temel ilkeler / Sabri Kayalı, Cahit Ensari TA460 .K39 1983 İstanbul : İTÜ, 1983
Plastikler için emniyet elkitabı / çev. Yusuf Tekiz TP1148 .P53 1967 İstanbul : İTÜ., 1967
Plastisiteye giriş / Levon Çapan TA418.14 .Ç37 1986 İstanbul : İTÜ, 1986
Polarizan mikroskopta minerallerin tayini / Marcel Roubault...[ve diğ.] ; çev. Galib N. Sağıroğlu, H. Ersen Çoğulu QH212.P6 P65 1981 İstanbul : İTÜ, 1981
Poligonların hesaplanması ve hesapların korunması (büro işleri) İTÜ İNŞ POL İstanbul : İTÜ, [t.y]
Polimer kimyasına giriş / Ahmet Akar. QD281.P6 A43 1982 İstanbul : İTÜ, c1982
Polimer malzemeler (plastikler) : ders notları / haz. M. Süheyl Akman TA455.P58 P644 1985 İstanbul : İTÜ, 1985
Poröz ortam olarak sedimanlar / Wolf v. Engelhardt ; çev. Aytin Göktekin QE471 .E54 1970 İstanbul : İTÜ, 1970
Potential flow around three-dimensional arbitrary bodies / Öner Şaylan QA901 .Ş39 1980 İstanbul : İTÜ, 1980
Pratik fizik / Angelo Drigo, Givlia Alocco ; çev. Nusret Kürkçüoğlu QC39 .D75 1955-1957 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1955-1957.
Pratik hava seyrüseferi / Thoburn C. Lyon ; çev. F. Terzioğlu TL586 .L96 1958 İstanbul : İTÜ, 1958
Pratik hesap / Feyyaz Gürsan. QA303 .G87 1944 İstanbul: İTÜ, 1944.
Pratik hidrolik problemleri / Cahit Özgür TC157.5 .Ö94 1967 İstanbul : İTÜ, 1967
Pratik hidrolik problemleri / Cahit Özgür TC157.5 .Ö94 1957 İstanbul : İTÜ, 1957
Pratik hidrolik problemleri / Cahit Özgür. TC157.5 .Ö94 1961 İstanbul : İTÜ, 1961.
Pratik hidrolik problemleri / Cahit Özgür. TC157.5 .Ö94 1978 İstanbul: ITU, 1978.
Pratik hidrolik problemleri / Cahit Özgür. TC157.5 .Ö94 1972 İstanbul: İTÜ, 1972.
Pratik problemlerle temel ve su inşaatı / Otto Streck ; çev. Necati Acun TC197 .S77 1950 İstanbul : İTÜ, c1950
Pratik problemlerle temel ve su inşaatı / Otto Streck ; çev. Necati Acun TC197 .S77 1947 İstanbul : İTÜ, c1947
Pratik problemlerle temel ve su inşaatı / Otto Streck ; çev. Necati Acun TC197 .S77 1956 İstanbul : İTÜ, c1956
Pratik problemlerle temel ve su inşaatı / Otto Streck ;çev. Necati Acun TC197 .S77 1964 İstanbul : İTÜ, c1964.
Pratik problemlerle temel ve su inşaatı / Otto Streck ;çev. Necati Acun TC197 .S77 1974 İstanbul : İTÜ, c1974
Pratik tünel açma / Harold W. Richardson, Robert S. Mayo ; çev.A. Zeki Beykont TF230 .R53 1951 İstanbul : İTÜ, 1951
Prefabrikasyon (ana hatları) / Lami Eser TH1098 .E84 1960 İstanbul : İ.T.Ü Mimarlık Fakültesi Yapı Araştırma Kurumu, 1960
Pres geçmeler ve basınçlı yağ metodu / Hilmi İleri TJ1071 .İ44 1957 İstanbul : İTÜ, 1957
Prizmatik kabukların enerji metodu ile hesabı / Günay Özmen TA660.S5 Ö96 1963 İstanbul : İTÜ, 1963.
Prizmatik tüplerden oluşan sistemlerin hesabı için bir metod / Sera İnce TA347.F5 İ53 1974 İstanbul : İTÜ, 1974
Prof. Dr. G.Garbotz tarafından Nisan 1956'da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde şantiye tekniği konusunda verilen konferanslar / G.Garbotz ; çev. Sedad Ersoy. TH375 .G37 1957 İstanbul : İTÜ, 1957.
Prof. Dr. Gündüz Atalık'a armağan HT165.5 .P76 1999 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1999
Prof. Dr. Mustafa İnan (1911-1967) anısına / haz.İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi T6 .P76 1971 İstanbul : İTÜ, 1971
Prof. Dr. Mustafa İnan : konferansları, makaleleri ve konuşmaları / İstanbul Teknik Üniversitesi. T6 .P76 1987 İstanbul : İTÜ, 1987
Prof. Dr. Saffet Müftüoğlu (1919-1968) anısına / haz. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi TA357 .P764 1974 İstanbul : İTÜ, 1974
Prof. Dr. Tevfik Okyay Kabakçıoğlu (1910-1971) anısına / haz. İstanbul Teknik Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi QB36.K33 P76 197? İstanbul : İTÜ, 197?
Progresiv hasta bakım metodunun genel hastanelerin fiziksel planlaması üzerindeki etkisi / Teoman Doruk RA967 .D67 1966 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1966.
Projektif geometri / H. Horninger QA551 .H67 1952-53 İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1952-1953, 1955
Propagasyon : ders notu / Adnan Ataman QC973.4.I6 A83 1984 İstanbul : İTÜ, 1984
Propagasyon ders notları / Adnan Ataman QC973.4.I6 A83 1980 İstanbul : İTÜ, 1980.
Proses endüstrisinde proses kontrolu problemine hedef programlama ile yaklaşım ve alternatif bir HP algoritması önerisinin bir uygulama üzerinde değerlendirilmesi / Orhan Kuruüzüm TS156.8 .K87 1986 İstanbul : İTÜ, 1986
Proses tasarımı (dizaynı) : ders notları / Ekrem Ekinci TP155.7 .E35 1984 İstanbul : İTÜ, 1984
Pülsatif akımlarda yük kaybı / Haluk Karadoğan TA357.5.U57 K37 1978 İstanbul : İTÜ, 1978.
Püskürtme beton ve uygulaması / İsmet Aka, Zekai Şen TA446 .A43 1978 İstanbul : İTÜ, 1978
Quality of urban life : policy versus practice / ed. Nuran Zeren Gülersoy, Nur Esin, Ahsen Özsoy HT119 .Q83 2003 İstanbul : Istanbul Technical University, 2003.
R kirişleri / yön. Fahrettin Ardan ; çev. Alpay Özgen TA660.P59 R55 İstanbul : İTÜ, [t.y]
Radial kaymalı yatakların sıvı sürtünmesi bölgesindeki çalışma durumları üzerinde deneysel bir inceleme / Lütfullah Ulukan TJ1061 .U48 1958 İstanbul : İTÜ, 1958.
Radiale und axiale biegungsschwingungen des kreisringes und waelzlagers / Hamit Öztepe TJ1061 .Ö98 1976 İstanbul : İTÜ., 1976
Radio - magnetik bernard problemi / Ahmet Karakaş QC330.2 .K37 1978 İstanbul : İTÜ, 1978.
Radyal vantilatörler / Ahmet Rasim Büyüktür TJ960 .B89 1966 İstanbul : İTÜ, 1966.
Radyasyon hesaplayıcı'ları / Lütfi Zeren QC795.42 .Z47 1962 İstanbul : İTÜ, 1962
Radyasyon hesaplayıcıları : tek ve çift cam yüzeyler için / Eşher Berköz QC795.42 .B47 1968 İstanbul : İTÜ, 1968
Radyasyonlarin biyolojik etkileri ve radyasyon korunması / Selahattin A.Göksel TK9152 .G65 1973 İstanbul : İ.T.Ü.-N.E.E., 1973
Radyo elektrik dersleri / C.Gutton ;çev.Ahmet Özel TK6553 .G88 1949 İstanbul : İTÜ, 1949
Radyo mühendisliğinde ölçme / F.E.Termann ;çev.Tarık Özker TK6553 .T47 1963 İstanbul : İTÜ, 1963
Radyo mühendisliğinde ölçme / F.E.Termann ;çev.Tarık Özker TK6553 .T47 1949 İstanbul : İTÜ, 1949
Radyo navigasyon / Çingiz Hacıyev TL586 .H33 1999 İstanbul : İTÜ, 1999
Radyo-aktif serpintiler / Nejat Aybers RA569 .A93 1965 İstanbul: İTÜ, 1965.
Radyoaktivite ve radyasyonlar / Nezihi Özden TK9145 .Ö93 1977 İstanbul : İTÜ, 1977.
Raman ham petrolündeki kükürt ve bileşiklerinin ayrılması hakkında etüd / H. İbrahim Özdemir TP690 .Ö93 1960 İstanbul : İTÜ, 1960
Rappel des notions fondamentales de mecanique des fluides et de thermodynamique / N.Aybers TJ265 .A93 1967 İstanbul : İTÜ, 1967
Reaktör ısıl - hidrolik bütünleşik çözümlemesine ağırlaştırılmış kalıntılar yöntemiyle yeni bir yaklaşım : TMI - 2 kazası'na uygulama / A. Beril Tuğrul TP157.W37 T84 1984 İstanbul : İTÜ, 1984.
Reaktör kritikliğinin nötronların difüzyon teorisine göre analitik vecheleri / Henry L. Garabedian ; çev. Ahmed Yüksel Özemre İTÜ NÜK B11 İstanbul : İTÜ, 1966
Reaktör teorisi / H. Atilla Özgener TK9202 .Ö94 1987 İstanbul : İTÜ, 1987
Reaktör teorisi problemleri / Necmi Dayday QC783.85 .D33 1975 İstanbul : İTÜ, c1975
Redresör ve ondülör sistemleri / Osman İkizli TK7872.T7 İ35 1977 İstanbul : İTÜ, 1977
Regülatör dersleri / Zübeyir Demirgüç TK7872.V55 D46 1966 İstanbul : İTÜ., 1966
Regülatörler : ayarlamanın temelleri ve gerilim regülatörleri / Mehmet İnan. TK7872.V55 İ53 1966 İstanbul : İTÜ., 1966
Regülatörler : ayarlamanın temelleri ve gerilim regülatörleri / Mehmet İnan. TK7872.V55 İ53 1973 İstanbul : İTÜ., 1973
Rejyonalizm üniversalizm ve çağdaş mimarimiz üzerine bir deneme / Bülent Özer NA1368 .Ö94 1964 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1964
Rektifiye tuğla pişmiş toprak malzemelerin kullanışı için yeni bir teknik : I. Uluslararası pişmiş toprak kongresine verilen tebliğ / Jean Chefdeville ; çev. N. Toydemir TA432 .C44 1965 İstanbul : İTÜ, 1965
Renk çeşitlerinin, spektral özellikleri ayrı iki ışık kaynağı altında, mekanın algılanan büyüklüğüne etkisi / Erdal Aksugür NA2975 .A37 1977 İstanbul : İTÜ, 1977.
Renklerin armoni sistemleri / Ercümend Kalmık NC758 .K35 1950r İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1950.
Renklerin armoni sistemleri / Ercümend Kalmık NC758 .K35 1964 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1964
Report on the hydraulic design and model tests of the Ahırkapı outfall / İstemi Ünsal...[ve diğ.] İTÜ İNŞ ÜNS İstanbul : İTÜ, 1986.
Rijid cisimler dinamiği / Erdoğan S. Şuhubi QA861 .Ş84 1988 İstanbul : İTÜ, 1988
Rijit sistemlerin teknik mekaniği / Karl Wolf ; çev. Tekin Özbek. TA350 .W65r 1964 Istanbul : ITU, 1964.
River basin management for the Sakarya basin : Nato tu-rivers final project report / spons.The Nato Science for Stability Programme TC409 .R58 1989 İstanbul : İTÜ, 1989
Rivlin-Ericksen akışkanının aynı eksenli gözenekli dönen iki silindir arasındaki daimi ve dönel hareketine ait sahih çözüm / Yılmaz Öztürk QA929 .Ö985 1975 İstanbul : İTÜ, 1975
Rize'den beş ev / Necati Şen HD7289.42.T92 R5 1967 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1967
Robert Sauer'in konferansları I / Robert Sauer ; çev. A. Rıza Özbek. QA370 .S28 1965 İstanbul: İTÜ, 1965.
Rulman tekniğinde son gelişmeler / Paul Eschmann; çev. Hilmi İleri TJ1071 .E83 1967 İstanbul : İTÜ, 1967
Rulmanlı yataklarda geçme toleransları ve raylı taşıtlarda rulmanlı yataklar / Robert Mundt; çev.Hilmi İleri TJ1071 .M86 1961 İstanbul : İTÜ, 1961.
Rulmanlı yataklarda geçme toleransları ve raylı taşıtlarda rulmanlı yataklar / Robert Mundt; çev.Hilmi İleri TJ1071 .M86 1953 İstanbul : İTÜ, 1953
Rulmanlı yatakların bazı hususiyetleri ve basınçlı yağ metodu ve tatbikatı / Robert Mundt ;çev. H.İleri, Lütfullah Ulukan TJ1071 .M86 1957 İstanbul : İTÜ, 1957
Rulmanlı yatakların seçimi ve yağlanmaları üzerindeki son görüşler / Paul Eschmann; çev. Lütfullah Ulukan. TJ1071 .E83 1971 İstanbul : İTÜ, 1971.
Rüzgarla itilen yağmurun yapılardaki sorunları ve rüzgarla itilen yağmur şiddetinin hesaplanması için bir yöntem / Mesut Özdeniz TH9031 .Ö93 1979 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1979
Salınım hareketli radyal kaymalı yatakta sürtünme ve film durumu / M. Sait Yücenur TJ1071 .Y83 1979 İstanbul : İTÜ, 1979.
Sanat ve endüstri : endüstriyel tasarımın ilkeleri / Herbert Read; çev. Nigan Bayazıt. NK1105 .R43 1973 İstanbul : İTÜ, 1973.
Sanatoryomlar / Celile Berk RA967 .B47 1950 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1950
Sandık ana kirişli çelik köprüler / Hilmi Deren TG380 .D47 1976 İstanbul : İTÜ, 1976
Santrallararası trafik hesapları / Bedri Karafakıoğlu TK6351 .K37 1961 İstanbul : İTÜ, 1961
Santrallararası trafik hesapları / Bedri Karafakıoğlu TK6351 .K37 1971 İstanbul : İTÜ, 1971
Santrifuj tulumba soru ve cevapları / Roy Carter...[ve diğ.] ; çev. Aziz Ergin TJ919 .S265 1962 İstanbul : İTÜ, 1962
Santrifuj tulumba soru ve cevapları / Roy Carter...[ve diğ.] ; çev. Aziz Ergin TJ919 .S265 1971 İstanbul : İTÜ, 1971
Santrifüj ve eksenel pompalar, vantilatörler, kompresörler / A. de Kovats, G. Desmur ; çev. Cahit Özgür, Hasan Fehmi Yazıcı TJ919 .K68 1963 İstanbul : İTÜ, 1963.
Sarfiyat salınımlarının biriktirme kapasitesine tesiri ve bunların kirlenme ile ilgisinin araştırılması / Basri Ertaş TD395 .E78 1978 İstanbul : İTÜ, 1978.
Satıh dalgalarının devam müddetinden Kandilli sismoloji istasyonu için magnitüd denklemi'nin hesabı / Nevzat Öcal QE539.2.I5 Ö23 1963 İstanbul : İTÜ, 1963
Sayısal analiz / Kadıoğlu QA297 .K33 1985 İstanbul : İ.T.Ü., c1985
Sayısal analiz algoritmaları (PASCAL) / Nadir Yücel QA76.73.P2 Y83 1987 İstanbul : İTÜ, 1987
Sayısal analiz ve bilgisayar programlama (Basic, Pascal, Fortran) / Eyüp Sabri Türker QA297 .T87 1988 İstanbul : İTÜ, 1988
Sayısal elektronik hesap makinalarına giriş ve Fortran II kodlama sistemi / Şenol Utku, Ender Yazar Özden, Fikret Keskinel. QA75 .U85 1973 İstanbul: İTÜ, 1973.
Sayısal elektronik hesap makinalarına giriş ve Fortran II kodlama sistemi / Şenol Utku, Ender Yazar, Fikret Keskinel. QA75 .U85 1965 İstanbul : İTÜ, 1965.
Sayısal hesap yöntemleri QA431 .S39 1984 İstanbul: İ.T.Ü., 1984
Sayısal işaret işleme / Ahmet H. Kayran TK5102.9 .K39 1990 İstanbul : İTÜ, 1990.
Sekonder petrol recovery'si ve Garzan rezervuarlarının bu yönden analizi / Tuncay Saydam TN871 .S29 1964 İstanbul : İTÜ, 1964.
Selektif korunma : mekanda akım ve gerilim dağılışına dayanan, kısa devre, tek ve çift fazla toprak.../ Fritz Kesselring TK3226 .K47 1949 İstanbul : İTÜ, 1949.
Senkronizasyon ve paralel bağlama tesisleri / Mustafa Bayram TK2731 .B39 1972 İstanbul : ITÜ, 1972.
Senkronizasyon ve paralel bağlama tesisleri / Mustafa Bayram TK2731 .B39 1972 İstanbul : İTÜ, 1972.
Senkronizasyon ve paralel bağlama tesisleri / Mustafa Bayram. TK2731 .B39 1981 İstanbul: İTÜ, 1981.
Seramik yapı malzemeleri / Nihat Toydemir TP807 .T69 1976 İstanbul : İTÜ, 1976
Serbest düzenli büro anlayışının ülkemizdeki kullanılabilirlik şartları / Ersin Emiroğlu NK2195.O4 E45 1977 İstanbul : İTÜ, 1977
Sert lehimleme / der.Salahaddin Anık TT267 .S47 1966 İstanbul : [y.y], 1966
Servomekanizma temelleri / Henri Lauer, Robert N. Lesnick ; çev. Münir M. Ulgur. TJ214 .L38 1970-71 İstanbul : İTÜ, 1970-1971.
Servomekanizma temelleri / Henri Lauer, Robert N. Lesnick, Leslie E. matson ; çev. Münir M. Ülgür. TJ214 .L38 1978 İstanbul : İTÜ, c1978.
Servomekanizmaların prensipleri : kapalı-çevrimli kontrol sistemlerinin dinamikleri ve sentezleri / Gordon S. Brown, Donald P. Campbell ; çev. M. Münir Ülgür TJ214 .B76s 1962 İstanbul : İTÜ, 1962.
Servomekanizmaların prensipleri : kapalı-çevrimli kontrol sistemlerinin dinamikleri ve sentezleri / Gordon S. Brown, Donald P. Campbell ;çev. M. Münir Ülgür TJ214 .B76s 1972 İstanbul : İTÜ, 1972.
Sesaltı ve sesüstü akışlara ait bazı özellikler ve şok dalgaları / Kaan Edis QA913 .E35 1964
Sezgisel topoloji graflar ve boole cebrine giriş / Hamit Dilgan. QA611 .D55 1971 İstanbul : İTÜ, 1971.
Shunt sistemi bacalar ve penceresiz havalandırma / E. Kömürcüoğlu TH2281 .K66 1959 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yapı Araştırma Kurumu, 1959
Sıcak kalaylama / C. J. Thwaites ; çev. Salahaddin Anık, Kutsal Tülbentçi TS590 .T49 1970 İstanbul : İTÜ Türk Teknik Haberleşme Merkezi Yayını, 1970
Sıcak üst yapı elemanlarında yalıtım ilkeleri / Muhittin Binan, İmer Sunguroğlu TH1715 .B56 1976 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1976
Sıcak yapı elemanlarının kondansasyon kontrolu hesaplarında kullanılacak dış sınır şartları ve peryotların belirlenmesi için yeni bir metod / Yalçın Tezcan TA403 .T49 1970 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1970.
Sınai kimya I / Halidun Civelekoğlu, Raşit Tolun, A. Nusret Bulutcu TP145 .C58 1984 İstanbul : İTÜ, 1984.
Sınai kimya II / Halidun Civelekoğlu, H. Ayşe Aksoy TP145 .C58 1990 İstanbul : İTÜ, 1990
Sınai kimya III / Halidun Civelekoğlu, H. Ayşe Aksoy TP145 .C58 1987 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi, 1987
Sınır değer problemleri ve yüksek analizin diğer tatbikat alanları / Walter C. Schwank ; çev. S. Sacit Tameroğlu QA379 .S39 1963 İstanbul : İTÜ, 1963.
Sıvı yakıcı-yakıtlı roket motorları / Behçet Safgönül TL783.4 .S24 1978 İstanbul : İTÜ , 1978
Sifonlu şaft savaklarda akım durumunun etüdü ve başlık şeklinin geliştirilmesi / Necati Ağıralioğlu TJ1057 .A35 1977 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, 1977
Siklografiye analog bir üzdüşüm prensibi hakkında / Faruk Aykan QE601.3.S83 .A95 1954 İstanbul : İTÜ, 1954
Silikat mineralleri / Işık Kumbasar QE389.62 .K85 1977 İstanbul : İTÜ, c1977
Silindirik geometrideki bir ısıtıcıya dik akış halinde kritik ısı akısının incelenmesi / Salim Özçelebi QC320 .Ö93 1983 İstanbul : İTÜ, 1983
Silindirik kabukların başlangıç değerleri metodları ile hesabı / Ercüment Köksal TA660.S5 K75 1975 İstanbul : İTÜ, 1975.
Silindirik kabukların genel yükler altında limit analizi / Kaya Özgen TA660.S5 Ö94 1972 İstanbul : İTÜ, 1972.
Silindirik kabukların relaxation metodu ile çözümü / Enver Çetmeli TA660.S5 Ç48 1957 İstanbul : İTÜ, 1957
Silindirik parabolik güneş ışını toplayıcılarının teorik ve deneysel olarak incelenmesi / M. Murat Tunç TJ810 .T86 1982 İstanbul : İTÜ, 1982.
Silindirik şeritlerin vurgu stabilitesi / Süleyman Tameroğlu QA871 .T36 1955 İstanbul : İTÜ, 1955.
Silindirik tankların temel hesapları / Vahit Kumbasar TA660.T34 K86 1966 İstanbul : İTÜ, 1966
Simetrik jiroskop ve bunun bilhassa hava ve feza seyrüseferindeki tatbikatı, rulolu tahrik zincirlerinin kinematiği, dinamiği ve aşınması üzerinde yapılan teorik ve deneysel incelemelerin bazı sonuçları / Karl Lürembaum ;çev.Lütfullah Ulukan QA862.G9 L87 1968 İstanbul : İTÜ, 1968
Simetrili bileşenler ve üç-fazlı sistemlere tatbiki / haz. Haldun Gürmen TK3226 .S54 1952 İstanbul : İTÜ, 1952
Sinai kimya öğrenci laboratuarı çalışma yönergeleri / Halidun Civelekoğlu...(ve diğ.) TP145 .S572 1983-84 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1983-1984
Sinai kimya öğrenci laboratuarı çalışma yönergeleri / Halidun Civelekoğlu...(ve diğ.) TP145 .S572 1982-83 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1982-1983
Sincan Eryaman yöresinde enerji tasarımına dayalı bir yerleşme modelinin fiziksel planlaması : araştırma-proje / Lütfi Zeren...[ve diğ.] TJ163.5.B84 S56 1982 İstanbul : İTÜ, 1982
Sinoptik meteoroloji (yer-hava analizi) / M. Melih Erkmen QC861.2 .E75 1972 İstanbul : İTÜ, 1972.
Sismoloji / Syun'itiro Omote ; çev. Silva Aynacyan. QE534 .O46 1962 İstanbul : İTÜ, 1962.
Sismometri dersleri / B. Galitzin ; O. Hecker'in almanca tercümesinden dilimize çeviren Nevzat Öcal QE541 .G35 1959 İstanbul : İ.T.Ü., 1959.
Sistem dinamiğinin temelleri / Haluk Erkut TA342 .E75 1983 [İstanbul]: İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, 1983
Sistem mühendisliği yaklaşımı ile gemi çarpışmalarının önlenmesi / Demir Sindel VK371 .S56 1984 İstanbul : İTÜ, 1984.
Siyanizopropil serbest radikallerinin anormal rekombinasyonunun incelenmesi / Ahmet İsfendiyaroğlu QD471 .İ84 1959 İstanbul : İTÜ, 1959.
Smac" strong-motion sismografi : umumi tarif ve kullanılış tarzı hakkında izahat / çev. Silva Aynacyan" QE521 .S63 1958 İstanbul : Sismoloji Enstitüsü, 1958.
Soğutma makinaları / G. Vassogne; çev. Nejat Aybers TP497 .V37 1950 İstanbul: İTÜ, 1950
Soğutma makinaları / Vassogne G.; çev. Nejat Aybers TP497 .V37 1969 İstanbul: İTÜ, 1969
Solunum sistemi için koruyucu donanımları / çev.Salahaddin Anık, Kutsal Tülbentci. T55.3.G3 S65 1969 İstanbul: İ.T.Ü., 1969.
Solutions of the reactor kinetics equations / Abdi Dalfes TK9145 .D35 1962 İTÜ NÜK B6 İstanbul : İTÜ, 1962
Soma, Seyitömer, Tunçbilek ve Zonguldak kömürlerinin germanium miktarlarının tayini ve tetkiki / Ayfer Lenger TN800 .L46 1969 İstanbul : İTÜ, 1969.
Some thermodynamics properties of liquified petroleum gases / Enis Kadıoğlu TP761.P4 K33 1972 İstanbul : İTÜ, 1972
Sondaj tekniği / Aytin Göktekin TN871.2 .G65 1983 İstanbul : İTÜ, 1983
Sondaj tekniği / Aytin Göktekin TN871.2 .G65 1991 İstanbul : İTÜ, 1991.
Sonsuz uzunlukta tek boyutlu tek enerjili reaktör modeli ile gürültü analizi / Şarman Gençay QC777 .G46 1977 İstanbul : İTÜ, 1977
Sonsuzküçük rijitlik ve dönel olmayan sonsuzküçük rijit kapalı zar örneklerinde sabit iç basınç halindeki gerilme dağılımı / Ziya Soyuçok. QA863 .S69 1978 İstanbul : İTÜ, 1978.
Sosyal hesaplar matrisi ve Türkiye için bir uygulama / Gülay Günlük Şenesen HC492 .Ş46 1984 İstanbul : İTÜ, 1984.
Sözlü, yazılı ve bilimsel anlatım tekniği / Özden Bayramıçlılar, Nadiye Sarı Tosun, Nuran Ak PL175 .B39 1990 [İstanbul : İTÜ Vakfı, 1990
Spice kullanıcı elkitabı TK454 .S65 1984 İstanbul : İTÜ, 1984
Stabilite problemlerinin çözümünde üç eksenli deneylerin kullanılması / Alan W. Bishop, Laurits Bjerrum ; çev. Vahit Kumbasar TA710 .B57 1963 İstanbul : İTÜ, 1963
Stabilleştirilmiş çakıl şoseler / Marcel Thuilleaux ; çev. Faruk Umar TA749 .T48 1946 İTÜ 113 İNŞ İstanbul : İTÜ, 1946.
Statik / Salih Zeki Bulut TA645 .B85 İstanbul : İTÜ, <1986>
Statik ders notları / Mustafa İnan TA351 .İ53 1990 İstanbul : İTÜ, 1990
Statik ders notları / Mustafa İnan. TA351 .İ53 1999 İstanbul : İTÜ, 1999.
Statik ve dinamik problem kitabı / W. G. McLean, E. W. Nelson ; cev. Mehmet Bakioğlu TA350 .M35 1973 İstanbul : İTÜ, 1973.
Statikçe belirli düzlem ve uzay kafes sistemler / S. Timoshenko, D, H. Young ; çev. İlhan Kayan. TA660.F7 T56 1966 İstanbul : İTÜ, 1966.
Statikçe belirli düzlem ve uzay kafes sistemler / S. Timoshenko, D, H. Young ; çev. İlhan Kayan. TA660.F7 T56 1981 İstanbul : İTÜ, 1981.
Statikçe belirli düzlem ve uzay kafes sistemler / S. Timoshenko, D. H. Young , çev. İlhan Kayan. TA660.F7 T56 1976 İstanbul : İTÜ, 1976.
Strategies for an earthquake loss estimation program for Turkey : HAZTURK-2005, December 1-2, 2005, ITU Maslak Campus, SDKM, Istanbul / ed. Muhammed Şahin, Mehmet Karaca, Cankut Örmeci HV551.2 .I58 2005 Istanbul : ITU surveying Technique Division, 2005
Su getirme ve dağıtma şekilleri atlası / A. Türkmen TD430 .T87 1957 İstanbul : İTÜ, 1957
Su getirme ve kanalizasyon şekilleri atlası / A. Türkmen TD430 .T87 1960 İstanbul : İTÜ, 1960
Su getirme ve kullanılmış suları uzaklaştırma esasları / Gordon Maskew Fair, John Charles Geyer ; çev.Yılmaz Muslu TD430 .F35 1971 İstanbul : İTÜ, 1971
Su getirme ve şehirden uzaklaştırılan pis suların muamelesi / haz. OECE TD430 .S8 1954 İstanbul : İTÜ, 1954
Su kaynakları problemleri / Cevat Erkek, Necati Ağıralioğlu TC405 .E75 1988 İstanbul : İTÜ, c1988
Su kaynakları problemleri / Cevat Erkek, Necati Ağıralioğlu TC405 .E75 1991 İstanbul : İTÜ, c1991
Su kaynakları sistemleri / Mehmet Bayazıt. TC409 .B39 1994 İstanbul: İTÜ, 1994.
Su kaynaklari problemleri / Cevat Erkek TC405 .E75 1995 İstanbul : İTÜ, c1995.
Su kuvveti tesisleri : esas prensipler, barajlar, muhtelif su yapıları ve türbinler / Hayreddin Dönmezer TC147 .D66 1951 İstanbul : İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, 1951
Su kuvvetleri / Kazım Çeçen TC147 .Ç43 1983 İstanbul : İTÜ , c1983
Su kuvvetleri / Kazım Çeçen TC147 .Ç43 1979 İstanbul : İTÜ , c1979
Su kuvvetleri / Kazım Çeçen TC147 .Ç43 1972 İstanbul : İTÜ , c1972
Su kuvvetleri / Kazım Çeçen TC147 .Ç43 1970 İstanbul : İTÜ , c1970
Su kuvvetleri tesisleri : esas prensipler, barajlar, muhtelif su yapıları ve türbinler / Hayreddin Dönmezer TC147 .D66 1951 İstanbul : İstanbul Teknik Okulu, c1951
Su kuvvetleri tesisleri inşaat ve proje esasları / Ernst Schleiermacher TC147 .S35 1967 İstanbul : İTÜ , c1967
Su makinaları : ders notları / Aziz Ergin TJ870 .E74 1972 İstanbul : ITU, 1972
Su makinaları : ders notları / Aziz Ergin. TJ870 .E74 1968 İstanbul : İTÜ, 1968
Su makinaları : ders notları / Aziz Ergin. TJ870 .E74 1979 İstanbul : ITU, 1979.
Su makinaları dersleri / Cahit Özgür TJ870 .Ö94 1977 İstanbul : İTÜ, 1977
Su makinaları dersleri / Cahit Özgür TJ870 .Ö94 1964 İstanbul : İTÜ, 1964.
Su makinaları dersleri / Cahit Özgür. TJ870 .Ö94 1972 İstanbul: ITÜ, 1972.
Su makinaları dersleri / Cahit Özgür. TJ870 .Ö94 1983 İstanbul: ITÜ, 1983.
Su makinaları problemleri / Hasan Fehmi Yazıcı TJ870 .Y39 1966 İstanbul : İTÜ, 1966.
Su makinaları problemleri: teori ve uygulamalar / Hasan Fehmi Yazıcı TJ870 .Y39 1983 İstanbul : İTÜ, 1983
Su tasfiyesi / Veysel Eroğlu TD430 .E76 1987 İstanbul : İTÜ, 1987.
Su tasfiyesi / Veysel Eroğlu TD430 .E76 1999 İstanbul : İTÜ, 1999.
Su tasfiyesi / Veysel Eroğlu. TD430 .E76 1995 İstanbul : İTÜ, 1995.
Su tasfiyesi / Veysel Eroğlu. TD430 .E76 1991 İstanbul : İTÜ, 1991.
Su temini : nüfus, galeri, kuyu uygulamaları / Burhan Sümer, Veysel Eroğlu. TD345 .T67 1983 İstanbul : İTÜ, 1983.
Su temini II problemleri / Veysel Eroğlu, Dincer Topacık TC409 .E76 1983 İstanbul : İTÜ, 1983.
Su temini ve atıksu uzaklastırılması uygulamaları / Dincer Topacık, Veysel Eroğlu TC409 .T67 1993 İstanbul : İTÜ, 1993.
Su temini ve atıksu uzaklastırılması uygulamaları / Dincer Topacık, Veysel Eroğlu TC409 .T67 1998 İstanbul : İTÜ, 1998
Su temini ve cevre sağlığı / Yılmaz Muslu TD345 .M87 1985 İstanbul : ITU., 1985.
Su temini ve çevre sağlığı / Mehmet Karpuzcu. TD345 .K37t 1983 İstanbul: İTÜ, 1983.
Su temini ve çevre sağlığı / Yılmaz Muslu TD345 .M87 1984 İstanbul : İTÜ, 1984
Su temini ve çevre sağlığı / Yılmaz Muslu TD345 .M87 1978 İstanbul : İTÜ, 1978
Su temini ve çevre sağlığı / Yılmaz Muslu TD345 .M87 1992 İstanbul: İTÜ, 1992.
Su temini ve çevre sağlığı problemleri / Mehmet Karpuzcu, Mehmet Borat, Veysel Eroğlu. TD345 .K37s 1983 İstanbul: İTÜ, 1983.
Su türbinleri / A. Tenot ; çev. M. Koçer TJ870 .T46 1945 İstanbul : İTÜ, 1945
Su türbinleri / Tenot ; çev. M. Koçer TJ870 .T46 1951 İstanbul : İTÜ, 1951
Su türbinleri ve otomatik hız düzengeçleri / A.Tenot ; çev. M.Koçer TJ870 .T46 1947 İstanbul : ITÜ, 1947.
Su türbinleri ve otomatik hız düzengeçleri / A.Tenot ; çev. M.Koçer TJ870 .T46 1951 İstanbul : İTÜ, 1951
Su ve atıksu teknolojisi : su getirme ve kullanılmış suları uzaklastırma esasları / Yılmaz Muslu TD745 .M87 1991 İstanbul : İTÜ , 1991.
Su yapıları / Necati Engez TC530 .E54 1963-1964 İstanbul : İTÜ, 1963-1964.
Su yapıları / Necati Engez TC530 .E54 1955 İstanbul : İTÜ, 1955-
Su yapıları : akarsuların duzenlenmesi fezeyanlardan korunma / Necati Engez TC530 .E54 1955-58 İstanbul : ITU, 1955-58
Su yapıları : akarsuların duzenlenmesi fezeyanlardan korunma / Necati Engez TC530 .E54 İstanbul : ITU, <1964>
Su yapıları : akarsuların düzenlenmesi fezeyanlardan korunma / Necati Engez TC530 .E54 1951-1952 İstanbul : İTÜ, 1951-1952
Su yapılarına ait model araştırmalarının ana hatları / Ernst Schleiermacher TC530 .S35 1963 İstanbul : İTÜ, 1963
Sualmalardaki sifonlar / İlhan Avcı TH6631 .A93 1975 İstanbul : İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi , 1975.
Sualtı bilim ve teknoloji toplantısı : SBT 2005, 18-20 Kasım 2005, İTÜ / düznl. : İTÜ, İTÜ Spor Kulubü, İTÜ Sualtı Sporları Şubesi ; ed. : Murat Kuruoğlu, M. Yeşim Kuruoğlu, Volkan Ezcan VM981 .S83 2005 Ankara : İTÜ, 2005
Suda can kurtarma ve suni teneffüs / Ruhi Sarıalp GV838.72 .S27 1984 İstanbul : İTÜ, 1984.
Sulama tesisleri / H.E Gruner; çev.Kazım Çeçen TC805 .G78 1963 İstanbul : İTÜ, 1963
Sulama tesisleri / H.E Gruner; çev.Kazım Çeçen TC805 .G78 1955 İstanbul : İTÜ, 1955
Sulama tesisleri : Güney memleketlerindeki yapılarda edinilen tecrübeler ve müşahedeler / H.E Gruner; çev.Kazım Çeçen TC805 .G78 1948 İstanbul : İTÜ, 1948
Sulama-kurutma / Cevat Erkek S613 .E75 1983 İstanbul : İTÜ, 1983
Sulama-kurutma / Cevat Erkek S613 .E75 1975 İstanbul : İTÜ, 1975
Sularda bulunan fosfatların demir (III) tuzları ile giderilmesine ait iki çalışma modeli / Adile Nursen Batur TD758.5.P56 B38 1977 İstanbul : İTÜ, 1977
Suların besi maddeleri (Azot-fosfor) ile kirlenmesi ve bir matematiksel model / Mehmet Karpuzcu TD423 .K37 1982 İstanbul : İTÜ, 1982
Sun'i peykler ve gök mekaniği / Hamit Dilgan QB351 .D55 1961 İstanbul : İTÜ, 1961
Suyla birlikte hareket eden kum tanelerinin madeni bir epruvetinin mucella ve duzlemsel bir yüzeyinde tevlit ettikleri aşınmalar, bunların laboratuvarda etüdünü sağlayacak bir aletin hazırlanması ve bu olguyaetkiyen başlıca faktörlerin incelenmesi / Cemil Ilgaz TA642 .I44 1956 İstanbul : İTÜ, 1956.
Sürekli kesirler teorisi / E. Frank ; çev. S. Soysal QA117 .F73 1966 İstanbul : İTÜ, 1966.
Sürekli olmayan halde tekabüller tablosunun faktörel analizi metodunun temel bileşenli faktörel analiz metodundan hareket edilerek incelenmesi ve elde edilen modelin bir biyoloji problemine uygulanması / Aziz Bener QH323.5 .B46 1977 İstanbul : İTÜ, 1977.
Sürekli ortamlar mekaniği : 1. yaz okulu 19-24 Ağustos 1968 QA808.2 .S87 1969 İstanbul : İ.T.Ü., 1969
Sürekli temeller ve dönel kabuklar : sonlu kiriş tesir çizgileri ile çözüm / Fikret Keskinel, Nahit Kumbasar TA775 .K47 1976 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1976
Sürekli ve lineer otomatik kontrol sistemlerinde öngörü / Eşref Adalı TJ213 .A33 1976 İstanbul : İTÜ, 1976
Sürgülü hesap cetveli : pratik, teorik bilgiler ve problemler / Salih Remzi Ünlü QA303 .Ü55 1947 İstanbul : Teknik Okul, 1947
Sürtme ve aşınma teorileri / Nimet Özdaş QC197 .Ö93 1958 İstanbul : İ.T.Ü., 1958.
Sürtünme malzemelerinin özelliklerinin deneysel tayini fren kaplamaları / Mustafa Gediktaş TL269 .G43 1968 İstanbul: İTÜ, 1968
Sürtünmeli ve ısı iletimli sesaltı ve sesüstü akışlar / Kaan Edis QA901 .E35 1969 İstanbul : İTÜ, 1969
Symposia on Seismotectonics of the North-Western Anatolia-Aegean and recent Turkish Earthquakes / ed. Tuncay Taymaz; org. İstanbul Teknik Üniversitesi QE634.T9 S96 2001 İstanbul : İTÜ, 2001
Şair matematikci Ömer Hayyam / Hamit Dilgan. QA29.Ö4 D55ş 1964 İstanbul : İTÜ, 1964.
Şantiye tekniği / Ali Fuat Berkman TH438 .B47 1970 İstanbul : İTÜ, 1970.
Şantiye tekniği / Ali Fuat Berkman TH438 .B47 1962 İstanbul : İTÜ, 1962.
Şasi ve karoseri tasarımı / İ. Murat Ereke TL255 .E74 1988 İstanbul : İ.T.Ü., 1988
Şebeke arızaları ve kısa devre hesapları : ders notu / Mustafa Bayram TK3226 .B39 1987 İstanbul : İ.T.Ü., 1987.
Şehir : şehircilik bildirileri / çev. Orhan Göçer NA9012 .Ş435 1964 İstanbul : İTÜ, 1964
Şehir bölgeleri : şehirlerde zoning kavramı, kuramları ve çalışma bölgeleri / Gündüz Özdeş NA9050 .Ö93 1974 İstanbul : İTÜ, 1974
Şehir içinde açılan büyük ve derin temel çukurlarında diyafram duvarlarının kullanılması / Gregor Loers, Hans Pause ; çev. Erol Güler TA760 .L64 1977 İstanbul : İTÜ İnşaat Fakültesi Zemin Mekaniği Araştırma Kurumu, 1977.
şehir konutları standartlarının tespiti HD7286.5 .K66 1963 İstanbul : [y.y], 1963
Şehir planlamasında çalışma yöntemleri ve ifade teknikleri / Ayten Çetiner NA9031 .Ç48 1979 İstanbul : İTÜ, 1979
Şehir ve bölge planlaması öğrencileri için uygulamalı istatistik / Gündüz Atalık QA276.18 .A83 1986 İstanbul : İTÜ, 1986
Şehir ve bölge planlaması öğrencileri için uygulamalı istatistik / Gündüz Atalık QA276.18 .A83 1996 İstanbul : İTÜ, 1996
Şehirciliğe giriş ve toplum mikyası / Gündüz Özdeş NA9050 .Ö93 1962 İstanbul : İTÜ, 1962.
Şehirciliğe giriş ve toplum ölçeği / Gündüz Özdeş. NA9050 .Ö93 1972 İstanbul : İTÜ, 1972
Şehirciliğin son 25 yılı semineri, 22-25 Ekim 1984. HT169 .Ş45 1984 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1984.
Şehircilik / Gündüz Atalık ...[ve diğ.] NA9012 .Ş44 1985 İstanbul : İTÜ, 1985.
Şehircilik : 5. yarıyıl ders notları 1975-76 öğrenim dönemi / Hande Suher HT361 .S84 İstanbul : İ.T.Ü., [t.y]
Şehircilik bakımından imarla ilgili mevzuatımız ve başka memleketler mevzuatile mukayesesi / Orhan Alsaç KKX3064 .A47 1958 İstanbul : İTÜ, 1958
Şehircilik çalışmalarında donatım ilkeleri : ticaret, eğitim, sağlık, sosyal idare endüstrisi, yeşil / Ayten Çetiner HT165.5 .Ç48 1972 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1972
Şehircilik konferansları : 1962-1963 yaz yarıyılı HT165.5 .Ş45 1963 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehircilik Kürsüsü, 1963
Şehircilik konferansları : 1963-1964 yaz yarıyılı HT165.5 .Ş45 1966 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehircilik Kürsüsü, 1966
Şehircilik konferansları : 1964-1965 yaz yarıyılı HT165.5 .Ş45 1971 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehircilik Kürsüsü, 1971
Şehircilik konferansları : 1965-1966 yaz yarıyılı HT165.5 .Ş45 1972 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehircilik Kürsüsü, 1972
Şehirlerde ticaret alanları / Orhan Göçer HF5430 .G63 1984 İstanbul : İTÜ, 1984.
Şehirsel merkezler ve şehirsel kadelenme / Orhan Göçer HT169.T9 G63 1974 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehirsel BÖlgeler ve Ulaşım Kürsüsü Yayınıları, 1974
Şehirsel yoğunluk bölgeleri ve sınırlandırma kriterleri / Orhan Göçer HT201 .G63 1975 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1975
Şevlerin stabilite analizi / R.R.Chugaev ;çev.Bingöl Alpman, Cabir Tanyaş. TA710 .C48 1972 İstanbul : İTÜ, 1972
Şimdi Türkiye nereye gidiyor / Zeyyat Hatiboğlu HC492 .H38 1982 İstanbul : İ.T.Ü., 1982
Şose köprüleri için kabul olunacak sıkletler / çev.Fuat Berkman TG300 .Ş67 1950 İstanbul: İTÜ, 1950.
Tabanı yatay daire biçimli çökeltme havuzunda çökelme olayı / Neş'et Akmandor, Kazım Çeçen TD439 .A36 1973 İstanbul : TÜBİTAK, 1973
Tabiatta ve teknikte otomatik ayarlama / konf. veren A. Leonhard ; çev. M. Bayram, M. Dilege, İ. Gönenç TK7801 .T33 1956 İstanbul : İ.T.Ü., 1956
Tabii gaz / S. Palavan TN880 .P35 1965 İstanbul : İTÜ, 1965
Tabii sirkülasyonlu kaynar sulu reaktörlerde buhar habbelerinin aşağı sürüklenmesinin etüdü / Hasbi Yavuz QC183 .Y39 1970 İstanbul : İTÜ, 1970.
Tabii taş duvar : blok taş duvarlar, blok ve plak kaplama duvarlar / Muhittin Binan TH2249 .B56 1961 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1961
Tabii taşların basınç mukavemeti / Bekir Postacıoğlu ; önsöz İhsan İnan TA422 .P67 1948 İstanbul : İTÜ, 1948
Tahribatsız muayene usulleri / Rupert LeGrand TA417.2 .L44 1966 İstanbul : İTÜ, 1966
Takım çelikleri / Andre Michel ; çev. Nurettin Çuhadar, Aram Ersümer TS320 .M53 1956 İstanbul : İTÜ, 1956.
Takım tezgahları / Faruk Akün TJ1185 .A38 1970 İstanbul : İTÜ, 1970
Takım tezgahları / Faruk Akün TJ1185 .A38 1957 İstanbul : İTÜ, 1957.
Takım tezgahları / Faruk Akün TJ1185 .A38 1964- İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1964-
Takım tezgahları / Faruk Akün. TJ1185 .A38 1960 İstanbul : İTÜ, 1960.
Takım tezgahları / Faruk Akün. TJ1185 .A38 1973 İstanbul: ITÜ, 1973.
Takım tezgahları / Faruk Akün. TJ1185 .A38 1978 İstanbul : ITU, 1978.
Takvimler ve tarih tekabülleri / Hamit Dilgan CE11 .D55 1957 İstanbul : İTÜ, 1957
Tam olmayan kuyunun hidromekaniği / Aydeniz Sığıner TN871 .S54 1971 İstanbul : İTÜ, 1971.
Tam santrifüj pompalar : hesap çizim ve konstrüksiyon özellikleri / B.Kaya Baysal TJ919 .B39 1975 İstanbul : İTÜ, 1975
Tarım alet ve makinaları ile çalışmada iş ihtiyacı, iş sarfiyatı ve maliyet hesabı / M. Yaşar Özemir S674.4 .Ö94 1968 İstanbul : İTÜ, 1968.
Tarım makinaları : ders notları (föyler) / .Tahsin Kut S675 .K88 1988 İstanbul : İTÜ, 1988
Tarım makinelerinin esasları / Roy Bainer, A. Kepner, E. L. Barger ; çev. Yaşar Özemir, Teoman Kurtay S675 .B35 1977 İstanbul : İTÜ, 1977
Tarım tekniğinde tahrik usulleri/ Yaşar Özemir S675 .Ö93 1968 İstanbul : İTÜ, 1968
Tarih boyuncu su boşaltma araçları ve temel inşaatında uygulamaları / İsmail Hakkı Aksoy TA775 .A37 1978 İstanbul : İTÜ, 1978
Tarihi çevrede koruma ve geliştirme : (seminer) / Nuran Zeren NA105 .Z47 1979 İstanbul : İTÜ, 1979
Tasarı geometri / Fahri Terzioğlu QA501.5 .T47 1961 İstanbul : İTÜ, 1961.
Tasarı geometri / H. Horninger QA501 .H67 1950 İstanbul : İTÜ, 1950
Tasarı geometri / Muzaffer Yasar QA501 .Y37 1951 İstanbul : Teknik Okulu, 1951-
Tasarı geometri : mimarlık fakültesi ders notları / Celal Ergani QA501 .E74t 1952 İstanbul : İTÜ, 1952
Tasarı geometri : parelel izdüşüm ve merkezi izdüşüm (Perspektif) / H. Horninger. QA502 .H67 1963 İstanbul : İTÜ, 1963.
Tasarı geometri ders ve tatbikatları / Asaf V. Günhan. QA501 .G86 1967 İstanbul: İ.T.Ü., 1967.
Tasarı geometri dersleri / Asaf V. Günhan. QA501 .G86t 1961 İstanbul : İTÜ , 1961.
Tasarı geometri dersleri / H. Horninger QA501 .H67 1949 İstanbul : İTÜ, 1949
Tasarı geometri dersleri / H. Horninger. QA501 .H67 1962 İstanbul : İTÜ, 1962.
Tasarı geometri dersleri / H. Horninger. QA501 .H67 1959 İstanbul : İTÜ, 1959.
Tasarı geometri dersleri / H. Horninger. QA501 .H67 1956 İstanbul : İTÜ, 1956.
Tasarı geometri dersleri / Nazmiye Soykut. QA501 .S69 1977-1984 İstanbul : İTÜ, 1977-1984
Tasarı geometri dersleri : paralel izdüşümler I / Asaf V. Günhan. QA502 .G86 1974 İstanbul: İTÜ, 1974
Tasarı geometri dersleri : paralel izdüşümler II / Asaf V. Günhan. QA502 .G86 1975 İstanbul: İTÜ, 1975
Tasarı geometri dersleri : paralel izdüşümleri / Asaf V. Günhan. QA502 .G86 1974-1983 İstanbul: İ.T.Ü., 1974-1983.
Tasarı geometri kotlu geometri ve perspektif / Celal Ergani QA501 .E74 1952 İstanbul : İ.T.Ü., 1952.
Tasarı geometri problemleri / Asaf V. Günhan QA501.5 .G86 1971 İstanbul : İTÜ, 1971.
Tasarı geometri problemleri / Asaf V. Günhan. QA501.5 .G86 1963 İstanbul : İTÜ, 1963.
Tasarı geometri problemleri : birbirine dik iki izdüşüm sistemi / Asaf v. Günhan QA501.5 .G86 1958 İstanbul : İTÜ, 1958
Tasarı geometri'nin taş yontma'ya tatbiki / Heinz Horninger QA501.5 .H67 1958 İstanbul : İ.T.Ü., 1958.
Tasarlama teori ve metotları : planlamaya be tasarlamaya katılma / Nigan Bayazıt NC710 .B39 1982 İstanbul : İTÜ, 1982.
Taşıma gücü ilkesine göre betonarme kesitlerin hesabı / Hasan Karataş, Özkan İşler TA683.2 .K375 İstanbul : İTÜ, [t.y]
Taşınim olaylarına giriş / Ekrem Ekinci QC175.2 .E45 1984 İstanbul : İTÜ, 1984.
Taşıt titreşimleri / Orhan Daldal, S. Palavan TL246 .D35 1966 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1966
Taşıt titreşimleri ve irdelenmesi / Ahmet Güney TL243 .G86a 1989 İstanbul : İTÜ, 1989
Taşıtlarda ve taşıt motorlarında deney ve ölçü tekniği / W. Kamm, C. Schmid ; çev. Orhan Işık TL145 .K36 1948 İstanbul : İTÜ, 1948
Taşların tanınması için pratik klavuz / Jacques Bourcart ; çev. Kemal Erguvanlı QE425.4 .B68 1950 İstanbul İTÜ, 1950
Tatbiki akustik / Celal Erkman TA365 .E75 1954 İstanbul : İTÜ, 1954.
Tatbiki jeofizik / Kazım Ergin TN269 .E74 1961 İstanbul : İTÜ, 1961.
Tatbiki jeofizik / Kazım Ergin TN269 .E74 1967 İstanbul : İTÜ, 1967.
Tatbiki klimatoloji ve Türkiye'nin iklim şartları / Sırrı Erinç QC875.T9 E75 1957 İstanbul : İTÜ , 1957.
Tatbiki mekanik semineri çalışmaları : 1956-1957 ders yılı TA352 .T38 1962 İstanbul : İTÜ, 1962
Tatbiki mekanikte bazı karşılıklı etki problemleri / Adnan Çakıroğlu TA350 .Ç35 1974 İstanbul : İTÜ İnşaat Fakülte, 1974
Tatbiki topografya : boy-açı ölçmeleri-geometrik nivelman-tesviye eğrileri / Mustafa Aytaç TA545 .A98 1971 İstanbul : İTÜ, 1971.
Tayyare elemanları ve malzemesi / Kudret Mavitan TL698 .M38 1949 İstanbul : İTÜ, 1949
Tayyare elemanları ve malzemesi / Kudret Mavitan TL698 .M38 1946 İstanbul : İTÜ, 1946
Tayyare motorlarının performansları / A. Capetti TL701.6 .C37 1957 İstanbul : İTÜ, 1957
Tayyare statiği / Fahri Terzioğlu TL578 .T47 1950 İstanbul : İTÜ, 1950
Tecrubi aerodinamik : engineering aerodynamics / Walter Stuart Diehl, ;çev.Orhan Ölmez TL570 .D54 1951 İstanbul : İTÜ , 1951.
Tek evden toplu konuta / İsmail Utkular NA7105 .U85 1971 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fak., 1971
Tek katlı endüstri yapılarında insan sirkülasyonu problerinin çözümünde kullanılabilecek sistematik bir metod / Necati İnceoğlu TH1000 .İ53 1971 İstanbul : İTÜ, 1971.
Tek katlı yapıların tasarımı için bir yöntem / Gülsün Sağlamer NA7515.T9 S24 1973 İstanbul : İTÜ, 1973
Tekne konstrüksiyonunda kullanılabilecek ferrosement yapının mekanik davranışı ve en uygun malzeme bileşenlerinin belirlenmesi / Haluk Kaya VM323 .K39 1986 İstanbul : İTÜ, 1986.
Tekniğin mimariye tesiri / Gazanfer Beken TH845 .B45 1959 İstanbul : İTÜ, 1959
Teknik eğitim dünü, bugünü ve geleceği T62 .T45 1983 İstanbul: İTÜ, 1983
Teknik hidrolik : hidrolik-basınçlı borular-kanallar-hidro-elektrik enerji tesisleri-kurma ve işletme / M.Koçer TC160 .K63 1948 İstanbul: İTÜ, 1948
Teknik ısı bilgisi (termodinamik) / Gustav Puschman ; çev. Rauf Usman QC254 .P87 1952 İstanbul : Teknik Okulu, 1952
Teknik ısı bilgisi problemleri / C. Zietemann; çev. Rauf Usman QC254.2 .Z54 1948 İstanbul : Teknik Okulu, 1948
Teknik ingilizce : okuma parçaları ve alıştırmaları / Pamela Edis PE1475 .E35 1983 İstanbul : İTÜ, c1983.
Teknik ingilizce : okuma parçaları ve alıştırmaları / Pamela Edis PE1475 .E35 1989 İstanbul : İTÜ, c1989
Teknik mekanik / Th. Pöschl; çev. Fahrettin Ardan QA805 .P47 1963 İstanbul : İTÜ , 1963
Teknik mekanik / Th. Pöschl; çev. Fahrettin Ardan QA805 .P47 1948 İstanbul : İTÜ , 1948
Teknik mekanik dersleri/ Theodor Pöschl ; çev. Mustafa İnan. TA405 .P67 1952 İstanbul : İTÜ, 1952.
Teknik mekanik dersleri/ Theodor Pöschl;çev. Mustafa İnan TA405 .P67 1964 İstanbul : İTÜ, 1964.
Teknik mekanik problemleri / F. Wittenbauer, Theodor Pöschl ; çev. Hamit Dilgan, Selim Palavan TA350.7 .W58 1946 İstanbul : İTÜ, 1946-
Teknik öğretimde öğrencilere faydalı fransızca okuma parçaları / İzzet Hamit Ün, Ata Çorakçı PC2117 .T45 1957 İstanbul : İTÜ, 1957
Teknik resim / M. Nimet Özdaş, Mustafa Gediktaş T353 .Ö93 1972 İstanbul : İTÜ, 1972.
Teknik resim / M. Nimet Özdaş, Mustafa Gediktaş T353 .Ö93 1981 İstanbul : İTÜ, 1981
Teknik resim / M. Nimet Özdaş, Mustafa Gediktaş . T353 .Ö93 1979 İstanbul: İTÜ, 1979
Teknik resim bilgisi / Onnik Türkay T353 .T87 1942 İstanbul : Teknik Okulu, 1942
Teknik termodinamik / Nejat Ceylan TJ756 .C49 1963-64 İstanbul : İTÜ, 1963-1964
Teknik termodinamik dersleri / Ahmet Rasim Büyüktür TJ265 .B89 1962 İstanbul : İTÜ, 1962
Teknik termodinamik dersleri / Ahmet Rasim Büyüktür TJ265 .B89 1972 İstanbul : İTÜ, 1972
Teknik Üniversite günü M LF5250.İ88 T45 İstanbul: Teknik üniversite,
Teknikte sıcaklık ölçülmesi : teorik esaslar- termometreler ve kontrolları / Alpin Kemal Dağsöz QC271 .D34 1971 İstanbul : İTÜ, 1971
Teknisyenler için problemli elektroteknik ve ölçme dersleri / Hasan Önal. TK145 .O53 1956 İstanbul : İTÜ, 1956.
Teknisyenler için problemli elektroteknik ve ölçme dersleri / Hasan Önal TK145 .Ö53 1964 İstanbul: İTÜ, 1964.
Tekstil elyaf ve flamanlarında elastik histerizis ile alakalı problemler (krip ve relaksasyon) / İlhan Birkan TA455.P55 B57 1958 İstanbul : İTÜ, 1958.
Tekstil mekaniği II dokunmuş kumaş geometrisi ve mekaniği / Emel Önder TS1765 .Ö53 1995 İstanbul : İTÜ, 1995
Telefon komütasyon dersleri: rotary 7 B1sistemi / E.Delmas ;çev.Bedri Karafakıoğlu TK6211 .D45 1961 İstanbul : İTÜ, 1961
Telefon ve telgraf ölçme dersleri / Bedri Karafakıoğlu TK6351 .K37 1963- İstanbul : İTÜ, 1963-
Telefon ve telgraf ölçme dersleri / Bedri Karafakıoğlu TK6351 .K37 1974- İstanbul : İTÜ, 1974-
Telefon ve telgraf ölçme dersleri / Bedri Karafakıoğlu TK6351 .K37 1954- İstanbul : İTÜ, 1954-
Telekomünikasyon bağlaşma sistemleri / Günsel Durusoy TK5103.8 .D87 1990- İstanbul : İTÜ, 1990-
Telekomünikasyon tekniğinin temelleri : ders notları / M. Ziyaettin Süder TK5101 .S83 1980 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi, 1980
Telekomünikasyonda işaretleşme sistemleri / Günsel Durusoy TK5102.9 .D87 1991 İstanbul : İTÜ, 1991.
Televizyon reklamlarının çocuklara etkisi : araştırma özeti / Selime Sezgin HF5827 .S49 1985 İstanbul : İTÜ İşletme Fak., 1985
Telgraf sistemlerinde distorsiyon / Tarık Özker TK5301 .Ö95 1954 İstanbul : İTÜ, 1954
Telgraf tekniği / Fritz Schiweck; çev.Ziyaettin Süder TK5301 .S35 1963- İstanbul : İTÜ, 1963-
Temel dizayn : öğretim programı geliştirme üzerine bir çalışma / Birsen Doruk NA2750 .D67 1980 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1980
Temel dönmelerinin üst yapıya tesirleri hakkında / Müfit Yorulmaz TA775 .Y67 1958 İstanbul : İTÜ, 1958
Temel inşaatı / Armin Schoklitsch ; çev. Necati Acun TA775 .S36 1982 İstanbul : İTÜ, c1982-
Temel inşaatı / Armin Schoklitsch ; çev. Necati Acun. TA775 .S36 1962 İstanbul : İTÜ, c1962.
Temel inşaatı / Armin Schoklitsch ; çev. Necati Acun. TA775 .S36 1977 İstanbul : İTÜ, c1977.
Temel inşaatı / Armin Schoklitsch ; çev. Necati Acun. TA775 .S36 1956 İstanbul : İTÜ, c1956.
Temel inşaatı / Armin Schoklitsch ;çev. Necati Acun TA775 .S36 1950 İstanbul : İTÜ, c1950
Temel inşaatı / W. E. Schulze ; çev. Hamdi Peynircioğlu, Necati Acun TA775 .S38 1947 İstanbul : Teknik Okul, 1947
Temel inşaatı : tahsil ve pratik için el kitabı / Armin Schoklitsch ; çev. Necati Acun TA775 .S36 1968 İstanbul : İTÜ, c1968
Temel inşaatı : tahsil ve pratik için el kitabı / Armin Schoklitsch ; çev. Necati Acun. TA775 .S36 1978 İstanbul : İTÜ, c1978.
Temel inşaatı : tahsil ve pratik için el kitabı / Armin Schoklitsch ;çev. Necati Acun TA775 .S36 1985 İstanbul : İTÜ, c1985.
Temel işlemler / Yılmaz Muslu TD730 .M87 1981- İstanbul : İTÜ, 1981-
Temel işlemler II : çamur tasfiyesi ve uzaklaştırılması (tablolar ve şekiller) TD730 .T46 1981 İstanbul : İTÜ, 1981
Temel işlemler laboratuarı deney föyleri / İhsan Çataltaş TJ263 .Ç38 [İstanbul] : İ.T.Ü., t.y.
Temel işlemler laboratuarı deney föyleri / İhsan Çataltaş...[ve diğ.] TJ263 .T46 1983 İstanbul : İTÜ, 1983
Temel sayısal hesap algoritmaları (Fortran IV) / M. Nadir Yücel QA76.73.F25 Y83 1976 İstanbul : İTÜ, 1976
Temel tasarım / Latife Gürer NC703 .G87 1990 İstanbul : İTÜ, 1990
Temel zemini ve yapı / Franz Kögler, Alfred Scheidig ;çev.Necati Acun TA775 .K64 1960 İstanbul : İTÜ, c1960
Temel zemini ve yapı / Franz Kögler, Alfred Scheidig ;çev.Necati Acun TA775 .K64 1953 İstanbul : İTÜ, c1953
Tensors / Yılmaz Öztürk TA347.T4 Ö98 1995 İstanbul : İTÜ, 1995
Teodolit ve yatay baz mirası ile optik olarak boyların ölçülmesinde presizyon / Gustav Förstner ; çev. M. Gündoğdu Özgen, Orhan Baykal. TA575 .F67 1975 İstanbul: İTÜ, 1975
Teorik elastisite / A. E. Green, W. Zernaj; çev. Vural Cinemre QA931 .G74 1971 İstanbul : İTÜ, c1971.
Teorik elektrotekniğe giriş / K. Küpfmüller; çev. Ahmet Akhunlar TK145 .K87 1946-1951 İstanbul: İTÜ, 1946-51
Teorik magmatik petrolojiye giriş / Ernest E. Wahlstrom , çev. Yılmaz Bürküt QE367.2 .W34 1973 İstanbul : İTÜ, 1973.
Teorik sismolojiye giriş / K. E. Bullen ; çev. Kazım Ergin QE534.2 .B84 1960 İstanbul : İTÜ , 1960.
Teorik ve pratik zemin mekaniği / Hayreddin Dönmezer, Naci Yüngül TA710 .D66 1956 İstanbul : Teknik Okul, 1956
Tepkili bir uçakta menzil performansı / Ziya Gökalp Özelgin TL671.4 .Ö94 1978 İstanbul : İTÜ Makina Fakültesi, 1978
Tepkili uzak mesafe uçakları için gerekli pist uzunlukları / çev. Fahri Terzioğlu TL725.3.R8 T47 1962 İstanbul : İTÜ, 1962
Terfi merkezleri ve isale hatları / Yılmaz Muslu. TJ900 .M87 1976- İstanbul : İTÜ , 1976-
Terim hazırlama kılavuzu / Nadiye Sarıtosun PL182 .S27 1992 İstanbul : İTÜ Dil ve İnkılap Tarihi Bölümü, [1992]
Terimler sözlüğü : İngilizce-Türkçe / [derl.]Tamer Kutman, Haluk Kul, Nadiye Sarıtosun M T9 .T47 1996 İstanbul : İTÜ, 1996.
Termik türbomakinalar / K. Pakker TJ267 .P35 1980 İstanbul : İ.T.Ü., 1980
Termionik enerji dönüşümünde maksimum verim şartlarinin etüdü / Nezihi Özden TK2955 .Ö93 1967 İstanbul : İTÜ, 1967
Termodinamik / A. Mümtaz Balsöz QC311 .B35 1969 İstanbul : Teknik Okulu, 1969
Termodinamik / Nejat Aybers. TJ265 .A93 1971 İstanbul: İTÜ, 1971.
Termodinamik özelik bağıntıları : tablolar ve diyagramlar / Aksel Öztürk, Abdurahman Kılıç QC311.3 .Ö98 1982 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1982
Termodinamik problemleri ve çözümleri / A. Tetrel; N. Kürkçüoğlu, Emine Sanlı TJ265 .T48 1953 İstanbul: İTÜ 1953
Termoelastik plaklar / Esin İnan TA660.P6 İ53 1970 İstanbul : İTÜ, 1970.
Terügit minerali üzerinde incelemeler / Ali Osman Aydın İTÜ SAK AYD İstanbul : İTÜ, 1982
Tesis tasarımında mühendislik ekonomisi / Ethem Tolga TA177.4 .T65 1984 İstanbul: İTÜ, 1984
Tezgah titreşimlerinin işlenen parçanın yüzey durumu (yüzey pürüzlülüğü) üzerine etkisi / Faruk Akün TJ1185 .A38t 1956 İstanbul : İTÜ, 1956.
The economic comparison of nuclear reactors of 350 and 500 MW(e) for developing countries / N. Aybers ...[et al.] TK9202 .E26 1974 İstanbul : İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü, 1974.
The role of marketing in an economy of scarcity / Selime Demet Sezgin HF5823 İstanbul : İTÜ, [t.y]
Tıbbi elektronik laboratuvarı deneyleri R856 .T43 1986 İstanbul : İTÜ, 1986
Tıp elektroniğinde kullanılan kuvvetlendiriciler ve dönüştürücüler / Mehmet Korürek R857.E49 K67 1988 İstanbul : İTÜ, 1988.
Ticaret matematiği / Muharrem Özdemir HF5693.T9 Ö93 1987 Adapazarı: İTÜ Sakarya Muhendislik Fakültesi [doğr. Sakarya Üniversitesi], 1987.
Ticari taşıt işletmeciliğinde enerji tasarrufu / A. Mischke ; çev. A. Işık Erzi TL151.6 .M57 1984 İstanbul : İTÜ, 1984
Tiftik elyafının karakterine uygun yıkama sisteminin araştırılması / Bayram Yüksel TS1548.M6 Y85 1969 İstanbul : İTÜ, 1969.
Tiristörlü faz kontrollu frekans çeviricinin elektronik hesap makinasında analizi ve frekans çeviricinin çıkış geriliminin harmonik distorsiyonunun optimizasyonu / Uğur Çeltekligil TK7871.99.T5 Ç45 1977 İstanbul : İTÜ, 1977
Titreşimler: titreşim problemlerinin teorik incelemesine giriş / K.Magnus.; çev. Fuat Pasin, Metin Gürgöze QA865 .M34 1978 İstanbul: ITÜ, 1978.
Tohum ekme makinaları / Yaşar Özemir S675 .Ö93 1971 İstanbul : İTÜ, 1971
Tokyo için bir plan. 1960 / Kenzo Tange...(ve diğ.) ; haz. Aligül Ayverdi HT169.J32 T6 1965 İstanbul : İTÜ Teknik Okulu, 1965
Toplu konutlarda tasarım-yapım sistemi-mekan kullanımı etkileşiminin araştırılması / Ahsen Özsoy, Nur Esin HT169.T9 Ö97 1988 İstanbul : İTÜ, 1988
Topografik çizim ve normları / M. Gündoğdu Özgen TA616 .Ö94 1970 İstanbul: İTÜ, 1970.
Topografya ders notları / M. Gündoğdu Özgen. TA590 .Ö94 1979 [İstanbul]: ITU, 1979.
Topografyada en küçük kareler metodu / Mustafa Aytaç QA275 .A97 1950 İstanbul : İTÜ, c1950.
Topografyada en küçük kareler metodu / Mustafa Aytaç QA275 .A97 1963 İstanbul : İ.T.Ü., 1963.
Topoğrafya (ölçme bilgisi) / ed. M. Gündoğdu Özgen. TA535 .Ö94 1984a İstanbul : İTÜ, 1984.
Topoğrafya (ölçme bilgisi) / M. Gündoğdu Özgen. TA535 .Ö94 1993 İstanbul : İTÜ, 1993.
Topoğrafya ders notları / M. Gündoğdu Özgen TA590 .Ö94 1978a İstanbul: İTÜ, 1978
Topoğrafya hesapları için cetveller / M. Gündoğdu Özgen. TA552 .Ö94 1968 İstanbul : İTÜ, 1968
Topoğrafya problemleri / Mustafa Aytaç. TA590 .A98 1959-64 İstanbul : İTÜ, 1959-1964
Topoğrafya uygulamasında logaritma hesabı / M. Gündoğdu Özgen, Orhan Baykal TA590 .Ö94 1976 İstanbul : İTÜ, 1976
Toprak işleri / Enver Berkmen TA715 .B47 1949 İstanbul: İTÜ, 1949
Toprak işleri / Enver Berkmen TA715 .B47 1963 İstanbul: İTÜ, 1963
Toprak işleri / Enver Berkmen TA715 .B47 1967- İstanbul: İTÜ, 1967-
Toprak işleri / Enver Berkmen TA715 .B47 1957- İstanbul: İTÜ, 1957-
Toprak işleri / Enver Berkmen TA715 .B47 İstanbul: İTÜ, 1972-
Toprak işleri / Güngör Evren TA715 .E97 1987 İstanbul : İTÜ, 1987
Toprak işleri : ders notları / Güngör Evren. TA715 .E97 1982 İstanbul : İTÜ, 1982.
Toprak işlerinde hacım ve malolma hesapları / Wilhelm Müller ; çev. M. Gökdoğan TA715 .M85 1946 İstanbul : İTÜ, 1946
Tortul kayaç petrografisi / M. Şakir Abdüsselamoğlu QE471 .A23 1982 İstanbul : İTÜ, 1982
Trabzon'daki Bizans çağı yapıları / Mükerrem Anabolu NA1371.T7 A53 1969 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1969
Trafik emniyeti bakımından motorlu vasıtaların muayenelerinin esasları / Hikmet Binark...[ve diğ.] TL145 .T73 1955 İstanbul : İTÜ, 1955
Trafik etüdleri / Kemal Kutlu HE333 .K88 1964 İstanbul : İTÜ, 1964
Trafik tekniği / Kemal Kutlu HE333 .K88 1975 İstanbul : İTÜ, 1975
Trafik tekniği / Kemal Kutlu. HE333 .K88 1967 İstanbul : İTÜ, 1967
Traktörler ve güç kaynakları / E.B. Barger...[ve diğ.]; çev.Yaşar Özdemir TL233 .T73 1978 İstanbul : İTÜ, 1978
Trakya'da yerkabuğunun manyetotelürik yöntemle incelenmesi / O.Metin İlışık QC815.2 .İ45 1980 İstanbul : İTÜ, 1980
Trans-Avrupa Kuzey-Güney karayolu için gürültü analizleri ve standard önerisi / Selma Kurra...[ve diğ.] TD892 .T73 İstanbul : İTÜ, [t.y]
Transformatorlar / Wilhelm Schaefer ;çev. Turgut Boduroğlu TK2551 .S33 1962 İstanbul: İTÜ, 1962
Transformatorlar / Wilhelm Schaefer ;çev. Turgut Boduroğlu TK2551 .S33 1951 İstanbul: İTÜ, 1951
Transformatör : çözümlü problemlerle / İlhami Çetin TK2551 .C48 1978 İstanbul : ITÜ, 1978.
Transformatör hesabı YMO 98 TRA İstanbul : YMO, 1944
Transformatör problemleri (çözümlü) / İlhami Çetin TK2551 .Ç48 1992 İstanbul : İTÜ, 1992.
Transformatör problemleri (çözümlü) / İlhami Çetin TK2551 .Ç48 1998 İstanbul : İTÜ, 1998.
Transient bağların teşekkül ettiği polimerizasyonlarda molekül ağırlığı distribüsyon fonksiyonu / M. Emin Altan QD281.P6 A48 1960 İstanbul : İTÜ, 1960
Tranzistorlar / Dennis Le Croisette ; çev. Duran Leblebici, Yıldız Leblebici TK7871.9 .L4 1989 İstanbul : İTÜ, 1989.
Tranzistorlar / Dennis Le Croisette ; çev. Duran Leblebici, Yıldız Leblebici. TK7871.9 .L4 1977 İstanbul : İTÜ, 1977.
Tranzistorlar / Dennis Le Croisette ; çev. Duran Leblebici, Yıldız Leblebici. TK7871.9 .L4 1983 İstanbul : İTÜ, 1983.
Tranzistorlar / Dennis Le Croisette ; çev. Duran Leblebici, Yıldız Leblebici. TK7871.9 .L4 1973 İstanbul : İTÜ, 1973.
Tranzistorlu analog çarpma devrelerine toplu bakış / Hakan Kuntman İTÜ ELE KUN İstanbul : İTÜ, 1979
Traslı çimentoların kullanılma alanları / Bekir Postacıoğlu, Mehmet Uyan, Fahriye Mazlum TA434 .P67 1987 İstanbul : İTÜ, 1987
Trigonometri / Adolf Hess ; çev. Bedi Ilgım QA531 .H47 1955 İstanbul : Teknik Okulu, 1955
Trohoid helislerinin paralel izdüşümleri / Nizamettin Kepenek QA502 .K47 1963 İstanbul : İTÜ, 1963.
Turizm konaklama tesisleri ile ilgili tasarlama problemleri hazırlık toplantısı 14 Mayıs 1971 G155.T9 T867 1971 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1971
Tutkallı ahşap yapılar / Niyazi Duman TA666 .D86 1964 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1964
Tuzla artık çözeltilerinden potasyum ve magnezyum tuzlarının kazanılması / Ahmet Nusret Bulutcu TP245.P8 B85 1981 İstanbul : İTÜ, 1981.
Tüneller : ders notları / Mehmet Bozkurt TF230 .B69 1987 İstanbul : İTÜ, 1987
Tüneller : ders notları / Mehmet Bozkurt TF230 .B69 1969 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1969.
Tüneller : ders notları / Mehmet Bozkurt TF230 .B69 1983 İstanbul : İTÜ, 1983
Tüneller : ders notları / Mehmet Bozkurt TF230 .B69 1987 İstanbul : İTÜ, [t.y]
Türk barok mimarisi hakkında bir deneme / Doğan Kuban NA1367 .K83 1954 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1954
Türk çarşıları / Gündüz Özdeş NA6218 .Ö93 1953 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1953
Türk evi plan tipleri / Sedad H. Eldem GT345 .E43 1954 İstanbul : İTÜ, 1954.
Türk hamamları etüdü / Kemal Ahmet Aru NA7010 .A78 1949 İstanbul : İstanbul Teknik Ünivarsitesi Mimarlık Fakültesi, 1949
Türk kolemanitlerinin termal elektrolizi ile kalsiyum hekzaborür eldesi / A.Bahattin Soydan QE391.C8 S69 1985 İstanbul: İTÜ, 1985
Türk konut mimarisi bibliyografyası / Metin Sözen, Uğur Tanyeli Z7164.H8 .S69 1984 İstanbul : İTÜ, 1984
Türk kömürlerinde bor miktarının tayini / Ünel Köklü TN800 .K65 1972 İstanbul : İTÜ, 1972.
Türk kömürlerini sınıflama esasları / Nami Serdaroğlu TP326.T9 S47 1956 İstanbul : İTÜ, 1956
Türk kömürlerinin kimyasal yapısı hakkında etüd / E. Kadıoğlu TP326.T9 K33 1962 İstanbul : İTÜ, 1962
Türk mezarlarına dair bir araştırma / Necibe Saracoğlu NB1880.T9 S27 1950 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1950
Türk saçak ve kornişleri : ilk çağlar, Selçuk ve Osmanlı devirleri, yabancı mimari devirlerle mukayese / Muhittin Binan NA1365 .B56 1952 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1952.
Türk sivil havacılık lügatı / İsmail İşmen, Günen İpekçi M TL509 .İ86 1959 İstanbul: İTÜ Sivil Havacılık Enstitüsü, 1959.
Türk sivil havacılık lügatı : İngilizce-Fransızca-Türkçe = Dictionary of civil aviation: English-French-Turkish = Dictionarie de l'aviation civile : Anglais-Français- Turc / İsmail İşmen, Günen İpekçi M TL509 .İ86 1956 İstanbul : İTÜ, 1956
Türk sivil havacılık mevzuatı / [haz] Mahmut Marşan KKX3467 .T87 1954 İstanbul : İTÜ Sivil Havacılık Enstitüsü, 1954
Türkçe-İngilizce karayolu ve trafik terimleri sözlüğü / Nadir Yayla M HE332.3 .Y39 1980 İstanbul : İTÜ, 1980.
Türkiye 1973 SHM'nin nicel temelleri / Gülay Günlük Şenesen İTÜ İŞL ŞEN İstanbul : İTÜ, 1984.
Türkiye asfalt filizlerinin değerlendirilmesi / Cevdet Aydoğan TE250 .A93 1952 İstanbul : İTÜ, 1952
Türkiye ekonomisinin tarihsel temeli / Ertuğrul Tokdemir HC493 .T65 1985 İstanbul : İTÜ, 1985
Türkiye ekonomisinin tarihsel temeli / Ertuğrul Tokdemir HC493 .T65 1984 İstanbul : İTÜ, 1984
Türkiye il sistemi : yapısal özellikleri bölgeleri ve büyüme performansı üzerine analitik bir inceleme / İbrahim Şanlı HT384.T9 Ş36 1980 İstanbul : İTÜ Mİmarlık Fakültesi, 1980
Türkiye kaynak bibliyografyası / haz.Salahaddin Anık M Z7914.W4 A55 1960 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1960.
Türkiye kökenli pirina yağından sıvı-sıvı ekstraksiyonu ile serbest yağ asitlerinin giderilmesi üzerine bir inceleme / Selma Türkay İTÜ KİM TÜR İstanbul : İTÜ, 1985
Türkiye linyitlerinde hümik asit dağılımının incelenmesi / Orhan Kural TN831 .K87 1978 İstanbul : İTÜ, 1978
Türkiye linyitlerinin rasyonel kullanılabilmesi hakkında bir travay / Nejat Aybers TN831.T9 A93 1956 İstanbul : İTÜ, 1956
Türkiye mermerleri ve inşaat taşları / Malik Sayar, D.K. Erguvanlı QE475.A2 S29 1955 İstanbul : İTÜ, 1955
Türkiye tütünlerinde polonyum ve polonyumun türlü metallere self-depozisyon kinetiği / Ayfer Aydın TS2240 .A93 1974 İstanbul : İTÜ, 1974.
Türkiye ve civarında deprem odak hareketleri ve gerilme dağılımları / Nezihi Canıtez QE534 .C36 1969 İstanbul : İTÜ, 1969.
Türkiye ve civarının deprem kataloğu = A catalog of earthquakes for Turkey and surrounding area / Kazım Ergin, Uğur Güçlü, Zeki Uz. M QE538.8 .E74 1967 [İstanbul] : İTÜ, 1967.
Türkiye ve çevresi deprem kataloğu (1965-1970) = A catalog of earthquakes of Turkey... / Uğur Güçlü,Göknur Aksay, Haluk Eyidoğan. M QE538.8 .G83 1986 [İstanbul] : İTÜ, 1986.
Türkiye ve dolaylarının deprem kataloğu: (1965-1970) = A catalogue of earthquakes of Turkey... / Kazım Ergin,Uğur Güçlü,Göknur Aksay. M QE538.8 .E74 1971 [İstanbul]: İTÜ, 1971.
Türkiye ve ziraat makinaları imalatı / İ. Hakkı Öz S674.4 .Ö9 1960 İstanbul : İTÜ, 1960
Türkiye'de 50 yılda yayınlanmış arkeoloji, sanat tarihi ve mimarlık tarihi ile ilgili yayınlar bibliyografyası: (1923/1973) yazar dizini / Ayla Ödekan İTÜ MİM ÖDE İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1975
Türkiye'de arsa-yapı sorunları ilişkileri / Mesut Evren HD108.6 .E97 1970 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1970
Türkiye'de bazı cıva yataklarının oluşum ve mukayesesi / Mehmet C.Yıldız TN790 .Y55 1976 İstanbul: İTÜ, 1976
Türkiye'de beşeri çevre ve şehirleşmenin demografik analizi üzerine bir deneme / Saim Beygo HT169.T9 B49 1968 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1968.
Türkiye'de dizel motorları ve otomotiv dişli ve dişli kutuları endüstrilerinin memleket ihtiyaç ve şartlarına en uygun rasyonel ve en kısa zamanda gerçeklemesi raporu / Orhan Daldal ... [ve diğ.] TJ795 .T87 1976 İstanbul : İTÜ, 1976
Türkiye'de fotogrametrinin karayolu etüdlerine tatbiki / Türkay Tüdeş. TA593 .T83 1970 İstanbul: İTÜ, 1970.
Türkiyede hidrografik göl harita çalışmaları analiz ve öneriler / Emirhan Algül. GB1627.G8 A44 1978 [İstanbul]: İTÜ İnşaat Fakültesi, 1978.
Türkiye'de iç ticaret hadleri üzerine / Ertuğrul Tokdemir HF1171.T9 T65 1982 İstanbul : İTÜ, 1982
Türkiye'de ilkokul binalarında endüstrileşme olanakları / Can Elgiz TH145 .E44 1978 İstanbul : İTÜ, 1978
Türkiye'de imar planlama eylemleri ve dayanması gereken bilimsel kurallar / Ayten Çetiner HT169.8.T9 Ç48 1965 İstanbul : İTÜ, 1965.
Türkiye'de imar yönetmelikleri ve şehircilik planlama çalışmaları ilişkileri konusunda bir araştırma / Hande Suher HT169.8.T9 S84 1971 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1971
Türkiye'de inşaat mühendisliği alanındaki gelişmeler kongresi / düz. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi TA5 .T97 1984 İstanbul : İTÜ , 1984.
Türkiye'de kalkış (take-off) aşaması ön şartlarının hazırlanması bakımından şehirleşme olgusu ve planlaması için kriterler / Gündüz Atalık HT169.T9 A83 1968 İstanbul : İTÜ, 1968
Türkiye'de konut sorunu ve çözümünde geliştirilen yeni teknolojiler / Ahmet Apay HD7287 .A63 1983 Sakarya : İTÜ, 1983
Türkiye'de köy sorunu ve bir köy araştırmasının ilkeleri / N. Bayazıt...[ve diğ.] HT431 .T87 1971 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1971
Türkiye'de kurşun cevherlerinin değerlendirilmesi / Işık Erdal QE390.2.L43 E73 1975 İstanbul : İTÜ, 1975
Türkiye'de mikotoksin çalışmaları : II. Ulusal Mikotoksin Sempozyumu bildiriler kitabı, 23-24 Mayıs 2005, İstanbul / ed. Dilek Heperkan, Funda K. Güler, Gözde D. Kaya RA1242.M94 U48 2005 İstanbul : İTÜ Kimya Metalurji Fakültesi, 2005
Türkiye'de mimarlık bürolarında tasarlamada karar verme durumunun belirlenmesi / Nur Esin NA2750 .E85 1985 İstanbul : İTÜ, 1985
Türkiye'de prefabrike yapı parçaları üretmek üzere kurulacak fabrikaların dağılımı ve bireysel üretim kapasiteleri / M. Oktay Cansun TH1098 .C36 1979 İstanbul : İTÜ, 1979
Türkiye'de sosyal mesken inşaatının hazırlanması ve teşvikiyle ilgili çalışmalar / W. Triebel ; çev. Bülent Özer TH4811 .T87 1961 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Araştırma Kurumu, 1961
Türkiye'de şehirleşme olayına bir şehirsel büyüme modeli ile yaklaşım / Hale Çıracı HT384.T9 Ç57 1982 İstanbul : İTÜ, 1982.
Türkiye'de şehirsel yenileme planlamasında uygulanabilecek bir yöntem araştırması / Birol Baransu HT170 .B37 1978 İstanbul : İTÜ, 1978.
Türkiye'de tarımsal mekanizasyon = the agricultural mechanization in Turkey / İrfan Saygılı S675.3 .S28 1979 İstanbul : İTÜ, 1979
Türkiye'de tarımsal yapı (1923-1933) / Ertuğrul Tokdemir S316 .T65 1987 İstanbul : İTÜ, 1987
Türkiyede uygulanan fotogrametrik üçgenleme duyarlık derecesi / Ümit Süataç TA593 .S83 1979 İstanbul : İTÜ, 1979.
Türkiye'de yapılan fotogrametrik çizgisel haritalar icin en uygun çift resim değerlendirme aletleri / Hayrettin Gürbüz TA593.35 .G87 1976 İstanbul : İTÜ, c1976
Türkiye'de yapının objektif kalitesi / D. Ayhan Özbilen TH439 .Ö93 1967 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yapı Araştırma Kurumu, 1967
Türkiye'deki başlıca kalıp kumları üzerinde bir etüd / Salahaddin Anık TN939 .A54 1956 İstanbul : İTÜ Makina Fakültesi, 1956.
Türkiye'deki mimarlık düşüncesinin cumhuriyet dönemindeki evrimi / Üstün Alsaç NA1368 .A47 1976 Trabzon : K.T.U., 1976.
Türkiyedeki sivil havacılık hakkında etüd : Amerika Birleşik Devletleri Sivil Havacılık İdaresinin 1 Kasım 1949 tarihli raporu / çev İsmail İşmen TL552 .T87 1952 İstanbul : İTÜ, 1952
Türkiyenin kamyon ihtiyacı / Nimet Özdaş HD9710.T9 Ö93 1962 İstanbul : İTÜ, 1962
Türkiyenin sismisitesi / Syun'itiro Omote ; çev. Muzaffer İpek QE534 .O46 1964 İstanbul : İTÜ, 1964
Türkiye'nin tipik iklim bölgelerinde en sıcak devre ve en az sıcak devre tayini/ Lütfi Zeren. NA2541 .Z47 1967 İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1967.
Türkiye'nin uzun vadeli nükleer güç politikasının tesbitinde çok kriterli seçim metodlarının kullanılması / Ahmet R Bayülken TK9145 .B39 1976 İstanbul : İTÜ, 1976
U235in termal nötronlarla fisyonunda kütle dispersiyonu / Binay Dağsöz QC790.4.F5 D34 1969 İstanbul : İTÜ, 1969.
Uçak dinamiği : simetrik hareketler / M. Muammer Aksan TL570 .A47 1969 İstanbul : İTÜ, 1969
Uçak elemanları ve malzemesi / Kudret Mavitan TL698 .M38 1970 İstanbul : İTÜ, 1970
Uçak inşaat malzemesi / F. T. Hill; çev. Faruk Akün TL698 .H54 1950 İstanbul : İTÜ, 1950.
Uçak inşaatı / J. Lockwood Taylor, çev. Zübeyir Demirgüç TL671.2 .T39 1949 İstanbul : İTÜ, 1949.
Uçak konstrüksiyonu / Guy Du Merle ; çev. Kudret Mavitan, Fahri Terzioğlu TL671.2 .D84 1952 İstanbul : İTÜ, 1952
Uçak mukavemeti ve inşaatı / E.Ernest Sechler, Louis G. Dunn ; çev. Zübeyir Demirgüç, Mehmet Nimet Özdaş TL671.2 .S43 1948 İstanbul : İTÜ, 1948.
Uçak performansı / M.Muammer Aksan TL570 .A47 1964 İstanbul: İTÜ, 1964
Uçak proje hesapları / Muammer Aksan TL671.6 .A47 1959 İstanbul: İTÜ, 1959.
Uçak teçhizatı dersleri / Muammer M. Aksan TL671.2 .A378 1974 İstanbul : İTÜ, 1974
Uçak ve havaalanlarında gürültü ve kontrolu / Selma Kurra, Sevtap Yılmaz TD893.6 .K87 1984 İstanbul : İTÜ, 1984
Uçaklarda buzlanma ve korunma metotları / Zübeyir Demirgüç. TL557.I3 D46 1955 İstanbul : İTÜ, 1955.
Uçaklarda elektro-termik buz giderme / haz. Institut français du transport aerien ; çev. Fahri Terzioğlu TL557.I3 U23 1958 İstanbul : İTÜ, 1958
Uçaklarda titreşimler hesaplar-tecrübeler-çareler / Maurice Berthaume ; çev. Ahmet Nuri Yüksel TL574.V5 B47 1967 İstanbul : İTÜ, 1967
Uçakların inişte frenlenmesi / Necip Yüksel TL682 .Y85 1964 İstanbul : İTÜ, 1964
Uçuş mekaniği : ders notları / Muammer Aksan TL570 .A47 1955 İstanbul : İTÜ, 1955
Uçuşun yüzüncü yılında modern aerodinamiğin temelleri / Ülgen Gülçat TL570 .G85 2006 İstanbul : İ.T.Ü. Vakfı, 2006.
Ulaşım ve şehirsel yerleşme ilişkileri üzerine bir araştırma / Ahmet Keskin HE268.25.A2 K47 1975 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1975.
Uluslararası elektronik sözlüğü : koruma röleleri / hazl. Uluslararası Elektrotek. Kom. ; çev. Mustafa Bayram, İsa İlisu. M TK2861 .U48 1982 İstanbul : İTÜ, 1982.
Uluslararası elektroteknik sözlüğü : koruma röleleri / hazl. Uluslararası Elektrotek. Kom. ; çev. Mustafa Bayram. M TK2861 .U48 1969 İstanbul : İTÜ, 1969.
Uluslararası Sempozyum : tebliğler = İnternational Symposium : papers QA297 .U48 1970 İstanbul : İTÜ, 1970
Umumi fizik / Salih Murad Uzdilek QC21.2 .U93 1958 İstanbul : İTÜ, 1958
Umumi fizik / Salih Murad Uzdilek QC21.2 .U93 YMM 58 UZD İstanbul : Nafia Vekaleti Yüksek Mühendis Mektebi, 1940
Umumi jeoloji / İhsan Ketin QE26 .U48 1967- İstanbul: İTÜ, 1967-
Umumi jeoloji / İhsan Ketin...[ve öte.] QE26 .U48 1957-1963 İstanbul: İTÜ, 1957-1963
Umumi kaynak terimleri lügati / haz. Nurettin Çuhadar, Muzaffer Sağışman, Salahaddin Anık. M TS227.5 .U48 1960 İstanbul : İTÜ Makina Fakültesi, 1960.
Uniform eksenel magnetik alan içinde iletken sonsuz dairesel silindirin boyuna titreşimleri / Necip Yaman QC665.E4 Y36 1971 İstanbul : İTÜ, 1971.
Uniform olmayan taban malzemesi için hareketin başlangıcının belirlenmesi / M. Emin Karahan TC175.2 .K37 1975 İstanbul : İTÜ, 1975.
Universal decimal classification sisteminin elektrik fakültesi kitaplığında 1977 yılından beri uygulama şekli : 1977 yılından beri uygulanma şekli İTÜ ELE UNI İstanbul : İTÜ, 1978
Untersuchungen über den einfluss der waermauf die krisstallisation und eigenschaften glasig-kristalliner werkstoffe / Mustafa Şevket Birgi TP857 .B57 1962 İstanbul : İTÜ, 1962
UTR-10 tipi bir reaktörün termik akı dağılımı / Ulvi Adalıoğlu İTÜ NÜK B8 İstanbul : İTÜ, 1965
Uygulamalı akışkanlar mekaniği / Kaan Edis. TA350 .E35 1972 İstanbul : İTÜ, 1972.
Uygulamalı jeofizik / Kazım Ergin TN269 .E74 1973 İstanbul : İTÜ, 1973
Uygulamalı jeokimya / Yılmaz Bürküt QE515 .B87 1975 İstanbul : İTÜ, 1975
Uygulamalı jeokimya : analiz metodlu / Yılmaz Bürküt İTÜ 1327 MAD İstanbul : İTÜ, 1986
Uzaklıkların ölçülmesinde elektronik ve elektro-optik metodlar, trilaterasyon / Mehmet Gündoğdu Özgen TA601 .Ö94 1965 İstanbul : Arı, 1965
Uzaktan algılama : temel esaslar ve algılama sistemleri / Cankut Örmeci TR145 .Ö76 1987 İstanbul : İTÜ, 1987
Uzama teli ile ölçme tekniğinin esasları : Wheatstone köprü devresinin uygulanması / Tuncer Toprak TA413.5 .T67 - İstanbu : İTÜ , [t.y.]
Uzay bilimi : astronomi ve astrofizik'te temel konular / Umur Daybelge QB43.2 .D39 1999 İstanbul : İTÜ., 1999
Über die reibung und schmierung der schwenkbeweglichen Radial-Gleitlager/ Mustafa Gediktaş TJ1063 .G43 1972 İstanbul: İ.T.Ü., 1972
Ülke düzenleme ilkeleri ve yerleşme sistemleri / Tekin Aydın NA9012 .A93 1972 İstanbul : İTÜ, 1972.
Ülke jeodezi ağları / Ekrem Ulsoy ; derl. İsmail Hakkı Güneş İTÜ İNŞ 2 İstanbul : İTÜ, 1984
Ülke planlama çalışmaları içinde gelişme aksları - şehirsel gelişme merkezleri ilkeleri ve Türkiye için bir model denemesi / Orhan Göçer HT165.5 .G63 1977 İstanbul : İTÜ, 1977.
Ülke triyangülasyon ağı ile ilişkili yerel ağlar sorunu ve bazı öneriler / İsmail Hakkı Güneş QB281 .G86 1978 İstanbul : İTÜ, 1978.
Üniversite fiziği / Francis Weston Sears, Mark W. Zemansky; çev. Nusret Kürkçüoğlu QC21.2 .S434 1970 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1970.
Üniversite fiziği / Francis Weston Sears, Mark W. Zemansky; çev. Nusret Kürkçüoğlu QC21.2 .S434 1975 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, <1975>
Üniversite fiziği / Francis Weston Sears, Mark W. Zemansky ; çev. Ali Sümer QC21.2 .S434 1975 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1975.
Üniversite fiziği / Francis Weston Sears, Mark W. Zemansky ; çev. Ali Sümer QC21.2 .S43 1970 İstanbul : Birsen Kitabevi Yayınları, 1970
Üniversite giriş sıralama sınavlarının elektronik hesap makinalarıyla değerlendirilmesi üzerine / Tuncay Saydam QA75 .S29 1969 İstanbul : İTÜ, 1969
Üniversite ve çağdaş toplumun ihtiyaçları / Henri Janne, F. Leddy ; çev. B. Karafakıoğlu LB2328.2 .Ü55 1973 İstanbul : İTÜ, 1973.
Üretim metalurjisi laboratuvarı el kitabı / haz. Fuat Yavuz Bor...[ve diğ.] TN669 .Ü74 1988 İstanbul : İTÜ, 1988
Üretim metalurjisi laboratuvarı el kitabı / haz. Fuat Yavuz Bor...[ve diğ.] İTÜ KİM ÜRE İstanbul : İTÜ, 1986
Üst başlığı elastik tutulmuş mütemadi kirişlerde yanal burkulma probleminin enerji metoduyla çözümü / Tuncay Emrem TG355 .E47 1977 İstanbul : İTÜ, 1977.
Üstel modülasyon : ders notu / Türker Canbazoğlu TK5102.5 .C345 1980 İstanbul : İTÜ, 1980
Üzümlerin sun'i kurutulması / Nejat Aybers TP371.5 .A93 1954 İstanbul : İTÜ, 1954
Vahşi derelerden su alma / Kazım Çeçen TC405 .Ç43 1962 İstanbul : İTÜ, 1962
Vakıflı köyü : bir köy monografisi / haz. Nigan Bayazıt...[ve diğ.] HT443.T92 H38 1966 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Araştırma Kurumu, 1966
Van Gölü ulaştırma olanaklarının incelenmesi ve taşımada kullanılacak gemi tiplerinin saptanması / haz. İstanbul Teknik Üniversitesi HE688.25.Z7 V36 1976 İstanbul : İTÜ, 1976.
Van-Engil hidroelektrik santralı model deneyleri İTÜ İNŞ VAN İstanbul : İTÜ, 1966
Vantilatörler, körükler ve santrifüj kompresörler / C. Monteil ; çev. Nejat Aybers TJ990 .M66 1948 İstanbul : İTÜ, 1948
Vantilatörler, körükler ve santrifüj kompresörler / C. Monteil ; çev. Nejat Aybers TJ990 .M66 1962 İstanbul : İTÜ, 1962
VDE 0102, kısım 1/11.71, VDE 0102, kısım 2/4.64, VDE 0103/1.61 / çev. Mustafa Bayram TK145 .V34 1976 İstanbul : İTÜ, 1976
Veroffentlichungen in fremden sprachen durch den lerhkorper der technischen universitat Istanbul= Publications en langue etrangeres des membres du corps enseignant de l'Universte Technique d'Istanbul= The publications in foreign languages of the academic... / haz.Selahattin Anık..[ve dig]. M Z5055.T9 İ879a 1967 İstanbul : İTÜ, 1967.
Vinçler ve krenler: yapısı, hesabı ve konstrüksiyonu öğrenciler ve mühendisler için / R.Hanchen; çev. G.Dosdoğru. TJ1363 .H36 1950- İstanbul: İTÜ, 1950-
Viskoz akışkan demetlerinin parçalanması ve ortalama damlacık çapları / A. Hamit Öztepe QA929 .Ö98 1966 İstanbul : İTÜ, 1966.
Viskoz sıvılarda basınç dalgası iletimi ve basınç dalgası yığılımı / Özdemir Bengisu QA929 .B46 1968 İstanbul: İTÜ, 1968
WATF IV derleyicisi yardımcı kitabı / Erdal Kılıç QA76.76.C65 K45 1984 İstanbul : İTÜ 1984
Wilhelm Blaschke'nin konferansları / Wilhelm Blaschke ; çev. A. Rıza Özbek QA37 .B53 1965 İstanbul : İTÜ, 1965.
X ışınlarının difraksiyonu / B.D. Cullity ; çev. Ali Sümer QC482.D5 C85 1966 İstanbul : İTÜ, c1966.
Yağlama / Walter Reuschle ; çev. Lütfullah Ulukan TJ1075 .R48 1948 İstanbul : İTÜ, 1948
Yağlama tekniği / haz. Lütfullah Ulukan TJ1075 .Y24 1970 İstanbul : İTU, 1970
Yakacakların rasyonel kullanılması ve memleketimizde kömür ekonomisi / Fikret Narter HD9502.T92 N37 1955 İstanbul : İTÜ, 1955
Yakıt buharı - hava karışımlarında ilerleyen alev cephesi karşısında yanmamış kısmın tutuşmaya hazırlanması / Oğuz Borat TP318 .B67 1968 İstanbul : İTÜ, 1968.
Yakıt demetlerinin matematiksel modellenmesi / Cem Soruşbay TJ797 .S67 1985 İstanbul : İTÜ, 1985
Yan savak sifonlar / İlhan Avcı TJ1057 .A93 1976 İstanbul : İTÜ, 1976.
Yan yüzleri üzerinden bir doğuran boyunca mütemadi yüklere maruz bir çubuğun elastik çözümüne dair / Ahmet Nuri Yüksel QA931 .Y85 1965 İstanbul : İTÜ Makina Fakültesi, 1965.
Yangından korunma ve bina yangın güvenliği: ilkeler çelişkiler gerçekler / Şevket Sunar. TH9120 .S86 1981 İstanbul : ITU , c1981.
Yanma kimyası ve tabii katı yakacaklar / İlhami Civaoğlu QD516 .C58 1963 İstanbul : İTÜ, 1963.
Yanma kimyası ve tabii katı yakacaklar / İlhami Civaoğlu QD516 .C58 1949 İstanbul : İTÜ, 1949
Yapay kaynaklı derin yerelektromanyetik yöntemler / Ahmet Ercan TN269 .E73 1985 İstanbul : İTÜ, c1985
Yapı makineleri / Sedat Ersoy TH900 .E77 İstanbul : İTÜ, [y.y]
Yapı makineleri / Sedat Ersoy TH900 .E77 1962-1971 İstanbul : İTÜ, 1962-1971
Yapı bilgisi / Ahmet Apay TH145 .A63 1991 İstanbul : İTÜ , 1991
Yapı bilgisi : ders kitabı / Lami Eser TH145 .E84 1961-1962 İstanbul : İTÜ , 1961-1962
Yapı bilgisi : ders notları / Lami Eser TH145 .E84 1967-1969 İstanbul : İTÜ, 1967-1969
Yapı bilgisi : ders notları / Lami Eser TH145 .E84 1970 İstanbul : İTÜ, 1970-
Yapı elemanları / Ali Fuat Berkman TA404 .B47 1970 İstanbul : İTÜ, 1970-
Yapı elemanları / Ali Fuat Berkman TA404 .B47 1966- İstanbul : İTÜ, 1966-
Yapı elemanları / Muhittin Binan TA404 .B56 1975- İstanbul: İTÜ, 1975-
Yapı elemanları / Muhittin Binan. TA404 .B56 1969 İstanbul : İTÜ, 1969.
Yapı elemanları : ahşap pencerelerden örnekler I / Muhittin Binan, İmer Sunguroğlu, Doğan Dirik TA404 .B56 1974 İstanbul: İTÜ, 1974-
Yapı endüstrisinde araştırma / Sedat Gürel HD9715 .G87 1962 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1962
Yapı işletmesi ders notu / V. Doğan Sorguç TH438 .S67 1989 İstanbul: ITÜ, 1989.
Yapı işletmesi ders notu / V. Doğan Sorguç. TH438 .S67 1980 İstanbul: ITÜ, 1980.
Yapı işletmesi ders notu / V.Doğan Sorguç. TH438 .S67 1983 İstanbul: ITÜ, 1983.
Yapı işletmesi idaresi / Ali Fuat Berkman TH438 .B47 1950 İstanbul: İTÜ, 1950.
Yapı işletmesi idaresi / Ali Fuat Berkman TH438 .B47 1963- İstanbul: İTÜ, 1963-
Yapı işletmesi idaresi / Ali Fuat Berkman TH438 .B47 1956 İstanbul: İTÜ, 1963-
Yapı işletmesi ve şantiye tekniği metraj-keşif / İlhan Özturan TH435 .Ö98 1985 Sakarya : İTÜ, 1985
Yapı işletmesi, maliyet hesabı ve şantiye tekniği / Ekrem Ceyhun TH435 .C49 2003 İstanbul : İTÜ İnşaat Fakültesi, 2003
Yapı makinaları : zemin dışı ve içi yapı işleri için makina bilgisi / çev. Sedat Ersoy TH900 .F45 1950 İstanbul: İTÜ, 1950
Yapı makinaları : zemin dışı ve içi yapı işleri için makina bilgisi / çev. Sedat Ersoy TH900 .F45 1957 İstanbul: İTÜ, 1957
Yapı makinaları ders şekilleri / Sedat Ersoy İTÜ İNŞ ERS İstanbul : İTÜ, 1970
Yapı makineleri / Sedat Ersoy TH900 .E77 1982- İstanbul : İTÜ, 1982-
Yapı makineleri diyapozitif şekilleri TH900 .Y37 1955 İstanbul: İTÜ, 1955
Yapı malzemeleri / M. Süheyl Akman TA403 .A36 1990 İstanbul : İTÜ, 1990.
Yapı malzemeleri / M. Süheyl Akman TA403 .A36 1987 İstanbul : İTÜ, 1987.
Yapı malzemesi ders notları : katı cisimlerin iç yapısı, mekanik özellikler, teknolojik özellikler / Yaşar Atan TA404 .A83 1975 İstanbul : İTÜ, 1975
Yapı malzemesi ders notları : metaller / Kaşif Onaran TA404 O53y 1985 İstanbul : İTÜ, 1985
Yapı malzemesi dersleri : bağlayıcı maddeler, agregalar / Bekir Postacıoğlu TA405 .P665 1975 İstanbul : İTÜ , 1975
Yapı malzemesi dersleri : bağlayıcı maddeler, agregalar, beton / Bekir Postacıoğlu TA405 .P665 1969 İstanbul : İTÜ, 1969
Yapı malzemesi dersleri : beton, kagir, metal, ahşap / Ferruh Kocataşkın TA404 .K63 1973 İstanbul : İTÜ, 1973
Yapı malzemesi esasları / Bekir Postacıoğlu TA404 .P67 1966 İstanbul : İTÜ, 1966
Yapı malzemesi olarak ahşap / Ferruh Kocataşkın. TA422 .K63 1966 İstanbul : İTÜ, 1966.
Yapı malzemesi olarak kavak ağacının emniyet gerilmeleri üzerinde araştırmalar / Yalman Odabaşı TA419 .O33 1971 İstanbul : İTÜ, 1971.
Yapı malzemesi olarak kerpiç ve kerpiç inşaat sistemleri / E.A. Kömürcüoğlu TP832.A35 K66 1962 İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1962
Yapı mühendisleri ve mimarlar için kimya / Richard Grün ; çev. Nami Serdaroğlu QD31 .G78 1951 İstanbul : İTÜ, 1951
Yapı mühendislerine malzeme bilimi / Ferruh Kocataşkın TA403 .K63 1976 İstanbul : İTÜ, 1976.
Yapı sistemleri için genel bir ayrık sistem hesap yöntemi / Adnan Çakıroğlu TA645 .Ç35 1979 İstanbul : İTÜ , 1979
Yapı sistemlerinde güvenlik hesabı / Fikret Keskinel TH443 .K47 1971 İstanbul : İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1971
Yapı sistemlerinin hesabı için matris metotları ve elektronik hesap makinası programları / Adnan Çakıroğlu, Ender Özden, Günay Özmen TA347.D4 Ç35 1992 İstanbul : İTÜ, 1992
Yapı sistemlerinin hesabı için matris metotları ve elektronik hesap makinası programları / Adnan Çakıroğlu, Ender Özden, Günay Özmen TA347.D4 Ç35 1970-1974 İstanbul : İTÜ , 1970-1974
Yapı stabilitesi / G.Magnel ;çev. F.Arısan TA645 .M34 1959 İstanbul : İTÜ , 1959
Yapı stabilitesi / G.Magnel ;çev. F.Arısan TA645 .M34 1954 İstanbul : İTÜ , 1954
Yapı statiği / Adnan Çakıroğlu, Enver Çetmeli TA645 .Ç35 1966-1967 İstanbul : İTÜ, 1966-1967
Yapı statiği / Adnan Çakıroğlu, Enver Çetmeli TA645 .Ç35 1979 İstanbul : İTÜ , 1979
Yapı statiği / Adnan Çakıroğlu, Enver Çetmeli TA645 .Ç35 1972 İstanbul: İTÜ, 1972
Yapı statiği / Adnan Çakıroğlu, Enver Çetmeli TA645 .Ç35 1974-76 İstanbul : İTÜ, 1974-76.
Yapı statiği / Feridun Arısan TA645 .A75 1956-59 İstanbul: İTÜ, 1956-59
Yapı statiği / Feridun Arısan TA645 .A75 1948-56 İstanbul: İTÜ, 1948-56